Poradnik
Ivabradine Zentiva (Ivabradinum)

Ivabradine Zentiva (Ivabradinum)

Ivabradine Zentiva jest to lek zmniejszający częstość pracy serca. Stosowany jest w leczeniu stabilnej dławicy piersiowej oraz przewlekłej niewydolności serca.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaIvabradine Zentiva
Nazwa międzynarodowaIvabradinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 7,5 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Iwabradyna 

Skład - substancje pomocnicze
 • mannitol
 • krospowidon
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol
 • glicerol
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 56 tabletek
 • 84 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
 • 112 tabletek
Działanie / właściwości

Lek nasercowy

Zastosowanie

Lek stosowany do leczenia objawowe przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej, oraz przewlekłej niewydolności serca u dorosłych pacjentów.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na iwabradynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • częstość akcji serca w spoczynku poniżej 70 uderzeń na minutę
 • u pacjentów ze wstrząsem kardiogennym  
 • zaburzenia rytmu serca
 • u pacjentów ze świeżym zawałem serca
 • bardzo duże obniżenie ciśnienia krwi
 • niestabilna dławica piersiowa
 • u pacjentów z niewydolnością serca
 • gdy czynność serca jest powodowana wyłącznie przez rozrusznik serca
 • ciężka choroba wątroby
 • w czasie przyjmowania leków stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych
 • przyjmowanie antybiotyków
 • przyjmowanie leków stosowanych w leczeniu zakażenia HIV
 • lek stosowany w leczeniu depresji
 • jednoczesne stosowanie werapamilu lub diltiazemu
 • pacjentka jest w wieku rozrodczym, nie stosująca odpowiednich metod zapobiegania ciąży
 • kobiety w ciąży lub próbujących zajść w ciążę
 • kobiety karmiące piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • pacjent ma zaburzenia rytmu serca
 • pacjent ma objawy takie jak: uczucie zmęczenia, zawroty głowy lub duszność
 • u pacjenta występują objawy migotania przedsionków
 • wystąpił ostatnio udar
 • lekkie lub umiarkowanie nasilone obniżenie ciśnienia krwi
 • ciśnienie krwi u pacjenta nie jest odpowiednio kontrolowane
 • pacjent ma ciężką niewydolność serca
 • występuje przewlekła choroba siatkówki oka
 • występują umiarkowanie ciężkie choroby wątroby
 • występują ciężkie choroby nerek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia widzenia, które zwykle pojawiają się w ciągu pierwszych dwóch miesięcy leczenia

Często (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zmiana czynności serca
 • nieregularne, szybkie skurcze serca
 • niezwykłe odczuwanie bicia serca
 • niekontrolowane ciśnienie krwi
 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • niewyraźne widzenie 
Możliwe interakcje z
 • diltiazemem, werapamilem
 • flukonazolem
 • ryfampiciną
 • barbituranami
 • fenytoiną
 • z preparatmi dziurawca zwyczajnego
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca, wydłużającymi odstęp QT
 • beprydylem
 • niektórymi lekami stosowanych w leczeniu lęku
 • niektórymi lekami na schizofrenie lub stosowanymi w leczeniu innych psychoz
 • meflochiną, halofentryną
 • erytromycyną stosowaną dożylnie
 • pentamidyną
 • cyzaprydem
 • lekami moczopędnymi, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi
Ciąża

Nie należy przyjmować leku Ivabradine Zentiva w okresie ciąży lub gdy pacjentka planuje mieć dziecko.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Ivabradine Zentiva w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek Ivabradine Zentiva nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Ivabradine Zentiva może powodować przemijające zaburzenia widzenia. W razie ich wystąpienia należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, zwłaszcza w sytuacjach, gdy może dojść do nagłych zmian natężenia oświetlenia, szczególnie podczas prowadzenia pojazdów nocą.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ivabradyna Zentiva?

Lek Ivabradine Zentiva działa głównie poprzez zmniejszenie częstości pracy serca o kilka uderzeń na minutę. Prowadzi to do zmniejszenia zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen, szczególnie w sytuacjach, gdy bardziej prawdopodobne jest wystąpienie napadu bólu dławicowego. W ten sposób lek pomaga kontrolować i zmniejszać liczbę napadów bólu dławicowego. Działa przeciwdławicowo i przeciwniedokrwiennie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ivabradine Zenti?va

Lek Ivabradina Zentiva jest lekiem nasercowym i stosuje się w leczeniu:

 • objawowej stabilnej dławicy piersiowej u dorosłych pacjentów, u których częstość akcji serca wynosi 70 lub więcej uderzeń na minutę. Jest stosowany u dorosłych, którzy nie tolerują lub nie mogą przyjmować leków stosowanych w chorobach serca zwanych beta - adrenolitykami lub w skojarzeniu z beta - adrenolitykami u dorosłych, których stan nie jest w pełni kontrolowany przy ich pomocy
 • przewlekłej niewydolności serca u dorosłych pacjentów, u których częstość akcji serca wynosi 75 lub więcej uderzeń na minutę, jest stosowany w skojarzeniu ze standardowym leczeniem, w tym z beta - adrenolitykiem

Dawkowanie

Jak stosować lek Ivabradine Zentiva?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Ivabradine Zentiva należy przyjmować doustnie, dwa razy na dobę - jedną tabletkę rano i jedną tabletkę wieczorem, podczas posiłków. Nnależy unikać picia soku grejpfrutowego podczas leczenia. Dostępne są tabletki powlekane zawierające 5 mg i 7,5 mg iwabradyny.

Leczenie objawowe przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej:

 • dawka początkowa iwabradyny nie powinna przekraczać 5 mg dwa razy na dobę u pacjentów w wieku poniżej 75 lat
 • po trzech do czterech tygodniach leczenia, jeśli u pacjenta wciąż występują objawy, a dawka początkowa jest dobrze tolerowana oraz częstość akcji serca w spoczynku pozostaje powyżej 60 uderzeń na minutę to można zwiększyć dak leku
 • dawka podtrzymująca nie powinna przekraczać 7,5 mg dwa razy na dobę
 • jeśli w ciągu 3 miesięcy po rozpoczęciu leczenia nie ma poprawy odnośnie objawów dławicy piersiowej, leczenie iwabradyną należy przerwać

Leczenie przewlekłej niewydolności serca: 

 • leczenie należy rozpoczynać tylko u pacjenta ze stabilną niewydolnością serca
 • zalecana dawka początkowa iwabradyny wynosi 5 mg dwa razy na dobę
 • po dwóch tygodniach leczenia dawka może być zwiększona do 7,5 mg dwa razy na dobę, jeśli częstość akcji serca w spoczynku wynosi stale powyżej 60 uderzeń na minutę lub zmniejszona do 2,5 mg dwa razy na dobę (pół tabletki o mocy 5 mg dwa razy na dobę), jeśli częstość akcji serca w spoczynku wynosi stale poniżej 50 uderzeń na minutę lub w przypadku wystąpienia objawów związanych z bradykardią, takich jak zawroty głowy, zmęczenie lub niedociśnienie

Pacjenci w podeszłym wieku :

 • u pacjentów w wieku 75 lat i starszych należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej leku (2,5 mg dwa razy na dobę, tzn. pół tabletki o mocy 5 mg dwa razy na dobę)
 • dawkę można zwiększyć w razie potrzeby

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Nie jest wymagana zmiana dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i klirensem kreatyniny powyżej 15 ml / min. W tej grupie pacjentów iwabradynę należy stosować z ostrożnością.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Nie jest wymagana zmiana dawkowania u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. Należy zachować ostrożność podczas stosowania iwabradyny u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Iwabradyna jest przeciwwskazana do stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ nie przeprowadzono badań w tej populacji i należy spodziewać się znacznego zwiększenia narażenia ogólnoustrojowego.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku:

Po przyjęciu dużej dawki leku Ivabradine Zentiva może wystąpić duszność lub uczucie zmęczenia, ponieważ dochodzi do nadmiernego zwolnienia czynności serca. W takim przypadku należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Pominięcie przyjęcia leku:

W razie pominięcia dawki leku, następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Kalendarz nadrukowany na blistrze zawierającym tabletki pomoże w pamiętaniu o tym, kiedy ostatnio przyjęto tabletkę leku Ivabradine Zentiva.

Przerwanie stosowania leku:

Ponieważ leczenie dławicy piersiowej lub przewlekłej niewydolności serca jest zazwyczaj długotrwałe, przed przerwaniem stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Ivabradine Zentiva jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ivabradine Zentiva?

Leku Ivabradine Zentiva nie należy stosowć w przypadkach gdy:

 • pacjent ma uczulenie na iwabradynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • przed rozpoczęciem leczenia częstość akcji serca w spoczynku jest za mała (poniżej 70 uderzeń na minutę)
 • u pacjentów ze wstrząsem kardiogennym (choroba serca leczona w szpitalu)
 • u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca
 • u pacjentów ze świeżym zawałem serca
 • u pacjentów z bardzo dużym obniżeniem ciśnienia krwi
 • u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową (ciężka postać z bardzo często pojawiającymi się bólami klatki piersiowej związanymi lub nie związanymi z wysiłkiem)
 • u pacjentów z niewydolnością serca, która ostatnio się nasiliła
 • gdy czynność serca jest powodowana wyłącznie przez rozrusznik serca
 • u pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby
 • pacjenci aktualnie przyjmujący leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (takie jak ketokonazol, itrakonazol)
 • podczas leczenia antybiotykami z grupy makrolidów (np. jozamycyna, klarytromycyna, telitromycyna lub erytromycyna podawana doustnie)
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV (takie jak nelfinawir, rytonawir)
 • stosowany lek nefazodon w leczeniu depresji
 • stosowanie leku diltiazem, werapamil w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub dławicy piersiowej
 • jeśli pacjentka jest w wieku rozrodczym i nie stosuje odpowiednich metod zapobiegania ciąży
 • u kobiet w ciąży lub próbujących zajść w ciążę
 • u kobiet karmiących piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ivabradine Zentiva może wywołać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęstsze działania niepożądane tego leku zależą od dawki i są związane ze sposobem działania leku.

Bardzo często (1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia widzenia (chwilowe wrażenia widzenia silnego światła, najczęściej spowodowane przez nagłe zmiany natężenia światła), zaburzenia te są także opisywane jako aureola, kolorowe błyski, rozdzielony obraz lub zwielokrotnione obrazy, zwykle pojawiają się w ciągu pierwszych dwóch miesięcy leczenia, po których mogą wystąpić powtórnie i ustąpić podczas leczenia lub po jego zakończeniu

Często ( 1 na 10 pacjentów):

 • zmiana czynności serca (objawy zmniejszenia częstości pracy serca), objawy występują szczególnie w ciągu pierwszych 2 do 3 miesięcy od rozpoczęcia leczenia
 • nieregularne, szybkie skurcze serca
 • niezwykłe odczuwanie bicia serca
 • niekontrolowane ciśnienie krwi
 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • niewyraźne widzenie (zamazane widzenie)

Niezbyt często ( 1 na 100 pacjentów):

 • kołatanie serca i dodatkowe uderzenia serca
 • mdłości (nudności)
 • zaparcia
 • biegunka
 • ból brzucha
 • uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)
 • trudności w oddychaniu (duszność)
 • kurcze mięśni
 • zmiany w parametrach laboratoryjnych: duże stężenie kwasu moczowego we krwi
 • zwiększenie liczby eozynofili we krwi (rodzaj krwinek białych)
 • zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi (produkt rozkładu mięśni)
 • wysypka
 • obrzęk naczynioruchowy (jak opuchnięta twarz, opuchnięty język lub gardło, trudności w oddychaniu lub przełykaniu)
 • niskie ciśnienie krwi
 • omdlenie
 • uczucie zmęczenia
 • uczucie osłabienia
 • nieprawidłowy zapis czynności serca w badaniu EKG
 • podwójne widzenie
 • osłabione widzenie

Rzadko występujące ( 1 na 1000 pacjentów): 

 • pokrzywka
 • swędzenie
 • zaczerwienienie skóry
 • złe samopoczucie

Bardzo rzadko (1 na 10 000 pacjentów):

 • nieregularne bicie serca 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ivabradine Zentiva należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: 

 • pacjent ma zaburzenia rytmu serca (takie jak nieregularne bicie serca, kołatanie serca, nasilenie bólu w klatce piersiowej) lub utrwalone migotanie przedsionków (rodzaj nieregularnego bicia serca), lub występuje u niego nieprawidłowość w zapisie elektrokardiogramu (EKG), zwana zespołem długiego odstępu QT
 • pacjent ma objawy takie jak: uczucie zmęczenia, zawroty głowy lub duszność (co może oznaczać za małą częstość pracy serca)
 • u pacjenta występują objawy migotania przedsionków (wyjątkowo wysokie tętno w spoczynku (powyżej 110 uderzeń na minutę) lub tętno nieregularne, bez widocznej przyczyny, trudne do zmierzenia) 
 • u pacjenta wystąpił ostatnio udar (udar mózgu)
 • pacjent ma lekkie lub umiarkowanie nasilone obniżenie ciśnienia krwi
 • jeśli ciśnienie krwi u pacjenta nie jest odpowiednio kontrolowane, zwłaszcza po zmianie leczenia przeciwnadciśnieniowego
 • pacjent ma ciężką niewydolność serca lub niewydolność serca z wystąpieniem nieprawidłowości w zapisie EKG, zwaną blokiem odnogi pęczka Hisa
 • u pacjenta występuje przewlekła choroba siatkówki oka
 • u pacjenta występują umiarkowanie ciężkie choroby wątroby
 • u pacjenta występują ciężkie choroby nerek.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ivabradine Zentiva a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy przyjmować leku Ivabradine Zentiva w okresie ciąży lub gdy pacjentka planuje mieć dziecko. Należy zgłosić się do lekarza w razie zajścia w ciążę w okresie przyjmowania leku. Pacjentka w wieku rozrodczym nie powinna przyjmować leku Ivabradine Zentiva, chyba że stosuje odpowiednie metody zapobiegania ciąży.

Ivabradine Zentiva a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy przyjmować leku Ivabradine Zentiva w okresie karmienia piersią. Pacjentka powinna zwrócić się do lekarza, jeśli karmi lub zamierza karmić piersią, ponieważ karmienie piersią należy przerwać.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z wymienionych poniżej leków, ponieważ może być konieczne skorygowanie dawki leku Ivabradine Zentiva albo ścisły nadzór nad jego stosowaniem:

 • diltiazem, werapamil (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub dławicy piersiowej)
 • flukonazol (lek przeciwgrzybiczy)
 • ryfampicyna (antybiotyk)
 • barbiturany (stosowane w przypadku trudności z zasypianiem lub w padaczce)
 • fenytoina (stosowana w padaczce)
 • preparaty dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) (leki ziołowe stosowane w leczeniu depresji)
 • leki wydłużające odstęp QT stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub innych chorób, takie jak - chinidyna, dyzopiramid, ibutylid, sotalol, amiodaron (leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
 • beprydyl (lek stosowany w leczeniu dławicy piersiowej)
 • niektóre rodzaje leków stosowanych w leczeniu lęku, schizofrenii lub innych psychoz (takie jak pimozyd, zyprazydon, sertyndol)
 • leki przeciwmalaryczne (takie jak meflochina lub halofantryna)
 • erytromycyna stosowana dożylnie (antybiotyk)
 • pentamidyna (lek przeciw pasożytom)
 • cyzapryd (lek przeciw refluksowi żołądkowo - przełykowemu)
 • niektóre rodzaje leków moczopędnych, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi, takie jak furosemid, hydrochlorotiazyd, indapamid (stosowane w leczeniu obrzęku, wysokiego ciśnienia krwi)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ivabradine Zentiva a alkohol

Brak danych.

Ivabradine Zentiva a prowadzenie pojazdów

Lek Ivabradine Zentiva może powodować przemijające zaburzenia widzenia (chwilowe wrażenia widzenia silnego światła w polu widzenia). W razie ich wystąpienia należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, zwłaszcza w sytuacjach, gdy może dojść do nagłych zmian natężenia oświetlenia, szczególnie podczas prowadzenia pojazdów nocą. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ivabradine Zentiva?

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ivabradine Zentiva a ciąża
Ivabradine Zentiva a karmienie piersią
Interakcje
Ivabradine Zentiva a alkohol
Ivabradine Zentiva a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo