Poradnik
projekt opalanie
Luxfen (Brimonidini tartras)

Luxfen (Brimonidini tartras)

Substancją czynną leku Luxfen jest winian brymonidyny, który zmniejsza ciśnienie wewnątrz oka.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaLuxfen
Nazwa międzynarodowaBrimonidini tartras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

2 mg/ ml

PostaćKrople do oczu, roztwór
Skład - substancja czynna

Winian brymonidyny

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek benzalkoniowy
 • alkohol poliwinylowy
 • chlorek sodu
 • cytrynian sodu
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • woda do wstrzykiwań
 • wodorotlenek sodu
 • kwas solny
Dostępne opakowania
 • 1 butelka po 5 ml
 • 1 butelka po 10 ml
 • 3 butelki po 5 ml
 • 3 butelki po 10 ml
 • 6 butelek po 5 ml
Działanie / właściwości

Zmniejszenie ciśnienia wewnątrz oka

Zastosowanie
 • jako pojedynczy lek u pacjentów, u których leczenie kroplami do oczu blokującymi receptory β-adrenergiczne jest przeciwwskazane
 • jako lek wspomagający jednocześnie z innymi kroplami do oczu, kiedy ciśnienie śródgałkowe jest niewystarczająco obniżane za pomocą pojedynczych leków w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym
Przeciwwskazania
 • jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie na winian brymonidyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeżeli pacjent przyjmuje inhibitory oksydazy monoaminowej (IMAO) oraz niektóre leki przeciwdepresyjne
 • należy poinformować lekarza, w przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków przeciwdepresyjnych
 • u noworodków i niemowląt (od urodzenia do 2 roku życia)
 • u kobiet karmiących piersią stosowanie leku nie jest zalecane
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeżeli pacjent choruje lub chorował w przeszłości na depresję, osłabiona jest jego sprawność psychiczna, ma zaburzenia krążenia krwi w mózgu, zaburzenia pracy serca, zaburzenia krążeniaw kończynach lub niedociśnienie
 • lek ten przepisano ściśle określonej osobie, nie należy go przekazywać innym
 • lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same
 • jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowil ub farmaceucie
 • jeżeli pacjent ma lub miał w przeszłości zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • jeżeli lek stosowany jest u dzieci w wieku od 2 do 12 lat, ponieważ lek Luxfen nie jest zalecany w tej grupie wiekowe
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • podrażnienie oka (zaczerwienienie oka, pieczenie, kłucie, uczucie obecności ciała obcego w oku, swędzenie, grudki lub białe plamy na przezroczystej warstwie, która pokrywa powierzchnię oka)
 • niewyraźne widzenie
 • reakcje alergiczne oka

Często (może wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • miejscowe podrażnienie (zapalenie i obrzęk powiek, obrzęk spojówek, obecność wydzieliny w worku spojówkowym, ból oka i łzawienie)
 • nadwrażliwość na światło
 • nadżerka i plamy na powierzchni oka
 • suchość oka
 • zblednięcie spojówek
 • zaburzenia widzenia
 • zapalenie spojówek
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwbólowymi, uspokajającymi, opioidowymi lekami przeciwbólowymi, barbituranami oraz w przypadku regularnego spożywania alkoholu
 • lekami znieczulającymi
 • lekami nasercowymi lub lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze
 • chlorpromazyną, metylfenidatem, rezerpiną
 • lekami działającymi na ten sam receptor co lek Luxfen, np.: izoprenalina iprazosyna
 • inhibitorami oksydazy monoaminowej (IMAO) oraz innymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • innymi lekami, nawet jeśli ich stosowanie nie jest związane z chorobą oka
 • lub jeśli dawki obecnie stosowanych leków uległy zmianie
Ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Luxfen.

Dzieci
 • brymonidyna nie jest zalecana do stosowania u dzieci (od 2 do 12 roku życia)
 • lek jest przeciwskazany u noworodków i niemowląt (poniżej 2 roku życia)
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Luxfen może powodować zamazane lub zaburzone widzenie. Objawy te mogą ulec pogorszeniu w nocy lub przy słabym świetle. U niektórych pacjentów Luxfen może powodować senność lub uczucie zmęczenia. Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać urządzeń mechanicznych, dopóki powyższe objawy nie ustąpią.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Luxgen?

Luxfen stosowany jest w celu obniżenia ciśnienia wewnątrz oka.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Luxfen?

Lek Luxfen stosuje się:

 • jako pojedynczy lek u pacjentów, u których leczenie kroplami do oczu blokującymi receptory β-adrenergiczne jest przeciwwskazane
 • jako lek wspomagający jednocześnie z innymi kroplami do oczu, kiedy ciśnienie śródgałkowe jest niewystarczająco obniżane za pomocą pojedynczych leków w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym

Dawkowanie

Jak stosować lek Luxfen?

Ten lek należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dorosłych

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna kropla do każdego oka wymagającego leczenia, podawana dwa razy na dobę, w przybliżeniu w odstępie co 12 godzin.

Stosowanie u dzieci poniżej 12 lat

Nie należy stosować leku Luxfen u noworodków i niemowląt poniżej 2 roku życia. Nie zaleca się stosowania leku Luxfen u dzieci (212 lat).

Sposób podawania

Brymonidyna jest przeznaczona jedynie do stosowania w postaci kropli ocznych. Nie należy stosować leku doustnie. Przed zakropieniem leku zawsze należy umyć ręce. W przypadku stosowania leku Luxfen wraz z innymi kroplami do oczu, należy odczekać przynajmniej 5-15 minut pomiędzy zakropleniem preparatu Luxfen a podaniem innych kropli. Lek należy zakropić w następujący sposób:

 • Głowę należy odchylić do tyłu i popatrzeć w sufit
 • Dolną powiekę należy delikatnie pociągnąć w dół tworząc małą kieszon
 • Trzymaną do góry dnem butelkę z lekiem należy ucisnąć i wpuścić krople do oka
 • Natychmiast po podaniu każdej kropli roztworu, należy zamknąć oko i ucisnąć opuszkiem palca wewnętrzny kącik oka (blisko nosa) i utrzymać ucisk przez 1 minutę. Minimalizuje to absorpcję brymonidyny do ciała. Należy unikać dotykania oka lub przedmiotów końcówką zakraplacza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Luxfen

Dorośli

U dorosłych, którym podawano więcej kropli leku niż jest zalecane, zgłaszane działania niepożądane były takie, jak obecnie znane występujące po zastosowaniu leku Luxfen. U dorosłych, którzy przypadkowo połknęli lek Luxfen wystąpił spadek ciśnienia krwi, po którym u niektórych pacjentów wystąpił wzrost ciśnienia krwi.

Dzieci

Ciężkie działania niepożądane zgłaszano u dzieci, które przypadkowo połknęły lek Luxfen. Zaobserwowano następujące objawy: senność, obniżenie napięcia mięśniowego, obniżenie temperatury ciała, bladość i trudności z oddychaniem. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należynatychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dorośli i dzieci

W przypadku połknięcia lub zastosowania większej niż zalecana dawki leku Luxfen,należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Luxfen

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją podać tak szybko jak to możliwe. Jeżeli jednak właśnie zbliża się czas zakroplenia następnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i dalej przyjmować lek według ustalonego wcześniej schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Luxfen

Aby leczenie było skuteczne, lek należy stosować codziennie. Nie należy odstawiać leku bez konsultacji z lekarzem. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Luxfen?

Leku Luxfen nie należy stosować:

 • jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie na winian brymonidyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeżeli pacjent przyjmuje inhibitory oksydazy monoaminowej (IMAO) oraz niektóre leki przeciwdepresyjne
 • należy poinformować lekarza, w przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków przeciwdepresyjnych
 • u noworodków i niemowląt (od urodzenia do 2 roku życia)
 • u kobiet karmiących piersią stosowanie leku nie jest zalecane

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Luxfen może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Luxfen i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych działań niepożadanych.

Dotyczące oczu

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • podrażnienie oka (zaczerwienienie oka, pieczenie, kłucie, uczucie obecności ciała obcego w oku, swędzenie, grudki lub białe plamy na przezroczystej warstwie, która pokrywa powierzchnię oka)
 • niewyraźne widzenie
 • reakcje alergiczne oka

Często (może wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • miejscowe podrażnienie (zapalenie i obrzęk powiek, obrzęk spojówek, obecność wydzieliny w worku spojówkowym, ból oka i łzawienie)
 • nadwrażliwość na światło
 • nadżerka i plamy na powierzchni oka
 • suchość oka
 • zblednięcie spojówek
 • zaburzenia widzenia
 • zapalenie spojówek

Bardzo rzadko (może wystąpić umniej niż 1 na 10000 osób):

 • zapalenie tęczówki
 • zwężenie źrenic

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • swędzenie powiek

Dotyczące całego organizmu

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

Często (może wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy
 • objawy grypopodobne
 • objawy ze strony żołądka i jelit
 • zaburzenia smaku
 • ogólne osłabienie

Niezbyt często (może wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób ):

 • depresja
 • kołatanie serca lub nieregularne bicie serca
 • suchość w nosie
 • uogólnione reakcje alergiczne

Rzadko (może wystąpić umniej niż 1 na 1000osób):

 • duszność

Bardzo rzadko (może wystąpić umniej niż 1 na 10000 osób):

 • bezsenność
 • omdlenia
 • wysokie ciśnienie krwi
 • niskie ciśnienie krwi

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • reakcje skórne obejmujące zaczerwienienie skóry, obrzęk twarzy, swędzenie, wysypkę i rozszerzenie naczyń krwionośnych

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • jeżeli pacjent choruje lub chorował w przeszłości na depresję, osłabiona jest jego sprawność psychiczna, ma zaburzenia krążenia krwi w mózgu, zaburzenia pracy serca, zaburzenia krążeniaw kończynach lub niedociśnienie
 • lek ten przepisano ściśle określonej osobie, nie należy go przekazywać innym
 • lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same
 • jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowil ub farmaceucie
 • jeżeli pacjent ma lub miał w przeszłości zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • jeżeli lek stosowany jest u dzieci w wieku od 2 do 12 lat, ponieważ lek Luxfen nie jest zalecany w tej grupie wiekowe

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta

Luxfen a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Luxfen a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Luxfen

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu leków:

 • lekami przeciwbólowymi, uspokajającymi, opioidowymi lekami przeciwbólowymi, barbituranami oraz w przypadku regularnego spożywania alkoholu
 • lekami znieczulającymi
 • lekami nasercowymi lub lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze
 • chlorpromazyną, metylfenidatem, rezerpiną
 • lekami działającymi na ten sam receptor co lek Luxfen, np.: izoprenalina iprazosyna
 • inhibitorami oksydazy monoaminowej (IMAO) oraz innymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • innymi lekami, nawet jeśli ich stosowanie nie jest związane z chorobą oka
 • lub jeśli dawki obecnie stosowanych leków uległy zmianie

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta

Luxfen a alkohol

Brak danych.

Luxfen a prowadzenie pojazdów

Lek Luxfen może powodować zamazane lub zaburzone widzenie. Objawy te mogą ulec pogorszeniu w nocy lub przy słabym świetle. U niektórych pacjentów Luxfen może powodować senność lub uczucie zmęczenia. Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać urządzeń mechanicznych, dopóki powyższe objawy nie ustąpią.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Luxfen?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek Luxfen, po pierwszym otwarciu, może być przechowywany przez maksymalnie 28 dni

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Luxfen a ciąża
Luxfen a karmienie piersią
Interakcje
Luxfen a alkohol
Luxfen a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki