Kategorie

Luminalum czopki (Phenobarbitalum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Luminalum czopki?

Lek Luminalum, którego substancją czynną jest fenobarbital, występuję w postaci czopków doodbytniczych. Należy on do grupy leków zwanych barbituranami. W zależności od dawki wykazuje działanie uspokajające w mniejszych dawkach a w większych dawkach, nasenne i przeciwdrgawkowe.

Podstawowe informacje

NazwaLuminalum czopki
Nazwa międzynarodowaPhenobarbitalum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

15 mg

PostaćCzopki doodbytnicze
Skład - substancja czynna

Fenobarbital

Skład - substancje pomocnicze

Tłuszcz stały

Dostępne opakowania

10 czopków doodbytniczych

Działanie / właściwości
 • uspokajające
 • nasenne
 • przeciwdrgawkowe
 • rozkurczowe
Zastosowanie

 Środek uspokajający

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub substancje pomocnicze
 • porfiria
 • zaburzenia oddychania i (lub) niewydolność oddechowa, bezdech senny (powtarzające się przerwy w oddychaniu występujące podczas snu i powodujące niedotlenienie)
 • uzależnienie od leków
 • ciężka niewydolność wątroby lub nerek
 • jednoczesne zażywanie sakwinawiru i ifosfamidu
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ryzyko wystąpienia uzależnienia fizycznego lub psychicznego podczas stosowania leku
 • dzieci leczone długotrwale fenobarbitalem powinny stosować witaminę D w celu zapobiegania rozwojowi krzywicy
 • jeżeli pojawią się reakcje nadwrażliwości (reakcje skórne, zaburzenia wątroby), pacjent powinien lek odstawić i skontaktować się z lekarzem
 • jeżeli pacjent ma niewydolność wątroby lub nerek, lekarz może zmniejszyć dawkę leku i zlecić badania
 • u pacjentów stosujących lek, może dojść do zmiany zachowania, w tym do pojawienia się myśli samobójczych; w takiej sytuacji należy zasięgnąć porady lekarza
 • u dzieci lek może wywoływać podniecenie, nadmierne pobudzenie i drazliwość
 • u dzieci i pacjentów z ostrym bólem mogą wystąpić reakcje paradoksalne jak: podniecenie, niepokój, splątanie a dodatkowo u dzieci nadmierne pobudzenie i drazliwość
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste działania niepożądane:

 • poranna senność
 • trudności w utrzymaniu równowagi i koordynacji (chwiejny chód)- szczególnie osoby w podeszłym wieku

Częste działania niepożądane:

 • skórne reakcje alergiczne (często osutka plamisto-grudkowa lub osutka płonicopodoobna
Możliwe interakcje z
 • sakwinawirem (stosowany w leczeniu wirusa HIV)
 • ifosfamidem (stosowany w chemioterapii przeciwnowotworowej)
Ciąża

Decyzję o stosowaniu leku Luminalum w okresie ciąży podejmie lekarz

Karmienie piersią

W okresie laktacji stosowanie leku Luminalum jest niewskazane

Dzieci

Lek Luminalum nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 30 miesięcy

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W okresie stosowania leku Luminalum nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, ze względu na ryzyko osłabienia sprawności psychomotrycznej

Działanie i właściwości

Jak działa lek Luminalum?

Lek Luminalum wykazuje działania uspokajające a większych dawkach nasenne i przeciwdrgawkowe. Dodatkowo lek ten osłabia napięcie mięśni gładkich i działa rozkurczowo.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Luminalum?

Lek Luminalum stosuje się jako środek uspokajający.

Dawkowanie

Jak stosować lek Luminalum?

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany u dzieci w wieku od 30 miesięcy do 10 lat.

Dawkowanie ustalane jest przez lekarza indywidualnie do pacjenta.

Lek Luminalum w celu uspokojenia stosuje się w dawkach:

 • dzieci w wieku od 30 miesięcy do 6 roku życia: 1 do 2 czopków (15 mg do 30 mg) na dobę
 • dzieci w wieku od 6 do 10 lat: 2 do 3 czopków (30 mg do 45 mg) na dobę

Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 30 miesięcy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Luminalum

W przypadku przyjęcia przez pacjenta zbyt dużej ilości dawki, pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza. W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku Luminalum w czasie około godziny mogą wystąpić objawy takie jak:

 • nudności
 • wymioty
 • ból głowy
 • natręctwa
 • splątanie
 • spowolnienie oddechu
 • niedrożność tchawiczo-oskrzelowa
 • zmniejszenie ciśnienia tętniczego

Pominięcie dawki leku Luminalum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy przyjąć od razu pominiętą dawkę leku Luminalum, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Wtedy należy pominąć opuszczoną dawkę leku i kontynuować leczenie zgodne z zaleconym schematem dawkowania.

Przerwanie terapii lekiem Luminalum

Pacjent nie powinien samemu podejmować decyzji o przerwaniu kuracji, tylko po konsultacji z lekarzem, gdyż nagłe odstawienie fenobarbital może wywołać objawy odstawienne jak:

 • delirium (majaczenie, w których trakcie pacjent widzi i słyszy osoby oraz nieistniejące rzeczy)
 • drżenie
 • drgawki
 • bezsenność
 • drażliwość
 • koszmary senne
 • zgon

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Luminalum?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Luminalum jest:

 • uczulenie na substancję czynną lub substancje pomocnicze
 • porfiria (choroba polegająca na nieprawidłowym wytwarzaniu hemu - składnika hemoglobiny)
 • zaburzenia oddychania i (lub) niewydolność oddechowa, bezdech senny (powtarzające się przerwy w oddychaniu występujące podczas snu i powodujące niedotlenienie)
 • uzależnienie od leków
 • ciężka niewydolność wątroby lub nerek
 • jednoczesne zażywanie sakwinawiru (stosowany w leczeniu wirusa HIV), gdyż Luminalum zmniejsza jego skuteczność
 • przyjmowanie w tym samym czasie ifosfamidu (stosowany w chemioterapii przeciwnowotworowej), gdyż istnieje ryzyko uszkodzenia układu nerwowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Luminalum może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste działania niepożądane (częściej niż 1 na 10 osób):

 • poranna senność
 • trudności w utrzymaniu równowagi i koordynacji (chwiejny chód)- szczególnie osoby w podeszłym wieku

Częste działania niepożądane (mniej niż 1 do 10 osób na 100):

 • skórne reakcje alergiczne (często osutka plamisto-grudkowa lub osutka płonicopodoobna

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • niedokrwistość megaloblastyczna (objawiająca się m.in. znacznym zmęczeniem lub osłabieniem)

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 1000 osób):

 • zaburzenia osobowości
 • zawroty głowy
 • bóle głowy

Bardzo rzadkie działania niepożądane (u mniej niż 1 pacjentów na 10 000):

 • zapalenie wątroby i zaburzenia jej czynności
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w tym aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej i gamma glutamylotranspeptydazy (GGTP)
 • zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka - zespół Lyella
 • choroba Dupuytrena (przykurcz rozcięgna dłoniowego)

Działania niepożądane o nieznanej częstotliwości (częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych):

 • zespół nadwrażliwości - gorączka, wykwity skórne, wysypka, eozynofilia
 • uzależnienie psychiczne i fizyczne od barbituranów
 • bóle stawów (zespół bark-ręka lub reumatyzm związany z barbituranami)
 • problemu z chodzeniem niekiedy w połączeniu z zaburzeniami mowy

U niektórych osób spostrzeżono podczas stosowania leku Luminalum zmniejszenie gęstości kości, osteopenię, osteoporozę i złamania.

W przypadku wystąpienia reakcji nietolerancji (zaburzenia wątroby, reakcje skórne) należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Luminalum należy omówić z lekarzem lub farmaceutą następujące kwestie:

 • ryzyko wystąpienia uzależnienia fizycznego lub psychicznego podczas stosowania leku a nagłe odstawienie może powodować pojawienie się objawów odstawiennych jak: delirium, drżenia drgawki, bezsenność, drażliwość, koszmary senne, a nawet zgon; lek należy dostawiać powoli
 • dzieci leczone długotrwale fenobarbitalem powinny stosować witaminę D w celu zapobiegania rozwojowi krzywicy
 • jeżeli pojawią się reakcje nadwrażliwości (reakcje skórne, zaburzenia wątroby), pacjent powinien lek odstawić i skontaktować się z lekarzem
 • jeżeli pacjent ma niewydolność wątroby lub nerek, lekarz może zmniejszyć dawkę leku i zlecić badania
 • u pacjentów stosujących lek, może dojść do zmiany zachowania, w tym do pojawienia się myśli samobójczych; w takiej sytuacji należy zasięgnąć porady lekarza
 • u dzieci lek może wywoływać podniecenie, nadmierne pobudzenie i drazliwość
 • u dzieci i pacjentów z ostrym bólem mogą wystąpić reakcję paradoksalne jak: podniecenie, niepokój, splątanie a dodatkowo u dzieci nadmierne pobudzenie i drazliwość

U pacjentów stosujących fenobarbital odnotowywano zagrażające życie objawy zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka, do których należą:

 • rozsiana wysypka na skórze (z pęcherzykami i złuszczaniem skóry - w szczególności w okolicach ust, nosa, oczu i narządów płciowych) - zespół Sevensa-Johnsona
 • cięższa postać wywołująca rozległe złuszczanie skóry (ponad 30 % powierzchni ciała - toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

W przypadku pojawienia się reakcji skórnych należy lek odstawić, skontaktować się z lekarzem i nie stosować ponownie fenobarbtialu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Luminalum czopki a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Luminalum w postaci czopków może być podawany kobietom w ciąży, tylko jeśli lekarz uzna to za konieczne a inne bezpieczniejsze metody są niemożliwe do zastosowania.

Badania wykazały, że zażywanie barbituranów w okresie ciąży może prowadzić do wad rozwojowych płodu.

Luminalum czopki a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

W okresie laktacji stosowanie leku Luminalum jest niewskazane ze względu na przenikalność do mleka matki, co może wpłynąć na zmniejszenie przyrostu masy ciała noworodka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, bez recepty oraz produkty ziołowe są już stosowane bądź planuje przyjmować pacjent.

Nie wolno stosować w jednym czasie Luminalum z:

 • sakwinawirem (stosowany w leczeniu wirusa HIV)
 • ifosfamidem (stosowany w chemioterapii przeciwnowotworowej)

Stosowanie jednoczesne Luminalum z następującymi substancjami jest zdecydowanie odradzane:

 • alkoholem (również z lekami zawierającymi alkohol)
 • rytonawirem (stosowany w leczeniu wirusa HIV)

Podczas stosowania w tym samym czasie Luminalum i poniższych leków, należy zachować ostrożność:

 • leki przeciwpadaczkowe jak: kwas walproinowy, felbamat, walpromid, porgabid, karbamazepina, fenytoina i inne pochodne hydantoiny
 • leki przeciwzakrzepowe
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
 • leki przeciwpsychotyczne
 • niektóre leki stosowanie w terapii zakażeń wirusem HIV jak: zydowudyna, amprenawir, indynawir oraz nelfinawir
 • cyklosporyna i takrolimus (stosowanie w celu zapobieganiu odrzutów przeszczepów)
 • teofilina, aminofilina (terapia astmy oskrzelowej)
 • montelukast (terapia astmy oskrzelowej)
 • doksycyklina, itrakonazol (terapia zakażeń)
 • leki stosowane w leczeniu chorób serca jak: chinidyna, hydrochinidyna, digoksyna, acetylodigoksyna, dihydropirydyna, dizopramid, niektóre beta-adrenolityki (np. propranolol, alprenolol, metoprolol)
 • leki zawierające estrogeny i progestageny (nie jako środki antykoncepcyjne)
 • kortykosteroidy (glikokortykoidy stosowane ogólnoustrojowo i mineralokortykoidy)
 • benzodiazepiny i inne leki przeciwlękowe (karbaminiany, kaptodiamina, etifoksyna)
 • hormony tarczycy
 • kwas foliowy (w leczeniu anemii)
 • lidokaina (stosowana do znieczuleń)
 • metadon (lek przeciwbólowy)
 • pochodne morfiny (przeciwbólowe i przeciwkaszlowe leki)
 • prokarbazyna (w leczeniu niektórych nowotworów)
 • metotreksat (w leczeniu nowotworów i reumatoidalnego zapalenia stawów)
 • leki nasenne i uspokajające
 • leki przeiwhistaminowe o działaniu uspokajającym (stosowane np. w alergii)
 • baklofen, talomid (stosowany w terapii wysokiego ciśnienia)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Luminalum czopki a alkohol

W okresie stosowania leku Luminalum przeciwwskazane jest spożywanie alkoholu, ze względu na potęgowanie działania leku przez alkohol.

Luminalum czopki a prowadzenie pojazdów

W okresie stosowania leku Luminalum nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, ze względu na ryzyko osłabienia sprawności psychomotrycznej

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Luminalum?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego