Poradnik
projekt opalanie
Memantine Mylan (Memantinum)

Memantine Mylan (Memantinum)

Lek Memantine Mylan zawiera jako substancję czynną memantynę. Należy ona do grupy leków przeciw otępieniu. Stosowany jest w leczeniu choroby Alzheimera, w której utrata pamięci spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów nerwowych przenoszących informacje w mózgu.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaMemantine Mylan
Nazwa międzynarodowaMemantinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek memantyny

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • stearynian magnezu
 • talk
 • krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka tabletki:

 • polidekstroza (E1200)
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • hypromeloza 3cP 29 (E464)
 • hypromeloza 6cP (E464)
 • hypromeloza 50cP (E464)
 • tlenek żelaza żółty (E172)
 • makrogol 400 (E1521)
 • makrogol 8000
 • indygotyna
 • lak (E132)
 • tlenek żelaza czerwony (E172)
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 42 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 70 tabletek
 • 84 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
 • 112 tabletek
Działanie / właściwości
 • poprawiające funkcje poznawcze
 • poprawiające przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć
Zastosowanie

Lek stosowany jest w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Przeciwwskazania

Leku nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na chlorowodorek memantyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • występowanie w przeszłości napadów padaczkowych
 • przebyty w ostatnim czasie zawał serca
 • zastoinowa niewydolność krążenia
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • zaburzona czynność nerek, konieczne jest monitorowanie czynności nerek przez lekarza
 • u pacjenta występuje nerkowa kwasica kanalikowa lub ciężkie zakażenie układu moczowego
 • jednoczesne przyjmowanie łącznie z memantyną leków takich jak: amantadyna, ketamina, dekstrometorfan, leki z grupy antagonistów NMDA
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • senność
 • zaparcia
 • podwyższone wyniki stężenia enzymów wątrobowych
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • duszność
 • wysokie ciśnienie krwi
 • nadwrażliwość na lek
Możliwe interakcje z
 • amantadyną, ketaminą, dekstrometorfanem
 • dantrolenem, baklofenem
 • cymetydyną, ranitydyną, prokainamidem, chinidyną, chininą, nikotyną
 • hydrochlorotiazydem
 • środkami antycholinergicznymi
 • lekami przeciwdrgawkowymi
 • barbituranami
 • agonistami dopaminergicznymi
 • neuroleptykami
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
Ciąża

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Memantine Mylan u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Memantine Mylan może wpływać na szybkość reakcji co może być przeciwskazaniem do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Lekarz powienien poinformować pacjenta czy choroba pozwala mu w sposób bezpieczny prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Memantine Mylan? 

Lek Memantine Mylan wywierając wpływ na receptory NMDA, poprawia pamięć oraz przekazywanie impulsów nerwowych, przez co wykorzystywany jest w leczeniu choroby Alzheimera.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Memantine Mylan?

Lek stosuje się w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o stopniu nasilenia od umiarkowanego do ciężkiego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Memantine Mylan?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

 • zalecana dawka dla dorosłych i osób w podeszłym wieku wynosi 20 mg
 • aby zminimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, należy zwiększać dawkę leku stopniowo, zgodnie z poniższym schematem:

1 tydzień - 1 x 5 mg

2 tydzień - 1 x 10 mg

3 tydzień - 1 x 15 mg

4 tydzień i kolejny - 1 x 20 mg

Sposób podawania:

 • lek należy przyjmować popijając wodą
 • lek należy przyjmować doustnie 1 raz na dobę
 • lek należy przyjmować regularnie codziennie o tej samej porze każdego dnia
 • lek może być przyjmowany niezależnie od posiłków

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek

Dawkowanie leku ustala lekarz prowadzący w zależności od stanu zdrowia pacjenta, stale monitorując czynność nerek, w określonych odstępach czasu.

Stosowanie leku Memantine Mylan z jedzeniem i piciem

Pacjent powinien poinformować lekarza jeśli wprowadzona została lub jest planowana zasadnicza zmiana w sposobie odżywiania lub rozpoznano u pacjenta nerkową kwasicę kanalikową lub ciężkie zakażenia dróg moczowych. W takich przypadkach może wystąpić konieczność zmodyfikowania dawki leku przez lekarza.

Czas trwania leczenia

Leczenie należy kontynuować tak długo, dopóki będzie ono przynosiło pozytywne efekty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Zażycie zbyt dużej dawki leku nie powino spowodować zagrożenia dla zdrowia. Mogą wystąpić objawy niepożądane specyficzne dla leku. W razie znacznego przedawkowania leku, należy skontaktować się z lekarzem, w celu wdrożenia odpowiedniego postępowania.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki leku, pacjent powinien przyjąć kolejną dawkę leku zgodnie ze stosowanym schematem dawkowania.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Memantine Mylan?

Leku Memantine Mylan nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na chlorowodorek memantyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Memantine Mylan może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • senność
 • zaparcia
 • podwyższone wyniki stężenia enzymów wątrobowych
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • duszność
 • wysokie ciśnienie krwi
 • nadwrażliwość na lek

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • zmęczenie
 • zakażenia grzybicze
 • splątanie
 • omamy
 • wymioty
 • nieprawidłowy chód
 • niewydolność serca i wykrzepianie krwi żylnej (zakrzepica/zakrzepy z zatorami)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

 • napady padaczkowe

Częstość nieznana:

 • zapalenie trzustki
 • zapalenie wątroby
 • reakcje psychotyczne

Choroba Alzheimera może wiązać się z występowaniem depresji, myślami samobójczymi i samobójstwem. U pacjentów leczonych memantyną zgłaszano takie zdarzenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przy stosowaniu leku Memantine Mylan należy zachować ostrożność, jeśli:

 • występowały w przeszłości napady padaczkowe
 • pacjent przebył w ostatnim czasie zawał serca
 • występuje zastoinowa niewydolność krążenia
 • występuje niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • występuje zaburzona czynność nerek, wtedy konieczne jest monitorowanie czynności nerek przez lekarza

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Memantine Mylan a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom w ciąży.

Memantine Mylan a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Memantine Mylan może powodować zmiany w działaniu lub spowodować konieczność modyfikacji dawkowania następujących leków:

 • amantadyny, ketaminy, dekstrometorfanu
 • dantrolenu, baklofenu
 • cymetydyny, ranitydyny, prokainamidu, chinidyny, chininy, nikotyny
 • hydrochlorotiazydu (oraz wszystkich leków złożonych zawierających hydrochlorotiazyd)
 • leków przeciwcholinergicznych (leków stosowanych zwykle w leczeniu zaburzeń ruchowych lub kurczów jelit)
 • leków przeciwdrgawkowych (substancji stosowanych w zapobieganiu i przerywaniu napadów drgawkowych)
 • barbituranów (substancji stosowanych głównie jako środki nasenne)
 • agonistów dopaminergicznych (substancji takich jak L-dopa, bromokryptyna)
 • neuroleptyków (substancji stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • doustnych leków przeciwzakrzepowych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Memantine Mylan a alkohol

Brak danych.

Memantine Mylan a prowadzenie pojazdów

Lek Memantine Mylan może wpływać na szybkość reakcji co może być przeciwskazaniem do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Lekarz powienien poinformować pacjenta czy choroba pozwala mu w sposób bezpieczny prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Memantine Mylan?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Memantine Mylan a ciąża
Memantine Mylan a karmienie piersią
Interakcje
Memantine Mylan a alkohol
Memantine Mylan a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki