Kategorie

Memantin NeuroPharma (Memantini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Memantin NeuroPharma?

Lek Memantin NeuroPharma zawiera substancję czynną chlorowodorek memantyny. To antagonista receptorów NMDA, który poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć. Należy do grupy leków przeciw otępieniu. Stosowany jest w leczeniu choroby Alzheimera.

Podstawowe informacje

NazwaMemantin NeuroPharma
Nazwa międzynarodowaMemantini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Roztwór doustny:

 • 10 mg/ml

Tabletki powlekane:

 • 5 mg
 • 10 mg
 • 15 mg
 • 20 mg
PostaćRoztwór doustny, Tabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek memantyny

Skład - substancje pomocnicze

Roztwór doustny:

 • sorbinian potasu 
 • sorbitol ciekły 70% (niekrystalizujący) (E 420)
 • woda oczyszczona

Tabletki powlekane:

 • laktoza jednowodna
 • stearynian magnezu
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • talk
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • hypromeloza
 • makrogol 4000
 • dwutlenek tytanu (E 171)
Dostępne opakowania

Roztwór doustny:

 • 30 ml
 • 50 ml
 • 100 ml
 • 500 ml

Tabletki powlekane:

 • 7 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 42 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
 • 420 tabletek
Działanie / właściwości
 • poprawiające funkcje poznawcze
 • poprawiające przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć
Zastosowanie

Leczenie choroby Alzheimera.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na chlorowodorek memantyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • występowanie w przeszłości napadów padaczkowych
 • przebyty w ostatnim czasie zawał serca
 • zastoinowa niewydolność krążenia
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • zaburzona czynność nerek
 • jednoczesne przyjmowanie leków takich jak: amantadyna, ketamina, dekstrometorfan, leki z grupy antagonistów NMDA
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • senność
 • zaparcia
 • podwyższone wyniki stężenia enzymów wątrobowych
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • spłycenie oddechu
 • wysokie ciśnienie krwi
 • nadwrażliwość na lek
Możliwe interakcje z
 • amantadyną
 • ketaminą
 • dekstrometorfanem
 • dantrolenem, baklofem
 • cymetydyną, ranitydyną, prokainamidem, chinidyną, chininą, nikotyną
 • hydrochlorotiazydem
 • środkami antycholinergicznymi
 • lekami przeciwdrgawkowymi
 • barbituranami
 • agonistami dopaminergicznymi
 • neuroleptykami
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
Ciąża

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się podawania leku dzieciom oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wpływać na szybkość reakcji co może być przeciwskazaniem do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Lekarz powienien poinformować pacjenta czy choroba pozwala mu w sposób bezpieczny prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Memantin NeuroPharma? 

Lek Memantin NeuroPharma wywierając wpływ na receptory NMDA, poprawia pamięć oraz przekazywanie impulsów nerwowych, przez co wykorzystywany jest w leczeniu choroby Alzheimera.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Memantin NeuroPharma?

Lek wykorzystywany jest w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o stopniu nasilenia od umiarkowanego do ciężkiego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Memantin NeuroPharma?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

 • lek należy przyjmować doustnie 1 raz na dobę
 • lek należy przyjmować regularnie codziennie o tej samej porze każdego dnia
 • lek może być przyjmowany niezależnie od posiłków
 • w przypadku roztworu, lek należy podawać na łyżeczce lub do szklanki wody, roztworu nie wolno podawać do ust bezpośrednio z butelki lub strzykawki doustnej
 • w przypadku tabletek powlekanych, lek należy przyjmować popijając wodą
 • zalecana dawka dla dorosłych i osób w podeszłym wieku wynosi 2 ml (20 mg)
 • aby zminimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, należy zwiększać dawkę leku stopniowo, zgodnie z poniższym schematem:

1 tydzień - 0,5 ml raz na dobę (1 x 5 mg)

2 tydzień - 1 ml raz na dobę (1 x 10 mg)

3 tydzień - 1.5 ml raz na dobę (1 x 15 mg)

4 tydzień i kolejny - 2 ml raz na dobę (1 x 20 mg)

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek

Dawkowanie leku ustala lekarz prowadzący indywidualnie w zależności od pacjenta, stale monitorując czynność nerek, w określonych odstępach czasu.

Stosowanie leku Memantin z jedzeniem i piciem

Pacjent powinien poinformować lekarza jeśli wprowadzona została lub jest planowana zasadnicza zmiana w odżywianiu lub rozpoznano u pacjenta nerkową kwasicę kanalikową lub ciężkie zakażenia dróg moczowych. W takich przypadkach może wystąpić konieczność zmodyfikowania dawki leku przez lekarza.

Czas trwania leczenia

Leczenie należy kontynuować tak długo, jak tylko będzie ono przynosiło pozytywne efekty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Zażycie zbyt dużej dawki leku nie powino spowodować zagrożenia dla zdrowia. Mogą wystąpić objawy niepożądane specyficzne dla leku. W razie znacznego przedawkowania leku, należy skontaktować się z lekarzem lub zasięgnąć porady lekarskiej.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki leku, pacjent powinien przyjąć kolejną dawkę leku Memantin NeuroPharma o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy samodzielnie przerywać terapii.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Memantin NeuroPharma?

Leku Memantin NeuroPharma nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na chlorowodorek memantyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Memantin NeuroPharma może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • senność
 • zaparcia
 • podwyższone wyniki stężenia enzymów wątrobowych
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • spłycenie oddechu
 • wysokie ciśnienie krwi
 • nadwrażliwość na lek

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • zmęczenie
 • zakażenia grzybicze
 • splątanie
 • omamy
 • wymioty
 • nieprawidłowy chód
 • niewydolność serca i wykrzepianie krwi żylnej (zakrzepica/ zakrzepy z zatorami)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

 • napady padaczkowe

Częstośc nieznana:

 • zapalenie trzustki
 • zapalenie wątroby
 • reakcje psychotyczne

Choroba Alzheimera może wiązać się z występowaniem depresji, myślami samobójczymi i samobójstwem, takie objawy mogą pojawić się podczas leczenia lekiem Memantin NeuroPharma.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przy stosowaniu leku Memantin NeuroPharma należy zachować ostrożność, jeśli:

 • występowały w przeszłości napady padaczkowe
 • pacjent przebył w ostatnim czasie zawał serca
 • występuje zastoinowa niewydolność krążenia
 • występuje niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • występuje zaburzona czynność nerek, konieczne jest monitorowanie czynności nerek przez lekarza

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Memantin NeuroPharma a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom w ciąży.

Memantin NeuroPharma a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Memantin NeuroPharma może powodować zmiany w działaniu lub spowodować konieczność modyfikacji dawkowania następujących leków:

 • amantadyny
 • ketaminy
 • dekstrometorfanu
 • dantrolenu, baklofenu
 • cymetydyny, ranitydyny, prokainamidu, chinidyny, chininy, nikotyny
 • hydrochlorotiazydu (oraz wszystkich leków złożonych zawierających hydrochlorotiazyd)
 • środków antycholinergicznych (substancji stosowanych zwykle w leczeniu zaburzeń ruchowych lub skurczów jelit)
 • leków przeciwdrgawkowych (substancji stosowanych w zapobieganiu i przerywaniu napadów drgawkowych)
 • barbituranów (substancji stosowanych głównie jako środki nasenne)
 • agonistów dopaminergicznych (substancji takich jak L-dopa, bromokryptyna)
 • neuroleptyków (substancji stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • doustnych leków przeciwzakrzepowych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Memantin NeuroPharma a alkohol

Brak danych.

Memantin NeuroPharma a prowadzenie pojazdów

Lek Memantin NeuroPharma może wpływać na szybkość reakcji co może być przeciwskazaniem do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Lekarz powienien poinformować pacjenta czy choroba pozwala mu w sposób bezpieczny prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Memantin NeuroPharma?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Roztwór doustny:

 • po otwarciu zawartość butelki należy zużyć w ciągu 6 miesięcy

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego