Poradnik
Klimicin kapsułki twarde (Clindamycinum)

Klimicin kapsułki twarde (Clindamycinum)

Lek Klimicin zawiera klindamycynę, która jest antybiotykiem z grupy linkozamidów. Działa poprzez hamowanie wzrostu i niszczenie bakterii, które mogą powodować zakażenia.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaKlimicin kapsułki twarde
Nazwa międzynarodowaClindamycinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

300 mg 

PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna

 Klindamycyna

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • stearynian magnezu
 • talk
 • skrobia kukurydziana żelowana
 • żelatyna
 • dwutlenek tytanu
 • tlenek żelaza żółty
 • tlenek żelaza czerwony
 • tlenek żelaza czarny
Dostępne opakowania
 • 16 kapsułek
 • 100 kapsułek
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • zakażenia układu oddechowego wywołane przez Streptococcus pneumoniae i inne paciorkowce, Staphylococcus aureus oraz przez bakterie beztlenowe 
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus i bakterie beztlenowe 
 • zakażenia kości i stawów wywołane przez Staphylococcus aureus
 • posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus 
 • zakażenia w obrębie jamy brzusznej wywołane przez bakterie beztlenowe 
 • zakażenia żeńskich narządów płciowych wywołane przez bakterie beztlenowe
Przeciwwskazania
 • uczulenie na klindamycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • gdy kiedykolwiek po zastosowaniu klindamycyny wystąpiły u pacjenta takie objawy, jak wysypka, opuchnięcie twarzy, szyi czy ciała lub trudności z oddychaniem, ponieważ może to świadczyć o wystąpieniu uczulenia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • u pacjenta występowały w przeszłości reakcje alergiczne, zwłaszcza ciężkie 
 • pacjent ma uczulenie na penicylinę
 • lek jest przyjmowany przez długi czas, a u pacjenta występuje biegunka lub zmiany w okolicy błon śluzowych jamy ustnej i/lub pochwy 
 • u pacjenta występuje choroba żołądka i jelit (celiakia, uchyłkowatość jelit, choroba Leśniowskiego-Crohna, zapalenie jelita grubego) lub AIDS
 • w czasie leczenia lub po jego zakończeniu u pacjenta wystąpi, lub kiedykolwiek pojawiła się biegunka należy to zgłosić lekarzowi 
 • u pacjenta stwierdzono zapalenie opon mózgowych 
 • pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek lub chorobę wątroby 
 • u pacjenta wykryto chorobę przebiegającą z zaburzeniami przewodnictwa nerwowomięśniowego, np. miastenię, chorobę Parkinsona
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

 • reakcje nadwrażliwości z wysypką 

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • wzrost liczby eozynofilów (eozynofilia)
 • biegunka
 • rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego
 • nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby
 • wysypka plamkowo-grudkowa
Możliwe interakcje z
 • antybiotykami makrolidowymi (np. erytromycyną) lub chloramfenikolem 
 • lekami hamującymi ruchy jelit 
 • gentamycyną (lek przeciwbakteryjny) 
 • prymachiną (leczenie malarii) 
 • trowafloksacyną (lek przeciwbakteryjny) 
 • lewofloksacyną (lek przeciwbakteryjny) 
 • warfaryną i podobnymi lekami stosowanymi w celu rozcieńczenia krwi
Ciąża

Klimicin można stosować u kobiet w ciąży tylko w razie zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Klindamycyna przenika do mleka kobiecego, dlatego podczas przyjmowania leku Klimicin nie należy karmić piersią.

Dzieci

Kapsułki twarde można stosować u dzieci o masie ciała powyżej 10 kg.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Ten lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Lek Klimicin zawiera klindamycynę, która jest antybiotykiem z grupy linkozamidów. Działa poprzez hamowanie wzrostu i niszczenie bakterii, które mogą powodować zakażenia. Występuje w postaci kapsułek twardych lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji. Stosowana jest w zakażeniach wywołanych przez bakterie wrażliwe na klindamycynę.

Zastosowanie / wskazania

 • w zakażeniach układu oddechowego wywołanych przez Streptococcus pneumoniae i inne paciorkowce Staphylococcus aureus oraz przez bakterie beztlenowe 
 • w zakażeniach skóry i tkanek miękkich wywołanych przez Streptococcus pyogenes Staphylococcus aureus i bakterie beztlenowe 
 • w zakażeniach kości i stawów wywołanych przez Staphylococcus aureus
 • w posocznicy wywołanej przez Staphylococcus aureus
 • w zakażeniach w obrębie jamy brzusznej wywołanych przez bakterie beztlenowe 
 • w zakażeniach żeńskich narządów płciowych wywołanych przez bakterie beztlenowe

Dawkowanie

Jak stosować lek Klimicin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

Zalecana dobowa dawka w umiarkowanych zakażeniach to 150 mg co 6 godzin, a w ciężkich zakażeniach od 300 mg do 450 mg co 6 godzin. 

Maksymalna dawka dobowa wynosi 2700 mg. 

Pacjenci w podeszłym wieku:

U osób w podeszłym wieku modyfikacja dawki nie jest konieczna. 

Dawkowanie u dzieci o masie ciała większej niż 10 kg:

Zalecana dawka dobowa wynosi to od 8 do 25 mg/kg masy ciała w 3 lub 4 dawkach podzielonych. 

Maksymalna dawka dobowa wynosi 40 mg/kg masy ciała. 

W zakażeniach wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące lek należy przyjmować przez minimum 10 dni w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia późnych powikłań, np. gorączki reumatycznej i zapalenia kłębuszków nerkowych. 

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:

Dla pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lekarz dostosuje dawkę, biorąc pod uwagę pomiary stężenia leku w surowicy. 

U pacjentów poddawanych hemodializie, dializie otrzewnowej lub hemofiltracji zmiana dawki nie jest wymagana. 

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby:

Lekarz dostosuje dawkę na podstawie pomiarów stężenia leku w surowicy. 

Sposób podawania:

Kapsułki należy przyjmować, popijając szklanką wody. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Klimicin 

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Po przedawkowaniu lekarz zastosuje leczenie objawowe. Jeżeli od momentu przyjęcia leku nie upłynął zbyt długi czas, lekarz może wykonać płukanie żołądka. Pacjent powinien wypijać duże ilości płynów. Leku nie można usunąć z organizmu metodą hemodializy i dializy otrzewnowej. 

Pominięcie przyjęcia leku Klimicin:

Klimicin należy przyjmować zgodnie z zaleceniem lekarza. Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku zaleconą przez lekarza, powinien ją przyjąć najszybciej jak to możliwe. Następnie lek należy przyjmować zgodnie z zaleconym przez lekarza schematem leczenia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

Przerwanie stosowania leku Klimicin:

Lek należy przyjmować tak długo, jak zalecił to lekarz. Nie należy wcześniej przerywać leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Zbyt wczesne zakończenie przyjmowania leku może spowodować nawrót zakażenia, a nawet wystąpienie takich powikłań, jak kłębuszkowe zapalenie nerek lub gorączka reumatyczna. 

W razie braku poprawy stanu zdrowia po 14 dniach stosowania leku należy ponownie skontaktować się z lekarzem. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Klimicin?

Leku Klimicin nie powinno się stosować w przypadku: 

 • uczulenia na klindamycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • gdy kiedykolwiek po zastosowaniu klindamycyny wystąpiły u pacjenta takie objawy, jak wysypka, opuchnięcie twarzy, szyi czy ciała lub trudności z oddychaniem, ponieważ może to świadczyć o wystąpieniu uczulenia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Klimicin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

Do najczęściej występujących działań niepożądanych po podaniu klindamycyny należą reakcje nadwrażliwości i reakcje ze strony przewodu pokarmowego. 

Należy zaprzestać stosowania leku Klimicin i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, gardła lub obrzęk o innym umiejscowieniu, który powoduje trudności w połykaniu lub oddychaniu
 • dreszcze
 • zawroty głowy, utrata przytomności
 • powstawanie pęcherzy oraz złuszczanie skóry i błon śluzowych

Są to bardzo ciężkie działania niepożądane. Ich wystąpienie może oznaczać ciężką reakcję alergiczną lub inne ciężkie działanie niepożądane związane z przyjmowaniem leku. Może okazać się konieczne uzyskanie natychmiastowej pomocy lekarskiej w szpitalu. 

Wszystkie te bardzo ciężkie działania niepożądane występują bardzo rzadko. 

Może być również konieczne uzyskanie natychmiastowej pomocy lekarskiej, jeśli wystąpią ciężkie, rzadkie objawy niepożądane, takie jak: 

 • ciężka przedłużająca się biegunka
 • porażenie mięśni

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

 • reakcje nadwrażliwości z wysypką 

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • wzrost liczby eozynofilów (eozynofilia)
 • biegunka
 • rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego
 • nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby
 • wysypka plamkowo-grudkowa

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • ból brzucha
 • wymioty
 • zaburzenia smaku
 • blokada nerwowo-mięśniowa
 • pokrzywka
 • nudności

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • gorączka
 • rumień wielopostaciowy
 • świąd
 • obrzęki (Quinckego, obrzęk stawów)

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • przemijające zapalenie wątroby
 • zapalenie wielostawowe
 • ciężkie, ostre reakcje nadwrażliwości

Nieznana częstość występowania:

 • jadłowstręt
 • wzdęcia, gazy
 • zapalenie przełyku, owrzodzenie przełyku
 • zapalenie jamy ustnej
 • zakażenie pochwy
 • zapalenie jelita grubego wywołane przez Clostridium difficile 
 • zmiany liczby niektórych komórek krwi, tj. całkowity lub prawie całkowity brak granulocytów (agranulocytoza), spadek liczby krwinek białych (leukopenia), spadek liczby granulocytów obojętnochłonnych (neutropenia), spadek liczby płytek krwi (małopłytkowość) 
 • wstrząs anafilaktyczny
 • reakcje rzekomoanafilaktyczne 
 • reakcje anafilaktyczne
 • nadwrażliwość 
 • zawroty głowy, senność, ból głowy 
 • wysypka polekowa z eozynofilią i objawami dotyczącymi narządów wewnętrznych (najczęściej wątroby, nerek, płuc, serca) 
 • żółtaczka
 • ciężkie reakcje skórne (tj. zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, wysypka krostkowa nagle pojawiająca się na całym ciele, złuszczające zapalenie skóry, pęcherzowe zapalenie skóry, wysypka odropodobna) 
 • obrzęk naczynioruchowy 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Klimicin lub w trakcie leczenia należy omówić to z lekarzem, lub farmaceutą, jeśli: 

 • u pacjenta występowały w przeszłości reakcje alergiczne, zwłaszcza ciężkie. W razie wystąpienia uczulenia lub ciężkiej reakcji skórnej należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ takie reakcje obserwowano podczas stosowania klindamycyny 
 • pacjent ma uczulenie na penicylinę 
 • lek jest przyjmowany przez długi czas, a u pacjenta występuje biegunka lub zmiany w okolicy błon śluzowych jamy ustnej i/lub pochwy, co może wskazywać na nadkażenie drobnoustrojami opornymi na ten lek
 • u pacjenta występuje choroba żołądka i jelit (celiakia, uchyłkowatość jelit, choroba Leśniowskiego-Crohna, zapalenie jelita grubego) lub AIDS
 • w czasie leczenia lub po jego zakończeniu u pacjenta wystąpi, lub kiedykolwiek pojawiła się biegunka należy to zgłosić lekarzowi; stosowanie prawie każdego antybiotyku może wywołać rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego biegunkę spowodowaną Clostridium difficile, o nasileniu od lekkiej biegunki do zagrażającego życiu zapalenia jelita grubego; wówczas nie powinno się stosować leków hamujących perystaltykę jelit; 
 • u pacjenta stwierdzono zapalenie opon mózgowych, ponieważ klindamycyna w słabym stopniu przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego
 • pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek lub chorobę wątroby lekarz odpowiednio dostosuje dawkę leku i zleci wykonanie badania krwi w celu sprawdzenia czynności nerek i wątroby 
 • u pacjenta wykryto chorobę przebiegającą z zaburzeniami przewodnictwa nerwowomięśniowego, np. miastenię, chorobę Parkinsona

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Klimicin kapsułki twarde a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Klimicin można stosować u kobiet w ciąży tylko w razie zdecydowanej konieczności.

Klimicin kapsułki twarde a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Klindamycyna przenika do mleka kobiecego, dlatego podczas przyjmowania leku Klimicin nie należy karmić piersią. 

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio oraz o lekach, które pacjent planuje zażywać. 

Należy koniecznie poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Klimicin. 

 • przed planowanym zabiegiem chirurgicznym 
 • przed rozpoczęciem leczenia elektrowstrząsami 
 • w przypadku chorób, w których trakcie mogą wystąpić drgawki

Gdy pacjent przyjmuje którykolwiek z poniżej wymienionych leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi: 

 • antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna) lub chloramfenikol 
 • leki hamujące ruchy jelit 
 • gentamycyna (lek przeciwbakteryjny) 
 • prymachina (leczenie malarii) 
 • trowafloksacyna (lek przeciwbakteryjny) 
 • lewofloksacyna (lek przeciwbakteryjny) 
 • warfaryna i podobne leki stosowane w celu rozcieńczenia krwi. Równoczesne ich przyjmowanie z klindamycyną może spowodować większą możliwość krwawienia. Lekarz może uznać za konieczne regularne wykonywanie badań w celu skontrolowania krzepnięcia krwi

Klimicin kapsułki twarde a alkohol

Brak danych.

Klimicin kapsułki twarde a prowadzenie pojazdów

Ten lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Klimicin? 

 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Klimicin kapsułki twarde a ciąża
Klimicin kapsułki twarde a karmienie piersią
Interakcje
Klimicin kapsułki twarde a alkohol
Klimicin kapsułki twarde a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo