Poradnik
Macromax (Azithromycinum)

Macromax (Azithromycinum)

Lek Macromax zawiera azytromycynę, która jest antybiotykiem z grupy makrolidów. Stosowany jest między innymi w zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych, ostrym zapaleniu ucha środkowego, zakażeniach skóry i tkanek miękkich.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaMacromax
Nazwa międzynarodowaAzithromycinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

500 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Azytromycyna

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • powidon
 • stearynian magnezu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • kopolimer metakrylanu butylu zasadowy
 • talk
 • dwutlenek tytanu
 • sebacynian dibutylu
 • laurylosiarczan sodu
 • polisorbat
 • indygotyna
 • lak
Dostępne opakowania
 • 2 tabletki
 • 3 tabletki
 • 6 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok 
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc, w tym śródmiąższowe 
 • ostre zapalenie ucha środkowego 
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich: róża, liszajec, wtórne ropne zapalenia skóry, rumień wędrujący - pierwszy objaw boreliozy z Lyme; trądzik pospolity o umiarkowanym nasileniu, wyłącznie u dorosłych
 • choroby przenoszone drogą płciową: niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis
Przeciwwskazania

Uczulenie na azytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stany sprzyjające powstawaniu zaburzeń rytmu serca: 

  • wrodzone lub występujące kiedykolwiek zaburzenia rytmu serca 
  • ciężka niewydolność serca
  • bardzo wolna czynność serca 
  • zaburzenia elektrolitowe, szczególnie małe stężenie potasu i magnezu
  • przyjmowanie innych leków mogących spowodować wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • nowe zakażenie, co może świadczyć o nadmiernym wzroście opornych drobnoustrojów lub zakażeniu grzybiczym
 • zaburzenia nerwowe lub umysłowe
 • choroba przenoszona drogą płciową: lekarz powinien upewnić się, czy nie współistnieje zakażenie kiłą
 • stosowanie pochodnych ergotaminy (preparaty sporyszu) 
 • zakażone rany oparzeniowe
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów): 

 • biegunka 

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): 

 • ból głowy 
 • wymioty, ból brzucha, nudności 
 • zmiana liczby krwinek białych 
 • zmniejszenie stężenia wodorowęglanów we krwi
 • inne działania niepożądane (patrz poniżej).
Możliwe interakcje z
 • lekami zobojętniającymi sok żołądkowy 
 • alkaloidami sporyszu (stosowane w migrenie lub zmniejszające przepływ krwi), np. ergotamina 
 • digoksyną 
 • kolchicyną  
 • warfaryną lub podobnymi lekami stosowanymi w celu rozrzedzania krwi.  
 • atorwastatyną 
 • zydowudyną lub nelfinawirem 
 • ryfabutyną 
 • cyklosporyną 
 • lekami wpływającymi na odstęp QT, takimi jak:
  • chinidyna, prokainamid, dofetylid, amiodaron, sotalol (w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
  • cyzapryd (w zaburzeniach żołądka)
  • terfenadyna (w leczeniu alergii)
  • leki przeciwpsychotyczne, np. pimozyd 
  • leki przeciwdepresyjne, np. cytalopram
  • fluorochinolony (stosowane w zakażeniach), np. moksyfloksacyna, lewofloksacyna
Ciąża

Lek można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy podawanie tego leku jest bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Azytromycyna przenika do mleka kobiecego. Zaleca się, aby nie karmić piersią w czasie leczenia azytromycyną, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Dzieci

U dzieci i młodzieży o masie ciała poniżej 45 kg nie powinno się stosować leku w postaci tabletek.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku Macromax mogą wystąpić zawroty głowy lub drgawki. Jeśli u pacjenta wystąpią powyższe objawy, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Macromax?

Lek Macromax zawiera azytromycynę, która jest antybiotykiem z grupy makrolidów. Stosowany jest w celu leczenia zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na azytromycynę: między innymi zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, ostre zapalenie ucha środkowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Macromax?

 • zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok 
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc, w tym śródmiąższowe 
 • ostre zapalenie ucha środkowego
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich: róża, liszajec, wtórne ropne zapalenia skóry, rumień wędrujący - pierwszy objaw boreliozy z Lyme; trądzik pospolity o umiarkowanym nasileniu, wyłącznie u dorosłych
 • choroby przenoszone drogą płciową: niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis

Dawkowanie

Jak stosować lek Macromax?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.  

Dorośli, młodzież i dzieci o masie ciała powyżej 45 kg: 

Zakażenia dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich (z wyjątkiem rumienia wędrującego i trądziku pospolitego):  

 • dawka całkowita to 1,5 g w ciągu 3 dni (500 mg raz na dobę). 

Rumień wędrujący:  

dawka całkowita to 3 g i należy ją podać w następującym schemacie:  

 • pierwszy dzień leczenia: 1 g (2 tabletki po 500 mg)
 • od drugiego do piątego dnia - 500 mg (1 tabletka)

Trądzik pospolity o umiarkowanym nasileniu:  

wyłącznie u dorosłych: dawka całkowita wynosi 6 g i jest zalecana do podania według następującego schematu:  

 • 1 tabletka 500 mg raz na dobę przez 3 dni, następnie 
 • 1 tabletka 500 mg raz na tydzień przez kolejnych 9 tygodni. W drugim tygodniu kuracji lek należy przyjąć po 7 dniach od przyjęcia pierwszej dawki, a następne osiem dawek przyjmować w odstępach 7-dniowych. 

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie powyższej kuracji u pacjentów z trądzikiem pospolitym o umiarkowanym nasileniu konieczne jest monitorowanie aktywności enzymów wątrobowych ze względu na przyjmowanie dużej dawki azytromycyny. 

Ze względu na brak danych z kontrolowanych badań klinicznych, dotyczących powtarzania schematu leczenia trądziku pospolitego o umiarkowanym nasileniu, schemat ten (3 dni + 9 tygodni) może być u danego pacjenta zastosowany tylko raz.

Niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis:

 • 1 g (2 tabletki powlekane po 500 mg) w pojedynczej dawce.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby:

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, należy poinformować o tym lekarza. Leku nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Sposób podawania:

Azytromycynę należy przyjmować doustnie, raz na dobę. Macromax w postaci tabletek powlekanych 500 mg można przyjmować niezależnie od posiłków. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do łamania tabletki. Tabletki należy połykać w całości. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Macromax:  

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zbyt duże dawki mogą spowodować nudności, wymioty, biegunkę i przejściowe zaburzenia słuchu. Leczenie przedawkowania obejmuje podanie węgla aktywnego oraz zastosowanie leczenia objawowego, a jeżeli to konieczne, również leczenia podtrzymującego czynności życiowe. 

Pominięcie zastosowania leku Macromax:  

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć jak najszybciej. Następną dawkę należy zażyć w zwykłym czasie.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Macromax?

Leku Macromax nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na azytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Macromax może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.  

Należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią: 

 • obrzęk dłoni, stóp, kostek, warg, twarzy lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu, spadek ciśnienia tętniczego krwi, swędzenie skóry i pokrzywka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej (obrzęk naczynioruchowy lub reakcja anafilaktyczna)
 • ciężkie reakcje skórne, takie jak powstawanie pęcherzy na skórze, w jamie ustnej, w okolicy oczu i narządów płciowych, złuszczanie się skóry, wysypka, zaczerwienienie skóry, obrzęk skóry i błon śluzowych, ostra uogólniona osutka krostkowa (osutka skórna charakteryzująca się szybkim pojawianiem się obszarów zaczerwienienia skóry usianych niewielkimi krostkami - pęcherzykami z białym lub żółtym płynem)
 • Biegunka ciężka lub uporczywa, z krwią lub śluzem występująca w trakcie, lub po leczeniu lekiem Macromax. Mogą to być objawy ciężkiego zapalenia jelit (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego). Nie podawać środków hamujących perystaltykę. 
 • szybkie lub nieregularne bicie serca (może występować częściej u kobiet i osób w podeszłym wieku) 
 • szybko postępujące osłabienie z jednoczesną żółtaczką, ciemno zabarwiony mocz, skłonność do krwawień, które mogą być objawami niewydolności wątroby (rzadko prowadzącej do zgonu), piorunującego zapalenia wątroby, martwicy wątroby 
 • krwotok maciczny

Inne działania niepożądane, które mogą pojawić się podczas leczenia azytromycyną: 

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów): 

 • biegunka 

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy 
 • wymioty, ból brzucha, nudności 
 • zmiana liczby krwinek białych 
 • zmniejszenie stężenia wodorowęglanów we krwi 

Niezbyt częste (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów): 

 • zakażenia drożdżakowe (kandydoza), zakażenie pochwy, zapalenie płuc, zakażenie grzybicze, bakteryjne, zapalenie gardła, nieżyt żołądka i jelit, zaburzenia oddechowe, nieżyt nosa, zakażenie drożdżakowe jamy ustnej 
 • zmiany we krwi liczby różnych rodzajów krwinek białych (zmniejszenie liczby leukocytów, neutrofili, zwiększenie liczby eozynofili) 
 • obrzęk naczynioruchowy (obrzęk w obrębie twarzy i gardła z trudnościami w oddychaniu), nadwrażliwość 
 • jadłowstręt 
 • nerwowość, bezsenność, zawroty głowy, senność, zaburzenia smaku, parestezje (zaburzenia czucia - mrowienie, kłucie lub drętwienie skóry) 
 • zaburzenia widzenia, zaburzenia ucha i równowagi  
 • kołatanie serca 
 • uderzenia gorąca 
 • duszność, krwawienie z nosa 
 • zaparcia, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, niestrawność, zapalenie błony śluzowej żołądka, zaburzenia połykania, wzdęty brzuch, suchość w ustach, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej, owrzodzenia jamy ustnej, nadmierne wydzielanie śliny 
 • wysypka, świąd, pokrzywka, zapalenie skóry, suchość skóry, nadmierna potliwość 
 • choroba zwyrodnieniowa stawów, bóle mięśni, ból pleców, ból szyi 
 • bolesne oddawanie moczu, ból nerek 
 • krwotok maciczny, zaburzenia czynności jąder 
 • obrzęk, osłabienie (astenia), złe samopoczucie (apatia), uczucie zmęczenia, obrzęk twarzy, ból w klatce piersiowej, gorączka, ból, obrzęk obwodowy 
 • nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych (np. dotyczących parametrów krwi lub czynności wątroby, poziomu glukozy, elektrolitów) 
 • powikłania po zabiegach

Rzadkie (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): 

 • pobudzenie 
 • zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka z zastojem żółci (cholestatyczna) 
 • nadwrażliwość na światło 
 • ciężkie reakcje skórne: ostra uogólniona osutka krostkowa z szybkim pojawianiem się obszarów zaczerwienienia skóry usianych niewielkimi krostkami (pęcherzykami wypełnionymi białym lub żółtym płynem)

Nieznana częstość występowania:

 • reakcja anafilaktyczna (uogólniona reakcja alergiczna rzadko prowadząca do zgonu; może przebiegać z takimi objawami, jak: obrzęk warg, twarzy lub szyi, prowadzący do ciężkich trudności w oddychaniu, wysypka na skórze lub pokrzywka) 
 • zachowanie agresywne, lęk, majaczenie, omamy 
 • utrata przytomności (omdlenie), drgawki, zaburzenia czucia, nadmierna aktywność psychoruchowa, brak węchu, smaku, zaburzenia węchu, szybkie męczenie się mięśni (miastenia) 
 • zaburzenia słuchu, w tym głuchota i/lub szumy uszne 
 • zaburzenia rytmu serca, w tym jego znaczne przyspieszenie (zaburzenia typu torsade de pointes, częstoskurcz komorowy), wydłużenie odstępu QT w zapisie elektrokardiogramu 
 • obniżenie ciśnienia tętniczego 
 • zapalenie trzustki, przebarwienia języka 
 • ciężkie reakcje skórne: zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy, polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS) 
 • bóle stawów 
 • niewydolność wątroby, rzadko kończąca się śmiercią, piorunujące zapalenie wątroby, martwica wątroby 
 • ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek 
 • rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego 
 • małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), zmniejszona liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna) 

Działania niepożądane, których związek ze stosowaniem azytromycyny w zapobieganiu i leczeniu zakażenia Mycobacterium avium jest prawdopodobny: 

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów): 

 • biegunka
 • bóle brzucha 
 • nudności
 • wzdęcia
 • uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej
 • luźne stolce

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): 

 • jadłowstręt
 • zawroty głowy i bóle głowy 
 • uczucie mrowienia, i drętwienia
 • zaburzenia smaku i/lub widzenia 
 • głuchota
 • wysypka, świąd
 • bóle stawów (zapalenie stawów)
 • zmęczenie

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów): 

 • osłabienie czucia dotyku
 • zaburzenia słuchu, dzwonienie w uszach
 • kołatanie serca
 • zapalenie wątroby 
 • zespół Stevensa-Johnsona (ciężka reakcja skórna), nadwrażliwość na światło 
 • osłabienie (astenia)
 • złe samopoczucie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Macromax należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, gdy: 

 • u pacjenta występują stany sprzyjające powstawaniu zaburzeń rytmu serca (istotne szczególnie u kobiet i pacjentów w podeszłym wieku): 
  • wrodzone lub występujące kiedykolwiek zaburzenia rytmu serca widoczne w zapisie EKG, 
  • ciężka niewydolność serca, 
  • bardzo wolna czynność serca (bradykardia),  
  • zaburzenia elektrolitowe, szczególnie małe stężenie potasu i magnezu, 
  • przyjmowanie innych leków mogących spowodować wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG 
 • pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek; 
 • pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby, lekarz może monitorować czynność wątroby lub przerwać leczenie; 
 • pacjent ma nowe zakażenie, co może świadczyć o nadmiernym wzroście opornych drobnoustrojów lub zakażeniu grzybiczym; 
 • pacjent ma zaburzenia nerwowe lub umysłowe; 
 • pacjent ma chorobę przenoszoną drogą płciową: lekarz powinien upewnić się, czy nie współistnieje zakażenie kiłą; 
 • pacjent stosuje pochodne ergotaminy (preparaty sporyszu); 
 • pacjent ma zakażone rany oparzeniowe. 

Jeśli pomimo leczenia objawy zakażenia nie ustępują lub pojawiają się objawy kolejnego zakażenia, np. grzybiczego, należy zwrócić się do lekarza.

Zakażenia wywołane przez paciorkowce:

W leczeniu zapalenia gardła i migdałków podniebiennych spowodowanych przez paciorkowce lekiem z wyboru jest zazwyczaj penicylina. 

Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy:

W przypadku wystąpienia biegunki należy to natychmiast zgłosić lekarzowi, gdyż może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy - powikłania występującego czasami podczas stosowania antybiotyków makrolidowych. Takie rozpoznanie lekarz powinien rozważyć u pacjentów, u których wystąpi biegunka po rozpoczęciu terapii azytromycyną. W przypadku rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy w wyniku stosowania azytromycyny konieczne może być odstawienie leku Macromax i zastosowanie odpowiedniego leczenia. Przeciwwskazaniem jest podawanie środków hamujących perystaltykę. 

Długotrwałe stosowanie: 

Brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności azytromycyny stosowanej długotrwale w wymienionych wskazaniach. W przypadku szybko nawracających zakażeń lekarz rozważy leczenie innym lekiem przeciwbakteryjnym. 

Miastenia:

Podczas leczenia azytromycyną obserwowano zaostrzenie miastenii lub wystąpienie zespołu miastenicznego. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Macromax a ciąża

Lek można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy podawanie tego leku jest bezwzględnie konieczne.

Macromax a karmienie piersią

Azytromycyna przenika do mleka kobiecego. Zaleca się, aby nie karmić piersią w czasie leczenia azytromycyną, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Interakcje

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien o tym powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie przed rozpoczęciem przyjmowania leku: 

 • leki zobojętniające sok żołądkowy – stosowane w leczeniu zgagi i niestrawności. Lek Macromax należy przyjmować przynajmniej godzinę przed i dwie godziny po przyjęciu leku zobojętniającego 
 • alkaloidy sporyszu (stosowane w migrenie lub zmniejszające przepływ krwi), np. ergotamina stosowana z azytromycyną może spowodować zatrucie sporyszem (objawami są skurcz obwodowych naczyń krwionośnych i niedokrwienie)
 • digoksyna (w leczeniu zaburzeń czynności serca)
 • kolchicyna (w leczeniu dny moczanowej i rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej) 
 • warfaryna lub podobne leki stosowane w celu rozrzedzania krwi. Macromax może doprowadzić do jeszcze większego rozrzedzenia krwi
 • atorwastatyna (w celu obniżenia stężenia cholesterolu)
 • zydowudyna lub nelfinawir (w leczeniu zakażeń wirusem HIV) 
 • ryfabutyna – stosowana w leczeniu gruźlicy
 • cyklosporyna – lek stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu przez organizm 
 • leki wpływające na odstęp QT, takie jak:
  • chinidyna, prokainamid, dofetylid, amiodaron, sotalol (w leczeniu zaburzeń rytmu serca) 
  • cyzapryd (w zaburzeniach żołądka)
  • terfenadyna (w leczeniu alergii)
  • leki przeciwpsychotyczne, np. pimozyd 
  • leki przeciwdepresyjne, np. cytalopram
  • fluorochinolony (stosowane w zakażeniach), np. moksyfloksacyna, lewofloksacyna

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Macromax a alkohol

Brak danych.

Macromax a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku Macromax mogą wystąpić zawroty głowy lub drgawki. Jeśli u pacjenta wystąpią powyższe objawy, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Macromax?

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Macromax a ciąża
Macromax a karmienie piersią
Interakcje
Macromax a alkohol
Macromax a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo