Poradnik
Memantine Vipharm (Memantini hydrochloridum)

Memantine Vipharm (Memantini hydrochloridum)

Lek Memantine Vipharm należy do grupy leków przeciw otępieniu. Zawiera jako substancję czynną chlorowodorek memantyny.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaMemantine Vipharm
Nazwa międzynarodowaMemantini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek memantyny

Skład - substancje pomocnicze

Memantine Vipharm 10 mg:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • talk
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza 15 cps
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 4000

Memantine Vipharm 20 mg:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • talk
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza 15 cps
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 4000
 • tlenek żelaza żółty
 • tlenek żelaza czerwony
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 56 tabletek
Działanie / właściwości

Poprawa pamięci oraz przekazywania impulsów nerwowych.

Zastosowanie

Leczenie pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.

Przeciwwskazania

Uczulenie na chlorowodorek memantyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • występowanie w przeszłości napadów padaczkowych
 • przebyty w ostatnim czasie zawał mięśnia sercowego
 • zastoinowa niewydolność serca
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia czynności nerek
 • jednoczesne przyjmowanie łącznie z memantyną leków takich jak: amantadyna, ketamina, dekstrometorfan, leki z grupy antagonistów NMDA
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • senność
 • zaparcia
 • podwyższone stężenia enzymów wątrobowych
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • spłycenie oddechu
 • wysokie ciśnienie krwi
 • nadwrażliwość na lek
Możliwe interakcje z
 • amantadyną, ketaminą, dekstrometorfanem
 • dantrolenem, baklofem
 • cymetydyną, ranitydyną, prokainamidem, chinidyną, chininą, nikotyną
 • hydrochlorotiazydem
 • środkami antycholinergicznymi
 • lekami przeciwdrgawkowymi
 • barbituranami
 • agonistami dopaminergicznymi
 • neuroleptykami
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
Ciąża

Lek Memantine Vipharm nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży.

Karmienie piersią

Lek Memantine Vipharm nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się podawania leku Memantine Vipharm dzieciom oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Memantine Vipharm może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Memantine Vipharm?

Lek Memantine Vipharm należy do grupy antagonistów receptorów kwasu N-metylo-D-asparaginowego (NMDA). Receptory NMDA biorą udział w przekazywaniu sygnałów nerwowych istotnych dla procesu uczenia się oraz dla procesów zapamiętywania. Lek Memantine Vipharm poprzez wpływ na receptory NMDA poprawia pamięć oraz przekazywanie impulsów nerwowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Memantine Vipharm?

Lek Memantine Vipharm stosuje się w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o stopniu nasilenia od umiarkowanego do ciężkiego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Memantine Vipharm?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

 • zalecana dawka dla dorosłych i osób w podeszłym wieku wynosi 20 mg
 • aby zminimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, należy zwiększać dawkę leku stopniowo
 • dawka początkowa to 5 mg raz na dobę, którą nelży co tydzień zwiększać o 5 mg aż do uzyskania po 4 tygodniach dawki 20 mg na dobę

Sposób podawania:

 • lek należy przyjmować popijając wodą
 • lek należy przyjmować doustnie 1 raz na dobę
 • lek należy przyjmować regularnie codziennie o tej samej porze każdego dnia
 • lek może być przyjmowany z posiłkiem lub niezależnie od posiłków

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek

Dawkowanie leku ustala lekarz prowadzący w zależności od stanu zdrowia pacjenta, stale monitorując czynność nerek, w określonych odstępach czasu.

 

Leczenie należy kontynuować tak długo, dopóki będzie ono przynosiło pozytywne efekty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Memantine Vipharm

Zażycie zbyt dużej dawki leku Memantine Vipharm nie powino spowodować zagrożenia dla zdrowia. Mogą wystąpić objawy niepożądane specyficzne dla leku memantyna. W razie znacznego przedawkowania leku, należy skontaktować się z lekarzem, w celu wdrożenia odpowiedniego postępowania.

Pominięcie zastosowania leku Memantine Vipharm

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki leku, pacjent powinien przyjąć kolejną dawkę leku zgodnie ze stosowanym schematem dawkowania.

W razie jakichkolwiek watpliwości związanych ze stosowaniem leku Memantine Vipharm należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Memantine Vipharm?

Leku Memantine Vipharm nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na chlorowodorek memantyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Memantine Vipharm może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • senność
 • zaparcia
 • podwyższone stężenia enzymów wątrobowych
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • spłycenie oddechu
 • wysokie ciśnienie krwi
 • nadwrażliwość na lek

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • zmęczenie
 • zakażenia grzybicze
 • splątanie
 • omamy
 • wymioty
 • nieprawidłowy chód
 • niewydolność serca
 • wykrzepianie krwi żylnej (zakrzepica/ zakrzepy z zatorami)

Bardzo rzedkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • napady padaczkowe

Częstość nieznana:

 • zapalenie trzustki
 • zapalenie wątroby
 • reakcje psychotyczne

Choroba Alzheimera może wiązać się z występowaniem depresji, myślami samobójczymi i samobójstwem. U pacjentów leczonych memantyną zgłaszano takie zdarzenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Memantine Vipharm należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • występowanie w przeszłości napadów padaczkowych
 • przebyty w ostatnim czasie zawał mięśnia sercowego
 • jeśli pacjent cierpi na zastoinową niewydolność krążenia
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • pacjenci z zaburzoną czynnością nerek; lekarz powinien monitorować czynność nerek i w razie konieczności dostosować dawkę leku
 • jednoczesne przyjmowanie łącznie z memantyną leków takich jak: amantadyna, ketamina, dekstrometorfan, leki z grupy antagonistów NMDA

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Memantine Vipharm a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się podawania leku Memantine Vipharm kobietom w ciąży.

Memantine Vipharm a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Memantine Vipharm nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Memantine Vipharm może powodować zmiany w działaniu lub spowodować konieczność modyfikacji dawkowania następujących leków:

 • amantadyny, ketaminy, dekstrometorfanu
 • dantrolenu, baklofenu
 • cymetydyny, ranitydyny, prokainamidu, chinidyny, chininy, nikotyny
 • hydrochlorotiazydu (oraz wszystkich leków złożonych zawierających hydrochlorotiazyd)
 • leków przeciwcholinergicznych (leków stosowanych zwykle w leczeniu zaburzeń ruchowych lub kurczów jelit)
 • przeciwdrgawkowych (substancji stosowanych w zapobieganiu i przerywaniu napadów drgawkowych)
 • barbituranów (substancji stosowanych głównie jako środki nasenne)
 • agonistów dopaminergicznych (substancji takich jak L-dopa, bromokryptyna)
 • neuroleptyków (substancji stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • doustnych leków przeciwzakrzepowych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Memantine Vipharm a alkohol

Brak danych.

Memantine Vipharm a prowadzenie pojazdów

Pacjent powinien zostać poinformowany przez lekarza, czy stan jego zdrowia pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Lek Memantine Vipharm może wpływać na szybkość reakcji, dlatego też prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn mogą być niewskazane. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Memantine Vipharm?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Memantine Vipharm a ciąża
Memantine Vipharm a karmienie piersią
Interakcje
Memantine Vipharm a alkohol
Memantine Vipharm a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo