Poradnik
Itulazax ( Betula Verrucosa)

Itulazax ( Betula Verrucosa)

Lek Itulazax w postaci liofilizatu doustnego zawiera standaryzowany wyciąg alergenowy pyłku brzozy białej (aktywność jednego liofilizatu doustnego jest wyrażona w jednostkach SQ-Bet).
Lek przeznaczony jest do immunoterapii alergenowej nieżytu nosa i (lub) zapalenia spojówek, wywołanych pyłkami drzew z grupy homologów alergenu brzozy. 

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaItulazax
Nazwa międzynarodowa Betula Verrucosa
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

12 SQ-Bet

PostaćLiofilizat doustny
Skład - substancja czynna

Standaryzowany wyciąg alergenowy pyłku brzozy białej

Skład - substancje pomocnicze
 • żelatyna (pochodząca z ryb)
 • mannitol
 • wodorotlenek sodu
Dostępne opakowania
 • 30 liofilizatów doustnych
 • 90 liofilizatów doustnych
Działanie / właściwości

Łagodzenie objawów reakcji alergicznych.

Zastosowanie

Alergia na pyłki drzew.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na którąkolwiek substancję pomocniczą tego leku
 • zaburzenia czynności płuc
 • zaostrzenie objawów astmy, napady astmy
 • owrzodzenia lub zakażenia w jamie ustnej
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stosowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, inhibitorów monoaminooksydazy (MAOI) lub inhibitorów katecholo-O-metylotransferazy (COMT)
 • choroby serca i (lub) stosowanie beta-adrenolityków
 • ciężka reakcja alergiczna po podaniu iniekcji zawierającej wyciąg alergenowy pyłku drzew (w przeszłości)
 • astma i infekcja dróg oddechowych
 • pogorszenie ciężkiej astmy
 • zgaga lub trudności w połykaniu
 • choroba wpływająca na układ immunologiczny lub stosowanie leków hamujących czynność układu immunologicznego
 • alergia na ryby
 • szczepienia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):

 • świąd uszu, w jamie ustnej lub świąd języka
 • obrzęk w jamie ustnej
 • uczucie podrażnienia gardła
 • uczucie kłucia w obrębie jamy ustnej

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • katar
 • zespół alergii jamy ustnej (świąd i (lub) obrzęk jamy ustnej i gardła po spożyciu niektórych surowych warzyw, owoców lub orzechów)
 • zmiany smaku
 • kaszel
 • suchość w gardle
 • chrypka
 • duszność
 • ból w jamie ustnej lub gardle
 • obrzęk gardła
 • ból brzucha
 • biegunka
 • zgaga
 • ból podczas przełykania lub trudności w połykaniu
 • ból lub uczucie pieczenia języka
 • uczucie drętwienia w obrębie jamy ustnej
 • obrzęk warg lub języka
 • swędzenie warg
 • nudności
 • uczucie dyskomfortu w jamie ustnej
 • pęcherze w ustach
 • uczucie kłucia w gardle
 • zapalenie jamy ustnej
 • pokrzywka
 • uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej
 • uczucie ciała obcego w gardle
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami przeciwalergicznymi
 • kortykosteroidami
Ciąża

Nie należy rozpoczynać stosowania leku Itulazax u kobiet podczas ciąży.

Karmienie piersią

O możliwości kontynuacji stosowania leku Itulazax w okresie karmienia piersią decyduje lekarz.

Dzieci

Lek Itulazax nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Itulazax nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Itulazax?

Lek Itulazax zawiera wyciąg alergenowy pyłku brzozy białej. Wielokrotne podawanie alergenu osobom uczulonym prowadzi do modyfikacji odpowiedzi immunologicznej na alergern, a tym samym do łagodzenia objawów reakcji alergicznych (nieżytu nosa, zapalenia spojówek).

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Itulazax?

Lek Itulazax stosowany jest u pacjentów dorosłych w leczeniu alergii wywołanych pyłkami drzew (brzozy, olchy, leszczyny, grabu, dębu, kasztanowca i buku) z objawami:

 • alergicznego nieżytu nosa (powodującego kichanie, zatkanie nosa lub katar)
 • alergicznego zapalenia spojówek (powodującego zaczerwienienie oczu, swędzenie lub łzawienie)

Dawkowanie

Jak stosować lek Itulazax?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania:

 • należy rozpocząć przyjmowanie leku Itulazax co najmniej 4 miesiące przed spodziewanym początkiem sezonu pylenia drzew
 • o czasie leczenia zadecyduje lekarz
 • dla uzyskania długotrwałego efektu, zaleca się kontynuowanie leczenia przez 3 lata
 • pierwszą dawkę leku należy przyjąć w gabinecie lekarskim, ponieważ po przyjęciu pierwszej dawki, pacjent powinien pozostać pod obserwacją personelu medycznego przez co najmniej pół godziny, umożliwi to ocenę indywidualnej wrażliwości pacjenta na leczenie
 • lek należy przyjmować codziennie, nawet, jeśli upłynie trochę czasu, zanim nastąpi poprawa
 • przed dotknięciem leku należy upewnić się, że ręce są suche
 • lek należy umieścić pod językiem (powinien tam pozostawać, aż do rozpuszczenia)
 • przez pierwszą minutę nie należy przełykać śliny
 • nie należy jeść ani pić przez co najmniej 5 minut

Dawkowanie:

 • zalecana dawka wynosi zazwyczaj jeden liofilizat (miękka tabletka) na dobę

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

 • lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży

Stosowanie u osób w podeszłym wieku:

 • doświadczenie u osób w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i starszych) jest ograniczone

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Itulazax

 • w razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku u pacjenta mogą wystąpić niepożądane objawy alergii, w tym miejscowe objawy ze strony jamy ustnej i gardła
 • w przypadku, gdy objawy są ciężkie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala

Pominięcie przyjęcia leku Itulazax

 • w przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć później tego samego dnia
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki
 • jeśli pacjent zapomniał o przyjęciu leku przez ponad 7 dni, przed ponownym przyjęciem leku należy skontaktować się z lekarzem

Przerwanie przyjmowania leku Itulazax

 • aby lek działał skutecznie, należy go stosować zgodnie z zaleceniami lekarza
 • w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Itulazax 12 SQ-Bet?

Leku Itulazax nie należy stosować u pacjentów:

 • uczulonych na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • z zaburzeniami czynności płuc 
 • z zaostrzeniem objawów ciężkiej astmy lub niekontrolowanymi napady astmy (w ciągu ostatnich trzech miesięcy)
 • ze schorzeniami wpływającymi na układ immunologiczny (przyjmującymi leki hamujące czynność układu immunologicznego) lub u pacjentów z nowotworem złośliwym
 • krótko po ekstrakcji zęba lub innych zabiegach chirurgicznych w jamie ustnej lub u pacjentów z owrzodzeniami lub zakażeniami w jamie ustnej (lekarz może zalecić odłożenie rozpoczęcia leczenia lub przerwać leczenie do czasu wygojenia się ran w jamie ustnej)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Itulazax może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Działaniem niepożądanym może być reakcja alergiczna na alergen (pyłek), którym leczony jest pacjent.
Zwykle działania niepożądane mają charakter łagodny do umiarkowanego i występują w ciągu pierwszych dni leczenia.
Większość z nich powinna ustąpić w czasie kilku miesięcy leczenia (zwykle w ciągu jednego lub dwóch tygodni).
Jeśli którekolwiek działanie niepożądane niepokoi pacjenta lub jest uciążliwe, należy skontaktować się ze lekarzem, który określi, czy konieczne jest podanie leków przeciwhistaminowych w celu złagodzenia objawów występujących u pacjenta.
Działania niepożądane występują zazwyczaj w ciągu 10 minut po przyjęciu leku i zmniejszają się w ciągu godziny.

Ciężkie działania niepożądane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Należy przerwać przyjmowanie leku Itulazax i natychmiast powiadomić lekarza lub szpital, jeśli wystąpią następujące objawy ciężkiej reakcji alergicznej, należą do nich:

 • znaczne pogorszenie istniejącej astmy
 • silny obrzęk gardła
 • trudności w połykaniu
 • trudności w oddychaniu
 • zmiany głosu (np. chrypka)
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi (niedociśnienie)
 • uczucie pełności w gardle
 • ciężka lub utrzymująca się zgaga

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):

 • świąd uszu, w jamie ustnej lub świąd języka
 • obrzęk w jamie ustnej
 • uczucie podrażnienia gardła
 • uczucie kłucia w obrębie jamy ustnej

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • katar
 • zespół alergii jamy ustnej (świąd i (lub) obrzęk jamy ustnej i gardła po spożyciu niektórych surowych warzyw, owoców lub orzechów)
 • zmiany smaku
 • kaszel
 • suchość w gardle
 • chrypka
 • duszność
 • ból w jamie ustnej lub gardle
 • obrzęk gardła
 • ból brzucha
 • biegunka
 • zgaga
 • ból podczas przełykania lub trudności w połykaniu
 • ból lub uczucie pieczenia języka
 • uczucie drętwienia w obrębie jamy ustnej
 • obrzęk warg lub języka
 • swędzenie warg
 • nudności
 • uczucie dyskomfortu w jamie ustnej
 • pęcherze w ustach
 • uczucie kłucia w gardle
 • zapalenie jamy ustnej
 • pokrzywka
 • uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej
 • uczucie ciała obcego w gardle

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • uczucie ucisku w gardle
 • zapalenie języka
 • powstawanie pęcherzy na wargach
 • owrzodzenia jamy ustnej
 • podrażnienie przełyku
 • nagły obrzęk twarzy, jamy ustnej lub gardła

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Itulazax należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • pacjent ma depresję i jest leczony trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, inhibitorami monoaminooksydazy (MAOI) lub jest leczony z powodu choroby Parkinsona inhibitorami katecholo-O-metylotransferazy (COMT)
 • u pacjenta wystepują choroby serca i (lub) pacjent jest leczony beta-adrenolitykami
 • u pacjenta w przeszłości wystąpiła ciężka reakcja alergiczna po podaniu iniekcji zawierającej wyciąg alergenowy pyłku drzew
 • pacjent ma astmę i trwającą infekcję dróg oddechowych (przeziębienie, ból gardła, zapalenie płuc) tego dnia, kiedy ma być przyjęta pierwsza dawka leku Itulazax (lekarz odłoży rozpoczęcie leczenia do czasu kiedy pacjent poczuje się lepiej)
 • u pacjenta wystąpiło pogorszenie ciężkiej astmy w okresie ostatnich 12 miesięcy
 • u pacjenta występuje zgaga lub trudności w połykaniu
 • u pacjenta występuje choroba wpływająca na układ immunologiczny lub pacjent przyjmuje leki hamujące czynność układu immunologicznego
 • u pacjenta występuje alergia na ryby (lek Itulazax może zawierać śladowe ilości białka rybiego) - brak informacji na temat zwiększonego ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej u pacjentów z uczuleniem na ryby
 • pacjent ma być poddany szczepieniu (lekarz zdecyduje, czy pacjent może być zaszczepiony bez przerywania stosowania leku Itulazax)

Podczas stosowania leku Itulazax:

 • lek zawiera pyłek, na który pacjent jest uczulony, dlatego u pacjenta mogą  wystąpić łagodne do umiarkowanych reakcje alergiczne 
 • reakcje te mogą mogą dotyczyć jamy ustnej i gardła
 • jeśli objawy są uciążliwe, należy powiedzieć o tym lekarzowi (lekarz zadecyduje czy pacjent nie wymaga podania leków przeciwalergicznych, np. leków przeciwhistaminowych)
 • w ciągu pierwszych dni leczenia w domu mogą wystąpić nowe reakcje alergiczne, których nie obserwowano w pierwszym dniu leczenia w gabinecie lekarskim

Dzieci i młodzież
Lek Itulazax nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Itulazax a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak jest danych dotyczących stosowania leku Itulazax u kobiet w ciąży. Nie należy rozpoczynać stosowania leku Itulazax u kobiet podczas ciąży.
Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, powinna zgłosić się do lekarza, który zdecyduje o możliwości kontynuacji leczenia.

Itulazax a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak jest danych dotyczących stosowania leku Itulazax u kobiet w okresie karmienia piersią. O możliwości kontynuacji stosowania leku Itulazax w okresie karmienia piersią decyduje lekarz.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Itulazax naleźy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

 • inne leki przeciwalergiczne (przeciwhistaminowe)
 • kortykosteroidy

Po przerwaniu przyjmowania tych leków może wystąpić więcej działań niepożądanych leku Itulazax (lekarz zdecyduje o dalszym stosowaniu tych leków przez pacjenta).

Itulazax z jedzeniem i piciem
Nie należy jeść i pić przez 5 minut po przyjęciu tego leku Itulazax.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Itulazax a alkohol

Brak danych.

Itulazax a prowadzenie pojazdów

Lek Itulazax nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Pacjent powinien ocenić sam, czy lek nie ma wpływu na jego samopoczucie, w przypadku wątpliwości, porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Itulazax?

Lek Itulazax należy przechowywać: 

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w oryginalnym blistrze, w celu ochrony przed wilgocią

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Itulazax a ciąża
Itulazax a karmienie piersią
Interakcje
Itulazax a alkohol
Itulazax a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki