Poradnik
Liprox (Lovastatinum)

Liprox (Lovastatinum)

Liprox to lek zawierający lowastatynę, substancję będącą bardzo silnym inhibitorem syntezy endogennego cholesterolu. Stosuje się go w miażdżycy oraz pierwotnej hipercholesterolemii, z jednoczesnym utrzymaniem diety niskocholesterolowej.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaLiprox
Nazwa międzynarodowaLovastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

20 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Lowastatyna

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • skrobia żelowana
 • stearynian magnezu
 • indygotyna (E 132)
Dostępne opakowania

28 tabletek

Działanie / właściwości

Obniża poziom cholesterolu.

Zastosowanie
 • pierwotna hipercholesterolemia (typu II a i II b)
 • miażdżyca tętnic wieńcowych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na lowastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciąża i okres karmienia piersią
 • czynna choroba wątroby
 • podwyższony poziom aminotransferaz
 • ciężka niewydolność nerek
 • choroby mięśni szkieletowych
 • utrudniony odpływ żółci (cholestaza)
 • stosowanie silnych inhibitorów enzymu CYP 3A4
 • stosowanie mibefradilu
 • uzależnienie od alkoholu
 • poniżej 20 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podwyższony poziom stężenia enzymów wątrobowych 
 • choroby wątroby
 • niewydolność nerek
 • ostra choroba zakaźna
 • duży zabieg chirurgiczny
 • znaczny uraz
 • zaburzenia metaboliczne lub elektrolitowe
 • choroba endokrynologiczna
 • nadciśnienie
 • stany drgawkowe
 • ciężka niewydolność oddechowa
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • wzdęcia
 • biegunka
 • zaparcia
 • nudności
 • niestrawność
 • zawroty głowy
 • niewyraźne widzenie
 • ból głowy
 • mimowolne skurcze mięśni
 • bóle mięśniowe
 • wysypka i ból brzucha
Możliwe interakcje z
 • mibefradilem
 • itrakonazolem
 • ketokonazolem
 • erytromycyną
 • klarytromycyną
 • inhibitorami proteazy wirusa HIV
 • nefazodonem
 • cyklosporyną
 • gemfibrozylem
 • innymi fibratami
 • niacyną (kwas nikotynowy)
 • amiodaronem i werapamilem
 • pochodnymi kumaryny
 • sokiem grejpfrutowym
Ciąża

Lek Liprox jest bezwzględnie przeciwwskazany w ciąży.

Karmienie piersią

Kobiety zażywające lek Liprox nie powinny karmić piersią.

Dzieci

Lowastatyna nie jest zalecana do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Liprox?

Substancja czynna leku Liprox to lowastatyna. Liprox jest inhibitorem reduktazy HMG - CoA. Wykazuje on skuteczne działanie zmniejszające poziom stężenia cholesterolu we krwi. Przyjmowanie leku Liprox nie zwalnia z obowiązku stosowania diety ubogiej w cholesterol.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Liprox?

Lek Liprox należy stosować u pacjentów:

 • ze zwiększonym stężeniem cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL u pacjentów, u których leczenie dietą lub innymi metodami nie było wystarczająco skuteczne
 • z miażdżycą tętnic wieńcowych u pacjentów ze zwiększonym stężeniem cholesterolu w surowicy, u których stosowanie diety lub innych metod nie było wystarczająco skuteczne

Podczas przyjmowania leku Liprox, należy stosować dietę ubogą w cholesterol.

Dawkowanie

Jak stosować lek Liprox?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O rozpoczęciu podawania lowastatyny i wielkości dawki decyduje lekarz.

 • najczęściej zalecana dawka początkowa wynosi 20 mg raz na dobę (1 tabletka) przyjmowana podczas wieczornego posiłku

U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną hipercholesterolemią:

 • początkowa dawka to 10 mg
 • jeśli stężenie cholesterolu nie zmniejszy się, lekarz może zwiększać dawkę nie częściej niż co 4 tygodnie
 • maksymalna zalecana dawka nie może być większa niż 80 mg/ dobę (4 tabletki)
 • lek w dawkach 40 mg/ dobę i większych można przyjmować w dwóch równych dawkach podzielonych w czasie porannego i wieczornego posiłku

U pacjentów stosujących jednocześnie leki immunosupresyjne oraz u pacjentów z niewydolnością nerek i zaburzeniami przepływu żółci:

 • nie należy stosować dawki początkowej większej niż 10 mg/ dobę (½ tabletki), a podtrzymującej większej niż 20 mg/dobę (1 tabletka)

Nie należy stosować dawki leku Liprox większej niż 20 mg na dobę u pacjentów stosujących jednocześnie cyklosporynę, gemfibrozyl, inne fibraty lub niacynę w dawkach zmniejszających stężenie lipidów.

Nie należy stosować dawki leku Liprox większej niż 40 mg na dobę u pacjentów otrzymujących jednocześnie amiodaron lub werapamil.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Liprox

W razie przyjęcia większej dawki niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Liprox

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować przyjmowanie leku w przepisanej dawce o następnej zaleconej porze.

Przerwanie stosowania leku Liprox

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Liprox?

Leku Liprox nie należy stosować u pacjentów:

 • uczulonych na lowastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • w ciąży i okresie karmienia piersią
 • u których występuje czynna choroba wątroby
 • u których utrzymuje się podwyższony poziom aminotransferaz (więcej niż trzykrotnie przekracza normę)
 • z ciężka niewydolnością nerek
 • z chorobą mięśni szkieletowych (miopatia)
 • którzy mają utrudniony odpływ żółci (cholestaza)
 • przyjmujących jednocześnie silne inhibitory enzymu CYP 3A4 (np. itrakonazol, ketokonazol, inhibitory proteazy wirusa HIV, erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę i nefazodon)
 • stosujących mibefradil (lek blokujący kanał wapniowy z grupy pochodnych tetralolowych)
 • uzależnionych od alkoholu
 • w wieku poniżej 20 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

W przypadku występowania bólów mięśni, ich wrażliwości na dotyk lub osłabienia należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane występujące u ponad 1% chorych:

 • wzdęcia
 • biegunka
 • zaparcia
 • nudności
 • niestrawność
 • zawroty głowy
 • niewyraźne widzenie
 • ból głowy
 • mimowolne skurcze mięśni
 • bóle mięśniowe
 • wysypka
 • ból brzucha

Działania niepożądane występujące u 0,5% do 1% chorych:

 • uczucie zmęczenia
 • świąd
 • suchość w ustach
 • bezsenność
 • zaburzenia snu 
 • zaburzenia smaku

Inne objawy niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie przyjmowania leku to:

 • zapalenie wątroby
 • żółtaczka cholestatyczna
 • wymioty
 • anoreksja
 • parestezje (uczucie mrowienia)
 • neuropatia obwodowa (schorzenie i zaburzenie funkcji nerwów obwodowych, które może się objawiać drętwieniem kończyn, osłabieniem kończyn lub utratą masy mięśniowej)
 • zaburzenia psychiczne w tym lęki
 • łysienie
 • toksyczna martwica naskórka oraz rumień wielopostaciowy
 • zespół nadwrażliwości (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, zespół toczniopodobny, wielomięśniowe zapalenie reumatyczne, zapalenie skórno-mięśniowe, zapalenie okołonaczyniowe, trombocytopenia, leukopenia, eozynofilia, niedokrwistość hemolityczna, dodatni wynik na przeciwciała przeciwjądrowe, wzrost OB, zapalenie stawów, bóle stawów, pokrzywka, osłabienie, nadwrażliwość na światło, gorączka, uderzenia krwi do głowy, dreszcze, duszność i złe samopoczucie)

W przypadku wystąpienia któregoś z wyżej wymienionych objawów zespołu nadwrażliwości należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane o nieznanej częstości:

 • utrzymujące się osłabienie mięśni

Rzadko występujące działania niepożądane:

 • miopatia (zanik lub osłabienie mięśni)
 • rabdomioliza (zespół objawów chorobowych wywołanych uszkodzeniem mięśni)

Większe prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy istnieje u osób, u których stwierdza się wysokie stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę oraz wysokie ciśnienie krwi. Lekarz będzie monitorował stan pacjenta podczas stosowania tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Liprox należy zwrócić się do lekarza jeśli:

 • u pacjenta występuje podwyższony poziom stężenia enzymów wątrobowych 
 • występują choroby wątroby
 • pacjent ma niewydolność nerek
 • występuje ostra choroba zakaźna
 • planowany jest duży zabieg chirurgiczny
 • występuje znaczny uraz
 • wystąpiły poważne zaburzenia metaboliczne lub elektrolitowe
 • pacjent ma chorobę endokrynologiczną
 • występuje nadciśnienie
 • występują stany drgawkowe
 • pacjent ma ciężką niewydolność oddechową

Należy jak najszybciej poinformować lekarza, jeśli przed rozpoczęciem stosowania leku Liprox albo podczas leczenia wystąpią:

 • trudne do wyjaśnienia bóle mięśni, ich nadmierna wrażliwość na dotyk lub osłabienie
 • utrzymujące się osłabienie mięśni

Nie należy stosować dawki leku Liprox większej niż 20 mg na dobę u pacjentów stosujących jednocześnie cyklosporynę, gemfibrozyl, inne fibraty lub niacynę w dawkach zmniejszających stężenie lipidów.

Nie należy stosować dawki leku Liprox większej niż 40 mg na dobę u pacjentów otrzymujących jednocześnie amiodaron lub werapamil.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

U pacjentów z niewydolnością nerek, u których klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 mL/ min dawka dobowa leku nie powinna przekraczać 20 mg.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Liprox należy stosować ostrożnie u chorych, którzy przebyli choroby wątroby. Czynna choroba wątroby jest przeciwwskazaniem do stosowania leku Liprox.

Pacjenci w podeszłym wieku

U osób powyżej 60 lat stwierdzono podobną skuteczność leku jak u osób młodszych oraz nie stwierdzono zwiększenia częstości występowania objawów niepożądanych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Liprox a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Liprox jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży.

Liprox a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety zażywające lek Liprox nie powinny karmić piersią. Nie wiadomo, czy lowastatyna przenika do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku Liprox z niżej wymienionymi substancjami. Zwiększają one ryzyko wystąpienia dolegliwości ze strony mięśni:

 • mibefradil
 • itrakonazol
 • ketokonazol
 • erytromycyna
 • klarytromycyna
 • inhibitory proteazy wirusa HIV
 • nefazodon
 • cyklosporyna
 • gemfibrozyl
 • inne fibraty
 • niacyna (kwas nikotynowy)

Amiodaron i werapamil

Jednoczesne stosowanie amiodaronu lub werapamilu z dużymi dawkami leku Liprox zwiększa ryzyko miopatii.

Pochodne kumaryny

Podczas jednoczesnego stosowania lowastatyny i pochodnych kumaryny może nastąpić u niektórych chorych wydłużenie czasu protrombinowego. Jeśli wskazane jest u tych pacjentów stosowanie leków przeciwzakrzepowych, lekarz powinien oznaczyć czas protrombinowy przed rozpoczęciem podawania lowastatyny, a potem okresowo w czasie leczenia, w celu upewnienia się, że nie nastąpiła istotna zmiana czasu protrombinowego.

Inne rodzaje interakcji

W trakcie leczenia lekiem Liprox nie należy spożywać więcej niż jedną lub dwie małe szklanki soku grejpfrutowego dziennie.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Liprox a alkohol

Leku Liprox nie należy przyjmować równocześnie z alkoholem.

Liprox a prowadzenie pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Liprox?

Lek Liprox należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25oC
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Liprox a ciąża
Liprox a karmienie piersią
Interakcje
Liprox a alkohol
Liprox a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo