Poradnik
tato to twój dzień
baby week
Lirra (Levocetirizini dihydrochloridum)

Lirra (Levocetirizini dihydrochloridum)

Lirra to lek przeciwhistaminowy, który zawiera lewocetyryzyny dichlorowodorek o działaniu przeciwalergicznym. Stosowany jest w celu łagodzenia objawów związanych alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz pokrzywką.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaLirra
Nazwa międzynarodowaLevocetirizini dihydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

dichlorowodorek lewocetyryzyny

Dostępne opakowania
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • hypromelozu
 • dwutlenek tytanu 
 • makrogol
Działanie / właściwości
 • przeciwhistaminowe 
 • przeciwalergiczne
Zastosowanie
 • leczenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym z przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa)
 • leczenie objawów pokrzywki
Przeciwwskazania
 • uczulenie na dichlorowodorek lewocetyryzyny, cetyryzynę, hydroksyzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli pacjent może mieć trudności z opróżnianiem pęcherza w stanach takich jak, np. uszkodzenie rdzenia kręgowego lub rozrost gruczołu krokowego
 • lek Lirra może powodować nasilenie napadów padaczkowych
 • gdy pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy zapytać lekarza, czy powinien on przerwać stosowanie leku Lirra na kilka dni przed wykonaniem testów
 • lek zawiera laktozę 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów): 

 • zmęczenie 
 • suchość w jamie ustnej 
 • ból głowy 
 • senność i/lub ospałość. 
 • inne działania niepożądane (patrz poniżej).
Możliwe interakcje z

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent zamierza przyjmować.

Ciąża

Można rozważyć zastosowanie lewocetyryzyny w okresie ciąży, jeżeli jest to konieczne, a decyduje o tym lekarz.

Karmienie piersią

Należy zachować ostrożność, przepisując lewocetyryzynę kobietom karmiącym piersią.

Dzieci

Nie zaleca się podawania tabletek powlekanych Lirra dzieciom w wieku mniej niż 6 lat, ponieważ nie jest możliwe odpowiednie dostosowanie dawki w przypadku tej postaci leku.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

U niektórych pacjentów stosujących lek Lirra mogą wystąpić: senność i/lub ospałość, zmęczenie i wyczerpanie. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn do czasu poznania swojej reakcji na lek.

Działanie i właściwości

Lirra to lek przeciwhistaminowy, który zawiera lewocetyryzyny dichlorowodorek o działaniu przeciwalergicznym. Stosowany jest w celu łagodzenia objawów związanych alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz pokrzywką.

Zastosowanie / wskazania

 • w celu leczenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym z przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa)
 • w leczeniu objawów pokrzywki

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.  

Zalecana dawka: 

Dorośli i dzieci w wieku 6 lat i starsze: jedna tabletka na dobę. 

Dawkowanie w specjalnych grupach pacjentów: 

Zaburzenia czynności nerek i wątroby.

U pacjenta z zaburzeniami czynności nerek dawka leku może być zmniejszona w zależności od stopnia zaburzeń czynności nerek. U dzieci dawkę należy także dostosować do masy ciała, a dawkę leku ustala lekarz. 

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie wolno stosować leku Lirra. 

Pacjenci, u których występują tylko zaburzenia czynności wątroby, powinni przyjmować zazwyczaj zalecaną dawkę. 

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek dawka leku może być zmniejszona 

w zależności od stopnia zaburzeń czynności nerek, a u dzieci dawka dodatkowo będzie dobrana w zależności od masy ciała. To lekarz ustali dawkę leku. 

Pacjenci w podeszłym wieku (65 lat i powyżej):

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawki, jeżeli czynność nerek nie jest nieprawidłowa. 

Stosowanie u dzieci:

Nie zaleca się stosowania leku Lirra u dzieci w wieku poniżej 6 lat. 

 

W jaki sposób i kiedy należy przyjmować lek Lirra? 

Lek do stosowania doustnego. 

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletki można przyjmować z pokarmem lub bez niego. 

 

Jak długo należy przyjmować lek Lirra? 

Okres leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i nasilenia objawów choroby oraz jest ustalany przez lekarza. 

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lirra 

U dorosłych, w przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Lirra, może występować senność. U dzieci może początkowo dojść do pobudzenia i niepokoju, a następnie do uczucia senności. 

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Lirra niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem, który zadecyduje o dalszym postępowaniu. 

 

Pominięcie zastosowania leku Lirra:

W przypadku pominięcia dawki leku Lirra bądź zastosowania dawki mniejszej niż zalecana przez lekarza, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. 

 

Przerwanie stosowania leku Lirra:

Przerwanie stosowania leku Lirra nie powinno wywołać szkodliwego działania na organizm. W rzadkich przypadkach może dojść do świądu po przerwaniu stosowania leku 

Lirra, nawet jeśli objawy te nie występowały przed rozpoczęciem terapii. Objawy te mogą ustępować samoistnie. W niektórych przypadkach objawy te mogą być intensywne i może być konieczne wznowienie leczenia. Objawy te powinny ustąpić po ponownym rozpoczęciu leczenia. 

Przeciwwskazania

Leku Lirra nie powinno się stosować w przypadku: 

 • uczulenia na dichlorowodorek lewocetyryzyny, cetyryzynę, hydroksyzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • ciężkich zaburzeń czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/ min). 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Lirra może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.  

Często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów): 

 • zmęczenie 
 • suchość w jamie ustnej 
 • ból głowy 
 • senność i/lub ospałość

Niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów): 

 • wyczerpanie  
 • bóle brzucha

Częstość nieznana:  

 • kołatania serca
 • zwiększona częstość rytmu serca
 • napady drgawkowe 
 • uczucie mrowienia, drętwienia
 • zawroty głowy
 • omdlenie
 • drżenia
 • zaburzenia smaku
 • uczucie wirowania/kołysania
 • zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, rotacyjne ruchy gałek ocznych (niekontrolowany okrężny ruch gałek ocznych)
 • bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego  
 • obrzęk
 • świąd, wysypka, pokrzywka (obrzęk, zaczerwienienie i świąd skóry), wykwity skórne
 • skrócenie oddechu
 • zwiększenie masy ciała  
 • ból mięśni, ból stawów
 • agresja lub pobudzenie, omamy 
 • depresja
 • bezsenność, nawracające myśli samobójcze lub chorobliwe zainteresowanie samobójstwem  
 • koszmary senne  
 • zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby 
 • wymioty, zwiększony apetyt, nudności i biegunka 
 • świąd po przerwaniu stosowania leku

W razie wystąpienia pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Objawy reakcji nadwrażliwości mogą obejmować:  

 • obrzęk ust, języka, twarzy i/lub gardła
 • problemy w oddychaniu lub przełykaniu (ucisk w klatce piersiowej lub świszczący oddech)  
 • pokrzywkę
 • nagłe zmniejszenie ciśnienia krwi prowadzące do zapaści lub wstrząsu, które mogą być śmiertelne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Lirra należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: 

 • jeśli pacjent może mieć trudności z opróżnianiem pęcherza w stanach takich jak, np. uszkodzenie rdzenia kręgowego lub rozrost gruczołu krokowego. Wówczas należy poradzić się lekarza.  
 • lek Lirra może powodować nasilenie napadów padaczkowych. Z tego tez powodu należy poradzić się lekarza, jeśli u pacjenta występuje padaczka lub ryzyko wystąpienia drgawek. 
 • gdy pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy zapytać lekarza, czy powinien on przerwać stosowanie leku Lirra na kilka dni przed wykonaniem testów. Lek może wpływać na wyniki testów alergicznych 
 • lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Lirra a ciąża

W ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Można rozważyć zastosowanie lewocetyryzyny w okresie ciąży, jeżeli jest to konieczne, a decyduje o tym lekarz.

Lirra a karmienie piersią

W okresie karmienia piersią, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować ostrożność, przepisując lewocetyryzynę kobietom karmiącym piersią.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent zamierza przyjmować. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Lirra a alkohol

U wrażliwych pacjentów, jednoczesne podawanie leku Lirra z alkoholem lub innymi substancjami, które wpływają na czynność mózgu, może spowodować dodatkowe obniżenie czujności i zdolności reagowania.

Lirra a prowadzenie pojazdów

U niektórych pacjentów stosujących lek Lirra mogą wystąpić: senność i/lub ospałość, zmęczenie i wyczerpanie. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn do czasu poznania swojej reakcji na lek. Jednakże specjalne testy przeprowadzone u zdrowych osób nie wykazały występowania zaburzeń koncentracji, zdolności reagowania lub zdolności prowadzenia pojazdów po przyjęciu leku w zalecanej dawce.

Przechowywanie

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lirra a ciąża
Lirra a karmienie piersią
Interakcje
Lirra a alkohol
Lirra a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki