Poradnik
Levebon (Levetiracetamum)

Levebon (Levetiracetamum)

Lek Levebon zawiera substancję czynną lewetyracetam, która wykazuje działanie przeciwpadaczkowe. Mechanizm działania substancji nie jest do końca poznany.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaLevebon
Nazwa międzynarodowaLevetiracetamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 500 mg
 • 1000 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Lewetyracetam

Skład - substancje pomocnicze

Levebon 500 mg:

Rdzeń tabletki:

 • skrobia kukurydziana
 • powidon K 30
 • stearynian magnezu
 • krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka:

 • alkohol poliwinylowy - częściowo zhydrolizowany
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 3350
 • talk
 • tlenek żelaza żółty

Levebon 1000 mg:

Rdzeń tabletki:

 • skrobia kukurydziana
 • powidon K 30
 • stearynian magnezu
 • krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka:

 • alkohol poliwinylowy - częściowo zhydrolizowany
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 3350
 • talk
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek powlekanych w blistrze
 • 10 tabletek powlekanych w butelce
 • 20 tabletek powlekanych w blistrze
 • 20 tabletek powlekanych w butelce
 • 30 tabletek powlekanych w blistrze
 • 30 tabletek powlekanych w butelce
 • 50 tabletek powlekanych w blistrze
 • 50 tabletek powlekanych w butelce
 • 60 tabletek powlekanych w blistrze
 • 60 tabletek powlekanych w butelce
 • 90 tabletek powlekanych w blistrze
 • 90 tabletek powlekanych w butelce
 • 100 tabletek powlekanych w blistrze
 • 100 tabletek powlekanych w butelce
 • 120 tabletek powlekanych w blistrze
 • 120 tabletek powlekanych w butelce
 • 200 tabletek powlekanych w blistrze
 • 200 tabletek powlekanych w butelce
Działanie / właściwości

Przeciwpadaczkowe

Zastosowanie
 • monoterapia padaczki w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia z nowo zdiagnozowaną padaczką
 • jako lek wspomagający w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt powyżej 1 miesiąca życia
 • lek wspomagający w leczeniu młodzieńczej padaczki mioklonicznej u dzieci od 12 roku życia i dorosłych
 • lek wspomagajacy w leczeniu idiopatycznej padaczki uogólnionej u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia
Przeciwwskazania

Uczulenie na lewetyracetam, pochodne pirolidonu lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby nerek
 • nagłe przedwczesne dojrzewanie lub spowolnienie wzrostu u dzieci przyjmujących lewetiracetam
 • objawy depresji, myśli o samookaleczaniu się lub myśli samobójcze po zastosowaniu leku
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie błony śluzowej nosa i gardła
 • senność, ból głowy

Często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • utrata apetytu
 • depresja, wrogość lub agresja, lęk, bezsenność, nerwowość lub rozdrażnienie
 • drgawki, zaburzenia równowagi
 • ospałość (brak energii i zapału), mimowolne drżenie
 • zawroty głowy
 • kaszel
 • ból brzucha
 • biegunka
 • niestrawność
 • wymioty, nudności
 • wysypka
 • astenia/zmęczenie
Możliwe interakcje z

Makrogolem

Ciąża

Lewetyracetam można stosować w ciąży tylko wówczas, gdy w ocenie lekarza będzie to konieczne.

Karmienie piersią

Podczas leczenia nie zaleca się karmienia piersią.

Dzieci

Nie jest wskazane stosowanie leku Levebon w monoterapii u dzieci i młodzieży poniżej 16 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywoływać senność zatem nie zaleca sie prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Levebon?

Lek Levebon zawiera substancję czynną lewetyracetam, która wykazuje działanie przeciwpadaczkowe. Mechanizm działania substancji nie jest do końca poznany.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Levebon?

Lek Levebon stosowany jest:

Jako jedyny lek u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. Lewetyracetam stosowany jest w leczeniu padaczki, w której napady dotyczą początkowo tylko jednej półkuli mózgowej, ale mogą następnie rozszerzyć się na większe obszary obu półkul mózgowych (napady częściowe wtórnie uogólnione lub bez wtórnego uogólnienia).

Jako dodatkowy lek przeciwpadaczkowy w leczeniu:

 • napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów dorosłych, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca
 • napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną
 • napadów toniczno - klonicznych pierwotnie uogólnionych, dużych napadów, włącznie z utratą przytomności, u pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną

Dawkowanie

Jak stosować lek Levebon?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Levebon należy przyjmować dwa razy na dobę, rano i wieczorem, mniej więcej o tej samej porze każdego dnia.

Czas trwania leczenia:

 • lek Levebon stosowany jest w leczeniu długotrwałym
 • nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to spowodować zwiększenie częstości napadów

Monoterapia:

Dawka u dorosłych i młodzieży od 16 roku życia:

Zazwyczaj stosowana dawka: między 1000 mg a 3000 mg na dobę. Jeżeli pacjent przyjmuje lek Levebon po raz pierwszy, lekarz może zalecić najpierw mniejszą dawkę (500 mg na dobę) przez dwa tygodnie, a dopiero potem najmniejszą zazwyczaj stosowaną dawkę 1000 mg na dobę.

Leczenie wspomagające:

Dawka u dorosłych i młodzieży od 12 do 17 lat o masie ciała 50 kg lub większej:

Zazwyczaj stosowana dawka: między 1000 mg a 3000 mg na dobę.

Dawka u niemowląt (od 1 do 23 miesięcy), dzieci (od 2 do 11 lat) i młodzieży (od 12 do 17 lat) o masie ciała mniejszej niż 50 kg:

Lekarz zaleci najbardziej odpowiednią postać leku Levebon w zależności od wieku, masy ciała i dawki. Dla niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat, dla dzieci i młodzieży (od 6 do 17 lat) o masie ciała poniżej 50 kg oraz jeśli nie można uzyskać zalecanej dawki za pomocą dostępnych mocy tabletek, najbardziej odpowiednią postacią leku jest roztwór doustny.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Lekarz zaleci najlepsze możliwe leczenie przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nie została przyjęta jedna lub więcej dawek leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Jeżeli leczenie lekiem Levebon ma zostać przerwane, lek powinien być odstawiany stopniowo, w celu uniknięcia zwiększenia częstości napadów padaczkowych. Lekarz poinformuje, w jaki sposób należy stopniowo odstawić lek.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Levebon?

Leku Levebon nie należy stosować w przypadku uczulenia na lewetyracetam, pochodne pirolidonu lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Levebon może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane:

 • reakcja anafilaktyczna objawiająca się osłabieniem, zawrotami głowy lub trudnościami w oddychaniu
 • obrzęk twarzy, ust, języka i gardła (obrzęk Quinckego)
 • objawy grypopodobne i wysypka na twarzy, następnie rozszerzająca się na całym ciele, przebiegająca z wysoką gorączką, zwiększony poziom enzymów wątrobowych w badaniach krwi i wzrost liczby białych krwinek (eozynofilia) oraz powiększone węzły chłonne
 • mała objętość moczu, zmęczenie, nudności, wymioty, splątanie oraz obrzęki nóg, kostek i stóp
 • rumień wielopostaciowy
 • rozległa wysypka z pęcherzami i łuszczeniem się skóry, szczególnie wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa – Johnsona)
 • martwica toksyczno - rozpływna naskórka
 • objawy poważnych zmian psychicznych lub wystapienie splątania, senności, amnezji, zapominania, zaburzeń zachowania lub innych objawów neurologicznych w tym mimowolnych lub niekontrolowanych ruchów

Działania niepożądane jakie mogą wystąpić podczas stosowania leku Levebon:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie błony śluzowej nosa i gardła
 • senność, ból głowy

Często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • utrata apetytu
 • depresja, wrogość lub agresja, lęk, bezsenność, nerwowość lub rozdrażnienie
 • drgawki, zaburzenia równowagi
 • ospałość (brak energii i zapału), mimowolne drżenie
 • zawroty głowy
 • kaszel
 • ból brzucha
 • biegunka
 • niestrawność
 • wymioty, nudności
 • wysypka
 • astenia/zmęczenie

Niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zmniejszona liczba płytek krwi
 • zmniejszona liczba białych krwinek
 • zmniejszenie masy ciała bądź zwiększenie masy ciała
 • próby samobójcze i myśli samobójcze
 • zaburzenia umysłowe, nieprawidłowe zachowanie, omamy, uczucie złości, stan splątania
 • ataki paniki, niestabilność emocjonalna/zmiany nastroju, pobudzenie
 • utrata pamięci, zaburzenia pamięci
 • ataksja, parestezja, zaburzenia koncentracji
 • podwójne widzenie, zaburzenia widzenia
 • nieprawidłowe/podwyższone wyniki testów wątrobowych
 • utrata włosów, wyprysk, świąd
 • osłabienie mięśni, mialgia (ból mięśni)
 • urazy

Rzadko (nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • zakażenie
 • zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek
 • ciężkie reakcje nadwrażliwości
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi
 • samobójstwo, zaburzenia osobowości, zaburzenia myślenia
 • mimowolne skurcze mięśni głowy, tułowia i kończyn, trudności w kontrolowaniu ruchów, hiperkinezja
 • zapalenie trzustki
 • niewydolność wątroby, zapalenie wątroby
 • nagłe pogorszenie czynności nerek
 • rumień wielopostaciowy
 • zespół Stevensa-Johnsona
 • martwica toksyczno - rozpływna naskórka
 • rabdomioliza (rozpad tkanki mięśniowej)
 • utykanie lub trudności w chodzeniu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku:

 • pacjentów z chorobą nerek- lekarz zadecyduje o specjalnym dostosowaniu dawki
 • spowolnienia wzrostu lub niespodziewanego przedwczesnego dojrzewania dziecka przyjmującego lek
 • objawów depresji i (lub) myśli samobójczych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Levebon a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lewetyracetam można stosować w ciąży tylko wówczas, gdy w ocenie lekarza będzie to konieczne. Nie należy przerywać leczenia bez przedyskutowania tego z lekarzem prowadzącym.

Levebon a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Podczas leczenia nie zaleca się karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy przyjmować makrogolu (lek stosowany jako środek przeczyszczający) na godzinę przed i godzinę po przyjęciu lewetyracetamu, ponieważ może to spowodować brak jego działania.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Levebon a alkohol

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu spożywania alkoholu podczas stosowania leku.

Levebon a prowadzenie pojazdów

Lek Levebon może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, gdyż stosowanie leku może wywoływać senność. Najczęściej obserwuje się senność na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki leku. Nie zaleca sie prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn, dopóki nie zostanie ustalony wpływ leku na zdolność pacjenta do wykonywania tych czynności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Levebon?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Levebon a ciąża
Levebon a karmienie piersią
Interakcje
Levebon a alkohol
Levebon a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki