Poradnik
tato to twój dzień
baby week
Leukeran (Chlorambucilum)

Leukeran (Chlorambucilum)

Leukeran jest to lek zawierający substancję czynną chlorambucyl, należącą do grupy leków cytotoksycznych. Stosowany jest w leczeniu nowotworów układu krwionośnego i chłonnego.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaLeukeran
Nazwa międzynarodowaChlorambucilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

2 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorambucyl

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń:

 • laktoza bezwodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • kwas stearynowy

Otoczka:

 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 400
 • tlenek żelaza żółty
 • tlenek żelaza czerwony
Dostępne opakowania

25 tabletek

Działanie / właściwości

Przeciwnowotworowe

Zastosowanie
 • choroba Hodgkina
 • niektóre postacie nieziarniczych chłoniaków złośliwych (non - Hodgkin's lymphoma)
 • przewlekła białaczka limfatyczna
 • makroglobulinemia Waldenströma
Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • planowane lub przebyte niedawno szczepienie szczepionką żywą
 • potencjalny przeszczep szpiku kostnego
 • trwająca lub zakończona niedawno radioterapia lub chemioterapia
 • zaburzenia czynności nerek (zespół nerczycowy), przebyte leczenie metodą pulsów z zastosowaniem wysokich dawek lub występujące u pacjenta napady padaczkowe i drgawki
 • zaburzenia czynności wątroby
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zmniejszenie ilości krwinek i płytek krwi lub zahamowanie czynności szpiku kostnego

Częste (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka, nudności, wymioty, owrzodzenie jamy ustnej
 • wtórne nowotwory krwi
 • napady padaczkowe u dzieci z zespołem nerczycowym
 • zmniejszenie ilości krwinek czerwonych lub niedokrwistość skutkujące osłabieniem, zmęczeniem lub dusznością
Możliwe interakcje z
 • fludarabiną
 • pentostatyną
 • kladrybiną
 • szczepionkami zawierającymi żywe organizmy
 • fenylobutazonem
Ciąża

Nie należy stosować leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek może być stosowany w leczeniu ziarnicy złośliwej i niektórych postaci nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych dotyczących możliwego wpływu leku na zdolność kierowania pojazdami i obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Leukeran?

Lek Leukeran zawiera chlorambucyl należący do grupy selektywnych leków cytotoksycznych (określanych również jako chemioterapia). Wykazuje on działanie alkilujące, które prowadzi do zaburzeń replikacji DNA i apoptozy (śmierci) komórki.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Leukeran?

Lek Leukeran stosuje się w leczeniu:

 • ziarnicy złośliwej (choroba Hodgkina)
 • niektórych postaci nieziarniczych chłoniaków złośliwych (non - Hodgkin's lymphoma)
 • przewlekłej białaczki limfatycznej
 • makroglobulinemii Waldenströma

Dawkowanie

Jak stosować lek Leukeran?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Leukeran należy przyjmować na pusty żołądek, tzn. przynajmniej godzinę przed posiłkiem lub trzy godziny po posiłku. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

Choroba Hodgkina

Zalecana dawka leku wynosi 0,2 mg na kilogram masy ciała na dobę u osób dorosłych i u dzieci.

Nieziarnicze chłoniaki złośliwe

Zalecana dawka leku wynosi od 0,1 do 0,2 mg na kilogram masy ciała na dobę u osób dorosłych i u dzieci.

Przewlekła białaczka limfatyczna

Zalecana początkowa dawka leku wynosi 0,15 mg na kilogram masy ciała na dobę.

Makroglobulinemia Waldenströma

Zalecana początkowa dawka leku wynosi od 6 mg do 12 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

U tych pacjentów należy kontrolować czynność nerek i wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Pacjentów tych należy monitorować pod względem objawów toksyczności leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Leukeran

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego, okazując opakowanie po przedawkowanym leku.

Pominięcie dawki leku Leukeran

W przypadku pominięcia dawki leku należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Leukeran

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Leukeran?

Leku Leukeran nie należy stosować gdy występuje:

 • uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Leukeran może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Leukeran i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych działań niepożądanych:

 • gorączka lub objawy infekcji (ból gardła, ból w jamie ustnej, zaburzenia oddawania moczu)
 • niespodziewane siniaczenie lub krwawienie
 • nagłe pogorszenie samopoczucia
 • drętwienie, osłabienie mięśni
 • skrajne zmęczenie
 • wysypka, pęcherze na skórze, ból jamy ustnej lub oczu

Inne, wymagające konsultacji z lekarzem działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia chlorambucylem:

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • spadek ilości krwinek i płytek krwi lub zahamowanie czynności szpiku kostnego

Często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka, nudności, wymioty, owrzodzenie jamy ustnej
 • wtórne nowotwory krwi
 • napady padaczkowe u dzieci z zespołem nerczycowym
 • spadek ilości krwinek czerwonych lub niedokrwistość, skutkujące osłabieniem, zmęczeniem lub dusznością

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • wysypka

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • żółtaczka (zażółcenie białek oczu lub skóry)
 • uszkodzenie wątroby
 • alergia (guzki, pokrzywka lub obrzęk tkanek)
 • wysypka skórna przechodząca w zespół Stevensa - Johnsona lub martwicę toksyczno - rozpływną naskórka
 • gorączka
 • napad padaczkowy, drgawki

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • nieprawidłowe lub powracające drżenie ciała, mimowolne drgania niebędące napadami epilepsji
 • zapalenie pęcherza moczowego
 • nieodwracalna niewydolność szpiku kostnego
 • bliznowacenia i zagęszczenia w płucach z trudnościami w oddychaniu
 • śródmiąższowe zapalenie płuc
 • neuropatia obwodowa (zaburzenia czucia, ruchu i czynności narządów)

Częstość występowania nieznana:

 • brak miesiączki
 • brak plemników w nasieniu

Jeśli którekolwiek z powyższych działań niepożądanych jest ciężkie, należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Leukeran należy zwrócić się do lekarza jeśli pacjent:

 • ma w planie lub przebył niedawno szczepienie szczepionką żywą (Leukeran może obniżyć zdolność zwalczania infekcji przez organizm)
 • jest potencjalnym biorcą przeszczepu szpiku kostnego (długotrwałe stosowanie leku Leukeran może zmniejszyć ilość komórek macierzystych)
 • jest w trakcie lub przebył niedawno radioterapię lub chemioterapię
 • ma zaburzenia czynności nerek (zespół nerczycowy), przebył leczenie metodą pulsów z zastosowaniem wysokich dawek
 • ma napady padaczkowe i drgawki (Leukeran może zwiększyć ryzyko wystąpienia napadu padaczkowego)
 • ma zaburzenia czynności wątroby

Długotrwałe stosowanie tego leku (zwłaszcza w połączeniu z innym rodzajem chemioterapii lub z radioterapią) może podnieść ryzyko wtórnej choroby nowotworowej krwi. O wystąpieniu jej objawów (zmęczenie, gorączka, zakażenie, siniaczenie) należy natychmiast poinformować lekarza.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Leukeran a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy unikać stosowania leku Leukeran w okresie ciąży, szczególnie w jej pierwszym trymestrze, ze względu na potencjalne działanie teratogenne. Lekarz zaleci kobiecie w ciąży stosowanie leku Leukeran tylko w przypadku zdecydowanej konieczności, gdy w jego opinii korzyść dla matki przeważa nad ryzykiem dla dziecka.

Terapia lekiem Leukeran któregokolwiek z partnerów wiąże się z koniecznością stosowania skutecznej antykoncepcji.

Leukeran a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Leukeran w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza o przyjmowanych aktualnie lub niedawno:

 • innych lekach stosowanych w chemioterapii niektórych nowotworów krwi (fludarabina, kladrybina, pentostatyna) - ryzyko wzrostu cytotoksyczności chlorambucylu
 • szczepionkach zawierających żywe organizmy (szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, doustna szczepionka przeciw polio) - grozi to wywołaniem infekcji
 • fenylobutazonie (lek przeciwgorączkowy, przeciwbólowy, przeciwzapalny) - ryzyko wzrostu toksyczności chlorambucylu, może być konieczne zmniejszeniem dawki chlorambucylu

Leukeran z jedzeniem i piciem

Lek Leukeran należy przyjmować na pusty żołądek.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Leukeran a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Leukeran a prowadzenie pojazdów

Brak danych dotyczących możliwego wpływu leku Leukeran na zdolność kierowania pojazdami i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Leukeran?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze od 2° C do 8° C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Leukeran a ciąża
Leukeran a karmienie piersią
Interakcje
Leukeran a alkohol
Leukeran a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki