Kategorie

Kalipoz Prolongatum (Kalii chloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Kalipoz Prolongatum?

Lek Kalipoz Prolongatum zawiera substancję czynną chlorek potasu zamkniętą w tabletce o przedłużonym uwalnianiu, dzięki czemu potas w niej zawarty uwalniany jest stopniowo.

Podstawowe informacje

NazwaKalipoz Prolongatum
Nazwa międzynarodowaKalii chloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

391 mg jonów potasu

PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Chlorek potasu

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • kopolimer metakrylanu amoniowego (typ B)
 • talk
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu 

Otoczka tabletki:

 • talk
 • dwutlenek tytanu 
 • kopolimer metakrylanu amoniowego (typ B)
 • kopolimer metakrylanu amoniowego (typ A)
 • lak czerwieni koszenilowej (E 124)
 • makrogol 6000
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości

Uzupełnienie niedoboru potasu w organizmie.

Zastosowanie

Zapobieganie i leczenie stanów niedoboru potasu w organizmie (hipokaliemia).

Przeciwwskazania
 • uczulenie (nadwrażliwość) na chlorek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • nadwrażliwość na produkty zawierające potas
 • zwiększone stężenie potasu we krwi
 • niewydolność nerek
 • niewydolność nadnerczy
 • hipoaldosteronizm hiporeninowy
 • paramiotonia - choroba wrodzona 
 • zaburzenia metabolizmu, w tym kwasica
 • ciężkie odwodnienie
 • stany obejmujące rozległe zniszczenie komórek
 • krwawienia z przewodu pokarmowego
 • nasilenie objawów choroby wrzodowej
 • zaburzenia utrudniające przemieszczanie się leku w przewodzie pokarmowym
 • stosowanie niektórych leków moczopędnych
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności nerek
 • wydalanie czarnego stolca
 • wymiotowanie treścią przypominającą fusy od kawy (fusowate wymioty)
 • silne bóle brzucha
 • choroby serca
 • choroby wątroby
 • pacjenci w wieku powyżej 65 lat
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • zaburzenia pracy serca
 • nudności (mdłości)
 • wymioty
 • uczucie pieczenia w żołądku i przełyku
 • uczucie dyskomfortu w brzuchu
 • ból brzucha
 • wzdęcia, biegunka lub zaparcia
 • niedrożność
 • krwawienia
 • wrzód żołądka i dwunastnicy
 • niewielkie uszkodzenia śluzówki w jelicie cienkim (nadżerki)
 • wysypka (czerwone, swędzące grudki na skórze), świąd, pokrzywka
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia)
Możliwe interakcje z
 • inhibitorami ACE
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • antagoniści receptora AT1 dla angiotensyny II
 • lekami beta - adrenolitycznymi
 • bezpośrednimi inhibitorami reniny
 • inhibitorami pompy protonowej
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • lekami cholinolitycznymi
 • glikozydami nasercowymi
 • heparyną
 • cyklosporyną
 • innymi lekami lub produktami zawierającymi potas
Ciąża

Lek Kalipoz Prolongatum może być stosowany przez kobiety w ciąży, tylko gdy takie jest zalecenie lekarza.

Karmienie piersią

Lek Kalipoz Prolongatum może być stosowany przez u kobiet karmiących piersią tylko, gdy takie jest zalecenie lekarza.

Dzieci

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży nie jest zalecane.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Kalipoz Prolongatum?

Lek Kalipoz Prolongatum uzupełnia w organizmie niedobór potasu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Kalipoz Prolongatum?

Lek Kalipoz Prolongatum stosowany jest w leczeniu oraz w profilaktyce stanów niedoboru potasu w organizmie.

Dawkowanie

Jak stosować lek Kalipoz Prolongatum?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Kalipoz Prolongatum należy zażywać podczas posiłku lub zaraz po jego spożyciu, popijając dużą ilością wody. W ten sposób zmniejszy się drażniące działanie leku na błonę śluzową przewodu pokarmowego. Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzać, nie wolno ich dzielić, ponieważ stracą właściwości powolnego uwalniania.

Stosowanie u dorosłych:

Dawki zazwyczaj stosowane:

 • profilaktycznie i w nieznacznym niedoborze potasu: 1 - 2 tabletki na dobę
 • w znacznym niedoborze potasu: 2 - 6 tabletek na dobę

Dostosowanie dawki powinno uwzględniać zawartość potasu w pożywieniu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kalipoz Prolongatum:

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nasilenie objawów przedawkowania zależy od stopnia zwiększenia stężenia potasu we krwi ponad normę, należą do nich:

 • zaburzenia serca i naczyń krwionośnych (znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs, zaburzenia rytmu serca mogące prowadzić do zatrzymania akcji serca)
 • zaburzenia nerwowo - mięśniowe (zaburzenia czucia, drgawki, zniesienie odruchów, niewydolność oddechowa spowodowana paraliżem mięśni)
 • nadmierne zwiększenie stężenia potasu w surowicy
 • zmiany w zapisie EKG
 • rzadko obserwuje się powstawanie farmakobezoarów (rzekomych kamieni w jelitach) - ich uformowanie może powodować ciągłe uwalnianie potasu, wiele godzin po przyjęciu leku

W razie wystąpienia objawów przedawkowania należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Kalipoz Prolongatum:

Należy przyjąć lek tak szybko jak to tylko możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, wtedy należy opuścić pominiętą dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Kalipoz Prolongatum?

Leku Kalipoz Prolongatum nie powinno się stosować jeśli pacjent:

 • ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ma nadwrażliwość na produkty zawierające potas
 • ma zwiększone stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia)
 • ma niewydolność nerek
 • ma niewydolność nadnerczy (choroba Addisona)
 • ma hipoaldosteronizm hiporeninowy (niedobór hormonu biorącego udział w regulacji gospodarki elektrolitowej)
 • ma wrodzoną chorobę – paramiotonię (cechującą się zwiększeniem napięcia mięśni, niekiedy z ich przerostem oraz utrudnieniem wykonywania ruchów)
 • ma zaburzenia metabolizmu, w tym kwasica (nagromadzenie kwaśnych substancji we krwi) występująca w źle leczonej cukrzycy
 • ma ciężkie odwodnienie
 • ma stany obejmujące rozległe zniszczenie komórek (np. ciężkie oparzenia)
 • ma krwawienia z przewodu pokarmowego
 • ma nasilenie objawów choroby wrzodowej
 • ma zaburzenia utrudniające przemieszczanie się leku w przewodzie pokarmowym
 • stosuje niektóre leki moczopędne, zmniejszające wydalanie potasu, takie jak spironolakton, kanrenon, amiloryd, triamteren, eplerenon

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Kalipoz Prolongatum może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

 • zaburzenia pracy serca (zbyt szybkie, zbyt wolne lub nierówne bicie serca)
 • nudności (mdłości)
 • wymioty
 • uczucie pieczenia w żołądku i przełyku
 • uczycie dyskomfortu w brzuchu
 • ból brzucha
 • wzdęcia, biegunka lub zaparcia
 • niedrożność
 • krwawienia
 • wrzód żołądka i dwunastnicy (ryzyko jest większe przy stosowaniu większych dawek leku)
 • niewielkie uszkodzenia śluzówki w jelicie cienkim (nadżerki) - w przypadku jeśli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego, należy natychmiast odstawić lek i skontaktować się z lekarzem
 • wysypka (czerwone, swędzące grudki na skórze), świąd, pokrzywka
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Kalipoz Prolongatum pacjent powinien poinformować lekarza:

 • jeśli ma zaburzenia czynności nerek - stwarzają one możliwość niebezpiecznego zwiększenia stężenia potasu we krwi - lekarz powinien zlecać regularne badania stężenia potasu we krwi oraz kontrolować pracę serca i nerek
 • jeśli wydala czarny stolec, wymiotuje treścią przypominającą fusy od kawy (fusowate wymioty) lub ma silne bóle brzucha - w przypadku takich objawów konieczne jest natychmiastowe odstawienie leku i pilny kontakt z lekarzem
 • jeśli ma choroby serca
 • jeśli ma choroby wątroby
 • jeśli ma powyżej 65 lat - istnieje niebezpieczeństwo przedawkowania leku, należy regularnie kontrolować stężenie potasu we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Kalipoz Prolongatum a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Kalipoz Prolongatum może być stosowany przez kobiety w ciąży tylko, gdy takie jest zalecenie lekarza.

Kalipoz Prolongatum a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Kalipoz Prolongatum może być stosowany przez u kobiet karmiących piersią tylko, gdy takie jest zalecenie lekarza.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Przyjmowane poniższych leków razem z lekiem Kalipoz Prolongatum mogą prowadzić do bardzo wysokiego stężenia potasu w surowicy krwi. Może być to niebezpieczne, a nawet zagrażać życiu zwłaszcza osobom z niewydolnością nerek.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, a w szczególności:

 • inhibitory konwertazy angiotensyny (kaptopryl, enalapryl)
 • leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, kanrenon, amiloryd, eplerenon lub triamteren)
 • antagonistów receptora AT1 dla angiotensyny II (sartany)
 • leki beta - adrenolityczne (np. metoprolol, propranolol)
 • bezpośrednie inhibitory reniny (np. aliskiren)
 • inhibitory pompy protonowej (np. omeprazol, pantoprazol)
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
 • leki cholinolityczne (np.atropina, bromek ipratropium) - stosowane między innymi w okulistyce, schorzeniach układu oddechowego i pokarmowego
 • glikozydy nasercowe (np. digoksyna)
 • heparynę (lek zapobiegający krzepnięciu krwi)
 • cyklosporynę - lek immunosupresyjny (osłabiający reakcję obronną organizmu), stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu i w innych schorzeniach
 • inne leki lub produkty zawierające potas

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Kalipoz Prolongatum a alkohol

Brak danych.

Kalipoz Prolongatum a prowadzenie pojazdów

Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Kalipoz Prolongatum?

 • w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego