Kategorie

Luminalum (Phenobarbitalum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Luminalum ?

Lek Luminalum, którego substancją czynną jest fenobarbital, występuję w postaci tabletek. W zależności od dawki, wykazuje działanie uspokajające w mniejszych dawkach a w większych dawkach, nasenne i przeciwdrgawkowe.

Podstawowe informacje

NazwaLuminalum
Nazwa międzynarodowaPhenobarbitalum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 15 mg
 • 100 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

fenobarbital

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza
 • skrobia ziemniaczana
 • talk
 • kwas stearynowy
 • karboksymetyloskrobia sodowa typu A
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

10 tabletek

Działanie / właściwości
 • uspokajające
 • nasenne
 • przeciwdrgawkowe
Zastosowanie
 • uogólnione napady padaczkowe toniczno-kloniczne
 • napady częściowo proste, w szczególności przy padaczce lekoopornej
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną (fenobarbital) lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • porfiria (choroba polegająca na nieprawidłowym wytwarzaniu hemu - składnika hemoglobiny)
 • ciąża
 • karmienie piersią
 • choroba alkoholowa
 • niewydolność oddechowa
 • ostre zatrucie środkami wpływającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy
 • ciężka niewydolność wątroby
 • śpiączka wątrobowa
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • uzależnienie psychiczne i fizyczne
 • ciężkie reakcje skórne
 • reakcje paradoksalne u pacjentów z ostrym bólem
 • zaburzenia zachowania
 • pacjenci z niewydolnością nerek
 • zaburzenia czynnościowe wątroby
 • pacjenci w podeszłym wieku
 • astma oskrzelowa
 • nietolerancja niektórych cukrów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste:

 • senność
 • pobudzenie
 • dezorientacja
 • hiperkineza (wzmożona pobudliwość ruchowa)
 • depresja
 • ataksja (trudność z koorydnacją ruchów i utrzymaniem równowagi)
 • koszmary nocne
 • nerwowość
 • omamy
 • bezsenność
 • niepokój
 • bóle i zawroty głowy
 • nieprawidłowości w myśleniu
Możliwe interakcje z

Brak danych

Ciąża

Podczas ciąży pacjenta nie powinna zażywać leku Luminalum

Karmienie piersią

W okresie laktacji stosowanie leku Luminalum jest niewskazane

Dzieci

Leku Luminalum nie należy stosować u dzieci

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W okresie stosowania leku Luminalum nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, ze względu na ryzyko osłabienia sprawności psychomotrycznej

Działanie i właściwości

Jak działa lek Luminalum?

Lek Luminalum działa poprzez zahamowanie wytwarzania hormonu tyreotropowego i zmniejsza napięcie mięśni gładkich.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Luminalum?

Lek Luminalum znalazł zastosowanie w terapii:

 • uogólnionych napadów padaczkowych toniczno-klonicznych
 • napadów częściowych prostych, w szczególności padaczki lekoopornej

Dawkowanie

Jak stosować lek Luminalum?

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Zalecane dawki leku Luminalum to u osób dorosłych 50 mg do 250 mg na dobę doustnie w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych. Lekarz ustala indywidualnie dawkowanie.

Tabletkę leku Luminalum można podzielić na równe części.

Tabletki należy połykać popijając wodą, niezależnie od posiłku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Luminalum

W przypadku przyjęcia przez pacjenta zbyt dużej ilości dawki, pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku Luminalum mogą wystąpić objawy takie jak:

 • nasilona senność
 • śpiączka
 • zaburzenia oddechu
 • zniesienie odruchów
 • zwężenie źrenic
 • skąpomocz
 • przyspieszone bicie serca
 • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
 • obniżenie temperatury ciała
 • zatrzymanie oddechu
 • śmierć

Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych objawów się pojawi, należy niezwłocznie zaprzestać stosowania leku i zgłosić do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego bądź wezwać pomoc medyczną.

Pominięcie dawki leku Luminalum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy przyjąć od razu pominiętą dawkę leku Luminalum, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Wtedy należy pominąć opuszczoną dawkę leku i kontynuować leczenie zgodne z zaleconym schematem dawkowania.

Przerwanie terapii lekiem Luminalum

Pacjent nie powinien samemu podejmować decyzji o przerwaniu kuracji, tylko po konsultacji z lekarzem, gdyż fenobarbital może wywołać uzależnienie psychiczne i fizyczne. Lek należy odstawiać stopniowo.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Luminalum?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Luminalum jest:

 • uczulenie na substancję czynną lub substancje pomocnicze
 • porfiria (choroba polegająca na nieprawidłowym wytwarzaniu hemu - składnika hemoglobiny)
 • ciąża
 • karmienie piersią
 • choroba alkoholowa
 • niewydolność oddechowa
 • ostre zatrucie środkami wpływającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (jak leki uspokajające, nasenne, niektóre leki przeciwpadaczkowe, przeciwbólowe oraz stosowane w chorobach psychicznych)
 • ciężka niewydolność wątroby
 • śpiączka wątrobowa

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Luminalum może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste działania niepożądane (mniej niż 1 do 10 osób na 100):

 • senność
 • pobudzenie
 • dezorientacja
 • hiperkineza (wzmożona pobudliwość ruchowa)
 • depresja
 • ataksja (trudność z koordynacją ruchów i utrzymaniem równowagi)
 • koszmary nocne
 • nerwowość
 • omamy
 • bezsenność
 • niepokój
 • bóle i zawroty głowy
 • nieprawidłowości w myśleniu

Rzadkie działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

 • hipowentylacja
 • bezdech
 • rozedma śródmiaższowa
 • bradykardia (zwolnienie częstotliwości akcji serca)
 • niedociśnienie
 • omdlenie
 • nudności
 • wymioty
 • zaparcia
 • niedokrwistość megaloblastyczna
 • agranulocytoza
 • małopłytkowość
 • osteopenia
 • krzywica
 • objawy odstawienia (zaburzenia snu, drżenie, zaburzenia widzenia, nudności, wymioty, niepokój, koszmary senne, osłabienie, niedociśnienie ortostatyczne, zawroty głowy, drgawki, omamy)
 • zmniejszona wydolność nerek u pacjentów w podeszłym wieku

Bardzo rzadkie działania niepożądane (u mniej niż 1 pacjentów na 10 000):

 • zapalenie wątroby
 • zaburzenia czynnościowe wątroby
 • uszkodzenie wątroby
 • zespół Stevensa-Johnsona
 • toksyczna nekroliza naskórka
 • złuszczające zapalenie skóry

Częstość nieznana (częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych):

 • gorączka,
 • wysypka,
 • powiększenie węzłów chłonnych,
 • eozynofilia
 • obrzęk twarzy, powiek lub warg
 • nieprawidłowości związane z krwią i wątrobową
 • ogólne uszkodzenie narządów
 • bóle stawów
 • przykurcz Dupuytrena
 • zaburzenia osobowości
 • pobudzenie
 • depresja
 • stan splątania u pacjentów w podeszłym wieku
 • rumień grudkowaty lub błonicowy
 • zespół Lyella

W przypadky wystąpienia ostrych reakcji skórnych, lek Luminalum należy odstawi.

Lek Luminalum może powodować wystąpienie uzależnienia psychicznego i fizycznego, zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu dużych dawek. Objawy nagłego odstawienia leku mogą być ciężkie, a nawet prowadzić do śmierci pacjenta.

U osób w podeszłym wieku zaburzenia nerek i wątroby są wskazaniem do zmiany dawki leku Luminalum. Jeśli pojawi się utajona lub jawna porfiria wątrobowa lub upośledzenie czynności wątroby, to lek Luminalum należy  ograniczyć do sytuacji, w których korzyści przewyższają ryzyko. Pojawienie się reakcji nietolerancji, które obejmują zaburzenia wątrobowe, są wskazanie do przerwania kuracji. Jednak ważne jest, aby odróżnić reakcje nietolerancji na lek od objawów uszkodzenia wątroby i przejściowego wzrostu aminotransferaz lub fosfatazy alkalicznej, które nie wymagają przerwania kuracji.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Luminalum należy omówić z lekarzem lub farmaceutą.

Fenobarbital może wywołać uzależnienie psychiczne i fizyczne, zwłaszcza po długim okresie stosowania dużych dawek. Nagłe odstawienie leku może skutkować wystąpieniem objawów odstawiennych.

Może dojść do pojawienia się reakcji skórnych między innymi groźnego dla życia zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznej nekrolizy naskórka. Pacjent powinien wiedzieć o objawach związanych z reakcją skórną. Największe ryzyko pojawienia się zmian skórnych występuję w pierwszym tygodniu stosowania leku. W przypadku pojawienia się zmian skórnych należy zaprzestać stosowania leku, dzięki czemu zmniejszamy ryzyko groźnych powikłań. Jeśli pojawiły się zmiany skórne podczas stosowania leku Luminalum, nie może być on ponownie zastosowany u pacjenta.

Pacjenci z ostrym bólem mogą posiadać wrażenie wystąpienia reakcji paradoksalnych, jak pobudzenie, depresja, niepokój czy splątanie

Pacjenci stosujący lek Luminalum mogą wykazywać zmiany w zachowaniu, w tym skłonności samobójcze. Z tego też powodu, pacjent powinien być pod nadzorem lekarza.

Pacjenci z niewydolnością nerek nie powinni zażywać leku Luminalum przez dłuższy okres. Lekarz zastosuje indywidualne dawkowanie.

Pacjenci z zaburzenia czynnościowymi wątroby powinni lek stosować ostrożnie. Lekarz indywidualnie ustali schemat dawkowania.

Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwi na działanie fenobarbitalu, ze względu na spowolniony metabolizm wątrobowy. Lekarz ustali indywidualne dawkowanie.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku pacjentów:

 • z depresją z tendencjami samobójczymi
 • nadużywających leków
 • z zaburzeniami krążenia mózgowego
 • z ciężką niedokrwistością
 • z hiperkinezą (wzmożoną pobudliwością ruchową)
 • z nadczynnością tarczycy
 • z ostrym lub przewlekłym bólem (ze względu na możliwość zatajenia objawów istotnych diagnostycznie)
 • z cukrzycą
 • niedoczynnością tarczycy

Przed zastosowaniem leku Luminalum należy poinformować lekarza o nietolerancji niektórych cukrów.

Lek należy szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z astmą oskrzelową, bądź innymi chorobami przebiegającymi z dusznością lub zwężeniem dróg oddechowych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Luminalum a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Podczas ciąży pacjenta nie powinna zażywać leku Luminalum, gdyż fenobarbital (substancja czynna) może wywołać uszkodzenia płodu. Po doustnym podaniu substancja ta łatwo przenika przez barierę łożyska i rozmieszcza się tkankach płodu, osiągając największe stężenie w łożysku oraz wątrobie i mózgu płodu. Do najczęstszych wad rozwojowych wywołanych podaniem Luminalum są: wady twarzoczaszki, rozszczep podniebienia i wady sercowo-naczyniowe.

Jeżeli kobieta przyjmowała lek Luminalum w okresie ciąży, w ostatnim miesiącu trwania ciąży oraz noworodek zaraz po urodzeniu, powinni profilaktycznie zażywać witaminę K. U noworodków, których matki bez przerwy przyjmowały fenobarbital mogą pojawić się objawy odstawienne takie jak:

 • drgawki
 • nadmierne pobudzenie, które może pojawić się do 14 dni po urodzeniu
 • nieprawidłowe ruchy
 • trudności w ssaniu
 • zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej
 • zaburzenia mineralizacji kości

Luminalum a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

W okresie laktacji stosowanie leku Luminalum jest niewskazane ze względu na przenikalność do mleka matki, co może wpływać hamująco na ośrodkowy układ nerwowy niemowlęcia.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, bez recepty oraz produkty ziołowe są już stosowane bądź planuje przyjmować pacjent.

Lek Luminalum oddziałowuje z wieloma lekami a w szczególności z:

 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • lekami przeciwzapalnymi
 • niektórymi antybiotykami i środkami przeciwdrobnoustrojowymi
 • lekami uspokajającymi
 • lekami nasennymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami przeciw chorobie Parkinsona
 • lekami stosowany w niedoczynności kory nadnerczy
 • lekami stosowany w chorobach serca
 • lekami antykoncepcyjnymi (osłabienie działania antykoncepcji)
 • lekami stosowanymi w chorobach nowotworowych
 • lekami znieczulającymi
 • lekami przeciwdrgawkowymi
 • lekami stosowanymi w nadciśnieniu i jaskrze
 • lekami o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalanym
 • lekami przeciwgorączkowymi
 • lekami stosowanymi w niedoborze kwasu foliowego
 • lekami stosowanymi w niedoczynności tarczycy
 • lekami stosowanymi w astmie oskrzelowej
 • lekami stosowanymi w leczeniu astmy (montelukast)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Luminalum a alkohol

W okresie stosowania leku Luminalum przeciwwskazane jest spożywanie alkoholu.

Luminalum a prowadzenie pojazdów

W okresie stosowania leku Luminalum nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, ze względu na ryzyko osłabienia sprawności psychomotrycznej

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Luminalum?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidczonym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C
 • w oryginalnym opakowaniu
 • szczelnie zamknięte opakowanie w celu ochrony przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego