Poradnik
Ivohart (Ivabradinum)

Ivohart (Ivabradinum)

Ivohart jest lekiem nasercowym stosowanym w leczeniu objawowej stabilnej dławicy piersiowej oraz przewlekłej niewydolności serca.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaIvohart
Nazwa międzynarodowaIvabradinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 7,5 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek iwabradyny

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 6000
 • stearynian magnezu
 • glicerol
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 84 tabletek powlekanych
 • 98 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
 • 112 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Lek nasercowy.

Zastosowanie
 • objawowa stabilna dławica piersiowa
 • przewlekła niewydolność serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na iwabradynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • za mała częstość akcji serca w spoczynku
 • wstrząs kardiogenny
 • zaburzenia rytmu serca
 • świeży zawał mięśnia sercowego
 • bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • niestabilna dławica piersiowa
 • niewydolność serca, która ostatnio się nasiliła
 • czynność serca powodowana wyłącznie przez rozrusznik serca
 • ciężkie choroby wątroby
 • przyjmowanie leków stosowanych w terapii zakażeń grzybiczych, antybiotyków z grupy makrolidów, leki stosowanych w terapii zakażenia HIV, nefazodonu, diltiazemu, werapamilu
 • wiek rozrodczy, jeśli nie są stosowane odpowiednie metody zapobiegania ciąży
 • ciąża lub próba zajścia w ciążę
 • karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia rytmu serca, utrwalone migotanie przedsionków lub pewna nieprawidłowość w elektrokardiogramie (EKG), zwaną zespołem długiego odstępu QT
 • objawy takie jak: uczucie zmęczenia, zawroty głowy lub duszność
 • objawy migotania przedsionków lub nieregularna akcja serca, bez widocznej przyczyny
 • udar mózgu
 • lekkie lub umiarkowanie nasilone obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
 • niekontrolowane ciśnienie tętnicze, zwłaszcza po zmianie leczenia przeciwnadciśnieniowego
 • ciężka niewydolność serca lub niewydolność serca z pewną nieprawidłowością w EKG
 • przewlekła choroba siatkówki oka
 • choroby wątroby o umiarkowanym nasileniu
 • ciężkie choroby nerek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują częściej niż u 1 na 10 osób): 

 • zaburzenia widzenia

Częste (występujące u 1 na 10 osób):

 • zmiana czynności serca
 • nieregularne, szybkie skurcze serca
 • niezwykłe odczuwanie bicia serca
 • niekontrolowane ciśnienie tętnicze
 • bóle głowy
 • zawroty głowy i niewyraźne widzenie
Możliwe interakcje z
 • flukonazolem
 • ryfampicyną
 • barbituranami
 • fenytoiną
 • preparatami dziurawca zwyczajnego
 • lekami wydłużającymi odstęp QT
 • chinidyną, dyzopiramidem, ibutylidem, sotalolem, amiodaronem
 • beprydylem
 • niektórymi rodzajami leków stosowanych w terapii lęku, schizofrenii lub innych psychoz 
 • lekami przeciwmalarycznymi
 • erytromycyną stosowaną dożylnie
 • pentamidyną
 • cyzaprydem
 • niektórymi rodzajami leków moczopędnych, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi, takimi jak furosemid, hydrochlorotiazyd, indapamid
Ciąża

Nie należy przyjmować leku Ivohart w okresie ciąży lub gdy pacjentka planuje mieć dziecko.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Ivohart w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek Ivohart nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W razie wystąpienia wrażenia widzenia silnego światła w polu widzenia należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, zwłaszcza w sytuacjach, gdy może dojść do nagłych zmian natężenia oświetlenia, szczególnie podczas prowadzenia pojazdów nocą.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ivohart?

Ivohart działa poprzez zmniejszenie częstości akcji serca o kilka uderzeń na minutę. Prowadzi to do zmniejszenia zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen, szczególnie w sytuacjach, gdy bardziej prawdopodobne jest wystąpienie napadu bólu dławicowego. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ivohart?

 • w leczeniu objawowym przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej u dorosłych z chorobą niedokrwienną serca, z prawidłowym rytmem zatokowym oraz z częstością akcji serca ≥ 70 uderzeń na minutę
 • u dorosłych z nietolerancją lub z przeciwwskazaniem do stosowania beta - adrenolityków
 • w skojarzeniu z beta -a drenolitykami u pacjentów niewystarczająco kontrolowanych za pomocą optymalnej dawki beta - adrenolityku.

Dawkowanie

Jak stosować lek Ivohart?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekrzem lub farmaceutą.

 

Leczenie objawowe przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej:

Zaleca się, aby decyzja o rozpoczęciu leczenia lub dostosowaniu dawkowania została podjęta po dokonaniu serii pomiarów częstości akcji serca, badania EKG lub 24 - godzinnego monitorowania w warunkach ambulatoryjnych.

Zalecane dawkowanie:

 • początkowa dawka nie powinna przekraczać 5 mg, dwa razy na dobę
 • po trzech do czterech tygodni, jeśli u pacjenta wciąż występują objawy, jeśli dawka początkowa jest dobrze tolerowana i gdy częstość akcji serca w spoczynku pozostaje powyżej 60 uderzeń na minutę, dawka może być zwiększona do kolejnej większej dawki u pacjentów otrzymujących 2,5 mg dwa razy na dobę lub 5 mg dwa razy na dobę
 • dawka podtrzymująca nie powinna być większa niż 7,5 mg dwa razy na dobę
 • jeżeli w czasie leczenia zmniejsza się częstość akcji serca w spoczynku poniżej 50 uderzeń na minutę lub pacjent odczuwa objawy związane z bradykardią, dawkowanie należy stopniowo zmniejszyć do najmniejszej dawki 2,5 mg dwa razy na dobę (dwa razy na dobę po pół tabletki 5 mg)

Leczenie należy przerwać, jeżeli częstość akcji serca utrzymuje się poniżej 50 uderzeń na minutę lub jeśli pomimo zmniejszenia dawki utrzymują się objawy bradykardii a także jeśli w ciągu 3 miesięcy po rozpoczęciu leczenia nie ma poprawy odnośnie objawów dławicy piersiowej.

 

Leczenie przewlekłej niewydolności serca:

Leczenie należy rozpoczynać tylko u pacjenta ze stabilną niewydolnością serca.

Zalecane dawkowanie:

 • zalecana dawka początkowa produktu Ivohart wynosi 5 mg dwa razy na dobę
 • po dwóch tygodniach leczenia dawka może być zwiększona do 7,5 mg dwa razy na dobę, jeśli częstość akcji serca w spoczynku wynosi stale powyżej 60 uderzeń na minutę lub zmniejszona do 2,5 mg dwa razy na dobę (pół tabletki o mocy 5 mg dwa razy na dobę), jeśli częstość akcji serca w spoczynku wynosi stale poniżej 50 uderzeń na minutę, lub w przypadku wystąpienia objawów związanych z bradykardią a jeśli częstość akcji serca wynosi od 50 do 60 uderzeń na minutę, należy utrzymać dawkę 5 mg dwa razy na dobę
 • jeśli podczas leczenia częstość akcji serca w spoczynku zmniejszy się trwale do poniżej 50 uderzeń na minutę lub u pacjenta występują objawy związane z bradykardią, u pacjentów otrzymujących 7,5 mg dwa razy na dobę lub 5 mg dwa razy na dobę, dawkę należy zmniejszyć
 • jeśli częstość akcji serca w spoczynku zwiększy się trwale do powyżej 60 uderzeń na minutę, u pacjentów otrzymujących 2,5 mg dwa razy na dobę lub 5 mg dwa razy na dobę, dawkę można zwiększyć

Leczenie musi być przerwane, jeśli częstość akcji serca pozostaje poniżej 50 uderzeń na minutę lub utrzymują się objawy bradykardii.

Sposób podawania:

 • doustnie
 • dwa razy na dobę (jedną tabletkę rano i jedną tabletkę wieczorem)
 • poczas posiłków

 

Pacjenci w wieku podeszłym:

U pacjentów w wieku 75 lat i powyżej należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej leku (2,5 mg dwa razy na dobę, tzn. dwa razy po pół tabletki o mocy 5 mg dwa razy na dobę). W razie konieczności dawkę można zwiększyć. 

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania iwabradyny w leczeniu przewlekłej niewydolności serca u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Zaburzenie czynności nerek

Nie jest wymagana zmiana dawkowania u pacjentów z lekkimi zaburzeniami czynności wątroby. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Ivohart u pacjentów z umiarkowanie nasilonym zaburzeniami czynności wątroby. Iwabradyna jest przeciwwskazana do stosowania u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie jest wymagana zmiana dawkowania u pacjentów z lekkimi zaburzeniami czynności wątroby. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Ivohart u pacjentów z umiarkowanie nasilonym zaburzeniami czynności wątroby. Iwabradyna jest przeciwwskazana do stosowania u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Po przyjęciu dużej dawki leku Ivohart może wystąpić duszność lub uczucie zmęczenia, ponieważ dochodzi do nadmiernego zwolnienia akcji serca (tętna). W takim przypadku należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku

W razie pominięcia dawki leku Ivohart, następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Przed przerwaniem stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania

Kedy nie stosować leku Ivohart?

Leku Ivohart nie należy stosować jeśli występuje:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • częstość akcji serca w spoczynku przed leczeniem poniżej 70 uderzeń na minutę
 • wstrząs kardiogenny
 • swieży zawał mięśnia sercowego
 • ciężkie niedociśnienie tętnicze (<90/50 mm Hg)
 • ciężka niewydolność wątroby
 • zespół chorego węzła zatokowego 
 • blok zatokowo-przedsionkowy
 • niestabilna lub ostra niewydolnosc serca 
 • koniecznośc stosowania stymulatora serca 
 • niestabilna dławica piersiowa
 • blok przediosnkowo-komorowy trzeciego stopnia 
 • jednoczesne stosowanie z silnymi inhibitorami cytochromu P450 3A4, takimi jak: azolowe pochodne przeciwgrzybicze, antybiotyki makrolidowe, inhibitory proteazy HIV i nefazodon 
 • jednoczesne stosowanie z werapamilem lub diltiazemem, które są umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 o właściwościach zmniejszania częstości akcji serca
 • ciaża, laktacja, oraz leczenie u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują odpowiednich metod zapobiegania ciąży

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ivohart może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (występujące częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zaburzenia widzenia: chwilowe wrażenia widzenia silnego światła, najczęściej spowodowane przez nagłe zmiany natężenia światła

Częste (występujące u 1 na 10 osób):

 • zmiana czynności serca: objawy zwolnienia częstości akcji serca
 • nieregularne, szybkie skurcze serca
 • niezwykłe odczuwanie bicia serca
 • niekontrolowane ciśnienie tętnicze
 • bóle głowy
 • zawroty głowy i niewyraźne widzenie

Niezbyt częste (występujące do 1 na 100 osób):

 • kołatanie serca i dodatkowe skurcze serca
 • nudności
 • zaparcia
 • biegunka
 • ból brzucha
 • uczucie wirowania
 • trudności w oddychaniu
 • kurcze mięśni
 • zmiany w parametrach laboratoryjnych: duże stężenie kwasu moczowego we krwi, zwiększenie liczby eozynofili we krwi (rodzaj krwinek białych) i zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
 • wysypka
 • obrzęk naczynioruchowy
 • niskie ciśnienie krwi 
 • omdlenie
 • uczucie zmęczenia
 • nieprawidłowy zapis czynności serca w badaniu EKG
 • podwójne widzenie
 • osłabione widzenie

Rzadkie (występujące do 1 na 1000 osób):

 • pokrzywka
 • swędzenie
 • zaczerwienienie skóry
 • złe samopoczucie

Bardzo rzadkie (występujące do 1 na 10000 osób):

 • nieregularne bicie serca

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ivohart należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty jeśli:

 • pacjent ma zaburzenia rytmu serca (takie jak nieregularne bicie serca, kołatanie serca, nasilenie bólu w klatce piersiowej) lub utrwalone migotanie przedsionków (rodzaj nieregularnego bicia serca), lub ma pewną nieprawidłowość w elektrokardiogramie (EKG), zwaną zespołem długiego odstępu QT
 • pacjent ma takie objawy jak: uczucie zmęczenia, zawroty głowy lub duszność (co może oznaczać za małą częstość akcji serca)
 • u pacjenta występują objawy migotania przedsionków (duża częstość akcji serca w spoczynku (powyżej 110 uderzeń na minutę) lub nieregularna akcja serca, bez widocznej przyczyny, tętno trudne do zmierzenia)
 • u pacjenta wystąpił ostatnio udar (udar mózgu)
 • pacjent ma lekkie lub umiarkowanie nasilone obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
 • pacjent ma niekontrolowane ciśnienie tętnicze, zwłaszcza po zmianie leczenia przeciwnadciśnieniowego
 • pacjent ma ciężką niewydolność serca lub niewydolność serca z pewną nieprawidłowością w EKG, zwaną blokiem odnogi pęczka Hisa
 • u pacjenta występuje przewlekła choroba siatkówki oka
 • u pacjenta występują choroby wątroby o umiarkowanym nasileniu
 • u pacjenta występują ciężkie choroby nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ivohart a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy przyjmować leku Ivohart w okresie ciąży lub gdy pacjentka planuje mieć dziecko.

Ivohart a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy przyjmować leku Ivohart w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Należy poinformować lekarza, zwłaszcza jeśli pacjent stosuje:

 • flukonazol (lek przeciwgrzybiczy)
 • ryfampicynę (antybiotyk)
 • barbituranam (stosowane w przypadku trudności z zasypianiem lub w padaczce)
 • fenytoinę (stosowana w padaczce)
 • preparaty dziurawca zwyczajnego (leki ziołowe, stosowane w terapii depresji)
 • leki wydłużające odstęp QT (chinidyna, dyzopiramid, ibutylid, sotalol, amiodaron)
 • beprydyl (lek stosowany w terapii dławicy piersiowej)
 • niektóre rodzaje leków stosowynych w terapii lęku, schizofrenii lub innych psychoz (takie jak pimozyd, zyprazydon, sertyndol)
 • leki przeciwmalaryczne (takie jak meflochina lub halofantryna)
 • erytromycyna stosowana dożylnie (antybiotyk)
 • pentamidyna (lek przeciw pasożytom)
 • cyzapryd (lek przeciw refluksowi żołądkowo - przełykowemu)
 • niektóre rodzaje leków moczopędnych, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi, takie jak furosemid, hydrochlorotiazyd, indapamid (stosowane w leczeniu obrzęku, wysokiego ciśnienia krwi)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta

Ivohart a alkohol

Brak danych.

Ivohart a prowadzenie pojazdów

W razie wystąpienia wrażenia widzenia silnego światła w polu widzenia należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, zwłaszcza w sytuacjach, gdy może dojść do nagłych zmian natężenia oświetlenia, szczególnie podczas prowadzenia pojazdów nocą. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ivohart?

 • w miesjcu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ivohart a ciąża
Ivohart a karmienie piersią
Interakcje
Ivohart a alkohol
Ivohart a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo