Poradnik

Ivab (Ivabradinum)

Lek Ivab zawiera substancję czynną iwabradynę o dzialaniu zwalniającym czynność serca. Stosowany jest u dorosłych pacjentów w leczeniu przewlekłej niewydolności serca oraz objawowej, stabilnej dławicy piersiowej.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaIvab
Nazwa międzynarodowaIvabradinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 7,5 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Iwabradyna

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • powidon K 30
 • skrobia kukurydziana
 • bezwodna krzemionka koloidalna 
 • stearynian magnezu 
 • alkohol poliwinylowy
 • talk
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • makrogol 3350
 • kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu (1:1), Typ A
 • żółty tlenek żelaza (E 172)
 • żółcień pomarańczowa (E 110)
 • czerwony tlenek żelaza (E 172)
 • wodorowęglan sodu  
Dostępne opakowania

56 tabletek powlekanych

Działanie / właściwości

Zwolnienie czynności serca

Zastosowanie
 • objawowa, stabilna dławica piersiowa
 • przewlekła niewydolność serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na iwabradynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zbyt wolna czynność serca w spoczynku 
 • wstrząs kardiogenny
 • zaburzenia rytmu serca
 • ostra faza zawału mięśnia sercowego
 • bardzo niskie ciśnienie tętnicze
 • niestabilna dławica piersiowa 
 • rozrusznik serca 
 • ciężka choroba wątroby
 • stosowanie niektórych leków
 • ciąża 
 • laktacja
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia rytmu serca 
 • uczucie zmęczenia, zawroty głowy lub duszność 
 • przebyty udar mózgu
 • obniżone ciśnienie tętniczege
 • niekontrolowane ciśnienie tętnicze 
 • ciężka niewydolność serca 
 • przewlekła choroba siatkówki oka
 • choroba wątroby
 • ciężk choroba nerek
 • wiek poniżej 18. roku życia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (może dotyczyć co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia widzenia (chwilowe wrażenia widzenia silnego światła, najczęściej spowodowane przez nagłe zmiany natężenia światła)
  Zaburzenia te są także opisywane jako aureola, kolorowe błyski, rozdzielony obraz lub zwielokrotnione obrazy. Zwykle pojawiają się w ciągu pierwszych dwóch miesięcy leczenia, po których mogą występować ponownie i ustąpić podczas lub po leczeniu.

Często (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zwolnienie czynności serca (bradykardia)
  Objawy występują szczególnie w ciągu pierwszych 2 do 3 miesięcy od rozpoczęcia leczenia.
 • nieregularna, szybka czynność serca (migotanie przedsionków)
 • uczucie przerw w pracy serca (blok serca)
 • niekontrolowane ciśnienie tętnicze
 • ból głowy, zawroty głowy 
 • niewyraźne widzenie (zamazane widzenie)
Możliwe interakcje z
 • flukonazolem
 • ryfampicyną
 • barbituranami
 • fenytoiną
 • zielem dziurawca zwyczajnego
 • chinidyną, dyzopiramidem
 • pimozydem
 • meflochiną lub halofantryną 
 • erytromycyną (stosowaną dożylnie)
 • cyzaprydem
 • sokiem grejpfrutowym
Ciąża

Nie wolno przyjmować leku Ivab kobietom w ciąży lub planującym ciążę.

Karmienie piersią

Nie wolno przyjmować leku Ivab kobietom karmiącym piersią.

Dzieci

Lek Ivab nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Ivab może powodować przemijające zaburzenia widzenia. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ivab?

Lek Ivab zawiera substancję czynną - iwabradynę zwalniającą czynność serca. W wyniku tego działania zmniejsza się zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen, co pomaga kontrolować i zmniejszać liczbę napadów bólu dławicowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ivab?

Lek Ivab stosowany jest w leczeniu:

 • objawowej, stabilnej dławicy piersiowej (powodującej ból w klatce piersiowej) u dorosłych pacjentów z czynnością serca ≥ 70 skurczów na minutę
  Lek stosowany jest u osób, które nie tolerują lub nie mogą przyjmować beta - adrenolityków. Lek stosowany jest również w skojarzeniu z beta - adrenolitykami, u osób, których stan nie jest wystarczająco kontrolowany podczas stosowania samego beta - adrenolityku.
 • przewlekłej niewydolności serca u dorosłych pacjentów z czynnością serca ≥ 75 skurczów na minutę
  Lek jest stosowany w skojarzeniu ze standardowym leczeniem (w tym z beta - adrenolitykami) lub jeśli beta - adrenolityki są przeciwwskazane lub nie są tolerowane.

Dawkowanie

Jak stosować lek Ivab?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania

 • lek należy przyjmować podczas posiłków

Dawkowanie

Leczenie stabilnej dławicy piersiowej

 • maksymalna dawka początkowa leku to jedna tabletka o mocy 5 mg dwa razy na dobę
 • jeśli utrzymują się objawy dławicowe, a pacjent dobrze toleruje dawkę 5 mg dwa razy na dobę, lekarz może zalecić zwiększenie dawki
 • dawka podtrzymująca wynosi maksymalnie 7,5 mg dwa razy na dobę
 • lekarz określi odpowiednią dawkę dla danego pacjenta
 • zazwyczaj stosuje się jedną tabletkę rano i jedną tabletkę wieczorem
 • w niektórych przypadkach (np. jeśli pacjent jest w podeszłym wieku) lekarz może zalecić połowę dawki, tj. połowę tabletki o mocy 5 mg (co odpowiada 2,5 mg iwabradyny) rano i połowę tabletki o mocy 5 mg wieczorem

Leczenie przewlekłej niewydolności serca

 • zalecana dawka początkowa to jedna tabletka o mocy 5 mg dwa razy na dobę, zwiększona w razie potrzeby do jednej tabletki o mocy 7,5 mg dwa razy na dobę
 • lekarz określi odpowiednią dawkę dla danego pacjenta
 • zazwyczaj stosuje się jedną tabletkę rano i jedną tabletkę wieczorem
 • w niektórych przypadkach (np. jeśli pacjent jest w podeszłym wieku) lekarz może zalecić połowę dawki, tj. połowę tabletki o mocy 5 mg (co odpowiada 2,5 mg iwabradyny) rano i połowę tabletki o mocy 5 mg wieczorem

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ivab

 • po przyjęciu dużej dawki leku Ivab może wystąpić duszność lub uczucie zmęczenia, ponieważ dochodzi do nadmiernego zwolnienia czynności serca
 • w takim przypadku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala

Pominięcie zastosowania leku Ivab

 • w razie pominięcia dawki leku Ivab, następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Ivab

 • przed przerwaniem stosowania tego leku należy skonsultować się z lekarzem (leczenie dławicy piersiowej lub przewlekłej niewydolności serca jest zazwyczaj długotrwałe)

W przypadku wrażenia, że działanie leku Ivab jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ivab?

Leku Ivab nie należy stosować u pacjentów:

 • uczulonych na iwabradynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ze zbyt wolną czynnością serca w spoczynku (poniżej 70 skurczów na minutę, przed leczeniem)
 • we wstrząsie kardiogennym 
 • z zaburzeniami rytmu serca
 • w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego
 • z bardzo niskim ciśnieniem tętniczym
 • z niestabilną dławicą piersiową (ciężką postacią z bardzo często pojawiającymi się bólami w klatce piersiowej, związanymi lub nie związanymi z wysiłkiem)
 • z ostatnio nasiloną niewydolnością serca
 • z rozrusznikiem serca (jeśli czynność serca jest powodowana wyłącznie przez rozrusznik)
 • z ciężką chorobą wątroby
 • aktualnie przyjmujących leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (ketokonazol, itrakonazol), antybiotyki z grupy makrolidów (np. jozamycynę, klarytromycynę, telitromycynę lub erytromycynę podawaną doustnie), leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV (nelfinawir, rytonawir), nefazodon (stosowany w leczeniu depresji) lub diltiazem albo werapamil (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej)

Leku Ivab nie należy również stosować u pacjentek:

 • w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży
 • w ciąży lub planujących ciążę
 • karmiących piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ivab może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Najczęstsze działania niepożądane zależą od dawki leku i są związane z jego mechanizmem działania, są to:

Bardzo często (może dotyczyć co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia widzenia (chwilowe wrażenia widzenia silnego światła, najczęściej spowodowane przez nagłe zmiany natężenia światła)
  Zaburzenia te są także opisywane jako aureola, kolorowe błyski, rozdzielony obraz lub zwielokrotnione obrazy.  Zwykle pojawiają się w ciągu pierwszych dwóch miesięcy leczenia, po których mogą występować ponownie i ustąpić podczas lub po leczeniu.

Często (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zwolnienie czynności serca (bradykardia)
  Objawy występują szczególnie w ciągu pierwszych 2 do 3 miesięcy od rozpoczęcia leczenia.

Inne działania niepożądane

Często (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nieregularna, szybka czynność serca (migotanie przedsionków)
 • uczucie przerw w pracy serca (blok serca)
 • niekontrolowane ciśnienie tętnicze
 • ból głowy, zawroty głowy 
 • niewyraźne widzenie (zamazane widzenie)

Niezbyt często (może dotyczyć mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • kołatanie serca i dodatkowe skurcze serca
 • nudności, zaparcie, biegunka, ból brzucha
 • uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)
 • trudności w oddychaniu (duszność)
 • kurcze mięśni
 • zmiany w wynikach badań laboratoryjnych: duże stężenie kwasu moczowego we krwi, zwiększenie liczby eozynofili we krwi (rodzaj krwinek białych) i zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi (produkt rozpadu mięśni)
 • wysypka skórna, obrzęk naczynioruchowy (np. obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu lub połykaniu)
 • niskie ciśnienie tętnicze, omdlenie
 • uczucie zmęczenia, uczucie osłabienia
 • nieprawidłowy zapis czynności serca w badaniu EKG
 • podwójne widzenie, osłabione widzenie

Rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

 • pokrzywka, swędzenie, zaczerwienienie skóry
 • złe samopoczucie

Bardzo rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • nieregularna czynność serca (zespół chorego węzła zatokowego)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ivab należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca (nieregularna czynność serca, kołatanie serca, nasilenie bólu w klatce piersiowej) lub utrwalone migotanie przedsionków (rodzaj nieregularnej czynności serca), lub nieprawidłowości w zapisie elektrokardiograficznym (EKG), tzw. zespół długiego odstępu QT
 • u pacjenta występują: uczucie zmęczenia, zawroty głowy lub duszność (co może oznaczać zbyt wolną czynność serca)
 • u pacjenta wystąpił ostatnio udar mózgu
 • pacjent ma łagodnie lub umiarkowanie nasilone obniżone ciśnienie tętnicze
 • pacjent ma niekontrolowane ciśnienie tętnicze (zwłaszcza po zmianie leczenia przeciwnadciśnieniowego)
 • u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca lub niewydolność serca z nieprawidłowym zapisem EKG (blokiem odnogi pęczka Hisa)
 • pacjent ma przewlekłą chorobę siatkówki oka
 • pacjent ma umiarkowaną chorobę wątroby
 • pacjent ma ciężką chorobę nerek

Dzieci

Lek Ivab nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. roku życia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ivab a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno przyjmować leku Ivab kobietom w ciąży lub planującym ciążę. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Ivab, powinna jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Pacjentki w wieku rozrodczym nie powinny przyjmować leku Ivab (chyba że stosują skuteczne metody antykoncepcji).

Ivab a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno przyjmować leku Ivab kobietom karmiącym piersią. Należy przerwać karmienie piersią, jeśli pacjentka przyjmuje lek Ivab.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ivab szczególnie należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

 • flukonazol (lek przeciwgrzybiczy)
 • ryfampicynę (antybiotyk)
 • barbiturany (stosowane w przypadku trudności z zasypianiem lub w padaczce)
 • fenytoinę (stosowaną w padaczce)
 • preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (leki ziołowe, stosowane w leczeniu depresji)

Należy również poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje leki wydłużające odstęp QT: 

 • chinidynę, dyzopiramid, ibutylid, sotalol, amiodaron (leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
 • beprydyl (stosowany w leczeniu dławicy piersiowej)
 • pimozyd, zyprazydon, sertyndol (stosowane w leczeniu lęku, schizofrenii lub innych psychoz)
 • meflochinę lub halofantrynę (leki przeciwmalaryczne)
 • erytromycynę (antybiotyk stosowany dożylnie)
 • pentamidynę (lek przeciw pasożytom)
 • cyzapryd (lek przeciw refluksowi żołądkowo - przełykowemu)
 • niektóre leki moczopędne, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi (furosemid, hydrochlorotiazyd, indapamid) stosowane w leczeniu obrzęku, wysokiego ciśnienia krwi

Ivab z jedzeniem i piciem

Podczas leczenia lekiem Ivab należy unikać picia soku grejpfrutowego.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ivab a alkohol

Brak danych.

Ivab a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku Ivab mogą wystąpić przemijające zaburzenia widzenia (chwilowe wrażenia widzenia silnego światła w polu widzenia). Jesli wystąpią, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, zwłaszcza w sytuacjach, gdy może dojść do nagłych zmian natężenia oświetlenia, szczególnie podczas prowadzenia pojazdów nocą.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ivab?

 • lek Ivab należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ivab a ciąża
Ivab a karmienie piersią
Interakcje
Ivab a alkohol
Ivab a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo