Poradnik
Kalium Chloratum WZF 15% (Kalii chloridum)

Kalium Chloratum WZF 15% (Kalii chloridum)

Kalium chloratum 15% WZF jest lekiem stosowanym dożylnie zawierającym chlorek potasu. Potas jest jednym z najważniejszych pierwiastków wchodzących w skład płynów ustrojowych organizmu. Bierze udział w wielu procesach fizjologicznych oraz reakcjach enzymatycznych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaKalium Chloratum WZF 15%
Nazwa międzynarodowaKalii chloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

150 mg/ml

PostaćKoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Skład - substancja czynna

Chlorek potasu

Skład - substancje pomocnicze

Woda do wstrzykiwań

Dostępne opakowania
 • 10 fiolek po 20 ml
 • 50 ampułek po 10ml
Działanie / właściwości

Uzupełnienie niedoborów potasu w organizmie

Zastosowanie
 • leczenie hipokaliemii
 • leczenie zatrucia glikozydami naparstnicy
 • dodatek elektrolitowy do płynów infuzyjnych nawadniających lub służących żywieniu pozajelitowemu
Przeciwwskazania
 • uczulenie na chlorek potasu
 • u pacjenta występuje hiperkaliemia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • migotanie komór
 • blok przedsionkowo - komorowy
 • blok przewodzenia wewnątrzkomorowego
 • choroba Addisona
 • zespół nadnerczowo - płciowy
 • niedobór aldosteronu
 • ostre odwodnienie
 • rozległe mechaniczne uszkodzenie tkanek
 • rozległe oparzenia
 • współistniejące krwawienie wewnętrzne
 • po przetoczeniu znacznej objętości koncentratu krwinek czerwonych
 • u osób otrzymujących chemioterapię
 • w rzadkich zespołach neurologicznych (rodzinny okresowy paraliż hiperkaliemiczny)
 • zaburzenia czynności nerek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Działania niepożądane uzależnione od drogi podania i postaci leku:

 • gorączka
 • infekcja w miejscu wykonywania infuzji
 • zakrzepica żylna lub zapalenie żyły w miejscu wkłucia
 • wynaczynienie
 • zwiększenie objętości krwi krążącej (hiperwolemia)
 • nadmiar potasu we krwi
 • nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, wynikające z przedawkowania potasu

Zbyt szybkie podanie dożylne może powodować:

 • ból w miejscu wstrzyknięcia
 • podrażnienie
 • zapalenie żył

Infuzja chlorku potasu przez wkłucie centralne może doprowadzić do:

 • zatrzymania krążenia
 • zgonu
Możliwe interakcje z
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny
 • antagonistami receptorów dla angiotensyny II 
 • niesteroidowymi leki przeciwzapalnymi
 • heparyną
 • cyklosporyną
 • takrolimusem
 • amilorydyną
 • spironolaktonem
 • triamterenem
 • trimetoprimem
 • pentamidyną
 • digoksyną
 • propranololem, nadololem, tymololem (lekami z grupy nieselektywnych β - adrenolityków)
 • insuliną (stosowaną w cukrzycy)
 • wodorowęglanami
 • lekami β2 - adrenergicznymi
 • glikozydami naparstnicy
 • solami wapnia podanymi dożylnie
Ciąża

Lek może być stosowany przez kobiety w ciąży tylko gdy istnieje taka konieczność.

Karmienie piersią

Lek może być stosowany w okresie karmienia piersią tylko gdy istnieje taka konieczność.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci zgodnie z dawką ustaloną przez lekarza.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Kalium chloratum WZF 15%?

Lek Kalium chloratum WZF 15% uzupełnia w organizmie poziom potasu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Kalium chloratum WZF 15%?

Lek Kalium chloratum WZF 15% stosowany jest: 

 • w leczeniu hipokaliemii
 • w leczeniu zatrucia glikozydami naparstnicy
 • jako dodatek elektrolitowy do płynów infuzyjnych nawadniających lub służących żywieniu pozajelitowemu

Dawkowanie

Jak stosować lek Kalium chloratum WZF 15%?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Podawanie leku:

 • lek należy rozcieńczyć przed podaniem
 • lek podawany jest w dożylnej infuzji kroplowej
 • dawkę leku oraz szybkość infuzji ustala lekarz

Dorośli

W przypadku pacjentów, u których stężenie potasu w surowicy jest większe niż 3 mmol/l, nie należy przekraczać szybkości infuzji 10 mmol/godzinę. Stężenie potasu w płynie infuzyjnym nie powinno być wyższe niż 40 mmol/l. Nie należy przekraczać dawki 200 mmol na dobę.

Jeżeli stężenie potasu w surowicy jest mniejsze niż 3 mmol/l, szczególnie gdy stwierdza się zmiany obrazu EKG lub niedowład mięśni, należy podawać potas w infuzji z szybkością 20 mmol/godzinę (a w uzasadnionych przypadkach 40 mmol/godzinę). Stężenie potasu w płynie infuzyjnym nie powinno przekraczać 40 mmol/l.

Tylko w uzasadnionych przypadkach dawka dobowa może przekraczać 200 mmol.

Dzieci

Dawka zalecana to 0,25 - 0,5 mmol/kg masy ciała. Szybkość infuzji nie powinna przekraczać 10 mmol/godzinę. Nie należy przekraczać dawki 1 mmol/kg mc./godzinę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kalium chloratum WZF 15%

W sytuacji przedawkowania leku, personel medyczny powinien podjąć niezbędne działania.

Objawy przedawkowania:

 • zmiany w obrazie EKG
 • osłabienie
 • parestezje
 • bradyarytmia
 • zaburzenia przewodzenia
 • hipotonia
 • spastyczne porażenie mięśni szkieletowych i oddechowych
 • brak odruchów
 • zaburzenia świadomości
 • zatrzymanie krążenia
 • zgonu

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Kalium chloratum WZF 15%?

Leku Kalium chloratum WZF 15% nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na potasu chlorek
 • zwiększonego stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Kalium chloratum WZF 15% może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Kalium chloratum WZF 15% i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Działania niepożądane uzależnione od drogi podania i postaci leku:

 • gorączka
 • infekcja w miejscu wykonywania infuzji
 • zakrzepica żylna lub zapalenie żyły w miejscu wkłucia
 • wynaczynienie
 • zwiększenie objętości krwi krążącej (hiperwolemia)
 • nadmiar potasu we krwi
 • nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, wynikające z przedawkowania potasu

Zbyt szybkie podanie dożylne może powodować:

 • ból w miejscu wstrzyknięcia
 • podrażnienie
 • zapalenie żył

Infuzja chlorku potasu przez wkłucie centralne może doprowadzić do:

 • zatrzymania krążenia
 • zgonu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Kalium chloratum WZF 15% należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Chlorku potasu nie należy stosować u osób u których występuje:

 • migotanie komór
 • blok przedsionkowo - komorowy
 • blok przewodzenia wewnątrzkomorowego
 • choroba Addisona
 • zespółe nadnerczowo - płciowy
 • niedobór aldosteronu
 • niewydolność nerek lub stan sprzyjający retencji potasu i grożący rozwojem hiperkaliemii, tacy pacjenci nie powinni otrzymać potasu jeśli jego poziom jst prawidłowy lub nieznacznie obniżony

Należy zachować ostrożność przy podawaniu chlorku potasu w następujących stanach:

 • ostre odwodnienie
 • rozległe mechaniczne uszkodzenie tkanek
 • rozległe oparzenia
 • współistniejące krwawienie wewnętrzne
 • po przetoczeniu znacznej objętości koncentratu krwinek czerwonych
 • u osób otrzymujących chemioterapię
 • w rzadkich zespołach neurologicznych (rodzinny okresowy paraliż hiperkaliemiczny)
 • zaburzenia czynności nerek (stan przebiegający ze skąpomoczem lub bezmoczem, w chorobach nerek z upośledzoną funkcją cewek dystalnych), u takich pacjentów może dojść do hiperkaliemii i toksycznego działania na serce

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Kalium Chloratum WZF 15% a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Kalium chloratum WZF 15% może być stosowany przez kobiety w ciąży tylko, gdy korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Kalium Chloratum WZF 15% a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Kalium chloratum WZF 15% nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią, lek przenika do mleka matki. Lekarz powinien podjąć dezycję o ewentualnym leczeniu.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki powodujące zwiększenie stężenia potasu:

 • inhibitory konwertazy angiotensyny
 • antagoniści receptorów dla angiotensyny II
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • heparyna
 • cyklosporyna
 • takrolimus
 • amiloryd
 • spironolakton
 • triamteren
 • trimetoprim
 • pentamidyna
 • digoksyna
 • propranolol, nadolol, tymolol (leki z grupy nieselektywnych β - adrenolityków)

Leki powodujące zmniejszenie stężenia potasu:

 • insulina (stosowana w cukrzycy)
 • wodorowęglany
 • leki β- adrenergiczne

Pozostałe interakcje:

 • potas osłabia działanie glikozydów naparstnicy
 • sole wapnia podane dożylnie normalizują zaburzenia EKG typowe dla hiperkaliemii

Kalium Chloratum WZF 15% a alkohol

Brak danych.

Kalium Chloratum WZF 15% a prowadzenie pojazdów

Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Kalium chloratum WZF 15%?

Lek Kalium chloratum WZF 15% należy przechowywać:

 • w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C
 • nie zamrażać

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Kalium Chloratum WZF 15% a ciąża
Kalium Chloratum WZF 15% a karmienie piersią
Interakcje
Kalium Chloratum WZF 15% a alkohol
Kalium Chloratum WZF 15% a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki