Poradnik
Lakea (Losartanum kalicum)

Lakea (Losartanum kalicum)

Lek Lakea zawiera substancję czynną losartan, która należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II o działaniu przeciwnadciśnieniowym.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaLakea
Nazwa międzynarodowaLosartanum kalicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

50 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Losartan

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia żelowana
 • laktoza jednowodna
 • stearynian magnezu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • hypromeloza
 • hydroksypropyloceluloza
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu
 • talk
Dostępne opakowania

30 tabletek powlekanych

Działanie / właściwości

Przeciwnadciśnieniowe

Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze
 • nadciśnienie tętnicze i pogrubienie lewej komory serca
 • ochrona nerek w przupadku cukrzycy typu II i nadciśnienia tętniczego
Przeciwwskazania
 • uczulenie na losartan lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciąża
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • cukrzyca
 • zaburzenia czynności nerek
 • stosowanie leku aliskiren
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • uczulenie na kwas acetylosalicylowy i (lub) penicylinę, inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE)
 • obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka) w przeszłości
 • przyjmowanie dużych dawek leków moczopędnych, stosowanie diety z ograniczeniem soli lub występowanie intensywnych wymiotów lub biegunki, prowadzących do bardzo dużej utraty płynów i (lub) soli
 • choroba wątroby
 • ciężka choroba nerek
 • zwężenie lub niedrożność naczyń krwionośnych prowadzących do nerek lub przebyty niedawno zabieg przeszczepienia nerki
 • choroba niedokrwienna serca i choroba naczyń mózgowych
 • niewydolność serca z zaburzeniami czynności nerek (lub bez zaburzeń czynności nerek) lub z ciężkimi, zagrażającymi życiu zaburzenia rytmu serca 
 • zwężenie zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej albo choroba serca nazwana kardiomiopatią przerostową
 • pierwotny hiperaldosteronizm (choroba związana ze zwiększonym na skutek zaburzeń wydzielaniem hormonu aldosteronu przez nadnercza)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi (co może być przyczyną zaburzeń rytmu serca)
 • osłabienie, uczucie zmęczenia
 • zmniejszone ciśnienie tętnicze
 • niedociśnienie ortostatyczne (niskie ciśnienie tętnicze, które może wiązać się ze zmianami pozycji ciała, np. uczucie oszołomienia lub osłabienia podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej)
 • zmniejszenie stężenia hemoglobiny (niedokrwistość)
 • zwiększenie stężenia mocznika, kreatyniny we krwi (co może wskazywać na zaburzenia czynności nerek)
 • zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek
 • małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia)
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi 
 • baklofenem
 • amifostyną
 • lekami oszczędzającymi potas lub mogącymi zwiększać stężenie potasu we krwi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • aliskirenem lub inhibitorami ACE
 • litem
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Lakea w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Lakea podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Lakea u dzieci i młodzieży z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, a także u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Lakea może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Lakea?

Lek Lakea zawiera substancję czynną losartan, która należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Angiotensyna II jest substancją, która wiążąc się z receptorami w naczyniach krwionośnych powoduje ich zwężenie. Losartan tak jak pozostałe leki z tej grupy zapobiegają łączeniu się angiotensyny II z receptorami co powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych czego konsekwencją jest obniżenie ciśnienia tętniczego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Lakea?

Lek Lakea stosuje się:

 • w leczeniu nadciśnienia tętniczego
 • u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi i pogrubieniem lewej komory serca, gdzie lek zmniejsza ryzyko udaru mózgu
 • w celu ochrony nerek u pacjentów z cukrzycą typu II i nadciśnieniem tętniczym
 • w leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, gdy w opinii lekarza stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny nie jest wskazane

Dawkowanie

Jak stosować lek Lakea?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nadciśnienie tętnicze:

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 50 mg losartanu raz na dobę. Maksymalne działanie uzyskuje się zwykle po upływie 3 do 6 tygodni leczenia. U niektórych pacjentów lekarz może zwiększyć dawkę do 100 mg losartanu raz na dobę.

Niewydolność serca:

Leczenie rozpoczyna się zwykle od dawki 12,5 mg losartanu raz na dobę. Dawkę tę lekarz zwykle zwiększa stopniowo w odstępach jednotygodniowych (tj. 12,5 mg na dobę w pierwszym tygodniu, 25 mg na dobę w drugim tygodniu, 50 mg na dobę w trzecim tygodniu), aż do uzyskania dawki podtrzymującej 50 mg. 

Nadciśnienie tętnicze i cukrzyca typu II:

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 50 mg (1 tabletka leku Lakea) raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 100 mg (2 tabletki leku Lakea) raz na dobę w zależności od reakcji ciśnienia tętniczego.

 

Sposób podawania leku Lakea:

 • lek przyjmować niezależnie od posiłków, popijając szklanką wody
 • unikać spożywania nadmiernych ilości soli w pokarmach 
 • zażywać lek codziennie o tej samej porze

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lakea

Jeśli pacjent (lub ktoś inny) połknie naraz wiele tabletek lub w przypadku podejrzenia, że dziecko połknęło jakieś tabletki, należy niezwłocznie skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala lub lekarzem. Przedawkowanie może spowodować niskie ciśnienie tętnicze i wywołać zaburzenia (przyspieszenie lub zwolnienie) czynności serca.

Pominięcie przyjęcia leku Lakea 

Jeśli pacjent zapomni zażyć tabletkę, należy przyjąć ją zaraz po przypomnieniu sobie o tym, chyba że zbliża się pora zażycia następnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Lakea

Jeśli pacjent zamierza przerwać stosowanie leku, powinien zawsze skonsultować się z lekarzem. Kontynuacja leczenia może być konieczna nawet w przypadku lepszego samopoczucia pacjenta. 

W razie jakichkolwiek watpliwości związanych ze stosowaniem leku Lakea należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Lakea? 

Lek Lakea jest przeciwwskazany w przypadku:

 • uczulenia na losartan lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
 • drugiego lub trzeciego trymestru ciąży u pacjentki
 • ciężkiego zaburzenia czynności wątroby
 • cukrzycy
 • zaburzeń czynności nerek
 • stosowanai leku aliskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Lakea może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią wymienione niżej objawy, należy przerwać stosowanie leku Lakea i niezwłocznie powiadomić lekarza lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala:

 • ciężka reakcja alergiczna (wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, który może spowodować trudności w połykaniu lub oddychaniu)

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi (co może być przyczyną zaburzeń rytmu serca)
 • osłabienie, uczucie zmęczenia
 • zmniejszone ciśnienie tętnicze
 • niedociśnienie ortostatyczne (niskie ciśnienie tętnicze, które może wiązać się ze zmianami pozycji ciała, np. uczucie oszołomienia lub osłabienia podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej)
 • zmniejszenie stężenia hemoglobiny (niedokrwistość)
 • zwiększenie stężenia mocznika, kreatyniny we krwi (co może wskazywać na zaburzenia czynności nerek)
 • zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek
 • małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia)

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • senność
 • zaburzenia snu
 • odczucie przyspieszonej i mocnej czynności serca (kołatanie serca)
 • dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej)
 • wysypka
 • ból brzucha
 • zaparcie
 • obrzęki
 • ból głowy
 • duszność
 • kaszel
 • biegunka
 • nudności
 • wymioty
 • pokrzywka
 • świąd

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zapalenie naczyń krwionośnych (w tym plamica Schönleina-Henocha)
 • zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej, AlAT (enzym wątrobowy)
 • zapalenie wątroby
 • odczucie drętwienia lub mrowienia
 • omdlenie
 • migotanie przedsionków
 • udar mózgu

Częstość nieznana:

 • zmniejszona liczba płytek krwi
 • depresja
 • migrena
 • zaburzenia smaku
 • dzwonienie, brzęczenie, hałas w uszach (szumy uszne)
 • zapalenie trzustki
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zwiększona wrażliwość skóry na światło
 • ból mięśni
 • ból stawów
 • niewyjaśniony ból mięśni oraz ciemne zaberwienie moczu co może świadczyć o rozpadzie mięśni poprzecznie prążkowanych
 • zaburzenia wzwodu lub impotencja
 • złe samopoczucie
 • małe stężenie sodu we krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Lakea należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował którykolwiek z poniższych stanów:

 • nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy i (lub) penicylinę, inhibitory ACE
 • obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka)
 • zażywanie dużych dawek leków moczopędnych, stosowanie diety z ograniczeniem soli
 • intensywne wymioty lub biegunka prowadzące do bardzo dużej utraty płynów i (lub) soli
 • choroba wątroby
 • ciężka choroba nerek
 • zwężenie lub niedrożność naczyń krwionośnych prowadzących do nerek lub jeśli pacjent przebył niedawno zabieg przeszczepienia nerki
 • choroba niedokrwienna serca i choroba naczyń mózgowych
 • niewydolność serca z zaburzeniami czynności nerek (lub bez zaburzeń czynności nerek) lub z ciężkimi, zagrażającymi życiu zaburzenia rytmu serca
 • zwężenie zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej albo choroba serca nazwaną kardiomiopatią przerostową
 • pierwotny hiperaldosteronizm (chorobę związaną ze zwiększonym na skutek zaburzeń wydzielaniem hormonu aldosteronu przez nadnercza)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lakea a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Lakea we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować w II i III trymestrze ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Lakea a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Lakea podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Lakea może oddziaływać z niżej wymienionymi lekami:

 • innymi lerkami przeciwnadciśnieniowymi, gdyż może dojść do dodatkowego obniżenia ciśnienia tętniczego
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • baklofenem
 • amifostyną
 • lekami oszczędzającymi potas lub mogącymi zwiększać stężenie potasu we krwi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (indometacyna)
 • aliskirenem lub inhibitorami ACE (peryndopryl, enalapryl)
 • litem

Nadmierne ilości soli w jedzeniu mogą osłabiać działanie leku Lakea zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lakea a alkohol

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas zażywania leku Lakea. Alkohol i lek Lakea mogą wzajemnie nasilać swoje działanie.

Lakea a prowadzenie pojazdów

U osób przyjmujących lek Lakea opisywano zawroty głowy i senność. W razie wystąpienia tych objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Lakea?

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze do 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lakea a ciąża
Lakea a karmienie piersią
Interakcje
Lakea a alkohol
Lakea a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo