Poradnik
Isoptin (Verapamili hydrochloridum)

Isoptin (Verapamili hydrochloridum)

Lek Isoptin zawiera substancję czynną werapamil (selektywny antagonista wapnia działającym bezpośrednio na mięsień sercowy) o działaniu przeciwnadciśnieniowym i antyarytmicznym.
Lek stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca i choroby niedokrwiennej serca.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaIsoptin
Nazwa międzynarodowaVerapamili hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 40 mg
 • 80 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek werapamilu 

Skład - substancje pomocnicze
 • dwuwodny wodorofosforan wapnia
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • kroskarmeloza sodowa
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • laurylosiarczan sodu 
 • makrogol 6000
 • talk
 • dwutlenek tytanu (E171)
Dostępne opakowania
 • 40 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • obniżające ciśnienie tętnicze krwi
 • antyarytmiczne
Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze
 • choroba wieńcowa
 • zaburzenia rytmu serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na chlorowodorek werapamilu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • wstrząs kardiogenny
 • blok serca II˚ lub III˚ (z wyjątkiem pacjentów ze sprawnym stymulatorem serca)
 • zespół chorego węzła zatokowego (z wyjątkiem pacjentów ze sprawnym stymulatorem serca)
 • niewydolność serca ze zmniejszeniem frakcji wyrzutowej poniżej 35%
 • migotanie/trzepotanie przedsionków z dodatkową drogą przewodzenia 
 • stosowanie iwabradyny
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ostry zawał mięśnia sercowego
 • blok przedsionkowo-komorowy I˚
 • niewydolność serca z frakcją wyrzutową powyżej 35%
 • miastenia
 • niedociśnienie tętnicze
 • ciężka niewydolność wątroby 
 • niewydolność nerek
 • stosowanie leków antyarytmicznych, β-adrenolitycznych, statyn, digoksyny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (u 1 do 10 pacjentów ze 100 pacjentów):

 • ośrodkowe zawroty głowy, bóle głowy
 • rzadkoskurcz
 • zaczerwienienie skóry z uczuciem gorąca, niedociśnienie tętnicze
 • zaparcia, nudności
 • obrzęki obwodowe

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów z 1000 pacjentów):

 • kołatanie serca, częstoskurcz
 • ból brzucha
 • uczucie zmęczenia
Możliwe interakcje z
 • lekami α-adrenolitycznymi
 • lekami antyarytmicznymi 
 • lekami rozszerzającymi oskrzela 
 • lekami przeciwdrgawkowymi i przeciwpadaczkowymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi 
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • lekami przeciw dnie moczanowej 
 • antybiotykami (np. klarytromycyna, erytromycyna, ryfampicyna, telitromycyna)
 • lekami przeciwnowotworowymi 
 • barbituranami 
 • lekami przeciwlękowymi 
 • lekami β-adrenolitycznymi
 • glikozydami nasercowymi 
 • antagonistami receptora H2 
 • lekami immunomodulującymi i immunosupresyjnymi 
 • lekami zwiotczającymi mięśnie 
 • lekami przeciwwirusowymi przeciw ludzkiemu wirusowi upośledzenia odporności (HIV) np. rytonawirem
 • statynami
 • agonistami receptora serotoninowego 
 • lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego z moczem 
 • lekami przeciwzakrzepowymi 
 • iwabradyną 
 • kwasem acetylosalicylowym 
 • alkoholem
Ciąża

Lek Isoptin można stosować w ciąży tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Lek Isoptin można stosować w okresie karmienia piersią tylko wtedy, gdy jest to istotne dla zdrowia matki.

Dzieci

Lek Isoptin stosuje się u dzieci w leczeniu zaburzeń rytmu serca.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Isoptin może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Isoptin?

Lek Isoptin wykazuje działanie:

 • hipotensyjne (obniżające wysokie ciśnienie tętnicze krwi) - jest wynikiem zmniejszenia oporu obwodowego przez substancję czynną leku (werapamil) bez jednoczesnego zwiększenia częstości akcji serca (przy prawidłowym ciśnieniu lek nie wykazuje istotnego działania hipotensyjnego)
 • antyarytmiczne - działanie to polega na zwalnianiu przewodzenia w węźle przedsionkowo-komorowym, czego efektem jest przywrócenie rytmu zatokowego oraz (lub) normalizacja częstości skurczów komór serca; lek nie powoduje zmiany prawidłowego rytmu pracy serca lub tylko nieznacznie go zmniejsza

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Isoptin?

Lek Isoptin stosuje się w leczeniu:

 • nadciśnienia tętniczego
 • choroby wieńcowej (choroba niedokrwienna serca): przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej, niestabilnej dławicy piersiowej (z narastającym bólem, z bólem w spoczynku), dławicy Prinzmetala, dławicy po zawale mięśnia sercowego bez niewydolności serca, gdy nie jest wskazane stosowanie leków β-adrenolitycznych
 • zaburzeń rytmu serca: napadowego częstoskurczu nadkomorowego, migotania/trzepotania przedsionków z szybkim przewodzeniem przedsionkowo-komorowym (z wyjątkiem zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a lub zespołu Lowna-Ganonga-Levine’a)

Dawkowanie

Jak stosować lek Isoptin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania

 • lek stosuje się doustnie 
 • tabletkę należy połykać w całości, nie ssać ani nie rozgryzać, popijając odpowiednią ilością płynu
 • tabletkę najlepiej przyjmować w trakcie lub bezpośrednio po posiłku

Dawkowanie

Dorośli i młodzież o masie ciała ponad 50 kg

Nadciśnienie tętnicze

 • od 120 mg do 480 mg na dobę w trzech dawkach podzielonych

Choroba wieńcowa, napadowy częstoskurcz nadkomorowy, migotanie przedsionków i trzepotanie przedsionków

 • od 120 mg do 480 mg na dobę w trzech lub czterech dawkach podzielonych

Dzieci i młodzież (wyłącznie w zaburzeniach rytmu serca)

 • dzieci do 6 lat: 80 mg do 120 mg na dobę w dwóch lub trzech dawkach podzielonych
 • dzieci od 6 do 14 lat: 80 mg do 360 mg  na dobę w dwóch, trzech lub czterech dawkach podzielonych

Zaburzenia czynności nerek

Podczas stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność i dokładnie monitorować stan pacjenta.

Zaburzenia czynności wątroby

 • u pacjentów z niewydolnością wątroby, metabolizm leku jest w różnym stopniu zaburzony w zależności od stopnia niewydolności wątroby, co sprawia, że lek działa silniej i dłużej
 • należy zachować szczególną ostrożność podczas określania dawki u pacjentów z niewydolnością wątroby 
 • w początkowym okresie leczenia podawać małe dawki

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Isoptin

Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić:

 • niedociśnienie tętnicze
 • rzadkoskurcz
 • zwolnienie szybkości przewodzenia aż do bloku przedsionkowo-komorowego wysokiego stopnia i zatrzymania akcji węzła zatokowego
 • hiperglikemia
 • osłupienie (stupor)
 • kwasica metaboliczna
 • zespół ostrej niewydolności oddechowej  
 • zgon

Jeśli u pacjenta doszło do przedawkowania leku Isoptin, należy zgłosić się do lekarza lub do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Isoptin 

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Isoptin

 • po długim stosowaniu nie należy gwałtownie odstawiać leku
 • zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Isoptin?

Leku Isoptin nie należy stosować u pacjentów:

 • uczulonych na chlorowodorek werapamilu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • we wstrząsie kardiogennym
 • z blokiem przedsionkowo - komorowym II˚ lub III˚ (z wyjątkiem pacjentów ze sprawnym stymulatorem serca)
 • z zespołem chorego węzła zatokowego (z wyjątkiem pacjentów ze sprawnym stymulatorem serca)
 • z niewydolnością serca ze zmniejszeniem frakcji wyrzutowej poniżej 35% i/lub ciśnieniem zaklinowania w tętnicy płucnej powyżej 20 mmHg
 • z migotaniem/trzepotaniem przedsionków z dodatkową drogą przewodzenia (np. zespół Wolffa-Parkinsona-White’a, zespół Lowna-Ganonga-Levine’a)
 • przyjmujących iwabradynę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Isoptin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Jeśli nasilą się działania niepożądane (lub wystąpią inne, niewymienione w ulotce) należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Często (u 1 do 10 pacjentów ze 100 pacjentów):

 • ośrodkowe zawroty głowy, bóle głowy
 • rzadkoskurcz
 • zaczerwienienie skóry z uczuciem gorąca, niedociśnienie tętnicze
 • zaparcia, nudności
 • obrzęki obwodowe

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów z 1000 pacjentów):

 • kołatanie serca, częstoskurcz
 • ból brzucha
 • uczucie zmęczenia

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów z 10 000 pacjentów):

 • parestezje, drżenia mięśniowe
 • senność
 • szumy uszne
 • wymioty
 • nadmierne pocenie się

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • reakcje nadwrażliwości
 • zaburzenia pozapiramidowe, napady
 • hiperkaliemia
 • obwodowe zawroty głowy
 • blok przedsionkowo-komorowy (I˚, II˚, III˚), niewydolność serca, zatrzymanie akcji węzła zatokowego, rzadkoskurcz zatokowy, asystolia (zatrzymanie akcji serca)
 • skurcz oskrzeli, duszność
 • dyskomfort w jamie brzusznej, przerost dziąseł, niedrożność jelit
 • obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa i Johnsona, rumień wielopostaciowy, łysienie, swędzenie, świąd, plamica, wysypka plamkowo-grudkowa, pokrzywka
 • bóle stawów, osłabienie siły mięśni, bóle mięśni
 • niewydolność nerek
 • zaburzenia wzwodu, mlekotok, ginekomastia
 • zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Po jednoczesnym zastosowaniu werapamilu i kolchicyny zgłoszono jeden przypadek porażenia (niedowład czterokończynowy).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Isoptin należy omówić to z lekarzem.

Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu leku Isoptin u pacjentów:

 • z ostrym zawałem mięśnia sercowego powikłanym rzadkoskurczem, znacznym niedociśnieniem tętniczym lub zaburzeniami czynności lewej komory
 • z blokiem serca, blokiem przedsionkowo-komorowym I˚, rzadkoskurczem, asystolią
 • z niewydolnością serca z frakcją wyrzutową powyżej 35%
 • z niedociśnieniem tętniczym
 • z zaburzeniami przewodzenia nerwowo-mięśniowego (miastenia, zespół Lamberta i Eatona, późne stadia dystrofii mięśniowej Duchenne’a)
 • z zaburzeniami czynności nerek
 • z ciężką niewydolnością wątroby
 • stosujących leki przeciwarytmiczne, leki β-adrenolityczne, digoksynę, statyny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Isoptin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży, dlatego lek można stosować w ciąży tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Isoptin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Werapamil (substancja czynna leku Isoptin) przenika do mleka kobiecego.
Lek można stosować w okresie karmienia piersią tylko wtedy, gdy jest to istotne dla zdrowia matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Możliwe są interakcje werapamilu (substancji czynnej leku Isoptin) z następującymi lekami:

 • α-adrenolitycznymi (np. prazosyna, terazosyna), antyarytmicznymi (np. flekainid, chinidyna) może wystąpić wzajemne nasilanie działania na układ krążenia
 • rozszerzającymi oskrzela (np. teofilina)
 • przeciwdrgawkowymi i przeciwpadaczkowymi (np. karbamazepina, fenytoina) przy jednoczesnym stosowaniu z lekiem Isoptin może wzrosnąć stężenie karbamazepiny we krwi, fenytonia może zmniejszyć skuteczność działania werapamilu
 • przeciwdepresyjnymi (np. imipramina)
 • przeciwcukrzycowymi (np. gliburyd)
 • przeciw dnie moczanowej (np. kolchicyna)
 • antybiotykami (np. klarytromycyna, erytromycyna, ryfampicyna, telitromycyna)
 • przeciwnowotworowymi (np. doksorubicyna)
 • barbituranami (np. fenobarbital)
 • benzodiazepinami i i nnymi lekami przeciwlękowymi (np. buspiron, midazolam)
 • β-adrenolitycznymi (np. metoprolol, propranolol)
 • glikozydami nasercowymi (np. digitoksyna, digoksyna) - lek Isoptin zwiększa stężenia digoksyny w surowicy
 • antagonistami receptora H2 (np. cymetydyna)
 • immunomodulującymi i immunosupresyjnymi (np. cyklosporyna, ewerolimus, syrolimus, takrolimus)
 • agoniści receptora serotoninowego (np. almotryptan)
 • zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego z moczem (np. sulfinpirazon)
 • przeciwzakrzepowymi (np.dabigatran) 
 • iwabradyną (stosowana w leczeniu chorób serca) - stosowanie iwabradyny jest przeciwwskazane ze względu na dodatkowy, zmniejszający częstość akcji serca wpływ werapamilu na iwabradynę
 • metforminą (stosowana w leczeniu cukrzycy), werapamil może zmniejszyć skuteczność działania metforminy
 • zwiotczającymi mięśnie - werapamil może nasilać ich działanie
 • przeciwwirusowymi przeciw ludzkiemu wirusowi upośledzenia odporności (HIV) np. rytonawirem - może zwiększyć stężenie werapamilu w osoczu nasilając działanie leku
 • litem - werapamil może zmniejszać stężenie litu w surowicy u pacjentów przewlekle otrzymujących stałe dawki litu drogą doustną 
 • kwasem acetylosalicylowym -  może zwiększać skłonność do krwawień
 • lekami zmniejszającymi stężenie lipidów (np. atorwastatyna, lowastatyna, symwastatyna) u pacjentów stosujących lek Isoptin, należy rozpocząć od podawania najmniejszej możliwej dawki, należy kontrolować stężenie cholesterolu w surowicy
 • preparatami zawierającymi wyciąg z dziurawca zwyczajnego
 • alkoholem - jednoczesne stosowanie z lekiem Isoptin zwiększa stężenie alkoholu we krwi

Lek Isoptin z jedzeniem i piciem

Możliwe są interakcje z sokiem grejpfrutowym. Sok grejpfrutowy nasila działanie leku Isoptin.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Isoptin a alkohol

Lek Isoptin może nasilać działanie alkoholu.

Isoptin a prowadzenie pojazdów

Lek Isoptin może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Lek może zaburzać sprawność psychofizyczną zwłaszcza na początku leczenia, w okresie zwiększania dawki, w okresie zmiany innego leku na lek Isoptin i przy równoczesnym spożywaniu alkoholu.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Isoptin?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Isoptin a ciąża
Isoptin a karmienie piersią
Interakcje
Isoptin a alkohol
Isoptin a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo