Poradnik
kazdy-usmiech-jest-wyjatkowy-1168
tydzien-marek-swiata-1151
strefa-opalania-2926
Memantine Accord (Memantinum)

Memantine Accord (Memantinum)

Lek Memantine Accord zawiera chlorowodorek memantyny. Należy on do grupy leków przeciw otępieniu. Stosowany jest w leczeniu choroby Alzheimera, gdzie utrata pamięci spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów nerwowych przenoszących informacje w mózgu.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaMemantine Accord
Nazwa międzynarodowaMemantinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 15 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek memantyny

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • mikrokrystaliczna celuloza
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • krospowidon
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hypromeloza
 • polisorbat 80
 • makrogol 400
 • dwutlenek  tytanu(E 171)
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 42 tabletki
 • 56 tabletek
 • 98 tabletek
Działanie / właściwości
 • poprawiające funkcje poznawcze
 • poprawiające przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć
Zastosowanie

Leczenie choroby Alzheimera o stopniu nasilenia od umiarkowanego do ciężkiego.

Przeciwwskazania

Uczulenie na chlorowodorek memantyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • występowanie w przeszłości napadów padaczkowych
 • przebyty w ostatnim czasie zawał serca
 • zastoinowa niewydolność krążenia
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • zaburzona czynność nerek
 • jednoczesne przyjmowanie leków takich jak: amantadyna, ketamina, dekstrometorfan, leki z grupy antagonistów NMDA
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • senność
 • zaparcia
 • podwyższone wyniki stężenia enzymów wątrobowych
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • spłycenie oddechu
 • wysokie ciśnienie krwi
 • nadwrażliwość na lek
Możliwe interakcje z
 • amantadyną, ketaminą, dekstrometorfanem
 • dantrolenem, baklofenem
 • cymetydyną, ranitydyną, prokainamidem, chinidyną, chininą, nikotyną
 • hydrochlorotiazydem
 • środkami antycholinergicznymi
 • lekami przeciwdrgawkowymi
 • barbituranami
 • agonistami dopaminergicznymi
 • neuroleptykami
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
Ciąża

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się podawania leku Memantine Accord dzieciom oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Memantine Accord może wpływać na szybkość reakcji co może być przeciwskazaniem do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Lekarz powienien poinformować pacjenta czy choroba pozwala mu w sposób bezpieczny prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Memantine Accord? 

Lek Memantine Accord wywierając wpływ na receptory NMDA, poprawia pamięć oraz przekazywanie impulsów nerwowych, przez co wykorzystywany jest w leczeniu choroby Alzheimera.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Memantine Accord?

Lek wykorzystywany jest w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o stopniu nasilenia od umiarkowanego do ciężkiego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Memantine Accord?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

 • zalecana dawka dla dorosłych i osób w podeszłym wieku wynosi 20 mg
 • aby zminimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, należy zwiększać dawkę leku stopniowo, zgodnie z poniższym schematem:

1 tydzień - 1 x 5 mg

2 tydzień - 1 x 10 mg

3 tydzień - 1 x 15 mg

4 tydzień i kolejny - 1 x 20 mg

Sposób podawania:

 • lek należy przyjmować popijając wodą
 • lek należy przyjmować doustnie 1 raz na dobę
 • lek należy przyjmować regularnie codziennie o tej samej porze każdego dnia
 • lek może być przyjmowany niezależnie od posiłków

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek

Dawkowanie leku ustala lekarz prowadzący indywidualnie w zależności od pacjenta, stale monitorując czynność nerek, w określonych odstępach czasu.

Stosowanie leku Memantine Accord z jedzeniem i piciem

Pacjent powinien poinformować lekarza jeśli wprowadzona została lub jest planowana zasadnicza zmiana w odżywianiu lub rozpoznano u pacjenta nerkową kwasicę kanalikową lub ciężkie zakażenia dróg moczowych. W takich przypadkach może wystąpić konieczność zmodyfikowania dawki leku przez lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Zażycie zbyt dużej dawki leku nie powino spowodować zagrożenia dla zdrowia. Mogą wystąpić objawy niepożądane specyficzne dla leku. W razie znacznego przedawkowania leku, należy skontaktować się z lekarzem, w celu wdrożenia odpowiedniego postępowania.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki leku, pacjent powinien przyjąć kolejną dawkę leku zgodnie ze stosowanym schematem dawkowania.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy samodzielnie przerywać terapii.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Memantine Accord?

Leku Memantine Accord nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na chlorowodorek memantyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Memantine Accord może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • senność
 • zaparcia
 • podwyższone wyniki stężenia enzymów wątrobowych
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • spłycenie oddechu
 • wysokie ciśnienie krwi
 • nadwrażliwość na lek

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • zmęczenie
 • zakażenia grzybicze
 • splątanie
 • omamy
 • wymioty
 • nieprawidłowy chód
 • niewydolność serca i wykrzepianie krwi żylnej (zakrzepica/zakrzepy z zatorami)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

 • napady padaczkowe

Częstośc nieznana:

 • zapalenie trzustki
 • zapalenie wątroby
 • reakcje psychotyczne

Choroba Alzheimera może wiązać się z występowaniem depresji, myślami samobójczymi i samobójstwem, znane jest wystąpienie takich przypadków podczas leczenia lekiem Memantine Accord.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przy stosowaniu leku Memantine Accord należy zachować ostrożność, jeśli:

 • występowały w przeszłości napady padaczkowe
 • pacjent przebył w ostatnim czasie zawał serca
 • występuje zastoinowa niewydolność krążenia
 • występuje niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • występuje zaburzona czynność nerek, wtedy konieczne jest monitorowanie czynności nerek przez lekarza

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Memantine Accord a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom w ciąży.

Memantine Accord a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Memantine Accord może powodować zmiany w działaniu lub spowodować konieczność modyfikacji dawkowania następujących leków:

 • amantadyny, ketaminy, dekstrometorfanu
 • dantrolenu, baklofenu
 • cymetydyny, ranitydyny, prokainamidu, chinidyny, chininy, nikotyny
 • hydrochlorotiazydu (oraz wszystkich leków złożonych zawierających hydrochlorotiazyd)
 • środków antycholinergicznych (substancji stosowanych zwykle w leczeniu zaburzeń ruchowych lub skurczów jelit)
 • leków przeciwdrgawkowych (substancji stosowanych w zapobieganiu i przerywaniu napadów drgawkowych)
 • barbituranów (substancji stosowanych głównie jako środki nasenne)
 • agonistów dopaminergicznych (substancji takich jak L-dopa, bromokryptyna)
 • neuroleptyków (substancji stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • doustnych leków przeciwzakrzepowych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Memantine Accord a alkohol

Brak danych.

Memantine Accord a prowadzenie pojazdów

Lek Memantine Accord może wpływać na szybkość reakcji co może być przeciwskazaniem do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Lekarz powienien poinformować pacjenta czy choroba pozwala mu w sposób bezpieczny prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Memantine Accord?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Memantine Accord a ciąża
Memantine Accord a karmienie piersią
Interakcje
Memantine Accord a alkohol
Memantine Accord a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki