Kategorie

Lipegis (Ezetimibum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Lipegis?

Lek Lipegis zawiera substancję czynną ezetymib, która hamuje wchłanianie cholesterolu z jelit. Lek jest stosowany w celu obniżenia podwyższonego stężenia cholesterolu, cholesterolu LDL i trójglicerydów we krwi.

Podstawowe informacje

NazwaLipegis
Nazwa międzynarodowaEzetimibum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Ezetymib

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • manitol
 • kroskarmeloza sodowa
 • hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona
 • powidon
 • laurylosiarczan sodu
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
 • 80 tabletek
 • 90 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego, LDL i trójglicerydów we krwi
 • zwiększenie stężenia cholesterolu HDL we krwi
Zastosowanie
 • pierwotna hipercholesterolemia
 • zapobieganie incydentom sercowo - naczyniowym
 • homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna
Przeciwwskazania
 • uczulenie na ezetymib lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu
 • ciąża lub karmienie piersią (w połączeniu ze statyną)
 • choroby wątroby (w połączeniu ze statyną)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • uczulenia w wywiadzie
 • przed zastosowaniem leku (lub w trakcie kuracji) łącznie ze statyną zaleca się wykonać badanie krwi pod kątem czynności wątroby
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

Możliwe interakcje z
 • cyklosporyną
 • lekami zapobiegającymi powstawaniu zakrzepów krwi np. warfaryną, acenokumarolem, fenprokumonem, fluindionem
 • cholestyraminą
 • fibratami
Ciąża
 • lek może być stosowany w ciąży wyłącznie w przypadku bezwzględnej konieczności
 • nie stosować leku w ciąży jednocześnie ze statynami
Karmienie piersią

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci
 • u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat lek może być stosowany, o ile zaleci go specjalista
 • nie stosować leku u dzieci poniżej 6. roku życia
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Istnieje ryzyko wystąpienia zawrotów głowy w trakcie stosowania leku, jeżeli one wystąpią należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Lipegis?

Lek Lipegis zawiera substancję czynną ezetymib, której mechanizm działania polega na łączeniu się z białkiem o nazwie Niemann - Pick C1-Like 1 (NPC1L1) w jelicie, czego efektem jest hamowanie wchłaniania cholesterolu i obniżenie jego stężenia we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Lipegis?

Lek Lipegis jest stosowany w:

 • leczeniu pierwotnej hipercholesterolemii w monoterapii jako środek wspomagający dietę w przypadku nietolerancji lub niemożliwości podania statyn
 • leczeniu pierwotnej hipercholesterolemii w połączeniu ze statyną, jeżeli terapia samą statyną nie daje zadawalającego efektu kontroli stężenia cholesterolu we krwi
 • zapobieganiu incydentom sercowo - naczyniowym razem ze statyną u pacjentów z chorobami serca np. chorobą wieńcową
 • leczeniu homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej (HoFH) jako terapia wspomagająca dietę

Dawkowanie

Jak stosować lek Lipegis?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zwykle stosowana dawka leku Lipegis to 1 tabletka (po 10 mg) jeden raz na dobę o dowolnej porze, z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Zalecenia dotyczące przyjmowania leku Lipegis:

 • przed rozpoczęciem stosowania leku i w trakcie leczenia należy stosować dietę zmniejszającą stężenie lipidów we krwi
 • w przypadku przyjmowania łącznie ze statyną - oba leki można zażywać o tej samej porze
 • jeśli lek jest stosowany razem z cholestyraminą lub innymi lekami wiążącymi kwasy żółciowe - Lipegis powinien być zażywany co najmniej 2 godziny przed lub 4 godziny po tych lekach

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku

Należy przyjąć dawkę leku następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej celem uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku, ponieważ stężenie cholesterolu we krwi może wzrosnąć.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Lipegis?

Leku Lipegis nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na ezetymib lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu
 • w połączeniu ze statyną jeśli u pacjenta występują choroby wątroby lub jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Lipegis może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Lipegis i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • niewyjaśnione bóle, tkliwość lub osłabienie mięśni - mogą one świadczyć o problemach mięśni (w tym ich rozpadzie), które może prowadzić do uszkodzenia nerek a nawet zagrożenia życia
 • obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła mogące prowadzić do trudności w oddychaniu lub przełykaniu

Inne działania niepożądane leku Lipegis:

Częste (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe takie jak: bóle brzucha, biegunka, wzdęcia
 • uczucie zmęczenia

Niezbyt częste (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • kaszel
 • zaburzenia gastryczne: niestrawność, zgaga, nudności
 • bóle stawów
 • bóle szyi
 • kurcze mięśni
 • bóle w klatce piersiowej
 • zmniejszenie apetytu
 • uderzenia gorąca
 • wysokie ciśnienie tętnicze
 • wzrost wyników badań laboratoryjnych oceniających czynność wątroby lub mięśni

Częstość występowania nieokreślona:

 • zawroty głowy
 • reakcje alergiczne: wysypka i pokrzywka
 • zaburzenia mięśni: bóle, tkliwość, osłabienie w skrajnych przypadkach ich rozpad
 • kamica żółciowa lub zapalenie pęcherzyka żółciowego
 • zapalenie trzustki z silnymi bólami brzucha
 • siniaki i (lub) krwawienia - będące następstwem zmniejszenia liczby płytek krwi
 • uczucie mrowienia
 • depresja
 • uczucie osłabienia
 • duszność

Działania niepożądane obserwowane podczas stosowania leku łącznie ze statynami:

Częste (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • bóle głowy
 • bóle mięśni
 • wzrost wyników oceniających czynność wątroby

Niezbyt częste (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • uczucie mrowienia
 • suchość w ustach
 • reakcje alergiczne: wysypka, świąd, pokrzywka
 • zapalenie żołądka
 • bóle pleców
 • osłabienie mięśni
 • bóle rąk i nóg
 • zmęczenie lub osłabienie
 • obrzęki, zwłaszcza dłoni i stóp

Działania niepożądane obserwowane podczas stosowania leku łącznie ze fibratami:

Częste (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • bóle brzucha

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lipegis u pacjentów:

 • z reakcjami alergicznymi w wywiadzie
 • z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby
 • stosujących statyny - zaleca się przeprowadzenie badań laboratoryjnych krwi (przed i w trakcie kuracji, które ocenią czynność wątroby
 • w wieku od 6 do 17 lat lek powinien zostać zalecony przez lekarza specjalistę, ze względu na ograniczone dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lipegis a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Lipegis może być stosowany w ciąży wyłącznie w przypadku bezwzględnej konieczności, ze względu na brak danych klinicznych dotyczących stosowania leku w czasie ciąży

Nie stosować leku w ciąży w połączeniu ze statyną.

Lipegis a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Lipegis nie należy stosować w okresie karmienia piersią zarówno jako samodzielnego leku jak i w połączeniu ze statyną. Nie wiadomo czy ezetymib przenika do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować szczególną ostrożność przyjmując lek Lipegis łącznie z:

 • cyklosporyną (lekiem stosowanym po przeszczepach) - należy kontrolować stężenie cyklosporyny we krwi
 • lekami zapobiegającymi powstawaniu zakrzepów krwi: warfaryną, acenokumarolem, fenprokumonem, fluindionem - zaleca się monitorowanie wartości INR
 • cholestyraminą (lekiem zmniejszającym stężenie cholesterolu) - obniżenie stężenia cholesterolu LDL może być słabsze
 • fibraty (leki stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi) - istnieje ryzyko wystąpienia kamicy żółciowej lub choroby pęcherzyka żółciowego

Lipegis z jedzeniem

 • lek może być przyjmowany z jedzeniem lub niezależnie od posiłku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lipegis a alkohol

Brak danych.

Lipegis a prowadzenie pojazdów

Lek Lipegis nie powinien wpływać negatywnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Odnotowano jednak przypadki wystąpienia po leku zawrotów głowy, co należy wziąć pod uwagę.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Lipegis?

 • lek Lipegis należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego