Poradnik
Mapryl (Enalaprili maleas)

Mapryl (Enalaprili maleas)

Lek Mapryl należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), którego substancją czynną jest maleinian enelaprylu.

 

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaMapryl
Nazwa międzynarodowaEnalaprili maleas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Maleinian enelaprylu

Skład - substancje pomocnicze
 • wodorowęglan sodu
 • laktoza
 • skrobia kukurydziana
 • stearynian magnezu
 • powidon 25
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
Działanie / właściwości

Obniżające ciśnienie tętnicze krwi.

Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze
 • objawowa niewydolność serca
 • zapobieganie objawowej niewydolności serca u pacjentów z dysfunkcją lewej komory serca (z frakcją wyrzutową ?35%)
 • nefropatia cukrzycowa (z mikroalbuminurią)
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na enalapryl, inne inhibitory ACE lub pozostałe składniki preparatu
 • obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie po zastosowaniu inhibitorów ACE
 • idiopatyczny lub wrodzony obrzęk naczynioruchowy
 • II i III trymestr ciąży
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy nerkowej jedynej funkcjonującej nerki (pod ścisłą kontrolą lekarską, monitorując czynność nerek)
 • hipowolemia (spowodowana m.in. przez leki moczopędne, dietę ubogosodową, dializę, biegunkę lub wymioty)
 • ciężka niewydolność serca, leczona dużymi dawkami tiazydowych leków moczopędnych, z hiponatremią lub upośledzoną czynnością nerek
 • choroba niedokrwienna serca lub choroba naczyń mózgowych, ze zwężeniem zastawki aortalnej lub mitralnej, ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory (nie stosować u pacjentów we wstrząsie kardiogennym lub z hemodynamicznie istotnym zwężeniem)
 •  ostrożnie stosować z kolagenozami, w trakcie terapii immunosupresyjnej, leczenia allopurinolem lub prokainamidem, szczególnie przy współistniejącym zaburzeniu czynności nerek (należy regularnie kontrolować liczbę leukocytów)
 • zaburzona czynność nerek
 • cukrzyca
 • u pacjentów poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym lub w czasie znieczulenia ogólnego lekami powodującymi niedociśnienie
 • u pacjentów po niedawnym przeszczepie nerki.
 • u pacjentów dializowanych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste:

 • nieostre widzenie
 • zawroty głowy
 • kaszel
 • nudności
 • astenia

Częste:

 • ból głowy
 • depresja
 • niedociśnienie (w tym niedociśnienie ortostatyczne)
 • omdlenia
 • zawał mięśnia sercowego lub epizod naczyniowo-mózgowy
 • ból w klatce piersiowej
 • arytmie
 • dusznica bolesna
 • tachykardia
 • duszność
 • biegunka
 • ból brzucha
 • zaburzenie smaku
 • osutka
 • reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy)
 • zmęczenie
 • hiperkaliemia
 • zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
Możliwe interakcje z
 • preparatami potasu
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (np. spironolakton, amiloryd, triamteren)
 • innymi lekamii zwiększającymi stężenie potasu we krwi (m.in. heparyna) lub substytuty soli zawierające potas zwiększa ryzyko wystąpienia znacznej hiperkaliemii
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi
 • innymi lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami znieczulającymi, narkotykami i alkoholem
 • inhibitorami ACE zmniejszające wydalanie litu
 • NLPZ
 • lekami sympatykomimetycznymi 
 • insulinami lub doustnym lekami przeciwcukrzycowymi
 • kwasem acetylosalicylowym (w dawkach kardioprotekcyjnych)
 • lekami trombolitycznymi
 • lekami β-adrenolitycznymi
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i jej planowania.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku przez kobiety karmiące piersią (zwłaszcza noworodków i wcześniaków).

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Mapryl u dzieci w innych wskazaniach niż nadciśnienie tętnicze. Ze względu na brak danych nie zaleca się podawania preparatu u noworodków, dzieci i młodzieży ze wskaźnikiem przesączania kłębuszkowego GFR<30 ml/min/1,73 m2.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Należy zachować ostrożność gdy wystąpią niektóre działania niepożądane, które mogą wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Mapryl?

Lek Mapryl zawiera enalapryl, który jest przekształcany w wątrobie do enalaprylatu (inhibitor konwertazy angiotensyny - enzym katalizujący w osoczu i tkankach przekształcenie angiotensyny I w angiotensynę II oraz rozkład bradykininy, w wyniku czego następuje rozszerzenie naczyń krwionośnych). Enalapryl przyczynia się także do zmniejszenia produkcji aldosteronu. U pacjentów z niewydolnością serca enalapryl wywołuje zmniejszenie oporu obwodowego, wartości ciśnienia tętniczego, zwiększenie pojemności minutowej przy zmniejszonej częstotliwości rytmu serca. U pacjentów z nadciśnieniem enalapryl wywołuje zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi w pozycji leżącej i stojącej bez kompensacyjnego zwiększenia czynności serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Mapryl?

Lek Mapryl ten stosuje się w:

 • leczeniu nadciśnienia tętniczego
 • leczeniu objawowej niewydolności serca
 • zapobieganiu objawowej niewydolności serca u pacjentów z dysfunkcją lewej komory serca (z frakcją wyrzutową ?35%)
 • leczeniu nefropati cukrzycowej (z mikroalbuminurią)

Dawkowanie

Jak stosować lek Mapryl?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nadciśnienie tętnicze

Dorośli:

 • w łagodnym nadciśnieniu tętniczym zalecana dawka początkowa wynosi 5-10 mg
 • u pacjentów z nadmierną aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron (np. w nadciśnieniu naczyniowo-nerkowym, u pacjentów odwodnionych i/lub z niedoborem soli, w zdekompensowanej niewydolności serca lub w ciężkiej postaci nadciśnienia tętniczego) oraz u pacjentów leczonych wcześniej dużymi dawkami leków moczopędnych, leczenie należy rozpoczynać pod ścisłym nadzorem lekarza od dawki 5 mg lub mniejszej
 • o ile to możliwe należy odstawić lek moczopędny na 2-3 dni przed rozpoczęciem leczenia enalaprylem, podczas leczenia należy kontrolować stężenie potasu we krwi i czynność nerek
 • zwykle dawka podtrzymująca wynosi 20 mg na dobę
 • maksymalna dawka dobowa wynosi 40 mg. U dzieci o mc. 20-50 kg dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę, o mc. >50 kg - 5 mg raz na dobę
 • w razie potrzeby dawkę można zwiększyć u dzieci o mc. 20-50 kg do 20 mg na dobę, u dzieci o mc. >50 kg do 40 mg 

Niewydolność serca, bezobjawowa dysfunkcja lewej komory serca

Dorośli:

 • lek stosuje się w skojarzeniu z lekami moczopędnymi, a w razie potrzeby również z glikozydami naparstnicy lub lekami β-adrenolitycznymi
 • gdy na początku leczenia niewydolności serca nie wystąpi objawowe niedociśnienie lub wystąpi, ale uda się je opanować, dawkę należy stopniowo zwiększać: 1-3 dzień leczenia 2,5 mg na dobę w 1 dawce, 4-7 dzień leczenia 5 mg na dobę w 2 dawkach; w 2 tyg. leczenia 10 mg na dobę w 1-2 dawkach, w 3 i 4 tyg. leczenia 20 mg na dobę w 1-2 dawkach
 • optymalna dawka terapeutyczna powinna być osiągnięta w ciągu 2-4 tyg. leczenia
 • dawkę maksymalną 40 mg należy podawać w 2 dawkach
 • u pacjentów stosujących leki moczopędne, o ile to możliwe, należy zmniejszyć dawkę przed rozpoczęciem leczenia; pojawienie się niedociśnienia po pierwszej dawce, nie przesądza, że wystąpi ona przy przewlekłym stosowaniu preparatu i nie wymaga przerwania leczenia, należy kontrolować stężenie potasu we krwi i czynność nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek:

 • należy wydłużyć odstępy między kolejnymi dawkami:
  • klirens kreatyniny 31-80 ml/min - dawka początkowa wynosi 5-10 mg na dobę
  • klirens kreatyniny 11-30 ml/min - dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę
  • klirens kreatyniny ≤10 ml/min - dawka początkowa wynosi 2,5 mg w dniu dializy, dawka leku w dniach bez dializy powinna być dostosowana do aktualnych wartości ciśnienia tętniczego (enalaprylat jest usuwany z krążenia podczas dializy)

Nefropatia cukrzycowa (z mikroalbuminurią)

 • zwykle dawka początkowa wynosi 2,5-5 mg, następnie dawkę należy stopniowo zwiększać do uzyskania optymalnego zmniejszenia albuminurii tak, aby jednocześnie nie zmniejszyć ciśnienia poniżej 120/70 mmHg

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, który podejmie odpowiednie leczenie. Objawami przedawkowania są:

 • stan niemal całkowitej utraty świadomości (obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i osłupienie)
 • zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie (zmniejszenie ciśnienia krwi)
 • silne lub szybkie bicie serca
 • przyspieszenie tętna
 • niepokój
 • kaszel
 • przyspieszony oddech
 • niewydolność nerek

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Nie wolno przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Mapryl?

Nie należy stosować leku Mapryl, jeśli:

 • wystąpiła nadwrażliwość na enalapryl, inne inhibitory ACE lub pozostałe składniki preparatu
 • wystąpił obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie po zastosowaniu inhibitorów ACE
 • wystąpił idiopatyczny lub wrodzony obrzęk naczynioruchowy
 • pacjentka jest w II i III trymestr ciąży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Mapryl może wywołać skutki uboczne, jednak nie występują one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (więcej niż 1 na 10 osób):

 • nieostre widzenie
 • zawroty głowy
 • kaszel
 • nudności
 • astenia

Częste (mniej niż 1 na 10 osób):

 • ból głowy
 • depresja
 • niedociśnienie (w tym niedociśnienie ortostatyczne)
 • omdlenia
 • zawał mięśnia sercowego lub epizod naczyniowo-mózgowy
 • ból w klatce piersiowej
 • arytmie
 • dusznica bolesna
 • tachykardia
 • duszność
 • biegunka
 • ból brzucha
 • zaburzenie smaku
 • osutka
 • reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy)
 • zmęczenie
 • hiperkaliemia
 • zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Niezbyt częste:

 • niedokrwistość (w tym niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna)
 • hipoglikemia
 • splątanie, senność lub bezsenność
 • nerwowość
 • parestezje
 • zawroty głowy
 • kołatanie serca
 • wodnisty katar
 • ból gardła
 • chrypka
 • skurcz oskrzeli, astma
 • niedrożność jelit
 • zapalenie trzustki
 • wymioty
 • dyspepsja
 • zaparcie
 • utrata apetytu
 • podrażnienie żołądka
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • wrzód trawienny
 • nadmierna potliwość
 • świąd, pokrzywka
 • łysienie
 • zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek
 • białkomocz
 • impotencja
 • kurcze mięśni
 • nagłe zaczerwienienie skóry
 • szumy uszne
 • złe samopoczucie
 • gorączka
 • zwiększenie stężenia mocznika
 • hiponatremia

Rzadkie:

 • zaburzenia snu
 • objaw Raynauda
 • nacieki tkanki płucnej
 • eozynofilowe zapalenie płuc
 • zapalenie jamy ustnej
 • zapalenie języka
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zwiększenie stężenia bilirubiny
 • neutropenia
 • zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu we krwi
 • małopłytkowość
 • agranulocytoza
 • zahamowanie czynności szpiku kostnego
 • pancytopenia
 • powiększenie węzłów chłonnych
 • choroby autoimmunizacyjne
 • niewydolność wątroby
 • miąższowe lub cholestatyczne zapalenie wątroby
 • zapalenie wątroby z martwicą
 • postępująca piorunująca martwica wątroby (kończąca się niekiedy zgonem)
 • cholestaza (w tym żółtaczka)
 • skąpomocz
 • ginekomastia
 • rumień wielopostaciowy
 • zespół Stevensa-Johnsona
 • złuszczające zapalenie skóry
 • toksyczne martwicze oddzielanie naskórka
 • pęcherzyca
 • erytrodermia

Bardzo rzadkie:

 • obrzęk naczynioruchowy jelit
 • gorączka
 • zapalenie błon surowiczych
 • zapalenie naczyń
 • bóle mięśniowe
 • ból i zapalenie stawów
 • dodatnie miano przeciwciał przeciwjądrowych
 • zwiększone OB
 • eozynofilia
 • leukocytoza
 • nadwrażliwość na światło lub inne objawy skórne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mapryl należy omówić to lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

 • obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy nerkowej jedynej funkcjonującej nerki (pod ścisłą kontrolą lekarską, monitorując czynność nerek)
 • hipowolemia (spowodowana m.in. przez leki moczopędne, dietę ubogosodową, dializę, biegunkę lub wymioty)
 • ciężka niewydolność serca, leczona dużymi dawkami tiazydowych leków moczopędnych, z hiponatremią lub upośledzoną czynnością nerek
 • choroba niedokrwienna serca lub choroba naczyń mózgowych, ze zwężeniem zastawki aortalnej lub mitralnej, ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory (nie stosować u pacjentów we wstrząsie kardiogennym lub z hemodynamicznie istotnym zwężeniem)
 •  ostrożnie stosować z kolagenozami, w trakcie terapii immunosupresyjnej, leczenia allopurinolem lub prokainamidem, szczególnie przy współistniejącym zaburzeniu czynności nerek (należy regularnie kontrolować liczbę leukocytów)
 • zaburzona czynność nerek
 • cukrzyca
 • u pacjentów poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym lub w czasie znieczulenia ogólnego lekami powodującymi niedociśnienie
 • u pacjentów po niedawnym przeszczepie nerki.
 • u pacjentów dializowanych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Mapryl a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub położnej przed zastosowaniem leku Mapryl.

Mapryl nie jest zalecany we wczesnej ciąży i nie może być przyjmowany po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ może wyrządzić poważną szkodę dziecku. 

Mapryl a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się karmienia piersią noworodków (pierwsze tygodnie po narodzinach), a szczególnie wcześniaków podczas stosowania leku Mapryl.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować jednocześnie z lekiem Mapryl:

 • preparaty potasu
 • leki moczopędnych oszczędzających potas (np. spironolakton, amiloryd, triamteren)
 • inne leki zwiększające stężenie potasu we krwi (m.in. heparyna) lub substytuty soli zawierające potas zwiększa ryzyko wystąpienia znacznej hiperkaliemii
 • leki przeciwnadciśnieniowe
 • inne leki rozszerzające naczynia krwionośne
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
 • leki przeciwpsychotyczne
 • leki znieczulające, narkotyki i alkohol nasilają działanie hipotensyjne enalaprylu
 • inhibitory ACE zmniejszają wydalanie litu, co prowadzi do zwiększenia jego stężenia we krwi i nasilenia toksyczności (jeśli jednoczesne stosowanie jest konieczne należy kontrolować stężenie litu we krwi)
 • NLPZ
 • leki sympatykomimetyczne mogą osłabiać działanie inhibitorów ACE
 • insuliny lub doustne leki przeciwcukrzycowych
 • kwasy acetylosalicylowe (w dawkach kardioprotekcyjnych)
 • leki trombolityczne
 • leki β-adrenolityczne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Mapryl a alkohol

Jednoczesne spożywanie alkoholu podczas stosowania leku Mapryl, może nasilić działanie zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi i mogą wystąpić zawroty głowy, uczucie „pustki” w głowie lub omdlenie. Należy utrzymywać spożycie alkoholu na minimalnym poziomie.

Mapryl a prowadzenie pojazdów

Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę możliwość sporadycznego wystąpienia zawrotów głowy lub znużenia.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Mapryl?

Lek Mapryl należy przechowywać:

 • w temperaturze do 25ºC
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Mapryl a ciąża
Mapryl a karmienie piersią
Interakcje
Mapryl a alkohol
Mapryl a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki