Poradnik
Jardiance (Empagliflozinum)

Jardiance (Empagliflozinum)

Lek Jardiance zawiera substancję czynną empagliflozynę, należącą do grupy leków o nazwie inhibitory kotransportera sodowo - glukozowego 2 (SGLT2).

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaJardiance
Nazwa międzynarodowaEmpagliflozinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg 
 • 25 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Empagliflozyna

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki: 

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • hydroksypropyloceluloza
 • kroskarmeloza sodowa
 • bezwodna krzemionka koloidalna  
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • talk
 • makrogol (400)
 • tlenek żelaza żółty (E172)
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek powlekanych
 • 10 tabletek powlekanych
 • 14 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
 • 70 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Przeciwcukrzycowe

Zastosowanie

Lek Jardiance stosowany jest w leczeniu cukrzycy typu 2 u pacjentów powyżej 18 roku życia.

Przeciwwskazania

Uczulenie na empagliflozynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • cukrzyca typu 1
 • kwasica ketonowa w przebiegu cukrzycy 
 • poważne choroby nerek lub wątroby
 • odwodnienie (szczególnie u pacjentów powyżej 75 roku życia)
 • pacjenci powyżej 85 roku życia (nie powinni rozpoczynać przyjmowania leku Jardiance)
 • poważne zakażenie nerek lub dróg moczowych połączone z gorączką
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • hipoglikemia (zbyt małe stężenie cukru we krwi)

Często (może wystąpić u najwyżej 1 na 10 pacjentów):

 • zakażenie dróg moczowych
 • drożdżakowe zakażenie narządów płciowych (pleśniawki)
 • oddawanie większej ilości moczu lub częściej niż zwykle
 • swędzenie
 • wysypka lub zaczerwienienie skóry
 • pragnienie
 • zwiększenie zawartości tłuszczów (cholesterolu) we krwi
Możliwe interakcje z
 • lekami moczopędnymi  
 • lekami zmniejszającymi stężenie cukru we krwi, takimi jak insulina lub pochodna sulfonylomocznika
Ciąża

Nie wolno stosować leku Jardiance w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wolno stosować leku Jardiance w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Lek Jardiance nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Jardiance wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Jardiance?

Lek Jardiance działa, blokując białko SGLT2 w nerkach. Powoduje to usuwanie cukru (glukozy) z moczem. W związku z tym lek Jardiance obniża stężenie cukru we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Jardiance?

Lek Jardiance stosowany jest w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów (w wieku 18 i więcej lat), gdy:

 • nie da się jej opanować przy stosowaniu tylko diety i ćwiczeń fizycznych
 • pacjent nie może stosować metforminy (leku przeciwcukrzycowego) - Jardiance może być stosowany jako jedyny lek
 • stosowane są inne leki przeciwcukrzycowe zażywane doustnie lub insulina stosowana we wstrzyknięciach

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą, można ją przyjmować razem z posiłkiem lub osobno. Tabletkę można przyjmować o dowolnej porze dnia, jednakże należy starać się przyjmować ją mniej więcej o tej samej porze, co ułatwia pamiętanie o przyjęciu kolejnej tabletki.

Lekarz może zalecić stosowanie leku Jardiance razem z innym lekiem przeciwcukrzycowym. Wszystkie leki należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, aby uzyskać jak najlepszy wynik leczenia.

Ważne jest, aby pacjent, podczas stosowania leku Jardiance, w dalszym ciągu stosował dietę i program ćwiczeń fizycznych zalecony przez lekarza.

Stosowanie u dorosłych:

Dawka początkowa leku Jardiance to 10 mg raz na dobę, a maksymalna 25 mg raz na dobę.

Lekarz zdecyduje, kiedy należy zwiększyć dawkę do 25 mg dobę.

Pacjenci z chorobami nerek:

Lekarz może ograniczyć dawkę do 10 mg raz na dobę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Jardiance:

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Jardiance należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie przyjęcia leku Jardiance:

Postępowanie w razie pominięcia przyjęcia tabletki zależy od tego, ile czasu zostało do przyjęcia kolejnej dawki:

 • jeżeli do przyjęcia kolejnej dawki pozostało 12 godzin lub więcej, należy przyjąć tabletkę Jardiance natychmiast po przypomnieniu sobie, a następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze
 • jeżeli do przyjęcia kolejnej dawki pozostało mniej niż 12 godzin, należy opuścić pominiętą dawkę, a następną dawkę przyjąć o zwykłej porze

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Jardiance:
Nie należy przerywać przyjmowania leku Jardiance bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Po przerwaniu przyjmowania leku Jardiance może się zwiększyć stężenie cukru we krwi.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Jardiance?

Leku Jardiance nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na empagliflozynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Jardiance może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych:

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów): 

Zbyt małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) objawiające się:

 • drżeniem
 • poceniem się
 • uczuciem silnego lęku lub splątania
 • szybką pracą serca
 • silnym głodem
 • bólem głowy

Ryzyko wystąpienia powyższych objawów jest zwiększone w razie przyjmowania leku Jardiance razem z innym lekiem, który może obniżyć stężenie cukru we krwi, takim jak pochodna sulfonylomocznika lub insulina.

Często (może wystąpić u najwyżej 1 na 10 pacjentów):

Zakażenie dróg moczowych objawiające się:

 • uczuciem pieczenia podczas oddawania moczu
 • mętnym wyglądem moczu
 • bólem w okolicy miednicy
 • bólem w połowie pleców (jeśli zakażenie obejmuje nerki)

Naglące parcie na mocz lub częstsze oddawanie moczu mogą być spowodowane przez mechanizm działania leku Jardiance, jednakże mogą to być też objawy zakażenia dróg moczowych.

Niezbyt często (może wystąpić u najwyżej 1 na 100 pacjentów):

Odwodnienie, którego objawy nie są swoiste, ale mogą obejmować:

 • nietypowe pragnienie
 • uczucie oszołomienia lub zawroty głowy po wstaniu
 • utratę świadomości
 • omdlenie

Rzadko (może wystąpić u najwyżej 1 na 1000 pacjentów):

Cukrzycowa kwasica ketonowa charakteryzująca się:

 • zwiększonym stężeniem  „ciał ketonowych” w moczu lub we krwi
 • szybką utratą masy ciała
 • nudnościami lub wymiotami
 • bólem brzucha
 • silnym pragnieniem
 • szybkim i głębokim oddechem
 • splątaniem
 • niezwykłą sennością lub zmęczeniem
 • słodkim zapachem oddechu
 • słodkim lub metalicznym posmak w ustach
 • zmianą zapachu moczu lub potu

Cukrzycowa kwasica ketonowa może wystąpić niezależnie od stężenia glukozy we krwi. Lekarz może zdecydować o wstrzymaniu lub zaprzestaniu stosowania leku Jardiance.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Ciężka reakcja alergiczna, której objawy mogą obejmować:

 • obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej
 • obrzęk języka, gardła
 • trudności w oddychaniu lub połykaniu

Inne działania niepożądane występujące podczas stosowania leku Jardiance:

Często (może wystąpić u najwyżej 1 na 10 pacjentów):

 • drożdżakowe zakażenie narządów płciowych (pleśniawki)
 • oddawanie większej ilości moczu lub częściej niż zwykle
 • swędzenie
 • wysypka lub zaczerwienienie skóry – może towarzyszyć temu świąd oraz wypukłe guzki, sączenie się płynu lub pęcherze
 • pragnienie
 • testy krwi mogą wykazać zwiększenie zawartości tłuszczów (cholesterolu) we krwi

Niezbyt często (może wystąpić u najwyżej 1 na 100 pacjentów):

 • pokrzywka
 • wysiłek lub ból podczas opróżniania pęcherza
 • testy krwi mogą wykazać pogorszenie czynności nerek (stężenie kreatyniny lub mocznika)
 • testy krwi mogą wykazać zwiększenie liczby czerwonych krwinek we krwi (hematokrytu)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Martwicze zapalenie powięzi krocza lub inaczej zgorzel Fourniera, czyli ciężkie zakażenie tkanek miękkich zewnętrznych narządów płciowych albo okolicy między narządami płciowymi a odbytem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania oraz podczas stosowania tego leku należy omówić z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę jeśli:

 • pacjent ma cukrzycę typu 1 (typ cukrzycy zwykle pojawiający się w młodym wieku i polegający na tym, że organizm nie produkuje wystarczającej ilości insuliny) 
 • u pacjenta występuje szybka utrata masy ciała, nudności lub wymioty, ból brzucha, silne pragnienie, szybkie i głębokie oddechy, splątanie, niezwykła senność lub zmęczenie, słodki zapach oddechu, słodki lub metaliczny posmak w ustach, lub zmiana zapachu moczu, lub potu -  mogą to być objawy powikłania cukrzycy, czyli cukrzycowa kwasica ketonowa, której ryzyko może zwiększyć: długotrwały post, nadmierne spożywanie alkoholu, odwodnienie, nagłe zmniejszenie dawki insuliny lub zwiększone zapotrzebowanie na insulinę z powodu poważnego zabiegu chirurgicznego, lub ciężkiej choroby - należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem
 • pacjent ma poważne choroby nerek lub wątroby - lekarz może przepisać pacjentowi inny lek
 • pacjent ma więcej niż 75 lat i przyjmuje leki moczopędne zwiększające wydalanie moczu, lub obniżające ciśnienie krwi, lub ma wymioty, biegunkę lub gorączkę, lub nie jest w stanie jeść albo pić - występuje ryzyko odwodnienia - lekarz może zalecić pacjentowi przerwanie przyjmowania leku Jardiance do czasu ustąpienia tych objawów, aby zapobiec utracie przez organizm zbyt dużej ilości płynów
 • pacjent ma 85 lub więcej lat - nie powinien rozpoczynać przyjmowania leku Jardiance
 • pacjent ma poważne zakażenie nerek lub dróg moczowych połączone z gorączką - lekarz może zalecić pacjentowi przerwanie przyjmowania leku Jardiance do czasu wyzdrowienia

Martwicze zapalenie powięzi krocza (zgorzel Fourniera):

Jeśli u pacjenta wystąpi zespół takich objawów, jak:

 • ból
 • wrażliwość na dotyk
 • zaczerwienienie
 • obrzęk zewnętrznych narządów płciowych
 • obrzęk okolicy między narządami płciowymi a odbytem
 • gorączka
 • ogólnie złe samopoczucie

Mogą to być objawy rzadkiego, ale ciężkiego lub nawet zagrażającego życiu zakażenia, zwanego martwiczym zapaleniem powięzi krocza lub zgorzelą Fourniera, prowadzącego do uszkodzenia tkanki podskórnej. Konieczne jest niezwłoczne rozpoczęcie leczenia.

Stężenie glukozy w moczu:

Z uwagi na działanie leku Jardiance, w okresie jego przyjmowania test na zawartość glukozy w moczu będzie mieć wynik dodatni.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Jardiance a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Jardiance w ciąży, ponieważ nie wiadomo czy lek Jardiance jest szkodliwy dla nienarodzonych dzieci.

Jardiance a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Jardiance w czasie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo czy lek Jardiance przenika do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane, także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy koniecznie poinformować lekarza o stosowaniu:

 • leków moczopędnych (stosowanych w celu usunięcia wody z organizmu) - lekarz może zalecić pacjentowi przerwanie przyjmowania leku Jardiance
 • innych leków zmniejszających stężenie cukru we krwi (insuliny lub pochodnej sulfonylomocznika) - lekarz może zalecić zmniejszenie dawki tych leków, aby zapobiec nadmiernemu zmniejszeniu zawartości cukru we krwi (hipoglikemii)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Jardiance a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Jardiance.

Jardiance a prowadzenie pojazdów

Produkt Jardiance wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Natomiast stosowany jednocześnie z lekami z grupy pochodnych sulfonylomocznika i (lub) insuliną może być przyczyną zbyt dużego zmniejszenia stężenia cukru we krwi (hipoglikemii), co może powodować takie objawy, jak drżenie, pocenie się i zaburzenia widzenia, co z kolei może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli pacjent odczuwa zawroty głowy podczas przyjmowania leku Jardiance, nie powinien prowadzić pojazdów ani używać żadnych narzędzi czy maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Jardiance?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jardiance a ciąża
Jardiance a karmienie piersią
Interakcje
Jardiance a alkohol
Jardiance a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki