Poradnik
strefa opalania
tydzień francuskich marek
niezbędnik wakacyjny
Levofloxacin Genoptim (Levoftamid) (Levofloxacinum)

Levofloxacin Genoptim (Levoftamid) (Levofloxacinum)

Levofloxacin Genoptim tabletki powlekane z substancją czynną lewofloksayną i należy do grupy leków nazywanej antybiotykami. Lek ten wystepuje również w postaci kropli do oczu 5 mg/ ml. Działanie leku polega na zabijaniu bakterii wywołujących zakażenia w organizmie.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaLevofloxacin Genoptim (Levoftamid)
Nazwa międzynarodowaLevofloxacinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 250 mg
 • 500 mg
 • krople do oczu 5 mg/ ml
PostaćTabletki powlekane, Krople do oczu
Skład - substancja czynna

Lewofloksacyna

Skład - substancje pomocnicze

Tabletka powlekana:

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krospowidon
 • hypromeloza
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza 
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol
 • polisorbat
 • czerwoy tlenek żelaza

Krople do oczu:

 • chlorek benzalkoniowy
 • chlorek sodu
 • roztwór sodu wodorotlenku lub kwas solny
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

Tabletki powlekane:

 • 5 tabletek
 • 7 tabletek
 • 10 tabletek
 • 200 tabletek 

Krople do oczu:

 • 5 ml roztworu w butelce z zakraplaczem
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • leczenie zakażeń wywołanych bakteriami
 • antybiotyk
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na lewofloksacynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • u pacjentów z padaczką
 • zaburzenia ścięgien związanych z podawaniem fluorochinolonów w wywiadzie
 • u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu
 • u kobiet w ciąży
 • u kobiet karmiących piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • występowały ciężkie działania niepożądane zaburzające sprawność
 • wystąpiły zakażenia dróg moczowych
 • wystąpiło zapalenie ścięgna i zerwanie ścięgna
 • pacjent ma chore kończyny
 • pacjent ma zapalenie jelita grubego
 • występowały drgawki
 • pacjent ma niedobór glukozy-6-fosforanowej
 • pacjent ma zaburzenia czynności nerek
 • wystąpiły reakcje nadwrażliwości na lek
 • wystąpiły toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka
 • pacjent choruje na zespół Stevensa-Johnsona
 • pacjent choruje na cukrzycę
 • wystąpiły nadwrażliwości na światło
 • wystąpiło krwawienia u pacjentów
 • nastąpiły reakcje psychotyczne
 • istnieją niewyrównane zaburzenia elektrolitowe
 • pacjent ma choroby serca
 • pacjent jest w podeszłym wieku
 • wystepuje neuropatia obwodowa
 • wystepują zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
 • pacjent choruje na miastenię
 • mogą wystąpić fałszywie ujemny wynik w diagnostyce bakteriologicznej gruźlicy
 • wystepuje niedomykalności zastawek serca
 • wystąpi reakcja alergiczna, nawet po zastosowaniu pojedynczej dawki kropli
 • nasilanie się objawów dotyczących oczu
 • nie wolno nosić żadnego rodzaju soczewek kontaktowych
 • może nastąpić podrażnienie oka
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (wiecej niż 1 na 100 osób):

 • bezsenność
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • biegunka
 • wymioty
 • nudności
 • zwiekszzenie enzymów wątrobowych
 • uczucie pieczenia oka
 • pogorszenie widzenia lub śluzowa wydzielina w oku
Możliwe interakcje z
 • preparatami zawierającymi sole żelaza, sole cynku
 • niesteroidowmi lekami przeciwzapalnymi
 • lekami stosowanymi w monoterapii
 • lekami zaburzającymi wydalanie w cewkach nerkowych
 • lekami w zaburzeniach czynności nerek
 • węglanem wapnia, digcyklosporyną
 • witaminą K (np. warfaryną)
 • lekami przeciwarytmicznymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • trójpierścieniowymi środkami przeciwdepresyjnymi
 • innymi kroplami do oczu
Ciąża

Lek Levofloxacin Genoptim krople do oczu może być stosowany u kobiet w ciąży tylko wtedy, gdy spodziewana korzyść uzasadnia potencjalne ryzyko dla rozwijającego się dziecka. Stosowanie lewofloksacyny w tabletkach u kobiet w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Stosowanie lewofloksacyny w tabletkach jest przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią. Lewofloksacyna w bardzo małych ilościach przenika do krwi i mleka kobiecego, po podaniu kropli do oczu jest bardzo mało prawdopodobne, aby krople te miały szkodliwy wpływ na rozwijające się dziecko. 

Dzieci

Produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu.

Lewofloksacyna w postaci kropli do oczu jest stosowana u dzieci, które ukończyły 1 rok życia, w leczeniu zakażeń bakteryjnych obejmujących przednią powierzchnię oka.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Niektóre działania niepożądane zawroty głowy, zaburzenia równowagi, senność, zaburzenia widzenia, mogą zmniejszać zdolność koncentracji i reakcji, dlatego mogą stanowić ryzyko w sytuacjach, kiedy te zdolności są szczególnie ważne podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Krople do oczu spowodują wystąpienie niewyraźnego widzenia, przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn pacjent powinien odczekać do odzyskania pełnej ostrości widzenia.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Levofloxacin Genoptim?

Lewofloksacyna jest syntetycznym lekiem przeciwbakteryjnym z grupy fluorochinolonów. Działa przeciwbakteryjnie doustnie wchłania się szybko i niemal całkowicie. Pokarm wywiera niewielki wpływ na wchłanianie a lek wiąże się z białkami osocza. Przenika do błony śluzowej oskrzeli, płynu powlekającego nabłonek dróg oddechowych, makrofagów w pęcherzykach płucnych, tkanki płuc, tkanki gruczołu krokowego i moczu. Jednak lewofloksacyna słabo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. W postaci kropli do oczu działa przy zakażeniach bakteryjnych obejmujących przednią powierzchnię oka.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Levofloxacin Genoptim?

Levofloxacin Genoptim jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu następujących zakażeń:

 • pozaszpitalne zapalenie płuc
 • ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek i powikłane zakażenia układu moczowego
 • przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego
 • płucna postać wąglika: zapobieganie zakażeniom po kontakcie z bakteriami

Produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim należy stosować tylko wtedy, gdy użycie innych leków przeciwbakteryjnych powszechnie zalecanych do leczenia tych zakażeń uzna się za niewłaściwe:

 • niepowikłane zakażenia pęcherza moczowego
 • zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, w tym zapalenia oskrzeli
 • ostre bakteryjne zapalenie zatok
 • powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Lek Levofloxacin Genoptim może być również stosowany w celu ukończenia leczenia u pacjentów, u których nastąpiła poprawa po początkowym leczeniu dożylnym lewofloksacyną.

Lewofloksacyna w postaci kropli do oczu jest stosowana u dzieci, które ukończyły 1 rok życia lub starszych oraz u osób dorosłych w leczeniu zakażeń bakteryjnych obejmujących przednią powierzchnię oka. Jednym z rodzajów zakażenia w tej okolicy jest bakteryjne zapalenie spojówek, które jest zakażeniem powłoki przedniej części oka (spojówki).

Dawkowanie

Jak stosować lek Levofloxacin Genoptim?

Lek Levofloxacin Genoptim podaje się raz lub dwa razy na dobę. Dawkowanie zależy od rodzaju i stopnia ciężkości zakażenia oraz wrażliwości drobnoustroju, będącego przypuszczalnie przyczyną zakażenia.

Produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim w 2 postaci tabletek powlekanych może być również stosowany w celu ukończenia leczenia u pacjentów, u których nastąpiła poprawa po początkowym leczeniu dożylnym lewofloksacyną; ze względu na biorównoważność postaci dożylnej i doustnej, można zastosować takie same dawki.

Wskazanie:

Ostre bakteryjne zapalenie zatok:

 • 500 mg raz na dobę
 • przez okres 10 - 14 dni

Zaostrzenia przewlekłego bakteryjnego POChP lub zapalenia oskrzeli:

 • 500 mg raz na dobę
 • przez okres 7 - 10 dni

Pozaszpitalne zapalenie płuc:

 • 500 mg raz lub dwa razy na dobę
 • przez okres 7 - 14 dni

Niepowikłane zakażenia pęcherza:

 • 250 mg raz na dobę
 • przez okres 3 dni

Powikłane zakażenia układu moczowego:

 • 500 mg raz na dobę
 • przez okres 7 -14 dni

Odmiedniczkowe zapalenie nerek:

 • 500 mg raz na dobę
 • przez okres 7-10 dni

Przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego:

 • 500 mg raz na dobę
 • przez okres 28 dni

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich:

 • 500 mg raz lub dwa razy na dobę
 • przez okres 7 - 14 dni

Płucna postać wąglika:

 • 500 mg raz na dobę
 • przez okres 8 tygodni

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

 • pierwszaa dawka 250 mg
 • następnie 125 mg/ 24 godz 50-20 ml/ min
 • następnie 120 mg/ 48 godz. 19-10 ml/ min
 • następnie: 125 mg/ 48 godz < 10 ml/ min

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki, ponieważ lewofloksacyna nie jest w istotnym stopniu metabolizowana w wątrobie i jest wydalana głównie przez nerki.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki u osób w podeszłym wieku, inne niż wynikające z uwzględnienia czynności nerek.

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim tabletki jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu.

Sposób podawania:

 • tabletki należy połykać w całości i z wystarczającą ilością płynu
 • tabletki można podzielić wzdłuż rowka dzielącego w celu dostosowania dawki
 • tabletki można przyjmować w trakcie posiłku lub między posiłkami
 • należy przyjmować co najmniej 2 godziny przed podaniem lub po podaniu soli żelaza, soli cynku, leków zobojętniających kwas żołądkowy zawierających magnez lub glin, ponieważ mogą one zmniejszać wchłanianie lewofloksacyny

Przedawkowanie:

W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe. Należy podjąć monitorowanie zapisu EKG. W celu zabezpieczenia błony śluzowej żołądka można podać leki zobojętniające kwas żołądkowy.

Stosowanie kropli do oczu u pacjentów powyżej 1 roku życia zalecana dawka wynosi:

DNI 1–2

 • jedna do dwóch kropli do zakażonego oka (oczu) co dwie godziny
 • maksymalnie osiem razy na dobę

 DNI 3–5

 • jedna do dwóch kropli do zakażonego oka (oczu)
 • maksymalnie cztery razy na dobę

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u osób w podeszłym wieku. Zwykle leczenie trwa pięć dni. Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo należy stosować krople. Jeśli pacjent stosuje jakikolwiek inny lek do oczu, należy odczekać co najmniej 15 minut pomiędzy zastosowaniem różnych rodzajów kropli do oczu. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Levofloxacin Genoptim krople do oczu, roztwór

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki Levofloxacin Genoptim krople do oczu należy przepłukać oko (oczy) wodą i poinformować lekarza lub farmaceutę.

Pominięcie zastosowania leku Levofloxacin Genoptim krople do oczu, roztwór

W przypadku pominięcia zastosowania kropli do oczu należy zastosować kolejną dawkę jak tylko pacjent sobie o tym przypomni. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przypadkowe połknięcie leku Levofloxacin Genoptim krople do oczu, roztwór

Ilość lewofloksacyny zawarta w butelce jest za mała, aby mogła spowodować działania niepożądane. Jednak w przypadku wątpliwości należy poinformować lekarza lub farmaceutę, który zaleci niezbędne środki.

Przerwanie stosowania leku Levofloxacin Genoptim krople do oczu wcześniej niż zalecił to lekarz może wydłużyć proces gojenia

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Levofloxacin Genoptim?

Leku Levofloxacin Genoptim nie należy stosować w przypadkach gdy:

 • pacjent ma nadwrażliwość na lewofloksacynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • pacjent choruje na padaczką
 • pacjent ma zaburzenia ścięgien związanymi z podawaniem fluorochinolonów w wywiadzie
 • nie należy podawać dzieciom i młodzieży w okresie wzrostu
 • kobieta jest w ciąży
 • kobieta karmi piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Levofloxacin Genoptim może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta

Często (1 na 100 osób):

 • bezsenność
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • biegunka
 • wymioty
 • nudności
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
 • uczucie pieczenia oka
 • pogorszenie widzenia lub śluzowa wydzielina w oku

Niezbyt często (1 na 1000 osób):

 • zakażenia grzybiczne
 • leukopenia
 • eozynofilia
 • jadłowstręt
 • niepokój
 • stan splątania
 • nerwowość
 • senność
 • drżenie
 • zaburzenia smaku
 • zawroty głowy
 • duszność
 • ból brzucha
 • niestrawność
 • zaparcia
 • wzdęcia
 • zwiększenie bilirubiny we krwi
 • wysypka
 • świąd
 • pokrzywka
 • nadmierna potliwość
 • ból stawów
 • ból mięśni
 • zwiększenie kreatyniny we krwi
 • astenia
 • kłucie lub podrażnienie oczu
 • ból oczu
 • suchość lub bolesność oczu
 • obrzęk lub zaczerwienienie (przekrwione oczy) spojówek (przedniej warstwy pokrywającej oko) lub powiek
 • nadwrażliwość na światło
 • swędzenie oczu
 • lepkość powiek
 • wysypka wokół oczu
 • niedrożny nos lub wydzielina z nosa

Rzadko (1 na 10 000 osób):

 • trombocytopenia
 • neutropenia
 • obrzęk naczynioruchowy
 • nadwrażliwość
 • hipoglikemia
 • reakcje psychotyczne (z np. omamami, paranoją)
 • depresja
 • pobudzenie
 • niezwykłe sny
 • koszmary senne
 • drgawki
 • parestezje
 • zaburzenia widzenia
 • szumy uszne
 • tachykardia
 • palpitacje
 • niedociśnienie
 • polekowa reakcja
 • zapalenie ścięgna Achillesa
 • osłabienie siły mięśniowej
 • ostra niewydolność nerek
 • gorączka
 • obrzęk i uczucie ucisku w gardle
 • trudności w oddychaniu
 • nasilenie zaczerwienienia i swędzenia oczu
 • nasilenie lub nagłe wystąpienie obrzęku powiek

Nieznana:

 • agranulocytoza
 • niedokrwistość
 • reakcje anafilaktyczne
 • hiperglikemia
 • zaburzenia psychotyczne
 • obwodowa neuropatia
 • przemijająca utrata widzenia
 • utrata słuchu lub zaburzenia słuchu
 • częstoskurcz komorowy, który może prowadzić do zatrzymania akcji serca
 • arytmia komorowa
 • skurcz oskrzeli
 • krwawa biegunka
 • zapalenia jelit
 • zapalenie trzustki
 • żółtaczka i ciężkie uszkodzenie wątroby
 • zapalenie wątroby
 • toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka
 • zespół Stevensa-Johnsona
 • rumień wielopostaciowy
 • nadwrażliwości na światło
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • rabdomioliza
 • zerwanie ścięgna (np. ścięgna Achillesa)
 • zerwanie więzadła
 • zerwanie mięśnia
 • zapalenie stawów
 • ból pleców
 • ból w klatce piersiowej i kończynach

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli:

 • występowały ciężkie działania niepożądane
 • długotrwałe zaburzenia sprawności
 • pacjent otrzymuje chinolony i fluorochinolony

Po wystąpieniu pierwszych objawów ciężkiego działania niepożądanego należy niezwłocznie przerwać stosowanie levofloksacyny, a pacjentom należy zalecić skontaktowanie się z lekarzem prowadzącym w celu uzyskania porady:

 • nie zaleca się stosowania lewofloksacyny w leczeniu potwierdzonych zakażeń MRSA lub w przypadku podejrzenia tych zakażeń
 • wystepuje oporność na fluorochinolony E. coli, drobnoustroju wywołującego najczęściej zakażenia dróg moczowych
 • pacjent ma zapalenie ścięgna lub zerwanie ścięgna i może wystąpić już w ciągu 48 godzin po rozpoczęciu leczenia
 • pacjent ma zaburzenia czynności nerek, pacjentów po przeszczepie narządu miąższowego oraz pacjentów leczonych jednocześnie kortykosteroidami. Z tego powodu należy unikać jednoczesnego stosowania kortykosteroidów.
 • ma chorobę związaną z zakażeniem Clostridium difficile biegunka, szczególnie o ciężkim przebiegu, utrzymująca się z domieszką krwi, która wystąpiła w trakcie leczenia produktem leczniczym Levofloxacin Genoptim lub po jego zakończeniu (także kilka tygodni po zakończeniu leczenia). Może mieć różne nasilenie, od lekkiego do zagrażającego życiu, którego najcięższą postacią jest rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego należy natychmiast przerwać stosowanie lewofloksacyny i niezwłocznie rozpocząć odpowiednie leczenie.

Produkty lecznicze hamujące perystaltykę:

 • przeciwwskazany u pacjentów z padaczką w wywiadzie
 • inne chinolony powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością u pacjentów z predyspozycją do występowania drgawek, lub pacjentów jednocześnie leczonych substancjami czynnymi obniżającymi próg drgawkowy w mózgu, takimi jak teofilina. Jeśli wystąpią drgawki, należy przerwać leczenie lewofloksacyną.
 • pacjenci z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, mogą wykazywać skłonność do reakcji hemolitycznych w trakcie stosowania leków przeciwbakteryjnych pochodnych chinolonowych. Dlatego, jeśli zastosowanie lewofloksacyny u tych pacjentów jest wskazane, należy obserwować, czy nie wystąpi u nich hemoliza.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Ponieważ lewofloksacyna jest wydalana głównie przez nerki, u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek dawkę należy dostosować.

Reakcje nadwrażliwości:

Może wywoływać ciężkie, potencjalnie śmiertelne reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk naczynioruchowy i wstrząs anafilaktyczny), czasami już po przyjęciu pierwszej dawki. Pacjenci powinni natychmiast przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza prowadzącego lub lekarza pomocy doraźnej, który rozpocznie odpowiednie postępowanie ratunkowe.

Ciężkie skórne działania niepożądane:

W związku ze stosowaniem lewofloksacyny zaobserwowano ciężkie skórne działania niepożądane, w tym toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka znane również jako zespół Lyella, zespół Stevensa-Johnsona oraz polekową reakcję z eozynofilią i objawami ogólnymi, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub powodować zgon. Podczas przepisywania leku należy poinformować pacjenta o objawach ciężkich reakcji skórnych oraz należy ich ściśle obserwować. W razie pojawienia się objawów wskazujących na występowanie tych reakcji, należy natychmiast przerwać stosowanie lewofloksacyny i rozważyć alternatywną metodę leczenia. Nie należy nigdy ponownie rozpoczynać leczenia lewofloksacyną, jeżeli w związku ze stosowaniem lewofloksacyny u pacjenta wystąpiła ciężka reakcja.

Dysglikemia

Podobnie jak w przypadku wszystkich chinolonów, zgłaszano zaburzenia stężenia glukozy we krwi, w tym hipoglikemię i hiperglikemię, występujące zwykle u pacjentów z cukrzycą otrzymujących jednocześnie doustne leki hipoglikemizujące lub insulinę. Zgłaszano przypadki śpiączki hipoglikemicznej. U pacjentów z cukrzycą zaleca się dokładne kontrolowanie stężenia glukozy we krwi.

Zapobieganie reakcjom nadwrażliwości na światło

W trakcie leczenia lewofloksacyną zgłaszano przypadki nadwrażliwości na światło. W celu zapobiegania nadwrażliwości na światło zaleca się, aby pacjenci unikali niepotrzebnej ekspozycji na silne promieniowanie słoneczne lub sztuczne promieniowanie ultrafioletowe (np. lampy kwarcowe, solarium) w czasie leczenia lewofloksacyną oraz przez 48 godzin po jego zaprzestaniu.

Pacjenci leczeni antagonistami witaminy K

Z powodu możliwości zwiększenia wskaźników krzepnięcia lub wystąpienia krwawienia u pacjentów leczonych produktem leczniczym Levofloxacin Genoptim jednocześnie z antagonistą witaminy K (np. warfaryną), należy wykonywać kontrolne testy krzepnięcia krwi w czasie jednoczesnego stosowania tych leków.

Reakcje psychotyczne

U pacjentów leczonych chinolonami, w tym lewofloksacyną, zgłaszano reakcje psychotyczne. W bardzo rzadkich przypadkach prowadziły one do myśli samobójczych i zachowań zagrażających życiu - czasem nawet po podaniu pojedynczej dawki lewofloksacyny. W przypadku wystąpienia tych reakcji u pacjenta, należy przerwać stosowanie lewofloksacyny i podjąć odpowiednie działania. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania lewofloksacyny u pacjentów z psychozą lub u pacjentów z chorobą psychiczną w wywiadzie.

Wydłużenie odstępu QT

Należy zachować ostrożność podczas stosowania fluorochinolonów, w tym lewofloksacyny, u pacjentów:

 • z wrodzonym zespółem wydłużonego odstępu QT
 • gdy jednoczesnie stosuje leki przeciwarytmiczne z klasy IA i III
 • przyjmujących leki przeciwdepresyjne
 • przyjmujących leki przeciwpsychotyczne
 • z niewyrównanym zaburzeniem elektrolitowym (np. hipokaliemia, hipomagnezemia)
 • majacych choroby serca (np. niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, bradykardia)
 • w podeszłym wieku i kobiety, mogą być bardziej wrażliwi na leki

Dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania fluorochinolonów.

Neuropatia obwodowa

U pacjentów otrzymujących chinolony i fluorochinolony zgłaszano przypadki polineuropatii czuciowej i czuciowo-ruchowej, powodującej parestezje, niedoczulicę, zaburzenia czucia lub osłabienie. Pacjentom leczonym levofloxacyną należy doradzić, aby przed kontynuacją leczenia poinformowali lekarza, jeżeli pojawią się u nich objawy neuropatii, takie jak: ból, pieczenie, mrowienie, zdrętwienie lub osłabienie, aby zapobiec rozwojowi potencjalnie nieodwracalnej choroby.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Podczas leczenia lewofloksacyną zgłaszano przypadki marskości wątroby, aż do zakończonej zgonem niewydolności wątroby, głównie u pacjentów z ciężkimi chorobami podstawowymi, np. posocznicą. Należy zalecić pacjentom, aby w razie wystąpienia objawów przedmiotowych lub podmiotowych choroby wątroby, takich jak jadłowstręt, żółtaczka, ciemne zabarwienie moczu, świąd lub tkliwy brzuch, przerwali leczenie i zgłosili się do lekarza prowadzącego.

Zaostrzenie miastenii

Lewofloksacyna blokuje przewodnictwo nerwowo-mięśniowe i może nasilać osłabienie mięśni u pacjentów z miastenią. Ciężkie działania niepożądane obserwowane po wprowadzeniu do obrotu, w tym zakończone zgonem i powodujące konieczność zastosowania oddychania wspomaganego, były związane ze stosowaniem fluorochinolonów u pacjentów z miastenią. Nie zaleca się stosowania lewofloksacyny u pacjentów z miastenią w wywiadzie.

Zaburzenia widzenia

Jeśli u pacjenta wystąpią zaburzenia widzenia lub jakiekolwiek zmiany dotyczące oczu, należy niezwłocznie skonsultować się z okulistą.

Nadkażenie

Stosowanie lewofloksacyny, zwłaszcza długotrwałe, może prowadzić do nadmiernego wzrostu niewrażliwych drobnoustrojów. Jeśli podczas leczenia wystąpi nadkażenie, należy podjąć odpowiednie środki.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

U pacjentów leczonych lewofloksacyną wynik testu wykrywającego opioidy w moczu może być fałszywie dodatni. Konieczne może być potwierdzenie dodatniego wyniku za pomocą bardziej swoistej metody. Lewofloksacyna może hamować wzrost Mycobacterium tuberculosis, a zatem może wystąpić fałszywie ujemny wynik w diagnostyce bakteriologicznej gruźlicy.

Rozwarstwienie aorty i tętniak oraz niedomykalność zastawki serca

Badania epidemiologiczne wskazują na zwiększone ryzyko tętniaka aorty i rozwarstwienia aorty, zwłaszcza u osób starszych, oraz niedomykalność zastawki aortalnej i mitralnej po przyjęciu fluorochinolonów. Z tego względu fluorochinolony należy stosować jedynie po uprzedniej starannej ocenie stosunku korzyści do ryzyka oraz po rozważeniu innych możliwości leczenia u pacjentów, u których w wywiadzie rodzinnym stwierdzono występowanie tętniaka albo wrodzonej choroby zastawki serca, lub u pacjentów z wcześniej rozpoznanym tętniakiem aorty lub rozwarstwieniem aorty, albo chorobą zastawki serca, lub obciążonych innymi czynnikam takie jak zespół Marfana, lub zespół Ehlersa-Danlosa, zespół Turnera, choroba Behceta, nadciśnienie tętnicze, reumatoidalne zapalenie stawów.

Należy pouczyć pacjenta, że jeśli wystąpi u niego nagły bólu brzucha, pleców lub ból w klatce piersiowej, należy natychmiast zgłosić się do lekarza w oddziale ratunkowym. Pacjentów należy poinformować o konieczności niezwłocznego zwrócenia się po pomoc medyczną w przypadku ostrych duszności, pojawienia się kołatania serca lub obrzęku jamy brzusznej czy kończyn dolnych.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Levofloxacin Genoptim krople do oczu należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

 • wystąpi reakcja alergiczna, nawet po zastosowaniu pojedynczej dawki, należy przerwać stosowanie leku
 • podczas leczenia pacjent zaobserwuje nasilanie się objawów dotyczących oczu, powinien jak najszybciej skontaktować się z lekarzem
 • jeśli po pewnym okresie leczenia ustalonym przez lekarza nie będą widoczne oznaki powrotu do zdrowia
 • podczas zakażenia oka z reguły nie wolno nosić żadnego rodzaju soczewek kontaktowych
 • Levofloxacin Genoptim, krople do oczu zawiera substancję benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie oka
 • należy przerwać leczenie kroplami do oczu Levofloxacin Genoptim, jeśli wystąpi ból lub obrzęk ścięgna (zapalenie ścięgna)
 • środki ostrożności dotyczące stosowania leku przez dzieci i młodzież są takie same dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku ≥ 1 roku życia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Levofloxacin Genoptim (Levoftamid) a ciąża

Jesli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza się że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Z powodu braku danych dotyczących stosowania u ludzi oraz ze względu na dane doświadczalne, świadczące o ryzyku uszkadzania przez fluorochinolony obciążonych chrząstek organizmów w okresie wzrostu, stosowanie lewofloksacyny u kobiet w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Lek Levofloxacin Genoptim krople do oczu może być stosowany u kobiet w ciąży tylko wtedy, gdy spodziewana korzyść uzasadnia potencjalne ryzyko dla rozwijającego się dziecka.

Levofloxacin Genoptim (Levoftamid) a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić sie lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie lewofloksacyny jest przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią. Inne fluorochinolony przenikają do mleka ludzkiego. Z powodu braku danych dotyczących stosowania u ludzi oraz ze względu na dane doświadczalne, świadczące o ryzyku uszkadzania przez fluorochinolony obciążonych chrząstek organizmów w okresie wzrostu, stosowanie lewofloksacyny u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane.

Mimo, że lewofloksacyna w bardzo małych ilościach przenika do krwi i mleka kobiecego, po podaniu kropli do oczu jest bardzo mało prawdopodobne, aby krople te miały szkodliwy wpływ na rozwijające się dziecko.

Interakcje

Należy zawsze poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Wpływ innych produktów leczniczych na produkt Levofloxacin Genoptim:

 • wchłanianie lewofloksacyny jest znacznie zmniejszone jeżeli lewofloksacynę w postaci tabletek powlekanych podaje się razem z solami żelaza lub lekami zobojętniającymi kwas solny w żołądku, zawierającymi magnez lub glin, lub z didanozyną
 • jednoczesne stosowanie fluorochinolonów i multiwitamin zawierających cynk, wydaje się zmniejszać ich wchłanianie doustne
 • nie przyjmować preparatów zawierających kationy dwu- lub trójwartościowe, takich jak: sole żelaza, sole cynku
 • nie przyjmować leki zobojętniające kwas solny w żołądku w ciągu 2 godzin przed przyjęciem lub po przyjęciu lewofloksacyny w postaci tabletek powlekanych
 • sole wapnia mają minimalny wpływ na wchłanianie lewofloksacyny po podaniu doustnym
 • jednoczesne stosowanie sukralfatu w znacznym stopniu zmniejsza biodostępność produktu leczniczego Levofloxacin Genoptim. Jeśli pacjent musi stosować oba leki najlepiej jest przyjmować sukralfat 2 godziny po podaniu produktu leczniczego Levofloxacin Genoptim
 • teofilina, fenbufen lub podobne niesteroidowe leki przeciwzapalne. W badaniu klinicznym nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznych pomiędzy teofiliną i lewofloksacyną. Jednakże w czasie jednoczesnego stosowania dochodzi do znacznego obniżenia progu drgawkowego
 • probenecyd i cymetydyna miały statystycznie istotny wpływ na eliminację lewofloksacyny. Wynika to ze zdolności obu leków do hamowania wydalania lewofloksacyny w cewkach nerkowych. Należy zachować ostrożność podczas stosowania lewofloksacyny z lekami zaburzającymi wydalanie w cewkach nerkowych, takimi jak probenecyd i cymetydyna.
 • jednoczesne podawanie leków, takich jak węglan wapnia, digoksyna, glibenklamid, ranitydyna z lewofloksacyną nie zaburzało farmakokinetyki lewofloksacyny w stopniu istotnym klinicznie
 • antagoniści witaminy K U pacjentów leczonych lewofloksacyną jednocześnie z antagonistą witaminy K (np. warfaryną) obserwowano zwiększenie wyników badań wskaźników krzepnięcia krwi  i  krwawienia, które mogą być poważne. Dlatego u pacjentów leczonych antagonistą witaminy K należy przeprowadzać testy krzepnięcia krwi  .
 • leki które wydłużają odstęp QT Lewofloksacynę, podobnie jak inne fluorochinolony, należy stosować z ostrożnością u pacjentów otrzymujących leki, które wydłużają odstęp QT
 • leki przeciwarytmiczne klasy IA (np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid)
 • leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid)
 • leki przeciwpsychotyczne (np. fenotiazyny, pimozyd, sertindol, haloperidol, sultopride)
 • trójpierścieniowe środki przeciwdepresyjne
 • makrolidy

Nie występuje istotna klinicznie interakcja z pokarmem. Dlatego produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim można przyjmować niezależnie od posiłku.

Szczególnie ważne jest, aby przed rozpoczęciem stosowania leku Levofloxacin Genoptim krople do oczu powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o stosowaniu jakichkolwiek innych kropli lub maści do oczu. Jeśli pacjent stosuje inne krople do oczu, należy odczekać co najmniej 15 minut między zastosowaniem leku Levofloxacin Genoptim krople do oczu i innych kropli do oczu. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Levofloxacin Genoptim (Levoftamid) a alkohol

Brak danych.

Levofloxacin Genoptim (Levoftamid) a prowadzenie pojazdów

Niektóre działania niepożądane (np. zawroty głowy, zaburzenia równowagi, senność, zaburzenia widzenia) mogą zmniejszać zdolność koncentracji i reakcji, dlatego mogą stanowić ryzyko w sytuacjach, kiedy te zdolności są szczególnie ważne (np. podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn).

Jeśli krople do oczu spowodują wystąpienie niewyraźnego widzenia, przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn pacjent powinien odczekać do odzyskania pełnej ostrości widzenia.

Przechowywanie

Jak przechowywac lek Levoxacin genoptim?

Krople do oczu:

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • butelka powinna być dokładnie zamknięta 
 • należy zużyć w ciągu 28 dni od pierwszego otwarcia butelki

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku w postaci tabletek:

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Levofloxacin Genoptim (Levoftamid) a ciąża
Levofloxacin Genoptim (Levoftamid) a karmienie piersią
Interakcje
Levofloxacin Genoptim (Levoftamid) a alkohol
Levofloxacin Genoptim (Levoftamid) a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki