Poradnik
Lexotan (Bromazepamum)

Lexotan (Bromazepamum)

Lexotan zawiera substancję czynną bromazepam, należącą do grupy benzodiazepin. Jest to lek o działaniu zmniejszającym lęk i napięcie. W dużych dawkach wykazuje działanie uspokajające i rozluźniające mięśnie.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaLexotan
Nazwa międzynarodowaBromazepamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 3 mg
 • 6 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Bromazepam

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian magnezu
 • talk

Tabletka 3 mg

 • laktoza jednowodna (94,4 mg w 1 tabletce)
 • żelaza tlenek czerwony

Tabletka 6 mg

 • laktoza jednowodna (90,85 mg w 1 tabletce)
 • lak aluminiowy indygotyny
 • żelaza tlenek żółty
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości
 • przeciwlękowe
 • uspokajające
 • zwiotczające mięśnie
Zastosowanie
 • zaburzenia lękowe uogólnione
 • zaburzenia autonomiczne pod postacią somatyczną między innymi z objawami skórnymi, ze strony układu pokarmowego, układu krążenia, układu moczowo - płciowego
 • stany lękowe w przewlekłych chorobach ośrodkowego układu nerwowego
 • stres pourazowy z objawami lęku
 • zaburzenia adaptacyjne
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • ciężka niewydolność wątroby
 • nużliwość mięśni (miastenia)
 • zespół bezdechu sennego
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przewlekła niewydolność oddechowa
 • łagodna lub umiarkowana niewydolność wątroby
 • uzależnienie od alkoholu, leków lub narkotyków
 • niepamięć następcza
 • reakcje psychiczne
 • dzieci i osoby w podeszłym wieku
 • długotrwałe stosowanie zmniejsza skuteczność leku i może prowadzić do uzależnienia
 • nagłe odstawienie lub zmiana leku może wywołać objawy odstawienne oraz zjawiska „z odbicia”
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • nadwrażliwość, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy
 • stan splątania, dezorientacja, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia nastroju
 • zaburzenia libido
 • uzależnienie lekowe, nadużywanie leku, zespół odstawienia
 • depresja, reakcje paradoksalne
 • niepamięć następcza, upośledzenie pamięci
 • senność, bóle i zawroty głowy, osłabiona czujność, problemy z koordynacją ruchów oraz z utrzymaniem równowagi
 • podwójne widzenie 
 • niewydolność serca
 • zmniejszenie głębokości oraz częstości oddechów
 • nudności, wymioty, zaparcia
 • wysypka, świąd, pokrzywka
 • osłabienie siły mięśniowej, zmęczenie, upadki i złamania
 • zatrzymanie moczu
Możliwe interakcje z
 • alkoholem

Lek Lexotan może wchodzić w interakcje z lekami:

 • przeciwdepresyjnymi (takimi jak: fluwoksamina)
 • nasennymi
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi
 • neuropleptykami
 • przeciwlękowymi i uspokajającymi
 • przeciwdrgawkowymi
 • lekami znieczulającymi
 • przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym
 • cymetydyną
 • propranololem
Ciąża

Leku nie należy przyjmować w okresie ciąży. Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować w czasie karmienie piersią. 

Dzieci

Nie należy stosować u dzieci, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w czasie stosowania tego leku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Lexotan?

Lek Lexotan zawiera substancję czynną, która działa hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. Podawany w małych dawkach wykazuje działanie przeciwlękowe i zmniejszające napięcie. Stosowany w dużych dawkach działa uspokajająco i rozluźniająco na mięśnie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Lexotan?

Lek Lexotan stosowany jest w:

 • zaburzeniach lękowych uogólnionych
 • zaburzeniach autonomicznych pod postacią somatyczną między innymi z objawami skórnymi, ze strony układu pokarmowego, układu krążenia,  układu moczowo - płciowego
 • stanach lękowych w przewlekłych chorobach ośrodkowego układu nerwowego
 • stresie pourazowym z objawami lęku
 • zaburzeniach adaptacyjnych

Dawkowanie

Jak stosować lek Lexotan?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz dobiera indywidualnie dawkę w zależności od wieku i reakcji pacjenta na lek. 

Dorośli

Dawka zazwyczaj stosowana u pacjentów leczonych ambulatoryjnie wynosi od 1,5 mg do 3 mg do trzech razy na dobę. W ciężkich przypadkach, zwłaszcza w leczeniu szpitalnym dawka zazwyczaj stosowana wynosi od 6 mg do 12 mg dwa lub trzy razy na dobę.

Terapia lekiem Lexotan powinna trwać nie dłużej niż 8 do 12 tygodni łącznie z okresem stopniowego odstawiania leku. W szczególnych przypadkach terapia lekiem może trwać dłużej. Przez cały czas trwania leczenia lekiem Lexotan pacjent powinien znajdować się pod kontrolą lekarza. 

Niewydolność wątroby 

U pacjentów z niewydolnością wątroby o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym należy podawać najniższą możliwą dawkę.

Osoby w podeszłym wieku

Zaleca się stosowanie mniejszych dawek leku. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku przyjęcia większej dawki leku, mogą wystąpić objawy przedawkowania takie jak: senność, zaburzenia koordynacji ruchów, zaburzenia mowy oraz oczopląs. Przedawkowanie może prowadzić do: zaniku odruchów, bezdechu, spadku ciśnienia tętniczego, depresji krążeniowooddechowej i śpiączki. 

Pominięcie zastosowania leku

Nie wolno stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku

Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do uzależnienia. Przerwanie leczenia u osób uzależnionych może spowodować wystąpienie objawów zespołu odstawiennego takich jak: ból głowy, biegunka, ból mięśni, nasilony lęk, niepokój, napięcie, drażliwość i dezorientacja. W ciężkich przypadkach może wystąpić: nieprawidłowy odbiór rzeczywistości, zaburzenia poczucia własnej osobowości, nadwrażliwość na dźwięk, światło i dotyk, drętwienie i mrowienie kończyn, omamy i drgawki. Zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki w celu odstawienia leku. Nagłe odstawienie leku zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu odstawienia oraz zjawiska „z odbicia”. Po odstawieniu leku może wystąpić lęk „z odbicia” - nasilenie objawów choroby oraz zmiany nastroju, zaburzenia snu, niepokój.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Lexotan?

Leku Lexotan nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • ciężkiej niewydolność oddechowej
 • ciężkiej niewydolność wątroby
 • nużliwości mięśni (miastenia)
 • zespołu bezdechu sennego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku Lexotan i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych. 

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • nadwrażliwość, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy
 • stan splątania, dezorientacja, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia nastroju
 • zaburzenia libido
 • uzależnienie lekowe, nadużywanie leku, zespół odstawienia
 • depresja, reakcje paradoksalne
 • niepamięć następcza, upośledzenie pamięci
 • senność, bóle i zawroty głowy, osłabiona czujność, problemy z koordynacją ruchów oraz z utrzymaniem równowagi
 • podwójne widzenie 
 • niewydolność serca
 • zmniejszenie głębokości oraz częstości oddechów
 • nudności, wymioty, zaparcia
 • wysypka, świąd, pokrzywka
 • osłabienie siły mięśniowej, zmęczenie, upadki i złamania
 • zatrzymanie moczu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeżeli u pacjenta występuje:

 • przewlekła niewydolność oddechowa
 • łagodna lub umiarkowana niewydolność wątroby
 • uzależnienie od alkoholu, leków lub narkotyków

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku lub z niewydolnością wątroby lekarz powinien indywidualnie dostosować dawkę leku. Ze względu na działanie zwiotczające mięśnie zwiększa się ryzyko upadków i złamań kości w stawie biodrowym zwłaszcza u osób starszych, wstających w noc.

Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Lexotan, ze względu na możliwość wystąpienia innych zaburzeń.

Niepamięć

Występuje najczęściej kilka godzin po zażyciu leku. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia niepamięci następczej, zaleca się zapewnienie pacjentowi nieprzerwanego kilu godzinnego snu.

Reakcje psychiczne

Podczas stosowania leku mogą wystąpić reakcje takie jak:

 • niepokój, lęk
 • pobudzenie, drażliwość, agresja
 • wybuchy złości
 • koszmary senne, omamy, psychozy
 • nietypowe i niepożądane zachowania
 • fałszywe postrzeganie otoczenia i własnego stanu

W przypadku wystąpienie reakcji psychicznych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Wystąpienie takich reakcji jest bardziej prawdopodobne u pacjentów w podeszłym wieku lub dzieci.

Ryzyko uzależnienia i zespół odstawienny

Długotrwałe stosowanie leku prowadzi do okresowego osłabienia jego działania. Przyjmowanie leku przez dłuższy czas może spowodować uzależnienie psychiczne i fizyczne. Ryzyko wystąpienia uzależnienia zwiększa się u pacjentów uzależnionych od alkoholu, leków, substancji niedozwolonych oraz z zaburzeniami psychicznymi. Nie należy nagle odstawiać leku Lexotan, gdyż nasila się ryzyko wystąpienia objawów zespołu odstawiennego objawiającego się: bólem głowy, biegunką, bólem mięśni, nasilonym lękiem, niepokojem, napięciem, drażliwością i dezorientacją. W ciężkich przypadkach może wystąpić: nieprawidłowy odbiór rzeczywistości, zaburzenia poczucia własnej osobowości, nadwrażliwość na dźwięk, światło i dotyk, drętwienie i mrowienie kończyn, omamy i drgawki.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lexotan a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować leku Lexotan u kobiet w ciąży. 

Przyjmowanie leku w trzecim trymestrze ciąży i pod czas porodu może mieć wpływ na dziecko i powodować:

 • obniżenie temperatury ciała
 • zmniejszenie napięcia mięśni i problemy ze ssaniem
 • zaburzenia oddychania (depresja oddechowa)
 • objawy odstawienia takie jak: pobudzenie, niepokój lub drgawki

Lexotan a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy stosować w czasie karmienie piersią, ponieważ lek przenika do mleka matki.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas stosowania leku Lexotan z alkoholem i niektórymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy może nasilać się działanie uspokajające leku oraz zwiększać jego działanie hamujące na układ oddechowy i krążenia. Należą do nich leki:

 • przeciwdepresyjne (takie jak: fluwoksamina)
 • nasenne
 • narkotyczne leki przeciwbólowe
 • neuroleptyki
 • przeciwlękowe uspokajające
 • przeciwdrgawkowe
 • znieczulające
 • przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym

Niektóre leki mogą nasilać lub przedłużać działanie leku Lexotan:

 • cymetydyna
 • fluwoksamina
 • propranolol

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lexotan a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas przyjmowania leku Lexotan.

Lexotan a prowadzenie pojazdów

Lek Lexotan wywiera wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, może powodować nadmierne uspokojenie i niepamięć, zaburzenia koncentracji i czynności mięsni.

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Lexotan?

 • lek ten należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lexotan a ciąża
Lexotan a karmienie piersią
Interakcje
Lexotan a alkohol
Lexotan a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo