Poradnik
Levofloxacin Aurovitas (Levofloxacinum)

Levofloxacin Aurovitas (Levofloxacinum)

Levofloxacin Aurovitas to lek z grupy antybiotyków chinolonowych o działaniu przeciwbakteryjnym. 

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaLevofloxacin Aurovitas
Nazwa międzynarodowaLevofloxacinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 250 mg
 • 500 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Lewofloksacyna

Skład - substancje pomocnicze
 • kroskarmeloza sodowa
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • hypromeloza 5 cP i 6 cP
 • stearynian magnezu
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 400
 • talk
 • tlenek żelaza żółty
 • tlenek żelaza czerwony
Dostępne opakowania
 • 5 tabletek
 • 7 tabletek
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek (wyłącznie dawka 500 mg)
Działanie / właściwości
 • bakteriobójcze
 • antybiotyk chinolonowy
Zastosowanie
 • zakażenie zatok
 • zakażenie płuc 
 • zakażenia dróg moczowych, także nerek i pęcherza moczowego
 • przewlekłe zakażenia gruczołu krokowego 
 • powikłane zakażenia skóry, tkanek miękkich, mięśni
 • leczenie i profilaktyka płucnej postaci wąglika
Przeciwwskazania
 • uczulenie na lewofloksacynę, inne leki z grupy chinolonów, jakąkolwiek substancję pomocniczą leku
 • stosowanie u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu
 • padaczka
 • ciąża, planowana lub możliwa ciąża
 • karmienie piersią
 • jakiekolwiek problemy ze ścięgnami po podaniu leku z grupy chinolonów
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wiek powyżej 60 lat
 • równoczesne stosowanie kortykosteroidów
 • padaczka w wywiadzie
 • udar lub inne uszkodzenie mózgu w przeszłości
 • problemy z nerkami
 • niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo - 6 fosforanowej
 • cukrzyca
 • miastenia
 • problemy z wątrobą
 • problemy natury psychicznej w przeszłości
 • wrodzone lub wystepujące w rodzinie wydłużenie odstępu QT
 • małe stężenie potasu lub magnezu we krwi
 • spowolniony rytm serca, niewydolność serca lub zawał serca w przeszłości
 • tętniak aorty lub tętniak innego dużego naczynia 
 • występowanie w rodzinie tętniaka aorty, rozwarstwienia aorty lub innych czynników ryzyka i stanów predysponujących
 • stosowanie innych leków powodujacych zmiany w zapisie EKG
 • nagły, intensywny ból brzucha, klatki piersiowej lub pleców
 • ekspozycja na promieniowanie słoneczne
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste:

 • bezsenność
 • zawroty i bóle głowy
 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe takie jak: wymioty, nudności, biegunka
 • podwyższenie niektórych enzymów wątrobowych w badaniach laboratoryjnych
Możliwe interakcje z
 • teofiliną
 • kortykosteroidami
 • sukralfatem
 • dydanozyną
 • cymetydyną
 • probenecydem
 • antagonistami witaminy K np. warfaryną
 • cyklosporyną
 • niestereoidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • lekami wpływającymi na rytm serca takimi jak: chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, sotalol, dofetylid, ibutylid, amiodaron, amitryptylina, imipramina, erytromycyna, azytromycyna, klarytromycyna, leki przeciwpsychotyczne
 • preparatami żelaza
 • preparatami cynku
 • preparatami zobojetniającymi kwas żołądkowy, zawierającymi magnez lub glin
Ciąża

Nie należy stosować leku Levofloxacin Aurovitas podczas ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Levofloxacin Aurovitas w trakcie karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku Levofloxacin Aurovitas u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić samochodu i obsługiwać maszyn w przypadku wystąpienia zawrotów głowy, zaburzeń widzenia, senności czy osłabionej koncentracji.

 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Levofloxacin Aurovitas?

Levofloxacin Aurovitas to antybiotyk, który zawiera lewoflofloksacynę o działaniu bójczym wobec bakterii wywołujących zakażenia w organizmie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Levofloxacin Aurovitas?

Lek Levofloxacin Aurovitas stosuje się u dorosłych w zakażeniach:

 • zatok
 • płuc 
 • dróg moczowych, w tym nerek i pęcherza moczowego
 • gruczołu krokowego (zakażenia przewlekłe)
 • skóry i tkanek miękkich, także mięśni (powikłanych)
 • płucnej postaci wąglika

a także w celu zapobiegania płucnej postaci wąglika.

Dawkowanie

Jak stosować lek Levofloxacin Aurovitas?

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością wody, z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Lek przyjmuje się doustnie w jednej lub w dwóch dawkach podzielonych.

Podczas stosowania preparatów żelaza, suplementacji cynku, leków zobojętniających kwas żołądkowy i sukralfatu należy zachować 2 - godzinny odstęp czasowy w przyjmowaniu Levofloxacin Aurovitas.

Lekarz podejmuje decyzję odnośnie dawkowania i czasu trwania leczenia. Terapia jest uzależniona od rodzaju i miejsca, a także ciężkości zakażenia.

Zapalenie zatok

 • 2 tabletki 250 mg 1 x na dobę lub
 • 1 tabletka 500 mg 1 x na dobę 

Leczenie zwykle trwa 10 - 14 dni.

Zakażenie płuc u pacjentów z przewlekłymi problemami z oddychaniem

 • 2 tabletki 250 mg 1 x dobę lub
 • 1 tabletka 500 mg 1 x na dobę

Leczenie zwykle trwa 7 - 10 dni.

Zapalenie płuc 

 • 2 tabletki 250 mg 1 lub 2 x na dobę lub
 • 1 tabletka 500 mg 1 x lub 2 x na dobę 

Kuracja trwa 7 - 14 dni.

Niepowikłane zakażenia pęcherza moczowego

 • 1 tabletka 250 mg 1 x na dobę przez 3 dni

Powikłane zakażenia układu moczowego

 • 1 tabletka 500 mg 1 x na dobę przez 7 - 14 dni

Przewlekłe bakteryjne zakażenie gruczołu krokowego

 • 2 tabletki 250 mg 1 x na dobę lub
 • 1 tabletka 500 mg 1 x na dobę 

Leczenie zazwyczaj trwa 28 dni.

Zakażenie skóry i tkanek miękkich w tym mięśni

 • 2 tabletki 250 mg 1 lub 2 x na dobę lub
 • 1 tabletka 500 mg 1 x lub 2 x na dobę

Kuracja powinna trwać 7 - 14 dni.

Płucna postać wąglika

 • 1 tabletka 500 mg 1 x na dobę do 8 tygodni

Pacjenci (także w podeszłym wieku) z zaburzeniem czynności nerek

Lekarz może zaordynować mniejszą dawkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Levofloxacin Aurovitas

W sytuacji przypadkowego zażycia większej liczby tabletek niż zalecane, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem bądź uzyskać pomoc medyczną. Objawy przedawkowania to:

 • drgawki
 • uczucie splątania
 • zawroty głowy
 • zaburzenia świadomości
 • drżenia mięśni
 • zaburzenia serca
 • nudności, zgaga

Pominięcie zastosowania dawki leku Levofloxacin Aurovitas

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją zażyć jak najszybciej, o ile nie zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Levofloxacin Aurovitas

Nie wolno przerywać stosowania leku, nawet jeżeli pacjent czuje się lepiej. Jeśli leczenie lewofloksacyną zostanie zbyt wcześnie zakończone, może wystąpić oporność bakterii na lek, stan pacjenta może się pogorszyć lub zakażenie może powrócić.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować Levofloxacin Aurovitas?

Leku Levofloxacin Aurovitas nie powinno stosować się w przypadku:

 • dzieci i młodzieży w okresie wzrostu
 • kobiet w ciąży lub planujących ciążę
 • karmienia piersią
 • występowania w przeszłości problemów ze ścięgnami po podaniu leku z grupy antybiotyków chinolonowych
 • padaczki w wywiadzie
 • uczulenia na substancję czynną, inne leki z grupy chinolonów lub jakąkolwiek substancję pomocniczą leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowanian leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Levofloxacin Aurovitas może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystapią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Levofloxacin Aurovitas i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych

Rzadkich (rzadziej niż 1 na 1000 pacjentów)

 • ciężka i uporczywa biegunka która może zawierać krew, czasami z wysoką gorączką i skurczami żołądka - może wystąpić zarówno w trakcie leczenia jak i po zakończeniu terapii
 • ból i zapalenie ścięgien, zwłaszcza Achillesa - może wystąpić w ciagu kilkudziesięciu godzin od rozpoczęcia terapii lub kilka miesięcy po jej zaprzestaniu
 • napady drgawkowe

Bardzo rzadkich (rzadziej niż 1 na 10 000 pacjentów)

 • reakcja alergiczna manifestująca się wysypką, trudnością w przełykaniu lub oddychaniu, obrzękiem twarzy, warg, gardła lub języka
 • objawy obwodowej neuropatii: ból, pieczenie, drętwienie, łaskotanie, przeczulica, osłabienie siły mięśni

Innych

 • uszkodzenie wątroby (utrata apetytu, zażółcenie białkówek oczu i skóry, ciemne zabarwienie moczu, tkliwość brzucha, świąd)
 • wysypki skórne o ciężkim przebiegu (dotyczą skóry lub błon śluzowych - tworzenie się pęcherzy i złuszczanie się naskórka)

Jeśli którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych nasilą się lub będą utrzymywać się dłużej niż kilka dni, należy skontaktować się z lekarzem.

Częste (nie częściej niż 1 na 10 pacjentów)

 • bezsenność
 • zawroty i bóle głowy
 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe takie jak: wymioty, nudności, biegunka
 • wysoki wskaźnik niektórych enzymów wątrobowych w badaniach laboratoryjnych

Niezbyt częste (rzadziej niż 1 na 100 pacjentów)

 • zaburzenie w równowadze fizjologicznej flory jelitowej, co może prowadzić do zakażenia grzybami z rodzaju Candida
 • ogólne osłabienie
 • zmiany w ilości białych krwinek
 • senność, zawroty głowy
 • drżenia
 • niepokój, splątanie, nerwowość
 • świąd, pokrzywka, wysypka, nadmierne pocenie się
 • odczuwanie duszności
 • brak apetytu, niestrawność, rozstrój żołądka, wzdęcia, zaparcia, zmiany w odczuwaniu smaku
 • bóle mięśni i stawów
 • zwiększenie stężenia bilirubiny
 • zwiększenie stężenia kreatyniny

Rzadkie (rzadziej niż 1 na 1000 pacjentów)

 • trombocytopenia (mała ilość płytek krwi) - zwiększona tendencja do tworzenia się siniaków i wybroczyn na skórze
 • neutropenia, czyli mała ilość białych krwinek
 • hipoglikemia
 • zaburzenia psychiczne, depresja, niepokój, omamy, paranoja, myśli lub próby samobójcze
 • parestezje, czyli uczucie mrowienia w rękach i stopach
 • nietypowe marzenia senne, koszmary senne
 • szumy uszne
 • zaburzenia widzenia
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • nietypowe przyspieszenie akcji serca
 • osłabienie siły mięśni, jest to istotne w przypadku pacjentów z miastenią
 • śródmiąższowe zapalenie nerek
 • gorączka
 • nadwrażliwość układu immunologicznego

Inne działania niepożądane

 • niedokrwistość
 • zatrzymanie krążenia
 • podniesienie stężenia cukru we krwi lub jego nadmierny spadek - może prowadzić nawet do śpiączki hipoglikemicznej
 • brak węchu, omamy węchowe, brak smaku
 • trudności w poruszaniu się i chodzeniu
 • zapalenie trzustki
 • zapalenie wątroby
 • zasłabnięcia, omdlenia
 • złe samopoczucie, gorączka, ból gardła
 • zaburzenia lub utrata słuchu
 • przemijająca utrata widzenia
 • nieprawidłowo szybki rytm serca, zatrzymanie pracy serca
 • trudności z oddychaniem lub świszczący oddech
 • reakcje alergiczne płuc
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • zapalenie stawów
 • reakcje fotonadwrażliwości
 • rabdomioliza, czyli rozpad mięśni
 • utrzymujący się ból głowy, któremu towarzyszą zaburzenia widzenia
 • ból pleców, kończyn, klatki piersiowej
 • napady porfirii

W przypadku pogorszenia widzenia podczas stosowania Levofloxacin Aurovitas, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem okulistą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia wskazana jest rozmowa z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

 • wieku powyżej 60 lat
 • równoczesnego stosowania kortykosteroidów - większe prawdopodobieństwo uszkodzenia ścięgień
 • padaczki w wywiadzie - Levofloxacin Aurovitas może obniżać próg drgawkowy, należy zachować szczególną ostrożność przy równoczesnym stosowaniu innych leków, które również obniżają próg drgawkowy (np teofilina)
 • przebytego udaru lub innych uszkodzeń mózgu
 • problemów z nerkami - może być konieczne dostosowanie dawki
 • niedoboru enzymu dehydrogenazy glukozo - 6 fosforanowej - większe prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych zaburzeń krwi
 • cukrzycy - przyjmowanie leku może spowodować spadek lub wzrost poziomu cukru we krwi, zaleca się dokładnie monitorowanie glikemii
 • miastenii - Levofloxacin Aurovitas może nasilać osłabienie mięśni, dlatego nie zaleca się jego stosowania u pacjentów z tym schorzeniem
 • problemów natury psychicznej występujących w przeszłości, po zastosowaniu leku mogą pojawić się reakcje psychotyczne, z myślami samobójczymi włącznie
 • problemów z wątrobą - przy pojawieniu się objawów uszkodzenia wątroby takich jak: utrata apetytu, świąd, ciemna barwa moczu, żółtaczka, tkliwość brzucha należy zaprzestać stosowania leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • wrodzonego lub wystepującego w rodzinie wydłużenia odstępu QT
 • małego stężenia potasu lub magnezu we krwi
 • spowolnionego rytmu serca
 • przebytego zawału mięśnia serca
 • rozwarstwienia aorty w wywiadzie
 • tętniaka aorty lub innego dużego naczynia
 • występowania w rodzinie tętniaka aorty, rozwarstwienia aorty lub innych czynników ryzyka i stanów predysponujących takich jak m.in. nadciśnienie, miażdżyca, zaburzenia tkanki łącznej
 • stosowania innych leków powodujacych zmiany w zapisie EKG
 • nagłego, silnego bólu brzucha, klatki piersiowej lub pleców - należy niezwłocznie udać się na pogotowie

Zaburzenia widzenia

Jeżeli podczas stosowania leku wystapią jakiekolwiek problemy ze wzrokiem, należy zaprzestać stosowania leku i skonsultować się z okulistą.

Reakcje fotonadwrażliwości

W trakcie terapii Levofloxacin Aurovitas należy unikać ekspozycji na światło słoneczne ze względu na zwiększoną wrażliwość skóry na słońce. Zaleca się unikanie promieniowania UV podczas leczenia oraz 2 dni po jego zakończeniu.

Testy wykrywające opioidy w moczu

W trakcie leczenia lewofloksacyną wynik testu na obecność opioidów w moczu może być fałszywie dodatni.

Testy wykrywające gruźlicę

W trakcie leczenia lewofloksacyną wynik testu może być fałszywie ujemny.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Levofloxacin Aurovitas a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Stosowanie leku jest przeciwwskazane w ciąży, w przypadku przypuszczenia ciąży lub jej planowania.

Levofloxacin Aurovitas a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Stosowanie leku Levofloxacin Aurovitas w trakcie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Przy równoczesnym stosowaniu Levofloxacin Aurovitas i niektórych leków zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych, dlatego nie zaleca łączenia się lewofloksacyny z:

 • teofiliną - zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia drgawek
 • kortykosteroidami - zwiększa się prawdopodobieństwo uszkodzenia ścięgień
 • cymetydyną - zalecana ostrożność, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ze względu na opóźnioną eliminację lewofloksacyny z organizmu
 • probenecydem - zalecana ostrożność ze względu na opóźnioną eliminację lewofloksacyny z organizmu, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
 • antagonistami witaminy K np. warfaryną - wzrasta ryzyko krwawień
 • cyklosporyną - zwiększona toksyczność cyklosporyny
 • niestereoidowymi lekami przeciwzapalnymi - obniżenie progu drgawkowego
 • lekami wpływającymi na rytm serca takimi jak chinidyna, hydrochinidyna dyzopiramid, sotalol, dofetylid, ibutylid, amiodaron, amitryptylina, imipramina, erytromycyna, azytromycyna, klarytromycyna, leki przeciwpsychotyczne - wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG

Nie powinno łączyć się stosowania Levofloxacin Aurovitas oraz:

 • soli magnezu
 • związków glinu
 • preperatów żelaza
 • preparatów cynku
 • sukralfatu
 • dydanozyny 

Leki te hamują wchłanianie lewofloksacyny z przewodu pokarmowego, dlatego należy zachować 2 - godzinną przerwę pomiędzy tymi preparatami, a przyjęciem leku Levofloxacin Aurovitas.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Levofloxacin Aurovitas a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Levofloxacin Aurovitas a prowadzenie pojazdów

Lek Levofloxacin Aurovitas może powodować zawroty głowy, zaburzenia widzenia, senność, a także obniżać zdolność uwagi i koncentracji. W przypadku wystąpienia powyższych objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Levofloxacin Aurovitas?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Levofloxacin Aurovitas a ciąża
Levofloxacin Aurovitas a karmienie piersią
Interakcje
Levofloxacin Aurovitas a alkohol
Levofloxacin Aurovitas a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo