Poradnik
Levetiracetam Apotex (Levetiracetamum)

Levetiracetam Apotex (Levetiracetamum)

Lek Levetiracetam Apotex zawiera substancję czynną lewetyracetam, która jest lekiem przeciwpadaczkowym. Levetiracetam Apotex jest stosowany:

 • jako monoterapia w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowozdiagnozowaną padaczką, w leczeniu pewnych postaci padaczki
 • jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym u dorosłych i dzieci
Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaLevetiracetam Apotex
Nazwa międzynarodowaLevetiracetamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 250 mg
 • 500 mg
 • 750 mg
 • 1000 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Lewetyracetam

Skład - substancje pomocnicze

Levetiracetam Apotex 250 mg i 1000 mg:

 • kopowidon
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • hypromeloza
 • hydroksypropyloceluloza
 • makrogol 8000
 • dwutlenek tytanu
 • kwas cytrynowy bezwodny

Levetiracetam Apotex 500 mg:

 • kopowidon
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • hypromeloza
 • hydroksypropyloceluloza
 • makrogol 8000
 • dwutlenek tytanu
 • kwas cytrynowy bezwodny
 • tlenek żelaza żółty

Levetiracetam Apotex 750 mg:

 • kopowidon
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • hypromeloza
 • hydroksypropyloceluloza
 • makrogol 8000
 • dwutlenek tytanu
 • kwas cytrynowy bezwodny
 • tlenek żelaza żółty
 • tlenek żelaza czerwony
Dostępne opakowania
 • 50 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Przeciwpadaczkowe

Zastosowanie
 • nowo rozpoznana padaczka w napadach częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia

Jako dodatkowy lek przeciwpadaczkowy w leczeniu:

 • napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia
 • napadów mioklonicznych
 • napadów toniczno - klonicznych pierwotnie uogólnionych u pacjentów z idiopatyczną padaczką uogólnioną
Przeciwwskazania

Uczulenie na lewetyracetam, pochodne pirolidonu lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • pacjentów z chorobą nerek, lekarz zadecyduje o specjalnym dostosowaniu dawki
 • spowolnienia wzrostu lub niespodziewanego przedwczesnego dojrzewania dziecka przyjmującego lek
 • objawów depresji i (lub) myśli samobójczych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zapalenie błony śluzowej nosa i gardła
 • senność, bóle głowy

Często (u 1 do 10 na 100 osób):

 • jadłowstręt
 • depresja, uczucie wrogości lub agresywność
 • lęk, bezsenność, nerwowość lub drażliwość
 • drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, ospałość, drżenia
 • zawroty głowy
 • kaszel
 • ból brzucha, biegunka, niestrawność
 • wymioty, nudności
 • wysypka
 • zmęczenie
Możliwe interakcje z
 • makrogolem (lekiem stosowanym jako środek przeczyszczający) 
Ciąża

Lewetyracetam można stosować w ciąży tylko wówczas, gdy w ocenie lekarza będzie to konieczne.

Nie można całkowicie wykluczyć ryzyka wad wrodzonych u płodu.

Karmienie piersią

Podczas stosowania leku nie zaleca się karmienia piersią.

Dzieci

Nie jest wskazane stosowanie leku Levetiracetam Apotex w monoterapii u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn podczas stosowania leku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Levetiracetam Apotex?

Lek Levetiracetam Apotex wywiera działanie przeciwpadaczkowe. Lewetyracetam wywołuje ochronę przed drgawkami w wielu zwierzęcych modelach napadów padaczkowych częściowych i pierwotnie uogólnionych, nie działa drgawkotwórczo.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Levetiracetam Apotex?

Lek Levetiracetam Apotex stosowany jest jako jedyny lek u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. Lewetyracetam stosowany jest w leczeniu padaczki, w której napady dotyczą początkowo tylko jednej półkuli mózgowej, ale mogą następnie rozszerzyć się na większe obszary obu półkul mózgowych (napady częściowe wtórnie uogólnione lub bez wtórnego uogólnienia oraz jako dodatkowy lek przeciwpadaczkowy w leczeniu:

 • napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów dorosłych, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca
 • napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną
 • napadów toniczno - klonicznych pierwotnie uogólnionych, dużych napadów, włącznie z utratą przytomności, u pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną

Dawkowanie

Jak stosować lek Levetiracetam Apotex?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Levetiracetam Apotex należy przyjmować dwa razy na dobę, rano i wieczorem, mniej więcej o tej samej porze każdego dnia.

Czas trwania leczenia:

 • lek Levetiracetam Apotex stosowany jest w leczeniu długotrwałym
 • nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to spowodować zwiększenie częstości napadów

Monoterapia:

Dawka u dorosłych i młodzieży od 16 roku życia:

Zazwyczaj stosowana dawka: między 1000 mg a 3000 mg na dobę. Jeżeli pacjent przyjmuje lek po raz pierwszy, lekarz może zalecić najpierw mniejszą dawkę (500 mg na dobę) przez dwa tygodnie, a dopiero potem najmniejszą zazwyczaj stosowaną dawkę 1000 mg na dobę.

Leczenie wspomagające:

Dawka u dorosłych i młodzieży od 12 do 17 lat o masie ciała 50 kg lub większej:

Zazwyczaj stosowana dawka: między 1000 mg a 3000 mg na dobę.

Dawka u niemowląt (od 1 do 23 miesięcy), dzieci (od 2 do 11 lat) i młodzieży (od 12 do 17 lat) o masie ciała mniejszej niż 50 kg

Lekarz zaleci najbardziej odpowiednią postać leku Levetiracetam Apotex w zależności od wieku, masy ciała i dawki. Dla niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat, dla dzieci i młodzieży (od 6 do 17 lat) o masie ciała poniżej 50 kg oraz jeśli nie można uzyskać zalecanej dawki za pomocą dostępnych mocy tabletek, najbardziej odpowiednią postacią leku jest roztwór doustny.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Levetiracetam Apotex

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Lekarz zaleci najlepsze możliwe leczenie przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Levetiracetam Apotex

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nie została przyjęta jedna lub więcej dawek leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Levetiracetam Apotex

Jeżeli leczenie lekiem Levetiracetam Apotex ma zostać przerwane, lek powinien być odstawiany stopniowo, w celu uniknięcia zwiększenia częstości napadów padaczkowych. Lekarz poinformuje, w jaki sposób należy stopniowo odstawić lek.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Levetiracetam Apotex?

Leku Levetiracetam Apotex nie należy stosować w przypadku uczulenia na lewetyracetam, pochodne pirolidonu lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Levetiracetam Apotex może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane:

 • reakcja anafilaktyczna objawiająca się osłabieniem, zawrotami głowy lub trudnościami w oddychaniu
 • obrzęk twarzy, ust, języka i gardła (obrzęk Quinckego)
 • objawy grypopodobne i wysypka na twarzy, następnie rozszerzająca się na całym ciele, przebiegająca z wysoką gorączką, zwiększony poziom enzymów wątrobowych w badaniach krwi i wzrost liczby białych krwinek (eozynofilia) oraz powiększone węzły chłonne
 • mała objętość moczu, zmęczenie, nudności, wymioty, splątanie oraz obrzęki nóg, kostek i stóp
 • rumień wielopostaciowy
 • rozległa wysypka z pęcherzami i łuszczeniem się skóry, szczególnie wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa – Johnsona)
 • martwica toksyczno - rozpływna naskórka
 • objawy poważnych zmian psychicznych lub wystapienie splątania, senności, amnezji, zapominania, zaburzeń zachowania lub innych objawów neurologicznych w tym mimowolnych lub niekontrolowanych ruchów

Działania niepożądane jakie mogą wystąpić podczas stosowania leku Levetiracetam Apotex:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zapalenie błony śluzowej nosa i gardła
 • senność, bóle głowy

Często (u 1 do 10 na 100 osób):

 • jadłowstręt
 • depresja, uczucie wrogości lub agresywność
 • lęk, bezsenność, nerwowość lub drażliwość
 • drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, ospałość, drżenia
 • zawroty głowy
 • kaszel
 • ból brzucha, biegunka, niestrawność
 • wymioty, nudności
 • wysypka
 • astenia/zmęczenie

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 osób):

 • zmniejszenie liczby płytek krwi
 • zmniejszenie liczby krwinek białych
 • zmniejszenie masy ciała bądź zwiększenie masy ciała
 • myśli i próby samobójcze, zaburzenia umysłowe, nieprawidłowe zachowanie, omamy
 • uczucie złości, dezorientacja, atak paniki
 • chwiejność emocjonalna/zmiany nastroju, pobudzenie
 • utrata pamięci, zaburzenia pamięci
 • ataksja, parestezja
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • podwójne widzenie
 • niewyraźne widzenie
 • podwyższone/nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych
 • utrata włosów
 • wyprysk, świąd
 • osłabienie mięśni, ból mięśni
 • urazy

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • zakażenie
 • zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek
 • ciężkie reakcje nadwrażliwości
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi
 • samobójstwo, zaburzenia osobowości, zaburzenia myślenia
 • mimowolne skurcze mięśni głowy, tułowia i kończyn, trudności w kontrolowaniu ruchów, hiperkinezja
 • zapalenie trzustki
 • niewydolność wątroby, zapalenie wątroby
 • nagłe pogorszenie czynności nerek
 • rumień wielopostaciowy
 • zespół Stevensa-Johnsona
 • martwica toksyczno - rozpływna naskórka
 • rabdomioliza (rozpad tkanki mięśniowej)
 • utykanie lub trudności w chodzeniu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku:

 • pacjentów z chorobą nerek, lekarz zadecyduje o specjalnym dostosowaniu dawki
 • spowolnienia wzrostu lub niespodziewanego przedwczesnego dojrzewania dziecka przyjmującego lek
 • objawów depresji i (lub) myśli samobójczych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Levetiracetam Apotex a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lewetyracetam można stosować w ciąży tylko wówczas, gdy w ocenie lekarza będzie to konieczne. Nie należy przerywać leczenia bez przedyskutowania tego z lekarzem prowadzącym. Nie można całkowicie wykluczyć ryzyka wad wrodzonych u płodu.

Levetiracetam Apotex a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Podczas leczenia nie zaleca się karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy przyjmować makrogolu (lek stosowany jako środek przeczyszczający) na godzinę przed i godzinę po przyjęciu lewetyracetamu, ponieważ może to spowodować brak jego działania.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Levetiracetam Apotex a alkohol

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu spożywania alkoholu podczas stosowania leku.

Levetiracetam Apotex a prowadzenie pojazdów

Lek Levetiracetam Apotex może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, gdyż stosowanie leku może wywoływać senność. Najczęściej obserwuje się senność na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki leku. Nie zaleca sie prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn, dopóki nie zostanie ustalony wpływ leku na zdolność pacjenta do wykonywania tych czynności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Levetiracetam Apotex?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Levetiracetam Apotex a ciąża
Levetiracetam Apotex a karmienie piersią
Interakcje
Levetiracetam Apotex a alkohol
Levetiracetam Apotex a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo