Poradnik
Iwabradyna Synthon (Ivabradinum)

Iwabradyna Synthon (Ivabradinum)

Lek Iwabradyna Synthon zawiera substancję czynną iwabradynę o działaniu zwalniającym czynność serca. Stosowany jest u dorosłych pacjentów w leczeniu przewlekłej niewydolności serca oraz objawowej, stabilnej dławicy piersiowej.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaIwabradyna Synthon
Nazwa międzynarodowaIvabradinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg
 • 5 mg
 • 7,5 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Iwabradyna

Skład - substancje pomocnicze
 • betadeks
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza (HPMC 2910)
 • jednowodna laktoza
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 4000
 • żółty tlenek żelaza
 • czerwony tlenek żelaza
 • czarny tlenek żelaza
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 84 tabletek powlekanych
 • 98 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
 • 112 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Zwolnienie czynności serca

Zastosowanie
 • objawowa, stabilna dławica piersiowa
 • przewlekła niewydolność serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na iwabradynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zbyt wolna czynność serca w spoczynku
 • wstrząs kardiogenny
 • zaburzenia rytmu serca
 • ostra faza zawału mięśnia sercowego
 • bardzo niskie ciśnienie tętnicze
 • niestabilna dławica piersiowa
 • rozrusznik serca
 • ciężka choroba wątroby
 • stosowanie niektórych leków
 • ciąża
 • karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia rytmu serca
 • uczucie zmęczenia, zawroty głowy lub duszność
 • przebyty udar mózgu
 • obniżone ciśnienie tętnicze
 • niekontrolowane ciśnienie tętnicze
 • ciężka niewydolność serca
 • przewlekła choroba siatkówki oka
 • choroba wątroby
 • ciężka choroba nerek
 • wiek poniżej 18. roku życia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia widzenia (chwilowe wrażenia widzenia silnego światła, najczęściej spowodowane przez nagłe zmiany natężenia światła)

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zmiana czynności serca (objawy zwolnienia częstości pracy serca)
 • nieregularne, szybkie skurcze serca
 • niezwykłe odczuwanie bicia serca
 • zmiany ciśnienia tętniczego
 • bóle głowy
 • zawroty głowy i niewyraźne widzenie
Możliwe interakcje z
 • flukonazolem
 • ryfampicyną
 • barbituranami
 • fenytoiną
 • zielem dziurawca zwyczajnego
 • chinidyną, dyzopiramidem, ibutylidem, sotalolem, amiodaronem
 • beprydylem
 • pimozydem, zyprazydonem, sertyndolem
 • meflochiną lub halofantryną
 • erytromycyną (stosowaną dożylnie)
 • pentamidyną
 • cyzaprydem
 • niektórymi lekami moczopędnymi
 • sokiem grejpfrutowym
Ciąża

Nie należy stosować leku Iwabradyna Synthon u kobiet w ciąży lub planujących ciążę.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Iwabradyna Synthon u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Lek Iwabradyna Synthon nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Iwabradyna Synthon może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Iwabradyna Synthon?

Lek Iwabradyna Synthon zawiera substancję czynną - iwabradynę zwalniającą czynność serca. Lek zmniejsza zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, co pomaga kontrolować i zmniejszać liczbę napadów bólu dławicowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Iwabradyna Synthon?

Lek Iwabradyna Synthon stosowany jest w leczeniu:

 • objawowej stabilnej dławicy piersiowej (która powoduje ból w klatce piersiowej) u dorosłych pacjentów, u których częstość akcji serca wynosi 70 lub więcej uderzeń na minutę; lek stosuje się u pacjentów dorosłych, którzy nie tolerują lub nie mogą przyjmować betaadrenolityków, a także w skojarzeniu z betaadrenolitykami u pacjentów dorosłych, u których stosowanie samych betaadrenolityków nie jest skuteczne
 • przewlekłej niewydolności serca u pacjentów dorosłych, u których częstość akcji serca wynosi 75 lub więcej uderzeń na minutę; lek stosuje się w skojarzeniu ze standardowym leczeniem (w tym z lekiem betaadrenolitycznym) lub gdy leki betaadrenolityczne są przeciwwskazane albo nie są tolerowane

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania:

 • lek należy przyjmować podczas posiłków

Dawkowanie:

Leczenie stabilnej dławicy piersiowej:

 • dawka początkowa leku nie powinna być większa niż jedna tabletka 5 mg dwa razy na dobę
 • jeśli utrzymują się objawy dławicowe, a pacjent dobrze toleruje dawkę 5 mg dwa razy na dobę, lekarz może zalecić zwiększenie dawki
 • dawka podtrzymująca nie powinna przekraczać 7,5 mg dwa razy na dobę
 • lekarz określi odpowiednią dawkę dla danego pacjenta
 • zazwyczaj stosuje się jedną tabletkę rano i jedną tabletkę wieczorem
 • w niektórych przypadkach (np jeśli pacjent jest w podeszłym wieku), lekarz może zalecić połowę zwykłej dawki, to znaczy jedną tabletkę 2,5 mg albo pół tabletki 5 mg leku Iwabradyna Synthon rano i jedną tabletkę 2,5 mg albo pół tabletki 5 mg wieczorem

Leczenie przewlekłej niewydolności serca:

 • zalecana dawka początkowa to jedna tabletka 5 mg dwa razy na dobę, zwiększona w razie potrzeby do jednej tabletki 7,5 mg dwa razy na dobę
 • lekarz określi odpowiednią dawkę dla danego pacjenta
 • zazwyczaj stosuje się jedną tabletkę rano i jedną tabletkę wieczorem
 • w niektórych przypadkach (np. jeśli pacjent jest w podeszłym wieku) lekarz może zalecić połowę dawki, tzn. jedną tabletkę 2,5 mg albo pół tabletki 5 mg leku rano i jedną tabletkę 2,5 mg albo pół tabletki 5 mg wieczorem

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Iwabradyna Synthon

 • po przyjęciu dużej dawki leku Iwabradyna Synthon może wystąpić duszność lub uczucie zmęczenia, ponieważ dochodzi do nadmiernego zwolnienia czynności serca
 • w takim przypadku należy natychmiast zgłosić się do lekarza

Pominięcie przyjęcia leku Iwabradyna Synthon

 • w razie pominięcia dawki leku następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Iwabradyna Synthon

 • przed przerwaniem stosowania tego leku należy skonsultować się z lekarzem (leczenie dławicy piersiowej lub przewlekłej niewydolności serca jest zazwyczaj długotrwałe)
 • w przypadku wrażenia, że działanie leku Iwabradyna Synthon jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Iwabradyna Synthon należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować Iwabradyna Synthon?

Leku Iwabradyna Synthon nie należy stosować u pacjentów:

 • uczulonych na iwabradynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ze zbyt wolną czynnością serca w spoczynku (poniżej 70 skurczów na minutę)
 • we wstrząsie kardiogennym
 • ze świeżym zawałem mięśnia sercowego
 • z zaburzeniami rytmu serca
 • z bardzo niskim ciśnieniem tętniczym krwi
 • z niestabilną dławicą piersiową (ciężką postacią z bardzo często pojawiającymi się bólami w klatce piersiowej, związanymi lub niezwiązanymi z wysiłkiem)
 • z ostatnio nasiloną niewydolnością serca
 • z rozrusznikiem serca (jeśli czynność serca jest powodowana wyłącznie przez rozrusznik)
 • z ciężką chorobą wątroby
 • aktualnie przyjmujących leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (ketokonazol, itrakonazol), antybiotyki z grupy makrolidów (np. jozamycynę, klarytromycynę, telitromycynę lub erytromycynę podawaną doustnie), leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV (nelfinawir, rytonawir) lub nefazodon (stosowany w leczeniu depresji), lub diltiazem albo werapamil (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej)

Leku Iwabradyna Synthon nie należy również stosować u pacjentek:

 • w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży
 • w ciąży lub planujących ciążę
 • karmiących piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Iwabradyna Synthon może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia widzenia (chwilowe wrażenia widzenia silnego światła, najczęściej spowodowane przez nagłe zmiany natężenia światła); zaburzenia te są także opisywane jako aureola, kolorowe błyski, rozdzielony obraz lub zwielokrotnione obrazy, zwykle pojawiają się w ciągu pierwszych dwóch miesięcy leczenia, po których mogą wystąpić powtórnie oraz ustąpić podczas trwania terapii lub po leczeniu

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zmiana czynności serca (objawy zwolnienia częstości pracy serca); objawy występują szczególnie w ciągu pierwszych 2 do 3 miesięcy od rozpoczęcia leczenia
 • nieregularne, szybkie skurcze serca
 • niezwykłe odczuwanie bicia serca
 • zmiany ciśnienia tętniczego
 • bóle głowy
 • zawroty głowy i niewyraźne widzenie (zamazane widzenie)

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • kołatanie serca i dodatkowe uderzenia serca
 • nudności
 • zaparcia
 • biegunka
 • ból brzucha
 • uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)
 • trudności w oddychaniu (duszność) 
 • kurcze mięśni
 • zmiany w parametrach laboratoryjnych: duże stężenie kwasu moczowego we krwi, zwiększenie liczby eozynofili we krwi (rodzaj krwinek białych) i zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi (produkt rozkładu mięśni)
 • wysypka
 • obrzęk naczynioruchowy (jak opuchnięta twarz, opuchnięty język lub gardło, trudności w oddychaniu lub przełykaniu)
 • niskie ciśnienie krwi
 • omdlenie
 • uczucie zmęczenia
 • uczucie osłabienia
 • nieprawidłowy zapis czynności serca w badaniu EKG
 • podwójne widzenie
 • osłabione widzenie

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • pokrzywka
 • swędzenie
 • zaczerwienienie skóry
 • złe samopoczucie

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • nieregularne bicie serca

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Iwabradyna Synthon należy omówic to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy natychmiast poinformować lekarza przed zastosowaniem lub podczas stosowania leku Iwabradyna Synthon jeśli u pacjenta:

 • występują zaburzenia rytmu serca (nieregularna czynność serca, kołatanie serca, nasilenie bólu w klatce piersiowej) lub utrwalone migotanie przedsionków (rodzaj nieregularnego bicia serca), lub nieprawidłowości w zapisie elektrokardiograficznym (EKG), tzw. zespół długiego odstępu QT
 • występują: uczucie zmęczenia, zawroty głowy lub duszność (co może oznaczać zbyt wolną częstość pracy serca)
 • występują objawy migotania przedsionków (niezwykle wysokie tętno w spoczynku, powyżej 110 uderzeń na minutę lub tętno nieregularne, bez widocznej przyczyny, trudne do zmierzenia)
 • wystąpił ostatnio udar mózgu
 • występuje lekkie lub umiarkowanie nasilone obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
 • występuje niekontrolowane ciśnienie tętnicze (zwłaszcza po zmianie leczenia przeciwnadciśnieniowego)
 • występuje ciężka niewydolność serca lub niewydolność serca z nieprawidłowym zapisem EKG (blokiem odnogi pęczka Hisa)
 • występuje przewlekła choroba siatkówki oka
 • występuje umiarkowana choroba wątroby
 • występuje ciężka choroba nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Iwabradyna Synthon a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Iwabradyna Synthon u kobiet w ciąży lub planującym ciążę. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania tego leku, należy zgłosić się do lekarza. Pacjentki w wieku rozrodczym nie powinny przyjmować leku Iwabradyna Synthon (chyba że stosują skuteczne metody antykoncepcji).

Iwabradyna Synthon a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Iwabradyna Synthon u kobiet w okresie karmienia piersią. Należy przerwać karmienie piersią podczas stosowania leku Iwabradyna Synthon.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Iwabradyna Synthon szczególnie należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

 • flukonazol (lek przeciwgrzybiczy)
 • ryfampicynę (antybiotyk)
 • barbiturany (stosowane w przypadku trudności z zasypianiem lub w padaczce)
 • fenytoinę (stosowana w padaczce)
 • preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (leki ziołowe, stosowane w leczeniu depresji)
 • leki wydłużające odstęp QT stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub innych stanów, takie jak: chinidyna, dyzopiramid, ibutylid, sotalol, amiodaron (leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
 • beprydyl (lek stosowany w leczeniu dławicy piersiowej)
 • niektóre rodzaje leków stosowanych w leczeniu lęku, schizofrenii lub innych psychoz (takie jak pimozyd, zyprazydon, sertyndol)
 • leki przeciwmalaryczne (takie jak meflochina lub halofantryna)
 • erytromycynę stosowaną dożylnie (antybiotyk)
 • pentamidynę (lek przeciw pasożytom)
 • cyzapryd (lek przeciw refluksowi żołądkowo-przełykowemu)
 • niektóre leki moczopędne, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi (furosemid, hydrochlorotiazyd, indapamid) stosowane w leczeniu obrzęku, wysokiego ciśnienia krwi

Podczas przyjmowania leku Iwabradyna Synthon należy unikać picia soku grejpfrutowego.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Iwabradyna Synthon a alkohol

Brak danych.

Iwabradyna Synthon a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku Iwabradyna Synthon mogą wystąpić przemijające zaburzenia widzenia (chwilowe wrażenia widzenia silnego światła w polu widzenia). Jeśli wystąpią, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, zwłaszcza w sytuacjach, gdy może dojść do nagłych zmian natężenia oświetlenia, szczególnie podczas prowadzenia pojazdów nocą.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Iwabradyna Synthon?

Lek Iwabradyna Synthon należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Iwabradyna Synthon a ciąża
Iwabradyna Synthon a karmienie piersią
Interakcje
Iwabradyna Synthon a alkohol
Iwabradyna Synthon a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo