Kategorie

Memotropil (Piracetamum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Memotropil?

Lek Memotropil zawiera substancję czynną piracetam należącą do grupy leków psychostymulujących.

Podstawowe informacje

NazwaMemotropil
Nazwa międzynarodowaPiracetamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki powlekane:

 • 800 mg
 • 1200 mg

Roztwór do infuzji:

 • 12 g/ 60 ml

Roztwór do wstrzykiwań:

 • 200 mg/ ml (1 g/ 5 ml)
 • 200 mg/ ml (3 g/ 15 ml)
PostaćTabletki powlekane / tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej, Roztwór do infuzji, Roztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Piracetam

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki powlekane:

 • skrobia ziemniaczana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ C)
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • alkohol poliwinylowy
 • talk
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 4000
 • lecytyna
 • lak z żółcienią pomarańczową
 • tabletki powlekane 800 mg zawierają lak z żółcienią chinolinową
 • tabletki powlekane 1200 mg zawierają lak indygotynowy

Roztwór do infuzji:

 • octan sodu trójwodny
 • kwas octowy
 • woda do wstrzykiwań

Roztwór do wstrzykiwań:

 • octan sodu trójwodny
 • kwas octowy lodowaty
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

Tabletki powlekane:

 • 20 tabletek
 • 60 tabletek

Roztwór do infuzji:

 • 1 opakowanie 60 ml
 • 20 opakowań 60 ml

Roztwór do wstrzykiwań:

 • 4 ampułki 15 ml
 • 12 ampułek 5 ml
Działanie / właściwości

Zwiększenie wykorzystania tlenu i zużycia glukozy w niedokrwionej tkance mózgowej.

Zastosowanie

Memotropil tabletki powlekane:

 • leczenie mioklonii pochodzenia korowego
 • leczenie zaburzeń dyslektycznych u dzieci równocześnie z terapią logopedyczną
 • leczenie zawrotów głowy

Memotropil roztwór do infuzji i roztwór do wstrzykiwań:

 • leczenie mioklonii pochodzenia korowego
Przeciwwskazania
 • uczulenie na piracetam, inne pochodne pirolidonu lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężka niewydolność nerek
 • krwawienie śródmózgowe
 • pląsawica Huntingtona
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności nerek
 • ciężki krwotok
 • ryzyko wystąpienia krwawienia
 • zaburzenia hemostazy
 • przebyty krwotok mózgowo-naczyniowym
 • ciężkie zabiegi chirurgiczne (w tym zabiegi stomatologiczne)
 • przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych lub leków hamujących agregację płytek
 • podeszły wiek
 • bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi (Memotropil w roztworze do wstrzykiwań)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • nerwowość
 • wzmożona pobudliwość ruchowa
 • zwiększenie masy ciała
Możliwe interakcje z
 • hormonami tarczycy
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • lekami przepiwpadaczkowymi (dotyczy leku Memotropil roztwór do infuzji)
 • lekami z grupy neuroleptyków i lekami pobudzającymi układ nerwowy (dotyczy leku Memotropil w roztworze do wstrzykiwań)
Ciąża

Leku Memotropil nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Leku Memotropil nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek Memotropil może być stosowany u dzieci powyżej 8 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Memotropil może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Memotropil?

Lek Memotropil zawiera piracetam który jest środkiem nootropowym, czyli pobudzającym przemianę materii w mózgu. Lek zwiększa wykorzystanie tlenu i zużycie glukozy w niedokrwionej tkance mózgowej.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Memotropil?

Lek Memotropil w postaci tabletek powlekanych wykorzystywany jest w następujących przypadkach:

 • leczenie mioklonii pochodzenia korowego
 • leczenie zaburzeń dyslektycznych u dzieci równocześnie z terapią logopedyczną
 • leczenie zawrotów głowy

Lek Memotropil w postaci roztworu do infucji i roztworu do wstrzykiwań wykorzystywany jest tylko do leczenia mioklonii pochodzenia korowego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Memotropil?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki powlekane

Leczenie mioklonii pochodzenia korowego:

 • leczenie rozpoczyna się od dawki 7,2 g piracetamu na dobę w 3 dawkach podzielonych
 • dawkę zwiększa się w razie potrzeby o 4 tabletki na dobę co 3-4 dni
 • dawka maksymalna leku to 24 gramy piracetamu na dobę
 • dawkę dobową podaje się w 2 lub 3 dawkach podzielonych
 • w leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwmioklonicznymi, dawki innych leków powinny być utrzymywane w zalecanych dawkach terapeutycznych, po uzyskaniu poprawy możliwe jest zmniejszenie dawek tych leków
 • z czasem może u pacjenta dojść do rozwoju objawów, co 6 miesiący lekarz może podjąć próbę zmniejszenia dawki lub odstawienia leku (zmniejszanie dawki o 1 tabletkę co 2-4 dni)

Leczenie zaburzeń dyslektycznych jednocześnie z terapią logopedyczną:

 • leczenie może być stosowane u dzieci powyżej 8 roku życia
 • lek podaje się w dawce 3,2g piracetamu na dobę w 2 dawkach podzielonych

Leczenie zawrotów głowy:

 • dawka zalecana to 2,4 - 4,8 g w 2-3 dawkach podzielonych 

Roztwór do infuzji:

 • wlew należy podawać przez 24 godziny zgodnie z zalecaną dawką dobową
 • leczenie można kontynuować przy użyciu piracetamu w postaci tabletek

Roztwór do wstrzykiwań:

 • lek podaje się dożylnie w ciągu kilku minut w dawce zalecanej lub w 2 lub 3 dawkach podzielonych
 • leku nie należy mieszać z innymi lekami
 • leczenie można kontynuować przy użyciu piracetamu w postaci tabletek

 

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Dawka leku zostanie indywidulnie dostosowana przez lekarza.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek

Dawkę dobową ustali lekarz indywidualnie w zależności od czynności nerek.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby

Nie ma konieczności modyfikowania dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Memotropil

W razie przedawkowania leku Memotropil należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego. Stosowane dużych dawek leku może nasilić objawy niepożądane. Lek wykazuje małą toksyczność. U pacjentów z niewydolnością nerek może dojść do kumulacji leku.

Pominięcie zastosowania leku Memotropil

W razie pominięcia dawki leku w wyznaczonym czasie, należy przyjąć zapomnianą dawkę tak szybko, jak to możliwe przed kolejną dawką. Jeśli przyszedł już czas na kolejną dawkę, należy opuścić pominiętą dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Memotropil

Nie należy przerywać leczenia u pacjentów leczonych z powodu mioklonii, by nie dopuścić do związanego z tym nawrotu mioklonii lub drgawek uogólnionych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Memotropil należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Memotropil?

Leku Memotropil nie powinno się stosować w następujących przypadkach:

 • uczulenie na piracetam, inne pochodne pirolidonu lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 20 ml/min
 • krwawienie śródmózgowe, którego najczęstsze objawy to silny ból głowy, niedowład części ciała, wymioty
 • pląsawica Huntingtona (postępujące i nieuleczalne zaburzenie genetyczne dotyczące układu nerwowego, objawiające się drażliwością, depresją, zaburzeniami pamięci, mimowolnymi ruchami)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Memotropil może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • nerwowość
 • wzmożona pobudliwość ruchowa
 • zwiększenie masy ciała

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • depresja
 • senność
 • osłabienie

Częstość nieznana:

 • zawroty głowy
 • zaburzenia krwotoczne
 • nudności, wymioty, biegunka, bóle w obrębie jamy brzusznej, bóle w nadbrzuszu
 • reakcje anafilaktoidalne, nadwrażliwość - należy natychmiast powiadomić lekarza jeśli wystąpią objawy, takie jak: zaczerwienienie skóry, obrzęk, pokrzywka, duszność, obrzęk krtani, problemy z oddychaniem
 • zaburzenia koordynacji ruchowej ciała, zaburzenia równowagi, nasilenie padaczki, ból głowy, bezsenność
 • pobudzenie, lęk, splątanie, omamy
 • obrzęk naczynioruchowy, zapalenie skóry, świąd, pokrzywka

Inne działania niepożądane występujące dodatkowo tylko w leku Memotropil w roztworze do infuzji i roztworze do wstrzykiwań:

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • ból w miejscu wstrzyknięcia
 • zapalenia żył z zakrzepicą
 • gorączka
 • niedociśnienie tętnicze

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosując lek Memotropil należy zachować szczególną ostrożność w następujących przypadkach:

 • pacjenci z zaburzeniami czynności nerek, ponieważ lek jest wydalany głównie przez nerki
 • pacjenci z ciężkim krwotokiem
 • pacjenci z ryzykiem wystąpienia krwawienia
 • pacjenci z zaburzeniami hemostazy
 • pacjenci po krwotoku mózgowo-naczyniowym
 • pacjenci poddawani ciężkim zabiegom chirurgicznym (w tym zabiegom stomatologicznym)
 • pacjenci przyjmujący leki przeciwzakrzepowe lub leki hamujące agregację płytek
 • pacjenci w podeszłym wieku
 • pacjenci z bardzo niskim ciśnieniem tętniczym krwi (dotyczy leku Memotropil w postaci roztworu do wstrzykiwań)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Memotropil a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Memotropil przenika przez barierę łożyska. Lekarz przepisuje go kobietom w ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności, gdy w jego opinii korzyść dla matki przeważa nad ryzykiem dla dziecka.

Memotropil a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Memotropil przenika do mleka matki. Zaleca się aby nie stosować leku Memotropil w okresie karmienia piersią lub zaprzestać karmienia piersią w czasie przyjmowania tego leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Memotropil nie należy łączyć z:

 • hormonami tarczycy, ponieważ piracetam może nasilić ich działanie
 • lekami przeciwzakrzepowymi, należy zachować ostrożność stosując te leki w połączeni z piracetamem
 • lekami przepiwpadaczkowymi (dotyczy tylko leku Memotropil w postaci roztworu do infuzji)
 • lekami z grupy neuroleptyków i leki pobudzające układ nerwowy (dotyczy tylko leku Memotropil w postaci roztworu do wstrzykiwań)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Memotropil a alkohol

Brak danych.

Memotropil a prowadzenie pojazdów

Lek Memotropil może wywoływać senność i drżenie. W przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Memotropil?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • leku nie należy zamrażać (roztwór do wstrzykiwań)
 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią (tabletki powlekane)
 • lek należy chronić od światła oraz przed działaniem par i gazów aktywnych chemicznie lub o intensywnym zapachu (roztwór do infuzji)

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego