Poradnik
strefa-opalania-2926
Losacor (Losartanum kalicum)

Losacor (Losartanum kalicum)

Losacor zawiera w swoim składzie losartan, należący do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Powoduje on rozszerzenie naczyń krwionośnych, na skutek czego zmniejsza się ciśnienie tętnicze. Spowalnia również pogorszenie czynności nerek u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaLosacor
Nazwa międzynarodowaLosartanum kalicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

50 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Losartan potasowy

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • powidon
 • krospowidon
 • stearylofumaran sodu
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • makrogol 400
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • rozszerza naczynia krwionośne
 • zmniejsza ciśnienie tętnicze
Zastosowanie
 • leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego
 • ochrona nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II
 • leczenie pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i pogrubioną ścianą lewej komory serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na losartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • pacjenci z cukrzycą lub zaburzeniami czynności nerek leczeni aliskirenem
 • drugi i trzeci trymestr ciąży
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • obrzęk naczynioruchowy
 • nasilone wymioty lub biegunka prowadzące do nadmiernej utraty płynów i soli z organizmu
 • stosowanie leków moczopędnych lub diety z ograniczeniem soli
 • zwężenie lub niedrożność naczyń krwionośnych doprowadzających krew do nerek
 • niedawny przeszczep nerki
 • zaburzenie czynności wątroby
 • niewydolność serca z zaburzeniami czynności nerek lub bez zaburzeń albo współistniejącymi ciężkimi, zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca
 • zaburzenia dotyczące zastawek serca lub mięśnia serca
 • choroba niedokrwienna serca lub zaburzenia naczyniowo-mózgowe
 • pierwotny hiperaldosteronizm
 • przyjmowanie inhibitorów ACE i alskirenu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • zmniejszenie ciśnienia krwi występujące podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej
 • osłabienie
 • zmęczenie
 • zbyt mało cukru we krwi
 • zbyt dużo potasu we krwi
 • zmiany w czynności nerek, w tym niewydolność nerek
 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek
 • zwiększenie stężenia mocznika we krwi, stężenia kreatyniny oraz potasu w surowicy krwi u pacjentów z niewydolnością serca
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie krwi
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • baklofenem
 • amifostyną
 • lekami zatrzymującymi potas lub mogącymi zwiększać stężenie potasu we krwi
 • lekami oszczędzającymi potas, takimi jak niektóre leki moczopędne
 • heparyną
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • litem
 • inhibitorami ACE
 • aliskirenem
Ciąża

Nie należy stosować leku u kobiet w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Losacor podczas karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat oraz u dzieci i młodzieży z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli podczas przyjmowania leku pojawi się uczucie zmęczenia lub zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Losacor?

Losartan, substancja czynna leku, należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Angiotensyna II to substancja wytwarzana w organizmie, która wiążąc się z receptorami w ścianach naczyń krwionośnych powoduje ich zwężenie, czego skutkiem jest zwiększenie ciśnienia tętniczego. Lek Losacor zapobiega temu wiązaniu, przez co powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, prowadzące do zmniejsza ciśnienia tętniczego. Spowalnia również pogorszenie czynności nerek u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Losacor?

Lek Losacor stosuję się w:

 • leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży w wieku od 6 lat
 • ochronie nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II z zaburzeniami czynności nerek i białkomoczem (stan, w którym mocz zawiera nieprawidłową ilość białka)
 • leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, gdy leczenie lekami z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny jest uważane przez lekarza za nieodpowiednie
 • zmniejszeniu ryzyka wystąpienia udaru mózgu u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i pogrubieniem ściany lewej komory serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Losacor?

Lek ten należy zawsze stosować z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania:

 • tabletki połykać popijając szklanką wody
 • próbować przyjmować codzienną dawkę leku o tej samej porze każdego dnia
 • tabletkę można podzielić na dwie równe dawki
 • przyjmować niezależnie od posiłków

Nadciśnienie tętnicze:

Dorośli

 • stosowana dawka początkowa i podtrzymująca u większości pacjentów wynosi 50 mg raz na dobę
 • maksymalne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuję się w ciągu 3 do 6 tygodni od rozpoczęcia leczenia
 • losartan można stosować w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, zwłaszcza z lekami moczopędnymi

Dzieci w wieku od 6 lat

 • dawka początkowa dla pacjentów o masie ciała > 20 kg do < 50 kg to 0,7 mg na kg masy ciała przyjmowana raz na dobę; w wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę
 • u pacjentów o masie ciała > 50 kg zazwyczaj stosowana dawka wynosi 50 mg raz na dobę; w wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 100 mg raz na dobę 

Nadciśnienie tętnicze i cukrzyca typu II:

 • dawka początkowa to 50 mg 1 raz na dobę
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 100 mg 1 raz na dobę
 • lek można stosować równolegle z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi i przeciwcukrzycowymi

Niewydolność serca:

 • dawka początkowa to 12,5 mg raz na dobę
 • dawkę zwiększa się stopniowo w odstępach jednotygodniowych zgodnie z tolerancją pacjenta: 12,5 mg raz na dobę w pierwszym tygodniu, w drugim tygodniu 25 mg na dobę, 50 mg na dobę w trzecim tygodniu, 100 mg na dobę w czwartym tygodniu, aż do maksymalnej dawki 150 mg raz na dobę w piątym tygodniu leczenia

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca potwierdzonym w EKG:

 • dawka początkowa leku Losacor wynosi 50 mg raz na dobę
 • w zależności od zmian ciśnienia tętniczego należy dodać hydrochlorotiazyd w małej dawce i (lub) zwiększyć dawkę produktu leczniczego Losacor do 100 mg raz na dobę

Pacjenci w podeszłym w wieku

 • u pacjentów w wieku powyżej 75 lat należy rozważyć rozpoczęcie leczenia od dawki 25 mg
 • dostosowanie dawki u osób w wieku podeszłym nie jest konieczne

Pacjenci ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową

 • dawka początkowa wynosi 25 mg raz na dobę, przy jednoczesnym stosowaniu wysokich dawek leków moczopędnych

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i u pacjentów leczonych hemodializą

 • brak konieczności dostosowywania dawki początkowej

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

 • należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie
 • Losacor jest przeciwwskazany do stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Losacor

W przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości tabletek należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Objawy przedawkowania to: 

 • niskie ciśnienie tętnicze
 • szybkie bicie serca
 • rzadziej - zwolnienie czynności serca

Pominięcie zastosowania leku Losacor

W przypadku pominięcia dawki, należy następną dawkę przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Losacor?

Lek Losacor jest przeciwskazany w następujących sytuacjach:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • drugi i trzeci trymestr ciąży
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Losacor z produktami leczniczymi zawierającymi aliskiren u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Losacor może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Losacor i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów ciężkiej reakcji alergicznej: 

 • wysypka
 • świąd
 • obrzęk twarzy, warg, ust lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • niskie ciśnienie tętnicze (zwłaszcza po nadmiernej utracie wody z organizmu np. u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych)
 • zależne od dawki objawy ortostatyczne, takie jak zmniejszenie ciśnienia krwi występujące podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej
 • osłabienie
 • zmęczenie
 • zbyt mało cukru we krwi (hipoglikemia)
 • zbyt dużo potasu we krwi (hiperkaliemia)
 • zmiany w czynności nerek, w tym niewydolność nerek,
 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość)
 • zwiększenie stężenia mocznika we krwi, stężenia kreatyniny oraz potasu w surowicy krwi u pacjentów z niewydolnością serca

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

 • senność
 • ból głowy
 • zaburzenia snu
 • uczucie przyspieszonej czynności serca (kołatanie)
 • silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)
 • skrócenie oddechu (duszność)
 • ból brzucha
 • zaparcie
 • biegunka
 • nudności
 • wymioty
 • pokrzywka
 • swędzenie (świąd)
 • wysypka
 • miejscowe obrzęki
 • kaszel

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • nadwrażliwość
 • obrzęk naczynioruchowy
 • zapalenie naczyń krwionośnych (w tym plamica Schönleina-Henocha)
 • uczucie drętwienia lub mrowienia (parestezje)
 • omdlenie
 • bardzo szybkie i nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków)
 • udar mózgu
 • zapalenie wątroby
 • zwiększona aktywność enzymu wątrobowego zwanego aminotransferazą alaninową we krwi, zwykle ustępująca po zaprzestaniu leczenia

Częstość nieznana:

 • zmniejszona liczba płytek krwi
 • migrena
 • zaburzenia czynności wątroby
 • ból mięśni i stawów
 • objawy grypopodobne
 • ból pleców oraz zakażenia dróg moczowych
 • zwiększona wrażliwość na światło słoneczne (uczulenie na światło)
 • niewyjaśnione bóle mięśni z ciemnym (koloru herbaty) moczem (rabdomioliza)
 • niemoc płciowa (impotencja)
 • zapalenie trzustki
 • małe stężenie sodu we krwi (hiponatremia)
 • depresja
 • ogólne złe samopoczucie
 • dzwonienie, brzęczenie, szum lub trzaski w uszach (szumy uszne)
 • zaburzenia smaku

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Losacor należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występuje:

 • obrzęk naczynioruchowy (nagły obrzęk twarzy, warg, gardła i języka)
 • nasilone wymioty lub biegunka prowadzące do nadmiernej utraty płynów i soli z organizmu
 • stosowanie leków moczopędnych lub diety z ograniczeniem soli - prowadzi to do nadmiernej utraty płynów i soli z organizmu
 • zwężenie lub niedrożność naczyń krwionośnych doprowadzających krew do nerek
 • niedawno wykonany przeszczep nerki
 • zaburzenie czynności wątroby
 • niewydolność serca z zaburzeniami czynności nerek lub bez zaburzeń albo współistnieją ciężkie, zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia dotyczące zastawek serca lub mięśnia serca
 • choroba niedokrwienna serca (spowodowana przez zmniejszony przepływ krwi w naczyniach krwionośnych serca)
 • zaburzenia naczyniowo-mózgowe (spowodowane przez zmniejszenie krążenia krwi w mózgu)
 • pierwotny hiperaldosteronizm (zespół spowodowany zwiększonym wydzielaniem hormonu aldosteronu przez nadnercza, na skutek nieprawidłowości w obrębie nadnerczy)
 • przyjmowanie któregokolwiek z leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego: alskirenu lub inhibitorów ACE (enalapryl, lizynopryl, ramipryl) - zwłaszcza, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą

Lekarz prowadzący może zalecić regularną kontrolę czynności nerek, ciśnienia tętniczego oraz stężenia elektrolitów (np. potasu) we krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Losacor a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Losacor.

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w początkowym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu, ponieważ może on zaszkodzić dziecku.

Losacor a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu:

 • innych zmniejszających ciśnienie krwi, ponieważ może dojść do dodatkowego obniżenia ciśnienia krwi
 • trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych
 • leków przeciwpsychotycznych (stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • baklofenu (stosowany w różnego typu skurczach mięśni)
 • amifostyny (stosowana w celu profilaktyki działań niepożądanych po zastosowaniu leków przeciwnowotworowych lub radioterapii)
 • leków zatrzymujących potas lub mogących zwiększać stężenie potasu we krwi, np. suplementy potasu, substytuty soli zawierające potas lub leki oszczędzające potas, takie jak niektóre leki moczopędne (amiloryd, triamteren, spironolakton) lub heparyna
 • niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak indometacyna, inhibitory COX-2 (leki zmniejszające stan zapalny oraz stosowane w celu łagodzenia bólu), ponieważ mogą osłabić działanie losartanu zmniejszające ciśnienie krwi
 • zawierających lit - mogą być konieczne okresowe badania krwi
 • inhibitorów ACE
 • aliskirenu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Losacor a alkohol

Brak danych.

Losacor a prowadzenie pojazdów

Jeśli u pacjenta stosującego lek wystąpią zawroty głowy lub senność należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, zwłaszcza na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Losacor?

Lek należy przechowywać:

 • w temperaturze poniżej 25°C
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Losacor a ciąża
Losacor a karmienie piersią
Interakcje
Losacor a alkohol
Losacor a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki