Poradnik
zestawy vichy
baby week
tato to twój dzień
Lignocainum hydrochloricum WZF (Lidocaini hydrochloridum monohydricum)

Lignocainum hydrochloricum WZF (Lidocaini hydrochloridum monohydricum)

Lek Lignocainum hydrochloricum WZF zawiera substancję czynną lidokainę o działaniu miejscowo znieczulającym i przeciwarytmicznym. Stosowany jest do znieczuleń miejscowych, w leczeniu bólu okołooperacyjnego, a także w leczeniu komorowych zaburzeń rytmu serca.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaLignocainum hydrochloricum WZF
Nazwa międzynarodowaLidocaini hydrochloridum monohydricum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg/ ml
 • 20 mg/ ml
PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Jednowodny chlorowodorek lidokainy

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek sodu
 • wodorotlenek sodu 10%
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 10 ampułek po 2 ml
 • 5 fiolek po 20 ml
Działanie / właściwości
 • miejscowo znieczulające
 • przeciwarytmiczne
Zastosowanie
 • znieczulenie miejscowe
 • komorowe zaburzenia rytmu serca
 • ból w okresie okołooperacyjnym
Przeciwwskazania
 • uczulenie na lidokainę lub inne leki miejscowo znieczulające, lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • przeciwwskazania do wykonywania znieczulenia miejscowego (niezależnie od rodzaju środka znieczulającego)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby serca
 • nadciśnienie
 • schorzenia neurologiczne
 • niewydolność wątroby
 • zaburzenia krwi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • reakcje alergiczne (zmiany skórne, pokrzywka, obrzęki)
 • brak czucia, niemożność wykonywania ruchów (paraliż)
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwdrgawkowymi
 • lekami antyarytmicznymi
 • beta-adrenolitykami
 • lekami zwiotczającymi
 • cymetydyną
Ciąża

O możliwości stosowania leku Lignocainum hydrochloricum WZF u kobiet w ciąży decyduje lekarz.

Karmienie piersią

O możliwości stosowania leku Lignocainum hydrochloricum WZF u kobiet w okresie karmienia piersią decyduje lekarz.

Dzieci

U dzieci nie należy przekraczać dawki leku Lignocainum hydrochloricum WZF 3 mg/ kg masy ciała.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Co najmniej 24 godziny po zakończonym zabiegu z użyciem leku Lignocainum hydrochloricum WZF nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Lignocainum hydrochloricum WZF?

Lidokaina (substancja czynna leku Lignocainum hydrochloricum WZF) wykazuje działanie miejscowo znieczulające i przeciwarytmiczne. Mechanizm jej działania polega na hamowaniu wytwarzania i przewodzenia bodźców we włóknach nerwowych oraz w układzie przewodzącym serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Lignocainum hydrochloricum WZF?

Lek Lignocainum hydrochloricum WZF stosowany jest:

 • w znieczuleniu regionalnym (nasiękowym, w blokadach nerwów, pni nerwowych i splotów nerwowych, podpajęczynówkowym, zewnątrzoponowym) w chirurgii ogólnej, urologii, ortopedii, ginekologii, położnictwie oraz w różnych procedurach diagnostycznych i terapeutycznych
 • w komorowych zaburzeniach rytmu serca (przedwczesnych skurczach komorowych, częstoskurczu komorowym), szczególnie w przebiegu ostrego zawału mięśnia sercowego lub po przedawkowaniu glikozydów nasercowych
 • w leczeniu bólu w okresie okołooperacyjnym, jako składnik analgezji prewencyjnej (zapobiegawczej) i analgezji multimodalnej (wielokierunkowej)

Dawkowanie

Jak stosować lek Lignocainum hydrochloricum WZF?

Lek Lignocainum hydrochloricum WZF podaje lekarz.

Sposób stosowania:

 • lek można stosować dożylnie, nasiękowo, podpajęczynówkowo i zewnątrzoponowo

Dawkowanie:

 • dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta
 • dawka uzależniona jest od wieku i masy ciała pacjenta oraz schorzeń występujących u pacjenta, a także od rodzaju zabiegu, zastosowanego znieczulenia i innych leków

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lignocainum hydrochloricum WZF

 • przedawkowanie może wystąpić w przypadku podania leku bezpośrednio do naczynia krwionośnego czy też w okolicę bogato unaczynioną, lub po przekroczeniu dawki dopuszczalnej
 • po przedawkowaniu leku mogą wystąpić: zaburzenia czucia w obrębie warg i języka, metaliczny smak w ustach, niespójność mowy, zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia widzenia, dreszcze, pobudzenie ruchowe, drżenia mięśni, drgawki, śpiączka, zaburzenia układu oddychania i układu krążenia, tachykardia, wzrost ciśnienia tętniczego i oporu naczyniowego, osłabienie automatyzmu serca, bradykardia, asystolia, rozszerzenie oskrzeli

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Lignocainum hydrochloricum WZF należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Lignocainum hydrochloricum WZF?

Leku Lignocainum hydrochloricum WZF nie należy stosować u pacjentów:

 • uczulonych na lidokainę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • u których w przeszłości wystąpiło uczulenie na inne leki miejscowo znieczulające
 • z istniejącymi przeciwwskazaniami do wykonywania znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego (niezależnie od rodzaju środka znieczulającego)
 • w okresie okołooperacyjnym, kiedy jednocześnie stosowane jest znieczulenie regionalne, szczególnie takie, w którym podaje się lek znieczulenia miejscowego w bolusie lub w dużych dawkach (np. znieczulenie zewnątrzoponowe, znieczulenia pni i splotów nerwowych)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Lignocainum hydrochloricum WZF może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią pierwsze objawy nadwrażliwości (występują bardzo rzadko), takie, jak obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu.

Działania niepożądane lidokainy zwykle występują m.in. w wyniku zastosowania zbyt dużych dawek leku lub zastosowania niewłaściwej techniki wstrzykiwania.

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • reakcje alergiczne (zmiany skórne, pokrzywka, obrzęki)
 • brak czucia, niemożność wykonywania ruchów (paraliż)

Częstość nieznana:

 • objawy anafilaktoidalne (objawy podobne do alergicznych, jednak o innym mechanizmie powstawania)
 • metaliczny smak w ustach
 • uczucie oszołomienia
 • pobudzenie
 • niepokój
 • euforia
 • drżenia mięśniowe
 • senność
 • zaburzenia świadomości
 • bóle i zawroty głowy
 • szumy uszne
 • uczucie gorąca, chłodu lub odrętwienia
 • utrata świadomości
 • drgawki
 • zmniejszenie ciśnienia krwi
 • zwolnienie czynności serca, w skrajnie ciężkich przypadkach prowadzące do zatrzymania akcji serca
 • nasilone trudności z oddychaniem, w skrajnie ciężkich przypadkach prowadzące do zatrzymania oddechu
 • zaburzenia widzenia
 • nudności, wymioty

Po dożylnym zastosowaniu lidokainy w analgezji multimodalnej (z zastosowaniem innych leków przeciwbólowych) najczęściej występowały:

 • senność
 • uczucie zmęczenia
 • nudności
 • drętwienie warg
 • metaliczny smak w ustach
 • zawroty głowy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lignocainum hydrochloricum WZF należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występują:

 • schorzenia serca, nadciśnienie (zwłaszcza ciężkie)
 • choroby neurologiczne (np.: zaburzenia nerwowo-mięśniowe, stwardnienie rozsiane, porażenie połowicze, porażenie poprzeczne)
 • niewydolność wątroby
 • zaburzenia krwi (hipowolemia - zmniejszona objętość krwi krążącej)
 • u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek należy uwzględnić zawartość sodu w leku gotowym do podania

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lignocainum hydrochloricum WZF a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie przeprowadzono dostatecznie dużych, dobrze kontrolowanych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania lidokainy (substancji czynnej leku Lignocainum hydrochloricum WZF) u kobiet w okresie ciąży.
Lek Lignocainum hydrochloricum WZF można podawać kobietom w ciąży tylko w wyjątkowych przypadkach, jeśli tak zadecyduje lekarz.

Lignocainum hydrochloricum WZF a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lidokaina (substancja czynna leku Lignocainum hydrochloricum WZF) przenika do mleka ludzkiego.
O możliwości stosowania leku Lignocainum hydrochloricum WZF u kobiet w okresie karmienia piersią decyduje lekarz.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Przed zastosowaniem leku Lignocainum hydrochloricum WZF, należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

 • leki przeciwpadaczkowe, np. fenytoinę
 • leki przeciwarytmiczne
 • leki przeciwnadciśnieniowe, np. propranolol
 • leki stosowane w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, np. cymetydynę

Stosowanie dużych dawek lidokainy może zwiększać działanie leków zwiotczających (np. suksametonium).

Lidokaina podawana dożylnie może nasilić działanie leków przeciwbólowych stosowanych w monoterapii.

Okołooperacyjne zastosowanie lidokainy zmniejsza zapotrzebowanie na opioidy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lignocainum hydrochloricum WZF a alkohol

Brak danych.

Lignocainum hydrochloricum WZF a prowadzenie pojazdów

Co najmniej 24 godziny po zakończonym zabiegu z użyciem lidokainy (substancji czynnej leku Lignocainum hydrochloricum WZF) nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Lignocainum hydrochloricum WZF?

Lek Lignocainum hydrochloricum WZF należy przechowywać:

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, nie zamrażać
 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem
 • po pobraniu pierwszej dawki niezużytą w ciągu 24 godzin zawartość fiolki należy zniszczyć

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lignocainum hydrochloricum WZF a ciąża
Lignocainum hydrochloricum WZF a karmienie piersią
Interakcje
Lignocainum hydrochloricum WZF a alkohol
Lignocainum hydrochloricum WZF a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki