Poradnik
Lincocin (Lincomycinum)

Lincocin (Lincomycinum)

Lek Lincocin zawiera linkomycynę jest antybiotykiem z grupy linkozamidów.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaLincocin
Nazwa międzynarodowaLincomycinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

500 mg

PostaćKapsułki
Skład - substancja czynna

Linkomycyna

Skład - substancje pomocnicze

Wypełnienie kapsułki:

 • stearynian magnezu
 • talk
 • laktoza jednowodna

Kapsułka żelatynowa:

 • dwutlenek tytanu (E171)
 • indygotyna FD&C Blue2 (E132)
 • żelatyna
Dostępne opakowania

12 kapsułek

Działanie / właściwości

Bakteriobójcze lub bakteriostatyczne

Zastosowanie

Leczenie ciężkich zakażeń spowodowanych przez wrażliwe bakterie beztlenowe, a także spowodowanych przez wrażliwe paciorkowce lub gronkowce.

Przeciwwskazania

Uczulenie na linkomycynę, klindamycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nadwrażliwość na penicylinę
 • przebyte w przeszłości zapalenie jelita grubego
 • zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych
 • poważne zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, przebiegające z zaburzeniami metabolicznymi
 • jednoczesne podawanie leków zwiotczających stosowanych w znieczuleniu ogólnym
 • skłonność do alergii
 • jeśli w trakcie leczenia lub w ciągu kilku tygodni od jego zakończenia pojawi się biegunka, zwłaszcza ciężka i uporczywa, należy podejrzewać rzekomobłoniaste zapalenie jelit i zgłosić się jak najszybciej do lekarza
 • jeśli u pacjenta zaobserwuje się objawy dodatkowego zakażenia − stosowanie antybiotyków może powodować nadmierny wzrost niewrażliwych drobnoustrojów (zwłaszcza drożdżaków)
 • występowanie oporności krzyżowej - drobnoustroje oporne na klindamycynę są również oporne na lek Lincocin
 • linkomycyna może wpływać na wyniki badania aktywności fosfatazy zasadowej w osoczu krwi, powodując ich zawyżenie
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występują nie częściej niż u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • biegunka
 • nudności
 • wymioty
Możliwe interakcje z
 • lekami blokującymi połączenia nerwowo-mięśniowe stosowanymi w znieczuleniu ogólnym
 • lekami zawierającymi kaolin i pektynę
Ciąża

Lek Lincocin można stosować podczas ciąży tylko w przypadku, gdy lekarz uzna, że jest to konieczne.

Karmienie piersią

Leku Lincocin nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Dzieci

Lek w postaci kapsułek nie jest zalecany do stosowania u dzieci powyżej miesiąca życia z powodu niemożności precyzyjnego dawkowania.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie badano wpływu leku Lincocin na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Lincocin?

W zależności od wrażliwości bakterii i stężenia leku lek Lincocin może działać bakteriobójczo lub bakteriostatycznie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Lincocin?

Lek Lincocin jest wskazany w leczeniu ciężkich zakażeń spowodowanych przez wrażliwe bakterie beztlenowe, a także spowodowanych przez wrażliwe paciorkowce lub gronkowce, takich jak:

 • zakażenia górnych dróg oddechowych, w tym zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie ucha środkowego
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych, w tym zachłystowe zapalenie płuc, ropniak opłucnej i ropień płuca
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich
 • zakażenia kości i stawów, w tym zapalenie szpiku kostnego
 • posocznica

Dawkowanie

Jak stosować lek Lincocin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W celu zapewnienia optymalnego wchłaniania leku zaleca się, by przed podaniem leku Lincocin oraz po jego podaniu nie przyjmować pokarmów przez 1 − 2 godziny. Lek należy podawać tak długo, jak zaleci lekarz. W zakażeniach paciorkowcami beta - hemolizującymi, leczenie trwa co najmniej 10 dni.

Stosowanie u dorosłych

Zazwyczaj stosowana dawka to:

 • 1 kapsułka (500 mg) 3 razy na dobę (co 8 h)
 • 1 kapsułka (500 mg) 4 razy na dobę (co 6 h) - w przypadku ciężkich zakażeń

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lincocin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. W razie przedawkowania leku Lincocin mogą wystąpić objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak:

 • ból brzucha
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka

Przedawkowanie można leczyć, wywołując wymioty lub stosując płukanie żołądka. Nie ma swoistego antidotum. Hemodializa lub dializa otrzewnowa nie są skuteczne w usuwaniu leku Lincocin z osocza.

Pominięcie zastosowania leku Lincocin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Lincocin?

Leku Lincocin nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na linkomycynę, klindamycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u wcześniaków i noworodków

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Lincocin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste działania niepożądane (występujące nie częściej niż u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • biegunka
 • nudności
 • wymioty

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące nie częściej niż u 1 do 100 na 1000 pacjentów):

 • wysypka
 • pokrzywka
 • zakażenie pochwy

Rzadkie działania niepożądane (występujące nie częściej niż u 1 do 1000 na 10 000 pacjentów):

 • swędzenie

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • rzekomobłoniaste zapalenie jelit
 • zakażenie bakterią Clostridium difficile
 • pancytopenia (niedobór podstawowych rodzajów krwinek)
 • agranulocytoza
 • niedokrwistość aplastyczna
 • neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych)
 • leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych)
 • plamica małopłytkowa
 • reakcje anafilaktyczne
 • obrzęk naczynioruchowy
 • zespół choroby posurowiczej
 • zapalenie błony śluzowej przełyku
 • dolegliwości w obrębie jamy brzusznej
 • żółtaczka
 • nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby
 • zespół Stevensa-Johnsona
 • pęcherzowe zapalenie skóry
 • złuszczające zapalenie skóry
 • rumień wielopostaciowy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lincocin należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli pacjenta dotyczą niżej opisane sytuacje:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na penicylinę - podczas stosowania leku Lincocin mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (np. rumień, świąd skóry, wysypka, obrzęk, duszność) - należy wówczas natychmiast zwrócić się do lekarza o pomoc (może być konieczne podanie adrenaliny, tlenu i steroidów w postaci dożylnej oraz ewentualnie udrożnienie dróg oddechowych lub nawet intubacja)
 • jeśli pacjent przebył w przeszłości chorobę układu pokarmowego - zapalenie jelita grubego
 • jeśli u pacjenta podejrzewa się zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych, ponieważ linkomycyna nie przenika dostatecznie do płynu mózgowo - rdzeniowego
 • jeśli pacjent ma bardzo poważne zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, przebiegające z zaburzeniami metabolicznymi - podczas stosowania dużych dawek leku lekarz może zalecić kontrolowanie stężenia linkomycyny we krwi, czynność wątroby i nerek powinna być kontrolowana również w przypadku długotrwałego stosowania leku Lincocin
 • jeśli pacjent otrzymuje leki, które blokują połączenia nerwowo-mięśniowe (leki zwiotczające stosowane w znieczuleniu ogólnym, takie jak tubokuraryna, pankuronium, wekuronium)
 • jeśli pacjent ma skłonność do alergii

Jeśli podczas stosowania leku Lincocin u pacjenta wystąpią niżej opisane objawy, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi:

 • jeżeli w trakcie leczenia lub w ciągu kilku tygodni od jego zakończenia pojawi się biegunka, zwłaszcza ciężka i uporczywa, pacjent powinien natychmiast zwrócić się do lekarza - należy podejrzewać rzekomobłoniaste zapalenie jelit (w większości przypadków wywołane przez enterotoksyny bakterii Clostridium difficile). Choroba ta jest być powikłaniem antybiotykoterapii i może mieć różny przebieg: od mało nasilonej, wodnistej biegunki do zespołu przebiegającego z ciężką, przewlekłą biegunką, leukocytozą, silnymi spastycznymi bólami brzucha, ewentualnie z domieszką śluzu i krwi w stolcu. W skrajnych przypadkach może zagrażać życiu, zwłaszcza u osób starszych lub osłabionych. Lekarz zaleci natychmiastowe przerwanie stosowania leku, a po ustaleniu rozpoznania rzekomobłoniastego zapalenia jelit zastosuje odpowiednie leczenie (podaje się doustnie metronidazol, a w ciężkich przypadkach – wankomycynę). Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę jelit ani innych leków działających zapierająco. Możliwe są nawroty choroby pomimo zastosowania właściwego leczenia
 • biegunkę związaną z zakażeniem Clostridium difficile, o przebiegu od łagodnego po zapalenie jelita grubego zakończone zgonem, zgłaszano w przypadku stosowania prawie wszystkich leków przeciwbakteryjnych, w tym leku Lincocin. Leczenie lekami przeciwbakteryjnymi zmienia prawidłową mikroflorę okrężnicy, co prowadzi do nadmiernego namnażania C. difficile. U wszystkich pacjentów, u których po zastosowaniu antybiotykoterapii pojawiła się biegunka, należy rozważyć obecność zakażenia C. difficile. Biegunkę związaną z C. difficile zgłaszano nawet po upływie ponad dwóch miesięcy od podania leków przeciwbakteryjnych
 • jeśli u pacjenta zaobserwuje się objawy dodatkowego zakażenia - stosowanie antybiotyków może powodować nadmierny wzrost niewrażliwych drobnoustrojów, zwłaszcza drożdżaków

Drobnoustroje oporne na klindamycynę są również oporne na lek Lincocin (oporność krzyżowa).

Linkomycyna może wpływać na wyniki badania aktywności fosfatazy zasadowej w osoczu krwi, powodując ich zawyżenie.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lincocin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Linkomycyna przenika przez łożysko. Istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania leku Lincocin w ciąży. Lek Lincocin można stosować podczas ciąży tylko wówczas, gdy lekarz uzna, że jest to konieczne.

Lincocin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Linkomycyna przenika do mleka ludzkiego. Leku Lincocin nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lincocin:

 • gdy będą stosowane leki blokujące połączenia nerwowo-mięśniowe (zwiotczające), stosowane w znieczuleniu ogólnym, takie jak: tubokuraryna, pankuronium, wekuronium - lek Lincocin może nasilać ich działanie
 • gdy są stosowane leki zawierające kaolin i pektynę - leki te należy przyjmować co najmniej 2 godziny wcześniej lub 3 do 4 godzin później niż lek Lincocin, gdyż hamują wchłanianie leku Lincocin przyjmowanego doustnie

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lincocin a alkohol

Brak danych.

Lincocin a prowadzenie pojazdów

Nie badano wpływu leku Lincocin na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Lincocin?

Lek należy przechowywać:

 • w temperaturze poniżej 25oC
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lincocin a ciąża
Lincocin a karmienie piersią
Interakcje
Lincocin a alkohol
Lincocin a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo