Poradnik
zestawy vichy
tato to twój dzień
baby week
Liprolog Junior KwikPen (Insulinum lisprum)

Liprolog Junior KwikPen (Insulinum lisprum)

Insulina Liprolog Junior KwikPen zawiera w swoim składzie insulinę lizpro, która działa szybciej od insuliny ludzkiej dzięki modyfikacji cząsteczki. Stosowana jest w leczeniu cukrzycy zarówno u osób dorosłych jak i dzieci.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaLiprolog Junior KwikPen
Nazwa międzynarodowaInsulinum lisprum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 100 jednostek/ ml
PostaćRoztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu półautomatycznym
Skład - substancja czynna

Insulina lizpro

Skład - substancje pomocnicze
 • metakrezol
 • glicerol
 • disodu fosforan siedmiowodny
 • tlenek cynku
 • woda do wstrzykiwań
 • wodortlenek sodu lub kwas solny 
Dostępne opakowania
 • 5 wstrzykiwaczy po 3 ml
 • 10 wstrzykiwaczy po 3 ml
Działanie / właściwości

Insulina Liprolog Junior KwikPen ma na celu wyrównanie poziomu glukozy we krwi.

Zastosowanie

Insulina Liprolog Junior KwikPen stosowana jest w leczeniu cukrzycy u osób dorosłych i dzieci.

Przeciwwskazania
 • odczuwanie objawów wskazujących na hipoglikemię
 • uczulenie na insulinę lizpro lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nie wolno mieszać leku Liprolog Junior KwikPen z żadną inną insuliną lub żadnym innym lekiem
 • u osób po zmianie insuliny ze zwierzęcej na ludzką zgłaszane były osłabione, słabiej zaznaczone lub zupełnie inne objawy hipoglikemii
 • należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o planowanej podróży, może to wiązać się z koniecznością zmiany dawki
 • przy dobrze kontrolowanej glikemii, objawy ostrzegawcze hipoglikemii mogą nie być odczuwalne, należy zaplanować pory posiłków, częstość aktywności fizycznej, należy często kontrolować poziom glukozy
 • pacjenci z długotrwającą cukrzycą typu 2 i chorobą serca lub przebytym udarem mózgu, leczonych pioglitazonem i insuliną, może nastąpić pogorszenie niewydolności serca (skrócenie oddechu lub gwałtowne zwiększenie masy ciała lub obrzęk miejscowy), konieczny kontakt z lekarzem 
 • wstrzykiwacz nie jest zalecany osobom niewidomym lub niedowidzącym jeśli nie mają do pomocy osoby przeszkolonej w użyciu wstrzykiwacza
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • uczulenie miejscowe, zaczerwienienie, obrzęk lub swędzenie wokół miejsca wstrzyknięcia insuliny
Możliwe interakcje z
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • kortykosteroidami
 • leczeniem substytucyjnym hormonami tarczycy
 • doustnymi lekami obniżającymi stężenie glukozy we krwi
 • kwasem acetylosalicylowym
 • sulfonamidami
 • oktreotydem
 • selektywnymi agonistami receptora beta2 - adrenergicznego (np. ritodryna, salbutamol, terbutalina)
 • beta - adrenolitykami
 • niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi (inhibitory monoaminooksydazy lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny)
 • danazolem
 • niektórymi inhibitorami konwertazy angiotensyny (np. kaptoprylem, enalaprylem)
 • antagonistami receptora angiotensyny II
Ciąża

Insulina Liprolog Junior KwikPen może być stosowany u kobiet w ciąży pod kontrolą lekarza. W tym okresie może zaistnieć potrzeba zmiany dawki.

Karmienie piersią

Insulina Liprolog Junior KwikPen może być stosowany przez kobiety karmiące piersią. Należy poinformować lekarza, ponieważ może być konieczna zmiana diety i dawki insuliny.

Dzieci

Lek Liprolog Junior KwikPen można stosować u młodzieży i dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli pacjent choruje na cukrzycę, powinien omówić z lekarzem bezpieczeństwo prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Zdolność koncentracji i szybkiej reakcji u tych pacjentów może ulec upośledzeniu, z powodu możliwości wystąpienia hipoglikemii. Pacjent musi omówić z lekarzem jak często występują u niego epizody hipoglikemii oraz czy występują pierwsze objawy ostrzegawcze, pomocne w rozpoznaniu hipoglikemii.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Liprolog KwikPen?

Lek Liprolog Junior KwikPen jest substytutem naturalnej insuliny, stosowanej w celu długotrwałego wyrównania poziomu glukozy we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Liprolog Junior KwikPen?

Lek Liprolog Junior KwikPen stosuje się, gdy trzustka nie produkuje wystarczającej ilości insuliny, by kontrolować poziom glukozy we krwi. Pozwala ona dłuotrwale wyrównać poziom glukozy, stosuje się ją 15 min przed posiłkiem lub po posiłku.

Dawkowanie

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie:

 • liczbę jednostek odmierzanych co pół (o,5 jednostki) widać w okienku dawkowania wstrzykiwacza
 • należy zawsze sprawdzić liczbę w okienku dawkowania, aby zapewnić prawidłowy wybór dawki
 • należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza odnośnie częstotliwości i czasu przyjmowania insuliny
 • Liprolog Junior KwikPen zazwyczaj przyjmuje się 15 minut przed posiłkiem lub zaraz po posiłku
 • zmiana rodzaju insuliny może spowodować konieczność zmiany dawki, może to dotyczyć tylko pierwszego wstrzyknięcia lub może być wprowadzana przez dłuższy okres czasu
 • lek należy wstrzykiwać pod skórę, wstrzyknięcie insuliny inną metodą może zlecić tylko i wyłącznie lekarz
 • lek może być stosowany tylko i wyłącznie wtedy, gdy wygląda jak woda, musi być przejrzysty, bezbarwny, nie może zawierać pływających cząstek, należy zweryfikować przejrzystość roztworu przed wstrzyknięciem
 • Liprolog Junior KwikPen jest przeznaczony tylko do wykonywania wstrzyknięć pod skórę

Podawanie leku Liprolog Junior KwikPen:

 • należy umyć ręce, zapoznać się z instrukcją użycia napełnionego wstrzykiwacza insulinowego
 • należy zawsze używać czystej igły
 • wypróbować wstrzykiwacz, sprawdzić czy wypływa z niego insulina oraz usunąć pęcherzyki powietrza. Wewnątrz wstrzykiwacza moga pozostać małe pęcherzyki, nie są one szkodliwe, duże natomiast mogą zmienić dawkę insuliny
 • przed wstrzyknięciem zdezynfekować skórę zgodnie z otrzymanymi instrukcjami
 • wstrzyknąć lek pod skórę, nie wstrzykiwać leku bezpośrednio do żyły. Po wstrzyknięciu pozostawić igłę w skórze przez pięć sekund, aby upewnić się, że cała dawka została wstrzyknięta
 • miejsce wstrzyknięcia powinno znajdować się co najmniej 1 centymetr od miejsca ostatniego wstrzyknięcia
 • po wstrzyknięciu leku, zdjąć igłę ze wstrzykiwacza posługując się zewnętrzną nasadką igły. Igły może używać tylko jedna osoba. Nie należy użyczać nikomu swojego wstrzykiwacza. Założyć nasadkę z powrotem na wstrzykiwacz.
 • przed każdym użyciu wstrzykiwacza KwikPen założyć nową igłę oraz usunąć pęcherzyki powietrza. Skala na wkładzie wstrzykiwacza KwikPen skierowanego igłą do góry wskazuje, ile w przybliżeniu jednostek insuliny zostało

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Liprolog Junior KwikPen

Może wystąpić hipoglikemia. Należy sprawdzić poziom glukozy, w przypadku zbyt niskiego poziomu należy zjeść glukozę w tabletkach, cukier lub wypić słodki napój. Następnie należy zjeść owoce, ciastka lub kanapkę i odpocząć. Działania te powinny być wystarczające w leczeniu łagodnej hipoglikemii. Jeżeli stan się pogarsza, oddech staje się płytki, a skóra blada, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadkach nasilonej hipoglikemii może pomóc wstrzyknięcie glukagonu. Po wstrzyknięciu glukagonu należy zjeść glukozę lub cukier. Jeżeli po podaniu glukagonu nie ma poprawy, konieczne jest leczenie szpitalne. 

Pominięcie zastosowania leku Liprolog Junior KwikPen

Zbyt niska dawka leku może doprowadzić do hiperglikemii, należy sprawdzić poziom glukozy. 

Trzy proste kroki, by uniknąć hipoglikemii lub hiperglikemii:

 • zawsze należy nosić przy sobie zapasowy wstrzykiwacz na wypadek, gdyby obecnie stosowany wstrzykiwacz Junior KwikPen zostal zgubiony
 • zawsze należy nosić ze sobą coś, co informuje innych, że jest się osoba chorą na cukrzycę
 • zawsze należy mieć przy sobie cukier

Przerwanie stosowania leku Liprolog Junior KwikPen

Nie należy zmieniać, odstawiać, modyfikować dawki insuliny bez konsultacji z lekarzem, może to doprowadzić do podwyższenia poziomu cukru we krwi

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Liprolog Junior KwikPen?

Leku Liprolog KwikPen nie należy stosować w przypadku:

 • odczuwania objawów wskazujących na hipoglikemię
 • uczulenia na insulinę lizpro lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Liprolog Junior KwipkPen może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • wysypka na całym ciele
 • trudności z oddychaniem
 • świszczący oddech
 • spadek ciśnienia tętniczego krwi
 • przyspieszone bicie serca
 • poty

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • uczulenie miejscowe, zaczerwienienie, obrzęk lub swędzenie wokół miejsca wstrzyknięcia insuliny

Niezbyt często (mniej niż 1 na 100 osób):

 • lipodystrofia (zgrubienia lub zagłębienia w skórze)

Rzadko (u mniej niż 1 na 1 000 osób):

 • uczulenie uogólnione (wysypka na całym ciele, trudności z oddychaniem, świszczący oddech, spadek ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszone bicie serca,poty)

Częstość nieznana:

 • obrzęki (ramion, kostek, zatrzymanie płynów) szczególnie na początku terapii lub przy zmianie dawki

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Liprolog Junior KwikPen należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

 • nie wolno mieszać leku Liprolog Junior KwikPen z żadną inną insuliną lub żadnym innym lekiem
 • u osób po zmianie insuliny ze zwierzęcej na ludzką zgłaszane były osłabione, słabiej zaznaczone lub zupełnie inne objawy hipoglikemii
 • należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o planowanej podróży, może to wiązać się z koniecznością zmiany dawki
 • przy dobrze kontrolowanej glikemii, objawy ostrzegawcze hipoglikemii mogą nie być odczuwalne, należy zaplanować pory posiłków, częstość aktywności fizycznej, należy często kontrolować poziom glukozy
 • pacjenci z długotrwającą cukrzycą typu 2 i chorobą serca lub przebytym udarem mózgu, leczonych pioglitazonem i insuliną, może nastąpić pogorszenie niewydolności serca (skrócenie oddechu lub gwałtowne zwiększenie masy ciała lub obrzęk miejscowy), konieczny kontakt z lekarzem 
 • wstrzykiwacz nie jest zalecany osobom niewidomym lub niedowidzącym jeśli nie mają do pomocy osoby przeszkolonej w użyciu wstrzykiwacza

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Liprolog Junior KwikPen a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Insulina Liprolog Junior KwikPen może być stosowana u kobiet w ciąży pod kontrolą lekarza. W tym okresie może zaistnieć potrzeba zmiany dawki insuliny. Zapotrzebowanie na insulinę zwykle zmniejsza się w 1 trymestrze i wzrasta w 2 i 3 trymestrze.

Liprolog Junior KwikPen a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Insulina Liprolog Junior KwikPen może być stosowana przez kobiety karmiące piersią. Należy poinformować lekarza, ponieważ może być konieczna zmiana diety i dawki insuliny.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Pod wpływem następujących leków, zapotrzebowanie organizmu na insulinę może ulec zmianie:

 • doustne środki antykoncepcyjne
 • kortykosteroidy
 • leczenie substytucyjne hormonami tarczycy
 • doustne leki obniżające stężenie glukozy we krwi
 • kwas acetylosalicylowy
 • sulfonamidy
 • oktreotydu
 • selektywni agoniści receptora beta2-adrenergicznego (np. ritodryny, salbutamolu, terbutaliny)
 • beta-adrenolityki
 • niektóre lekiprzeciwdepresyjne (inhibitory monoaminooksydazy lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny)
 • danazol
 • niektóre inhibitory konwertazy angiotensyny (np. kaptoprylu, enalaprylu)
 • antagoniści receptora angiotensyny II 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Liprolog Junior KwikPen a alkohol

Spożycie alkoholu może doprowadzić do zwiększenia lub zmniejszenia stężenia cukru we krwi.

Liprolog Junior KwikPen a prowadzenie pojazdów

Jeśli pacjent choruje na cukrzycę, powinien omówić z lekarzem bezpieczeństwo prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Zdolność koncentracji i szybkiej reakcji u tych pacjentów może ulec upośledzeniu, z powodu możliwości wystąpienia hipoglikemii. Pacjent musi omówić z lekarzem jak często występują u niego epizody hipoglikemii oraz czy występują pierwsze objawy ostrzegawcze, pomocne w rozpoznaniu hipoglikemii.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Liprolog Junior KwikPen?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przed pierwszym użyciem:

 • lek należy przechowywać w lodówce (2°C - 8°C)
 • nie zamrażać

Wstrzykiwacz otwarty:

 • przechowywać w temperaturze pokojowej (15-30°C), a następnie wyrzucić po 28 dniach
 • należy przechowywać z dala od źródeł światła i ciepła
 • nie należy przechowywać w lodówce

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Liprolog Junior KwikPen a ciąża
Liprolog Junior KwikPen a karmienie piersią
Interakcje
Liprolog Junior KwikPen a alkohol
Liprolog Junior KwikPen a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki