Kategorie

Lignox (Lidocainum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Lignox?

Lek Lignox to preparat, którego substancją czynna jest chlorowodorek lidokainy. Wykazuje on działanie miejscowo znieczulające. Występuje w postaci żelu do stosowania w jamie ustnej oraz aerozolu, roztworu do stosowania na skórę i błony śluzowe.

Podstawowe informacje

NazwaLignox
Nazwa międzynarodowaLidocainum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Żel do stosowania w jamie ustnej:

 • 50 mg/ g

Aerozol, roztwór:

 • 100 mg/ g
PostaćŻel do stosowania w jamie ustnej, Aerozol na skórę, roztwór
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek lidokainy

Skład - substancje pomocnicze

Żel do stosowania w jamie ustnej:

 • makrogol 400
 • makrogol 4000
 • chlorek cetylopirydyniowy
 • aspartam
 • czerwień koszelinowa
 • aromat poziomkowy
 • woda oczyszczona

Aerozol, roztwór:

 • etanol
 • glikol propylenowy
 • olejek mięty pieprzowej
 • sacharyna
Dostępne opakowania

Żel do stosowania w jamie ustnej:

 • 1 tuba 20 g

Aerozol, roztwór:

 • 1 butelka 38 g
Działanie / właściwości

Miejscowo znieczulające

Zastosowanie

Znieczulenie skóry i błony śluzowej:

 • aerozol, roztwór:
  • w stomatologii
  • w otorynolaryngologii
  • w ginekologii i położnictwie
  • w badaniach inwazyjnych i endoskopii
 • żel do stosowania w jamie ustnej:
  • przed iniekcją (zastrzykiem)
  • w zabiegach stomatologicznych
  • w chorobach przyzębia
  • w protetyce
Przeciwwskazania
 • uczulenie na chlorowodorek lidokainy lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • dzieci poniżej 4 roku życia

oraz w przypadku aerozolu, roztworu:

 • pobieranie wycisków protetycznych z gipsu
 • miejscowe znieczulenie u dzieci poniżej 8 lat przed zabiegiem wycięcia migdałków oraz adenoidów
 • narzędzia wykonane z tworzywa sztucznego
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Aerozol, roztwór:

 • stosowanie na błony śluzowe gardła i policzków
 • stosowanie na duże powierzchnie
 • uszkodzenia lub stany zapalne skóry lub błony śluzowej jamy ustnej
 • stosowanie leków przeciwdepresyjnych i inhibitorów MAO
 • padaczka
 • choroby serca
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • ciężki wstrząs
 • zespół nerczycowy
 • zmniejszone stężenie białka w surowicy
 • u pacjentów w podeszłym wieku
 • u pacjentów ciężko chorych i ze złym stanem zdrowia

Żel do stosowania w jamie ustnej:

 • stosowanie leków przeciwdepresyjnych i inhibitorów MAO
 • wstrząs
 • ciężkie uszkodzenia wątroby
 • miastenia
 • blok przewodnictwa przedsionkowo - komorowego II i III stopnia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Aerozol, roztwór:

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • reakcja alergiczna:
  • obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła
  • obrzęk rąk, stóp, kostek
  • trudności w oddychaniu
  • silny świąd skóry
 • wstrząs anafilaktyczny:
  • spadek ciśnienia krwi
  • omdlenia, osłabienie

Żel do stosowania w jamie ustnej może wywołać reakcję alergiczną lub rzadko wstrząs anafilaktyczny. Objawy niepożądane mogą wystąpić w przypadku przedawkowania leku i są to:

 • zaburzenia smaku
 • drętwienie języka
 • ból i zawroty głowy
 • uczucie niepokoju
 • przyśpieszony oddech
Możliwe interakcje z
 • lekami zwiotczającymi mięśnie poprzecznie prążkowane
 • lekami przeciwartymicznymi
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • inhibitorami monoaminooksydazy (MAO)
Ciąża

Lek Lignox może być stosowany w ciąży jedynie na wyraźne zalecenie lekarza.

Karmienie piersią

Zasadność stosowania leku Lignox w okresie karmienia piersią ocenia lekarz.

Dzieci

Leku Lignox nie należy stosować u dzieci poniżej 4 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Lignox może przejściowo zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Lignox?

Lek Lignox hamuje przewodzenie impulsów nerwowych w zakończeniach nerwów czuciowych skóry i błony śluzowej. Lek zastosowany miejscowo hamuje najpierw uczucie bólu, a następnie ciepła i dotyku.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Lignox?

Lek Lignox stosowany jest w celu znieczulenia skóry i błony śluzowej:

 • aerozol, roztwór:
  • w stomatologii
  • w otorynolaryngologii
  • w ginekologii i położnictwie
  • w badaniach inwazyjnych i endoskopii
 • żel do stosowania w jamie ustnej:
  • przed iniekcją (zastrzykiem)
  • w zabiegach stomatologicznych
  • w chorobach przyzębia
  • w protetyce

Dawkowanie

Jak stosować lek Lignox?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Żel do stosowania w jamie ustnej

Dorośli

Lek Lignox należy nakładać za pomocą wacika na osuszoną błonę śluzową w ilości od 0,1 do 0,2 g żelu (to jest około 2 do 3 mm wyciśniętego żelu) co odpowiada 4 do 8 mg lidokainy. Nie należy przekraczać dawki 3 mg/ kg masy ciała. U dorosłych maksymalna dawka dobowa wynosi 200 mg lidokainy, co odpowiada 4,5 g żelu Lignox (około 8,5 cm wyciśniętego żelu). Lidokaina podana w żelu zaczyna działać po upływie 2 - 5 minutach i utrzymuje się przez 10 do 15 minut.

Dzieci i pacjenci o złym stanie zdrowia

U dzieci i pacjentów o złym stanie zdrowia, maksymalna dawka dobowa wynosi 2,9 mg/ kg masy ciała i powinna być ustalana indywidualnie.

Aerozol, roztwór

Dorośli

Jedna dawka (jedno rozpylenie) leku Lignox Spray zawiera 8,7 mg lidokainy. Nie ma konieczności osuszania miejsca przed podaniem leku. Maksymalna dawka dobowa u dorosłych wynosi 200 mg lidokainy co odpowiada 2,2 ml produktu (około 22 rozpyleń).

Dawkowanie w zależności od wskazań:

 • stomatologia: od 1 do 3 rozpyleń (8,7 - 26,1 mg lidokainy)
 • otolaryngologia: od 1 do 3 rozpyleń (8,7 - 26,1 mg lidokainy)
 • położnictwo: od 10 do 15 rozpyleń (87 - 130,5 mg lidokainy), maksymalnie 22 rozpylenia co dopowiada 200 mg lidokainy
 • endoskopia i badania z użyciem narzędzi: od 1 do 3 rozpyleń (8,7 - 26,1 mg lidokainy)

Dzieci powyżej 4 roku życia

Lekarz ustala indywidualnie dawkowanie w zależności od: wielu, masy ciała, stanu pacjenta, powierzchni znieczulanego ciała i rodzaju zabiegu. Średnia dawka stosowana wynosi 16,2 mg do 24,3 mg lidokainy na sesję. Nie należy podawać dawki większej                niż 2,2 mg/ kg masy ciała. U dzieci dawkę można obliczyć ze wzoru: masa ciała dziecka (w kg) x 1,33.

Przed pierwszym użyciem leku Lignox Spray należy kilkakrotnie nacisnąć pompkę, aż pojawi się aerozol. Należy trzymać butelkę pionowo. Należy zachować ostrożność podczas stosowania, aby lek nie dostał się do oczu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lignox

Należy wdrożyć pełne postępowanie resuscytacyjne w przypadku wystąpienia objawów ostrej toksyczności układowej, a w szczególności migotania komór i zatrzymania krążenia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Lignox należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku?

Leku Lignox nie należy stosować:

 • gdy u pacjenta występuje uczulenie na chlorowodorek lidokainy lub którykolwiek z pozostałych składników leku

oraz w przypadku aerozolu, roztworu:

 • gdy u pacjenta występuje ryzyko przedostania się leku do dróg oddechowych podczas pobierania wycisków protetycznych
 • do miejscowego znieczulenia u dzieci poniżej 8 lat przed zabiegiem wycięcia migdałków oraz adenoidów
 • gdy stosowane są narzędzia wykonane z tworzywa sztucznego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Lignox może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Lignox i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawią się objawy ciężkich działań niepożądanych, zwłaszcza reakcji alergicznych i wstrząsu anafilaktycznego.

Aerozol, roztwór:

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • reakcja alergiczna:
  • obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła
  • obrzęk rąk, stóp, kostek
  • trudności w oddychaniu
  • silny świąd skóry
 • wstrząs anafilaktyczny:
  • spadek ciśnienia krwi
  • omdlenia, osłabienie

Częstość nieznana:

 • ból gardła, chrypka, utrata głosu
 • nerwowość
 • zawroty głowy
 • drgawki
 • utrata przytomności, zatrzymanie oddechu
 • senność
 • niedociśnienie
 • niedotlenienie mięśnia sercowego
 • bradykardia
 • zatrzymanie akcji serca

Żel do stosowania w jamie ustnej:

Może wywołać reakcję alergiczną lub rzadko wstrząs anafilaktyczny. Objawy niepożądane mogą wystąpić w przypadku przedawkowania leku i są to:

 • zaburzenia smaku
 • drętwienie języka
 • ból i zawroty głowy
 • uczucie niepokoju
 • przyśpieszony oddech

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Lignox należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent:

 • stosuje leki przeciwdepresyjne i inhibitory MAO
 • choruje na padaczkę
 • ma choroby serca
 • ma zespół nerczycowy
 • ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • ma uszkodzenia lub stany zapalne skóry lub błony śluzowej jamy ustnej
 • jest w podeszłym wieku
 • jest ciężko chory, ma zły stan zdrowia
 • ma ciężki wstrząs
 • ma zmniejszone stężenie białka w surowicy

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku Lignox Spray na:

 • błony śluzowe gardła i policzków
 • duże powierzchnie

Podczas stosowanie żelu Lignox należy nie dopuścić do jego połknięcia. Nadmiar żelu należy wypluć.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lignox a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek Lignox może być stosowany w ciąży jeśli nie ma innej bezpieczniejszej metody leczenia.

Lignox a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Substancja czynna leku Lignox przenika do mleka matki. Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku Lignox w czasie karmienie piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku Lignox z:

 • lekami przeciwarytmicznymi (takimi jak: amiodaron, tokainid, meksyletyna)
 • lekami zwiotczającymi mięśnie poprzecznie prążkowane
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • inhibitorami monoaminooksydazy (MAO)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lignox a alkohol

Brak danych.

Lignox a prowadzenie pojazdów

Lek Lignox może przejściowo zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Lignox?

 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego