Kategorie

Lamitrin (Lamotriginum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Lamitrin?

Lek Lamitrin zawiera substancję czynną lamotryginę. Lamitrin zapobiega napadom padaczkowym oraz zmniejsza wahania nastroju.

Podstawowe informacje

NazwaLamitrin
Nazwa międzynarodowaLamotriginum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 25 mg
 • 50 mg
 • 100 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Lamotrygina

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • powidon K30
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • tlenek żelaza żółty
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania

Lamitrin 25 mg:

 • 14 tabletek
 • 21 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 42 tabletki
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 100 tabletek

Lamitrin 50 mg:

 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 42 tabletki
 • 56 tabletek
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek

Lamitrin 100 mg:

 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 42 tabletki
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwpadaczkowe
 • hamowanie zaburzeń afektywnych dwubiegunowych
Zastosowanie
 • padaczka
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
Przeciwwskazania

Uczulenie na lamotryginę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba nerek
 • występowanie w przeszłości wysypki lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych po zastosowaniu
  lamotryginy
 • stosowanie innych leków zawierających lamotryginę
 • schorzenie zwane zespołem Brugadów
 • reakcja alergiczna lub potencjalnie zagrażająca życiu reakcja skórna
 • wystąpienie Limfohistiocytozy hemofagocytarnej (HLH)
 • myśli samobójcze lub o samouszkodzeniu
 • nasilenie napadów padaczkowych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • wysypka skórna

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • agresja lub drażliwość
 • uczucie senności lub trudności z zasypianiem (bezsenność)
 • zawroty głowy
 • drżenie
 • uczucie pobudzenia
 • biegunka
 • suchość w jamie ustnej
 • nudności lub wymioty
 • uczucie zmęczenia
 • ból pleców, stawów lub ból w jakimkolwiek innym miejscu
Możliwe interakcje z
 • walproinianem
 • karbamazepiną
 • fenytoiną, prymidonem lub fenobarbitalem
 • rysperydonem
 • ryfampicyną
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV)
 • hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi
Ciąża

Stosowanie leku Lamitrin w ciąży należy skonsultować z lekarzem.

Karmienie piersią

Stosowanie leku Lamitrin w okresie karmienia piersią należy wcześniej skonsultować z lekarzem.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Lamitrin u dzieci poniżej 2 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Lamitrin może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Lamitrin?

Lek Lamitrin zawiera substancję czynną lamotryginę. Działanie Lamitrinu polega na blokowaniu impulsów w mózgu wywołujących napady padaczkowe. Pozwala to na zmniejszenie ilości napadów padaczkowych oraz poprawę nastroju u osób cierpiących na zaburzenia afektywne dwubiegunowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Lamitrin?

Lek Lamitrin stosowany jest w leczeniu:

 • padaczki
 • zaburzeń afektywnych dwubiegunowych

Dawkowanie

Jak stosować lek Lamitrin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ustalenie odpowiedniej dla pacjenta dawki leku Lamitrin może wymagać czasu. Jest to zależne od:

 • wieku pacjenta
 • czy pacjent przyjmuje lek Lamitrin w skojarzeniu z innymi lekami
 • czy u pacjenta występują jakiekolwiek choroby nerek lub wątroby

Lekarz prowadzący przepisze na początku małą dawkę, a następnie stopniowo, w ciągu kilku tygodni będzie ją zwiększał, aż do osiągnięcia dawki skutecznej dla pacjenta (zwanej dawką efektywną). Nie należy nigdy przyjmować większej dawki leku Lamitrin niż ta zalecona przez lekarza prowadzącego.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Lamitrin u dorosłych i u dzieci w wieku 13 lat i powyżej wynosi od 100 mg do 400 mg na dobę.

U dzieci w wieku od 2 do 12 lat dawka skuteczna jest zależna od masy ciała – zwykle wynosi od 1 mg do 15 mg na każdy kilogram masy ciała dziecka, do maksymalnej dawki podtrzymującej - 200 mg na dobę.

Tabletki należy połykać w całości. Nie należy ich przełamywać, żuć ani rozkruszać.

Należy zawsze przyjmować całą dawkę przepisaną przez lekarza. Nie należy nigdy przyjmować tylko części tabletki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lamitrin:

Przyjęcie zbyt dużej dawki leku Lamitrin może zwiększać ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych, które mogą mieć skutek śmiertelny. 

U osoby, która zastosowała zbyt dużą dawkę leku Lamitrin mogą wystąpić:

 • szybkie, mimowolne ruchy gałek ocznych (oczopląs)
 • niezborność ruchów, brak koordynacji, niemożność utrzymania równowagi (ataksja)
 • zaburzenia rytmu serca (wykrywalne zazwyczaj podczas badania EKG)
 • utrata przytomności, napady drgawek lub śpiączka

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym oddziałem pomocy doraźnej.

Pominięcie zastosowania leku Lamitrin:

Nie należy stosować dodatkowych tabletek w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

W razie pominięcia kilku dawek leku Lamitrin należy zasięgnąć porady lekarza prowadzącego odnośnie ponownego rozpoczęcia stosowania leku Lamitrin.

Przerwanie stosowania leku Lamitrin:

Nie należy przerywać stosowania leku Lamitrin, jeżeli nie zaleci tego lekarz. W celu przerwania stosowania leku Lamitrin istotne jest, aby dawka była zmniejszana stopniowo, w ciągu około dwóch tygodni.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Lamitrin?

Leku Lamitrin nie stosować jeśli pacjent jest uczulony na lamotryginę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Lamitrin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem jeśli podczas stosowania leku Lamitrin wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • reakcje skórne, które mogą się nasilać, aż do ciężkich reakcji skórnych w tym rozległej wysypki z pęcherzami i złuszczaniem naskórka, występującej szczególnie w okolicach ust, nosa, oczu i genitaliów (zespól Stevensa-Johnsona), rozległego złuszczania naskórka (obejmującego ponad 30% powierzchni ciała – martwica toksyczno-rozpływna naskórka) lub rozległej wysypki, której towarzyszą zmiany dotyczące wątroby, krwi i innych narządów (zespół nadwrażliwości polekowej z eozynofilią oraz objawami ogólnoustrojowymi, znany również jako zespół nadwrażliwości DRESS)
 • owrzodzenie jamy ustnej, gardła, nosa lub genitaliów
 • opuchlizna oczu
 • gorączka
 • obrzęk twarzy, powiększenie węzłów chłonnych w obrębie szyi, pod pachami i w pachwinach
 • krwawienie, sinienie lub niebieskie zabarwienie palców
 • podwyższony poziom enzymów wątrobowych w badaniach krwi
 • zwiększona liczba białych krwinek
 • ból gardła lub częściej niż zwykle występujące infekcje

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • wysypka skórna 

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • agresja lub drażliwość
 • uczucie senności lub trudności z zasypianiem (bezsenność)
 • zawroty głowy
 • drżenie
 • uczucie pobudzenia
 • biegunka
 • suchość w jamie ustnej
 • nudności lub wymioty
 • uczucie zmęczenia
 • ból pleców, stawów lub ból w jakimkolwiek innym miejscu

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • niezborność ruchów i brak koordynacji (ataksja)
 • podwójne lub niewyraźne widzenie
 • nietypowa utrata lub przerzedzenie włosów (alopecja)

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • reakcja skórna (zespół Stevensa-Johnsona)
 • grupa objawów obejmujących jednocześnie: gorączkę, nudności, wymioty, ból głowy, sztywność karku, skrajną wrażliwość na silne światło - może to być spowodowane stanem zapalnym błon otaczających mózg i rdzeń kręgowy (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)
 • szybkie, mimowolne ruchy gałek ocznych (oczopląs)
 • swędzenie oczu z towarzyszącą wydzieliną (zapalenie spojówek)

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zagrażająca życiu reakcja skórna - martwica toksyczno-rozpływna naskórka
 • zespół nadwrażliwości polekowej z eozynofilią oraz objawami ogólnoustrojowymi (DRESS)
 • wysoka temperatura ciała (gorączka)
 • obrzęk twarzy, powiększenie węzłów chłonnych w obrębie szyi, pod pachami i w pachwinach
 • zmiany czynnościowe wątroby, które wykazano w badaniach krwi lub niewydolność wątroby
 • ciężkie zaburzenie krzepnięcia krwi, które może spowodować nieoczekiwane krwawienie lub
  sinienie
 • limfohistiocytoza hemofagocytarna (HLH)
 • zmiany w wynikach badań krwi – włączając zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (anemia), zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia, neutropenia, agranulocytoza), zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia) zmniejszenie liczby wszystkich krwinek (pancytopenia) oraz zaburzenie szpiku kostnego zwane niedokrwistością aplastyczną
 • omamy („widzenie” lub „słyszenie” rzeczy, które nie są rzeczywiste)
 • dezorientacja
 • uczucie chwiejności lub braku równowagi w trakcie poruszania się
 • mimowolne ruchy ciała (tiki), mimowolne skurcze mięśni dotyczące oczu, głowy i tułowia (choreoatetoza) lub inne nietypowe ruchy ciała, takie jak szarpnięcia, drżenia lub sztywność
 • zwiększenie częstości napadów padaczkowych u pacjentów z wcześniej rozpoznaną padaczką
 • nasilenie objawów choroby u pacjentów z rozpoznaną chorobą Parkinsona
 • zespół rzekomotoczniowy (objawy mogą obejmować: ból pleców lub stawów, któremu może niekiedy towarzyszyć gorączka i (lub) ogólne złe samopoczucie)

Częstość nieznana:

 • zaburzenia kości obejmujące osteopenię i osteoporozę (osłabienie kości) oraz złamania
 • zapalenie nerek (cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek), lub jednoczesne zapalenie nerek i oka (cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek i zapalenie błony naczyniowej oka)
 • koszmary senne
 • osłabiona odporność spowodowana mniejszym stężeniem we krwi przeciwciał, nazywanych immunoglobulinami, które pomagają chronić organizm przed zakażeniami

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

 • gdy pacjent cierpi na jakąkolwiek chorobę nerek
 • wystąpienia kiedykolwiek zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych po zastosowaniu lamotryginy
 • przyjmowania już leku zawierającego lamotryginę
 • gdy u pacjenta występuje schorzenie zwane zespołem Brugadów (jest to choroba serca uwarunkowana genetycznie objawiającą się zaburzeniami czynności elektrycznej w sercu co wiąże się z zaburzeniem rytmu serca)
 • wystąpienia reakcji alergicznej lub potencjalnie zagrażająca życiu reakcji skórnej np. zespół Stevensa-Johnsona (SJS), martwica toksyczno-rozpływna naskórka (TEN) oraz zespół nadwrażliwości polekowej z eozynofilią oraz objawami ogólnoustrojowymi (DRESS)
 • wystąpienia limfohistiocytozy hemofagocytarnej (HLH) objawiającej się gorączką, wysypką, objawami neurologicznymi (np. drżenia lub dreszcze, stan splątania, zaburzenia czynności mózgu)
 • myśli samobójczych lub o samookaleczeniu występujących szczególnie u osób z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi - może dochodzić do nasilenia tych objawów podczas rozpoczęcia terapii, u osób poniżej 25 roku życia oraz u pacjentów, u których już dochodziło do myśli samobójczych
 • nasilenia napadów padaczkowych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lamitrin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przerywać leczenia lekiem Lamitrin bez uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzącym. Jest to szczególnie ważne, jeśli pacjentka ma padaczkę. Ciąża może zmieniać skuteczność leku Lamitrin, dlatego też może zaistnieć potrzeba dostosowania dawki leku Lamitrin. Może nastąpić niewielki wzrost ryzyka wystąpienia wad wrodzonych, w tym rozszczepu warg i podniebienia, jeśli lek Lamitrin jest przyjmowany w trakcie pierwszych trzech miesięcy ciąży.

Lamitrin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Substancja czynna leku Lamitrin przenika do mleka matki i może mieć wpływ na dziecko. Lekarz porozmawia o ryzyku i korzyściach karmienia piersią w trakcie stosowania leku Lamitrin i jeżeli pacjentka zdecyduje się na karmienie piersią, będzie co jakiś czas badał dziecko, czy nie występuje u niego nadmierna senność, wysypka lub ma za mały przyrost masy ciała. Jeśli zauważy się którykolwiek z tych objawów u dziecka, należy poinformować o tym lekarza.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Niektóre leki wchodzą w interakcję z lekiem Lamitrin lub zwiększają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Do tych leków należą:

 • walproinian
 • karbamazepina
 • fenytoina, prymidon lub fenobarbital
 • rysperydon
 • ryfampicyna
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV)
 • hormonalne środki antykoncepcyjne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lamitrin a alkohol

Brak danych.

Lamitrin a prowadzenie pojazdów

Lek Lamitrin może powodować zawroty głowy i podwójne widzenie. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent jest pewny, że te objawy u niego nie występują.
Jeżeli pacjent ma padaczkę, powinien porozmawiać z lekarzem o prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Lamitrin?

Lek Lamitrin należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego