Kategorie

Loperamid WZF (Loperamidi hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Loperamid WZF?

Loperamid WZF zawiera substancję czynną chlorowodorek loperamidu. Działa przeciwbiegunkowo. Lek ten jest wskazany w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej.

Podstawowe informacje

NazwaLoperamid WZF
Nazwa międzynarodowaLoperamidi hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

2 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek loperamidu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • powidon K-25
 • kwas stearynowy
Dostępne opakowania
 • 15 tabletek
 • 30 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwbiegunkowe

Zastosowanie

Objawowe leczenie ostrej i przewlekłej biegunki

Przeciwwskazania
 • uczulenie na chlorowodorek loperamidu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • wiek poniżej 6 lat
 • nasilona biegunka z krwią i gorączką
 • stany zapalne jelit
 • biegunka poantybiotykowa
 • osłabienie czynności ruchowej jelit, zaparcia lub wzdęcie brzucha
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)
 • poważna choroba wątroby
 • rzadko występująca dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

 • nudności, wymioty, niestrawność
 • rozszerzenie końcowego odcinka jelita grubego
 • oddawanie wiatrów
 • senność
 • zawroty głowy
Możliwe interakcje z
 • chinidyną
 • rytonawirem
 • itrakonazolem
 • gemfibrozylem
 • ketakonazolem
 • desmopresyną
Ciąża

Nie zaleca się podawania leku Loperamid WZF kobietom w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 6 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli po przyjęciu leku występuje zmęczenie, senność i zawroty głowy, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Loperamid WZF?

Loperamid WZF jest lekiem przeciwbiegunkowym. Skutkiem jego działania jest zmniejszenie częstości i liczby wypróżnień.

Działa w następujący sposób:

 • wydłuża czas przejścia pokarmu przez przewód pokarmowy
 • zmniejsza wydalanie wody i soli mineralnych
 • zwiększa napięcie zwieracza odbytu

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Loperamid WZF?

Lek stosuje się w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki oraz w celu zmniejszenia ilości wydzieliny u pacjentów z wytworzoną przetoką końcowego odcinka jelita cienkiego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Loperamid WZF?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostra biegunka:

Dorośli

 • pierwsza dawka to 2 tabletki (4 mg)
 • następnie 1 tabletka (2 mg) po każdym kolejnym wolnym stolcu
 • dawka maksymalna wynosi 8 tabletek (16 mg) na dobę

Dzieci w wieku 6 lat i powyżej

 • pierwsza dawka to 1 tabletka (2 mg)
 • następnie 1 tabletka (2 mg) po każdym kolejnym wolnym stolcu
 • dawka maksymalna leku musi być dostosowana do masy ciała (3 tabletki na 20 kg masy ciała na dobę)

Jeśli w przeciągu 2 dni nie zostanie zauważona poprawa, należy skontaktować się z lekarzem.

Przewlekła biegunka:

Dorośli

 • początkowa dawka wynosi 2 tabletki (4 mg) na dobę
 • początkową dawkę należy zmodyfikować aż do momentu uzyskania od 1 do 2 normalnych stolców na dobę, co zazwyczaj osiąga się poprzez stosowanie dawki podtrzymującej wynoszącej od 1 do 6 tabletek (od 2 do 12 mg) na dobę
 • dawka maksymalna leku to 8 tabletek (16 mg) na dobę

Dzieci w wieku 6 lat i powyżej

 • początkowa dawka to 1 tabletka (2 mg) na dobę
 • początkową dawkę należy zmodyfikować aż do momentu uzyskania od 1 do 2 normalnych stolców na dobę, co zazwyczaj osiąga się poprzez stosowanie dawki podtrzymującej wynoszącej od 1 do 6 tabletek (od 2 do 12 mg) na dobę
 • dawka maksymalna leku musi być dostosowana do masy ciała (3 tabletki na 20 kg masy ciała na dobę)

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak konieczności modyfikacji dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Loperamid WZF należy stosować ostrożnie z powodu zmniejszenia metabolizmu związanego z efektem pierwszego przejścia przez wątrobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem.

Objawy przedawkowania:

 • zaparcie
 • zatrzymanie moczu
 • osłabienie czynności ruchowej jelit (niedrożność jelit)
 • zwężenie źrenic
 • zwiększone napięcie mięśni
 • senność
 • spowolnienie oddechu

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Loperamid WZF?

Lek Loperamid WZF jest przeciwwskazany:

 • u pacjentów uczulonych na chlorowodorek loperamidu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u dzieci poniżej 6. roku życia 
 • w leczeniu zasadniczym nasilonej biegunki z krwią i gorączką (ostra czerwonka)
 • w leczeniu zasadniczym stanów zapalnych jelit takich jak: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, bakteryjne zapalenie jelit
 • w leczeniu zasadniczym biegunki poantybiotykowej (tzw. rzekomobłoniaste zapalenie jelit)
 • w leczeniu zasadniczym u pacjentów z osłabieniem czynności ruchowej jelit (niedrożność jelit), zaparciem lub wzdęciem brzucha

Leku Loperamid WZF nie należy stosować w przypadkach, w których powinno się unikać zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, okrężnicy olbrzymiej i toksycznego rozszerzenia okrężnicy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Loperamid WZF może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Loperamid WZF i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

 • występujący nagle obrzęk twarzy, warg lub gardła - mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej
 • pojedyncze przypadki chorób skóry w postaci wysypki, silnego podrażnienia, zaczerwienienia, z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem skóry
 • ból brzucha, osłabienie czynności ruchowej jelit (niedrożność jelit), silne wzdęcie brzucha
 • zaparcia

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku u pacjenta wystąpią:

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

 • wysypka, świąd skóry, pokrzywka
 • trudności z oddawaniem moczu

Inne działania niepożądane:

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

 • nudności, wymioty, niestrawność
 • rozszerzenie końcowego odcinka jelita grubego (zwane rozszerzeniem okrężnicy, toksycznym rozszerzeniem okrężnicy)
 • oddawanie wiatrów
 • senność lub zawroty głowy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Loperamid WZF pacjent powinien poradzić się lekarza, jeśli występuje u niego:

 • zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)
 • poważna choroba wątroby (niewydolność wątroby)
 • rzadko występująca dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy

Podczas stosowania leku pacjent powinien otrzymywać odpowiednie ilości wody i soli mineralnych, aby zapobiec odwodnieniu i niedoborom soli mineralnych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Loperamid WZF a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się podawania leku Loperamid WZF kobietom w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze.

Loperamid WZF a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek przenika do mleka matki, dlatego nie należy stosować go w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki mogące powodować zwiększenie stężenia loperamidu w osoczu:

 • chinidyna
 • rytonawir
 • itrakonazol
 • gemfibrozyl
 • ketakonazol

Jednoczesne stosowanie loperamidu z desmopresyną może natomiast powodować zwiększenie jej stężenia w osoczu.

Leki o podobnych właściwościach farmakologicznych mogą nasilać działanie loperamidu, a leki przyspieszające pasaż przez przewód pokarmowy mogą hamować jego działanie.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Loperamid WZF a alkohol

Brak danych.

Loperamid WZF a prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, jeśli jednak po przyjęciu leku występuje zmęczenie, senność i zawroty głowy, należy zachować ostrożność podczas wykonywania tych czynności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Loperamid WZF?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego