Kategorie

Kvelux SR (Quetiapinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Kvelux SR?

Kvelux SR jest lekiem zawierającym substancje czynną kwetiapinę. Należy ona do grupy leków przeciwpsychotycznych. Lek stosowany jest w stanach depresyjnych, zespołach maniakalnych i schizofrenii.

Podstawowe informacje

NazwaKvelux SR
Nazwa międzynarodowaQuetiapinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 150 mg
 • 200 mg
 • 300 mg
 • 400 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Kwetiapina (w postaci kwetiapiny fumarynu)

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki: 

 • laktoza bezwodna
 • kopolimer kwasu metakrylowego
 • kopolimer akrylanu etylu
 • typ A
 • sterynian magnezu
 • maltoza krystaliczna 
 • talk

Otoczka:

 • kopolimer kwasu metakrylowego
 • kopolimer akrylanu etylu
 • typ A
 • cytrynian trietylu
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

 Przeciwpsychotyczne

Zastosowanie
 • depresja
 • mania
 • schizofrenia
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancje czynną, lub na którąkolwiek substancje pomocniczą
 • przyjmowanie niektórych leków stosowanych w leczeniu zakażeń HIV
 • przyjmowanie leków azolowych, które są stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych
 • erytromycyna lub klarytromycyna stosowane w leczeniu zakażeń
 • nefazodon (lek stosowany w leczeniu depresji)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • zakrzepy krwi
 • zaburzenia czynności serca
 • zwiększone ciśnienie w  gałce ocznej
 • mała liczba krwinek białych
 • przebyty udar mózgu 
 • zaburzenia czynności wątroby
 • napady drgawkowe
 • choroba Parkinsona
 • cukrzyca
 • otępienie
 • zaburzenia oddychania
 • nadużywanie alkoholu lub leków
 • zaburzenie całkowitego opróżniania pęcherza
 • rozrost gruczołu krokowego
 • niedrożnośc jelit
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zawroty, ból głowy
 • suchość w jamie ustnej
 • uczucie senności
 • zwiększenie masy ciała
 • zmiany stężenia pewnych lipidów
 • nieprawidłowe ruchy mięśni, drżenie, sztywność

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • szybka czynność serca
 • odczucie kołatania serca
 • zaparcie lub niestrawność
 • uczucie osłabienia
 • obrzęk rąk lub nóg
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi podczas wstawania
 • zwiększone stężenie cukru we krwi
 • niewyraźne widzenie
 • dziwne sny i koszmary senne
 • odczucie zwiększonego głodu
 • uczucia rozdrażnienia
 • zaburzenia mowy i wysławiania się
 • myśli samobójcze lub nasilenie depresji
 • duszność 
 • wymioty (głównie u osób w podeszłym wieku)
 • gorączka
 • zmiany stężenia hormonów tarczycy we krwi
 • zmniejszona liczba pewnego rodzaju krwinek
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi
 • zwiększone stężenie hormonu prolaktyny we krwi
Możliwe interakcje z
 • niektórymi leki stosowanymi w leczeniu zakażenia HIV
 • lekami azolowymi 
 • erytromycyną
 • klarytromycyną
 • nefazodonem 
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi
 • barbituranami
 • tioryzadyną
 • litem
 • lekami, które maja wpływ na czynność serca
 • lekami, które mogą spowodować zaparacia
 • lekami przeciwcholinergicznymi
Ciąża

Nie należy przyjmować leku Kvelux SR w okresie ciąży, chyba że zostało to omówione z lekarzem.

Karmienie piersią

Leku Kvelux SR nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie  należy stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać narzędzi lub maszyn do czasu poznania reakcji organizmu na lek.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Kvelux SR?

Kwetiapina jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym. Kwetiapina i jej czynny metabolit występujący w osoczu ludzi, oddziałują z wieloma receptorami neuroprzekaźnikowymi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Kvelux SR?

Lek Kvelux SR stosowany jest w leczeniu:

 • depresji
 • schizofrenii
 • manii
 • afektywnych zaburzeń dwubiegunowych

Dawkowanie

Jak stosować lek Kvelux SR?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz określi dawkę początkową. Dawka podtrzymująca (dawka dobowa) zależy od rodzaju choroby i potrzeb pacjenta, ale zwykle wynosi od 150 mg do 800 mg.

Zasady stosowania leku Kvelux SR:

 • tabletki należy przyjmować raz na dobę
 • tabletek nie należy dzielić, żuć lub rozkruszać 
 • tabletki należy połykać w całości, popijając wodą
 • tabletki nie należy przyjmować podczas jedzenia (co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub przed snem)
 • podczas stosowania leku Kvelux SR nie należy pić soku grejpfrutowego, gdyż może on wpływać na działanie leku
 • nie należy przerywać przyjmowania tabletek bez zalecenia lekarza, nawet w razie poprawy samopoczucia

Specjalne stosowanie u pacjentów którzy mają problemy z wątrobą

Pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby lekarz może zmienić dawkę.

Osoby w podeszłym wieku

Pacjentom w podeszłym wieku lekarz może zmienić dawkę leku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Kvelux SR

Jeśli pacjent przyjmie większą niż zalecona ilość leku Kvelux SR, może u niego wystąpić senność, zawroty głowy i nieprawidłowe bicie serca. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem. Należy zabrać ze sobą tabletki.
 

Pominięcie przyjęcia leku Kvelux SR 

W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją zaraz po przypomnieniu sobie o tym. Jeśli zbliża się pora następnej dawki, należy odczekać do jej przyjęcia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Kvelux SR

Po nagłym przerwaniu przyjmowania leku Kvelux SR mogą wystąpić: niemożność zaśnięcia (bezsenność), nudności lub ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub drażliwość.

Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki przed całkowitym odstawieniem leku.  

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Kvelux SR?

Nie należy stosować leku Kvelux SR w przypadku:

 • nadwrażliwość na substancje czynną, lub na którąkolwiek substancje pomocniczą
 • przyjmowania niektórych leków stosowanych w leczeniu zakażeń HIV
 • przyjmowania leków azolowych, które są stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych
 • przyjmowania erytromycyny lub klarytromycyny stosowanych w leczeniu zakażeń
 • przyjmowania nefazodonu (leku stosowanego w leczeniu depresji)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Kvelux SR może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Kvelux SR i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy, ból głowy, suchość w jamie ustnej
 • uczucie senności
 • objawy odstawienia (objawy występujące po przerwaniu stosowania leku Kvelux SR), w tym trudności w zasypianiu (bezsenność), nudności, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i drażliwość
 • zwiększenie masy ciała
 • nieprawidłowe ruchy mięśni, w tym trudności w rozpoczęciu ruchu, drżenie, odczucie niepokoju ruchowego lub sztywności mięśni bez odczucia bólu
 • zmiany stężenia pewnych lipidów (triglicerydów i cholesterolu całkowitego)

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • szybka czynność serca
 • odczucie kołatania, bardzo szybkiego bicia lub nierytmicznych uderzeń serca
 • zaparcie lub niestrawność
 • uczucie osłabienia
 • obrzęk rąk lub nóg
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi podczas wstawania. Może to spowodować zawroty głowy lub omdlenie
 • zwiększone stężenie cukru we krwi
 • niewyraźne widzenie 
 • dziwne sny i koszmary senne
 • odczucie zwiększonego głodu
 • uczucia rozdrażnienia
 • zaburzenia mowy i wysławiania się
 • myśli samobójcze lub nasilenie depresji
 • duszność
 • wymioty
 • gorączka
 • zmiany stężenia hormonów tarczycy we krwi
 • zmniejszona liczba pewnego rodzaju krwinek
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi
 • zwiększone stężenie hormonu prolaktyny we krwi

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • napady drgawkowe
 • reakcje nadwrażliwości, w tym: grudki i bąble na skórze, obrzęk skóry i obrzęk wokół ust
 • nieprzyjemne odczucia w nogach (tzw. zespół niespokojnych nóg) 
 • trudności w połykaniu
 • niekontrolowane ruchy, głównie mięśni twarzy lub języka
 • zaburzenia czynności seksualnych
 • cukrzyca
 • zaburzenia czynności elektrycznej serca obserwowane w badaniu EKG
 • trudności w oddawaniu moczu
 • omdlenie
 • „zatkany” nos
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi
 • pogorszenie kontroli istniejącej wcześniej cukrzycy

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • jednoczesne wystąpienie takich objawów, jak wysoka temperatura, nasilone pocenie, sztywność mięśni, uczucie nasilonej senności lub omdlenie
 • zażółcenie skóry i gałek ocznych
 • zapalenie wątroby
 • długotrwały i bolesny wzwód prącia
 • obrzęk piersi i niespodziewane wytwarzanie mleka
 • zaburzenia miesiączkowania
 • zakrzepy w żyłach, zwłaszcza nóg (z takimi objawami, jak obrzęk, ból i zaczerwienienie nogi), które mogą przemieszczać się wzdłuż naczyń krwionośnych do płuc, wywołując ból w klatce piersiowej oraz trudności w oddychaniu
 • chodzenie, mówienie, jedzenie i inna aktywność podczas snu
 • zmniejszenie temperatury ciała
 • zapalenie trzustki 
 • stan o nazwie „zespół metaboliczny”, w którym u pacjenta mogą łącznie wystąpić trzy lub więcej spośród następujących objawów: nagromadzenie tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha, zmniejszenie stężenia „dobrego” cholesterolu (cholesterolu HDL), zwiększenie stężenia pewnego rodzaju tłuszczu (triglicerydów) we krwi, wysokie ciśnienie tętnicze i zwiększenie stężenia cukru we krwi
 • jednoczesne wystąpienie gorączki z objawami przypominającymi grypę, bólem gardła lub innym zakażeniem, z bardzo małą liczba krwinek białych
 • niedrożność jelit
 • zwiększenie aktywności we krwi kinazy kreatynowej 

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • ciężka wysypka, pęcherze lub czerwone plamy na skórze
 • ciężka reakcja nadwrażliwości, która może powodować trudności w oddychaniu lub wstrząs
 • nagły obrzęk skóry, zwykle wokół oczu, warg i gardła 
 • ciężki stan przebiegający z powstawaniem pęcherzy w obrębie skóry, jamy ustnej, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa - Johnsona)
 • nieprawidłowe wydzielanie hormonu, który kontroluje objętość wydalanego moczu
 • rozpad włókien mięśniowych i ból mięśni

Częstość nieznana :

 • wysypka skórna z nieregularnymi czerwonymi plamami (rumień wielopostaciowy)
 • ciężka, nagła reakcja uczuleniowa z takimi objawami, jak gorączka i powstawanie pęcherzy na skórze oraz łuszczenie się skóry
 • objawy odstawienia u noworodków matek, które przyjmowały Kvelux SR w czasie ciąży
 • wysypka z eozynofilią i objawami układowymi (DRESS). Rozległa wysypka, wysoka temperatura ciała, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, zaburzenia krwi (eozynofilia), powiększenie węzłów chłonnych i zajęcie innych narządów
 • udar

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Kvelux SR należy skonsultować się z lekarzem w przypadku, kiedy:

 • pacjent lub jego krewny ma obecnie lub miał w przeszłości zaburzenia czynności serca, osłabienie lub zapalenie mięśnia sercowego, lub jeśli pacjent przyjmuje leki, które mogą wpływać na czynność serca
 • pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • pacjent przebył w przeszłości udar mózgu, zwłaszcza jeśli jest w podeszłym wieku
 • pacjent ma zaburzenia czynności wątroby
 • u pacjenta wystąpiły kiedykolwiek napady drgawkowe
 • pacjent choruje na cukrzycę lub obarczony jest ryzykiem wystąpienia cukrzycy; w takim wypadku podczas stosowania leku Kvelux SR lekarz może kontrolować stężenie cukru we krwi pacjenta
 • u pacjenta stwierdzono w przeszłości małą liczbę krwinek białych
 • pacjent jest w podeszłym wieku i ma otępienie (osłabienie czynności mózgu); w takim wypadku nie należy stosować leku Kvelux SR, gdyż leki z tej grupy mogą u takich pacjentów zwiększyć ryzyko udaru lub w niektórych przypadkach ryzyko zgonu
 • pacjent jest w podeszłym wieku i stwierdzono u niego chorobę Parkinsona
 • u pacjenta lub u jego krewnego występowały w przeszłości zakrzepy krwi, gdyż stosowanie takich leków, jak Kvelux SR może wiązać się z powstawaniem zakrzepów
 • pacjent ma lub miał w przeszłości zaburzenie polegające na krótkich przerwach w oddychaniu w trakcie prawidłowego snu w nocy (tzw. bezdech senny) i przyjmuje leki, które spowalniają czynność mózgu („depresanty”)
 • pacjent ma lub miał w przeszłości zaburzenie polegające na niemożności całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego, ma rozrost gruczołu krokowego, niedrożność jelit lub zwiększone ciśnienie w gałce ocznej
 • pacjent miał w przeszłości problemy z nadużywaniem alkoholu lub leków

Myśli samobójcze i pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych

Pacjenci cierpiący na depresję lub zaburzenia lękowe czasami mają myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Przez pierwsze 2 tygodnie pacjent może być bardziej narażony na takie myśli, gdyż dopiero po tym czasie leki przeciwdepresyjne zaczynają działać. Występowanie takich myśli jest częstsze u pacjentów:

 • którzy w przeszłości mieli myśli o samookaleczaniu oraz samobójcze
 • którzy są w wieku poniżej 25 lat

Kvelux SR zawiera laktozę 

Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Kvelux SR a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kwetiapinę należy stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy korzyści uzasadniają możliwe ryzyko. U noworodków matek stosujących leki przeciwpsychotyczne (w tym kwetiapinę) w trzecim trymestrze ciąży istnieje ryzyko działań niepożądanych, w tym objawów pozapiramidowych i (lub) odstawienia, o różnym nasileniu i czasie trwania po urodzeniu. Opisywano pobudzenie, zwiększenie lub zmniejszenie napięcia mięśniowego, drżenie, senność, niewydolność oddechową lub trudności w karmieniu. Dlatego stan noworodków należy uważnie kontrolować.

Kvelux SR a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak jednoznacznych danych należy podjąć decyzję, czy pacjentka powinna przerwać karmienie piersią, czy przerwać leczenie kwetiapiną, przy uwzględnieniu korzyści z karmienia dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutęoszę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku Kvelux SR, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków:

 • niektóre leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV
 • leki azolowe (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • erytromycyne lub klarytromycyne (leki stosowane w leczeniu zakażeń)
 • nefazodon (lek stosowany w leczeniu depresji)
 • leki przeciwpadaczkowe (takie jak fenytoina lub karbamazepina)
 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi
 • barbiturany (leki stosowane w leczeniu bezsenności)
 • tiorydazyne lub lit (inne leki przeciwpsychotyczne)
 • leki, które mają wpływ na czynność serca, np. leki, które mogą powodować zaburzenia równowagi elektrolitowej (małe stężenie potasu lub magnezu), takie jak leki moczopędne lub niektóre antybiotyki (leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych)
 • leki, które mogą spowodować zaparcie
 • leki stosowane w leczeniu niektórych chorób, wpływające na czynność komórek nerwowych (tzw. leki przeciwcholinergiczne)

Kvelux SR z jedzeniemi piciem  

 Lek Kvelux SR należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub przed snem.

 Podczas stosowania leku Kvelux SR nie należy pić soku grejpfrutowego, gdyż może on wpływać na działanie tego leku.

Kvelux SR a alkohol

Należy uważać na ilość spożywanego alkoholu, gdyż lek w połączeniu z alkoholem może powodować senność.

Kvelux SR a prowadzenie pojazdów

Ze względu na zasadnicze działanie na ośrodkowy układ nerwowy, kwetiapina może zaburzać czynności wymagające skupienia uwagi. Dlatego pacjentów należy ostrzec, aby nie prowadzili pojazdów i nie obsługiwali maszyn do czasu ustalenia indywidualnej reakcji na kwetiapinę.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Kvelux SR?

Lek Kvelux SR należy przechowywać:

 • w miejscu niedostępnym i niedostepnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego