Poradnik
Mercaptopurinum VIS (Mercaptopurinum)

Mercaptopurinum VIS (Mercaptopurinum)

Lek Mercaptopurinum VIS jest lekiem zawierającym substancję czynną merkaptopurynę. Należy do leków cytotoksycznych, hamujących podział komórek oraz działających toksycznie na komórki szybko dzielące się

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaMercaptopurinum VIS
Nazwa międzynarodowaMercaptopurinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

50 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Merkaptopuryna

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia ziemniaczana
 • laktoza
 • powidon
 • talk
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości

Hamowanie podziału komórek oraz działanie toksycznie na komórki szybko dzielące się.

Zastosowanie
 • ostra białaczka limfoblastyczna
 • ostra białaczka mieloblastyczna
 • przewlekła białaczka granulocytowa
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego – Cohna
Przeciwwskazania
 • uczulenie na merkaptopurynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciąża
 • ciężka leukopenia
 • ciężka trombocytopenia
 • zahamowanie czynności szpiku
 • ciężka niewydolność nerek
 • ciężka niewydolność wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • równoczesne stosowanie leku Mercaptopurinum VIS z lekami immunosupresyjnymi
 • osóby w podeszłym wieku, dzieci oraz pacjenci z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek
 • leczenie merkaptopuryną może spowodować zahamowanie czynności szpiku prowadzące do leukopenii, trombocytopenii, niedokrwistości
 • lek może powodować zwiększone narażenie na infekcje, opóźnienie gojenia i krwawienie z dziąseł
 • pacjenci z wrodzonym niedoborem enzymu – metylotransferazy tiopurynowej (TPMT)
 • u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą wątroby lub przyjmujących inne leki (poza merkaptopuryną) uszkadzające wątrobę
 • w przypadku wystąpienia objawów żółtaczki: zażółcenia skóry, błon śluzowych i białkówek oczu pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • leukopenia
 • trombocytopenia
 • hyperurykemia (zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi) i/ lub hyperurykozuria
 • zwiększone wydalanie kwasu moczowego z moczem
 • napad dny moczanowej
 • nudności
 • wymioty
 • utrata apetytu
 • żółtaczka (zażółcenie skóry i białkówek oczu)
 • zwiększenie stężenia: bilirubiny związanej, transaminaz i fosfatazy alkalicznej
 • zaburzenia czynności wątroby
 • żółtaczka cholestatyczna
Możliwe interakcje z
 • olsalazyną, mesalazyną, sulfasalazyną
 • allopurinolem, tiopurinolem i oksypurinolem
 • warfaryną
 • innymi lekami, które hamują czynność szpiku
Ciąża

Lekarz przepisuje go kobietom w ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności, gdy w jego opinii korzyść dla matki przeważa nad ryzykiem dla dziecka. Zaleca się stosowanie odpowiednich środków antykoncepcyjnych, jeżeli którykolwiek z partnerów leczony jest merkaptopuryną.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci zgodnie z zaleceniami lekarza.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych odnośnie wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Mercaptopurinum VIS?

Lek Mercaptopurinum VIS hamowuje podział komórek oraz działa toksycznie na komórki szybko dzielące się.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Mercaptopurinum VIS?

Lek Mercaptopurinum VIS stosowany jest w leczeniu nasepujących chorób:

 • ostra białaczka limfoblastyczna
 • ostra białaczka mieloblastyczna
 • przewlekła białaczka granulocytowa
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego – Cohna

Dawkowanie

Jak stosować lek Mercaptopurinum VIS?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

 • dawka początkowa zazwyczaj stosowana to 2,5 mg/kg mc./dobę lub 50 do 75 mg/m² powierzchni ciała na dobę
 • tabletkę można podzielić na równe dawki
 • w przypadku braku efektu terapeutycznego, obserwowanego w okresie 4 tygodni, lekarz może podjąć decyzję o zwiększeniu dawkowania do dawki maksymalnej 5 mg/kg mc./dobę
 • w przypadku konieczności jednoczesnego podawanie leku z allopurinolem, tiopurinolem i oksypurinolem lekarz indywidualnie ustali dawkowanie
 • u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego – Crohna dawka leku zwykle stosowana to 1do 1,5 mg/kg mc./dobę
 • dawka i czas leczenia zależy od rodzaju i dawkowania innych leków cytotoksycznych podawanych jednocześnie z merkaptopuryną

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mercaptopurinum VIS

Wczesne objawy przedawkowania leku to: nudności, wymioty, biegunka, jadłowstręt. Przy przedawkowaniu przewlekłym dochodzi do bardziej nasilonego zmniejszenia liczby niektórych komórek krwi (leukocytów i płytek krwi). Może dojść do uszkodzenia wątroby oraz zapalenie żołądka i jelit.

Postępowanie w przypadku przedawkowania leku:

W ciągu 60 minut od przyjęcia leku należy zastosować aktywowany węgiel drzewny lub płukanie żołądka. Konieczne jest monitorowanie morfologii krwi pacjenta, by w przypadku wystąpienia działań niepożądanych móc zastosować odpowiednie leczenie, np. transfuzję krwi. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Mercaptopurinum VIS

Należy niezwłocznie przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Mercaptopurinum VIS

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Mercaptopurinum VIS?

Leku Mercaptopurinum VIS nie powinno się stosować w następujących przypadkach:

 • uczulenie na merkaptopurynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciąża
 • ciężka leukopenia (liczba krwinek białych jest mniejsza niż 1500/mikrolitrze, liczba neutrofilów jest mniejsza niż 200/mikrolitrze)
 • ciężka trombocytopenia (liczba płytek jest mniejsza niż 75 000/mikrolitrze)
 • zahamowanie czynności szpiku
 • ciężka niewydolność nerek
 • ciężka niewydolność wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Mercaptopurinum VIS może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • leukopenia
 • trombocytopenia
 • hyperurykemia (zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi) i/ lub hyperurykozuria
 • zwiększone wydalanie kwasu moczowego z moczem
 • napad dny moczanowej
 • nudności
 • wymioty
 • utrata apetytu
 • żółtaczka (zażółcenie skóry i białkówek oczu)
 • zwiększenie stężenia: bilirubiny związanej, transaminaz i fosfatazy alkalicznej
 • zaburzenia czynności wątroby
 • żółtaczka cholestatyczna

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1 000 osób):

 • niedokrwistość megaloblastyczna
 • niedokrwistość makrocytarna
 • krystalurię (obecność kryształów w moczu)
 • hematurię (krew w moczu)
 • zapalenie błon śluzowych przewodu pokarmowego i jamy ustnej
 • biegunka
 • owrzodzenia jamy ustnej
 • zwiększenie stężenia amylazy w wynikach badania krwi
 • ostre zapalenie trzustki
 • zapalenie wątroby
 • zmiany skórne: zaczerwienienie skóry, zmiany grudkowe, zmiany o typie liszaja oraz syndrom Sweet’a
 • zmniejszoną odporność na infekcje
 • różne rodzaje nowotworów, w tym nowotworów krwi, układu limfatycznego i raka skóry

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

 • niewydolność szpiku
 • niewydolność nerek
 • niewydolność wątroby (w tym martwica komórek)
 • nadciśnienie wrotne (zwiększenie ciśnienia w żyle wrotnej dochodzącej do wątroby)
 • wyłysienie
 • rumień na dłoniach i stopach
 • przebarwienie
 • uczulenie na światło
 • zmęczenie
 • hipoglikemia wczesnoporanna
 • gorączka polekowa
 • niepłodność męską, która ustaje po zaprzestaniu leczenia

Częstość nieznana:

 • ostra białaczka mieloblastyczna
 • zapalenie płuc
 • półpasiec
 • zapalenie żył
 • reakcje z nadwrażliwości

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Mercaptopurinum VIS należy omówić to z lekarzem:

 • równoczesne stosowanie leku Mercaptopurinum VIS z lekami immunosupresyjnymi, może powodować zwiększone ryzyko rozwoju: guzów w tym raka skóry (należy unikać nadmiernego narażenia na działanie światła słonecznego, nosić ubrania chroniące skórę i stosować preparaty z filtrem przeciwsłonecznym o dużym współczynniku ochrony), zespoły limfoproliferacyjne (zwiększone ryzyko zaburzeń układu limfatycznego, wywołanych przez zakażenie wirusowe, zwiększone ryzyko zachorowania na rodzaj nowotworu zwany zespołem limfoproliferacyjnym), rozwoju ciężkiego stanu zwanego zespołem aktywacji makrofagów (nadmiernej aktywacji krwinek białych związanej z zapaleniem)
 • ostrożność zachować u osób w podeszłym wieku, dzieci oraz u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek
 • leczenie merkaptopuryną może spowodować zahamowanie czynności szpiku prowadzące do leukopenii (mniejsza od normy liczba leukocytów), trombocytopenii (mniejsza od normy liczba płytek krwi) i rzadziej do niedokrwistości (mniejsza od normy ilość hemoglobiny), konieczna jest kontrola przez lekarza parametrów krwi z częstotliwością zależną od stanu pacjenta
 • lek może powodować zwiększone narażenie na infekcje, opóźnienie gojenia i krwawienie z dziąseł, należy przestrzegać prawidłowej higieny jamy ustnej i zakończyć zabiegi stomatologiczne przed rozpoczęciem terapii
 • pacjenci z wrodzonym niedoborem enzymu – metylotransferazy tiopurynowej (TPMT) mogą być bardzo wrażliwi na działanie merkaptopuryny i może u nich wystąpić gwałtowne zahamowanie czynności szpiku
 • u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą wątroby lub przyjmujących inne leki (poza merkaptopuryną) uszkadzające wątrobę należy monitorować parametry czynności wątroby. W czasie leczenia istnieje ryzyko nadmiernego zwiększenia stężenia kwasu moczowego we krwi i/lub nadmiernego wydalania kwasu moczowego oraz wystąpienia nefropatii moczanowej (choroba nerek) 
 • w przypadku wystąpienia objawów żółtaczki: zażółcenia skóry, błon śluzowych i białkówek oczu pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Mercaptopurinum VIS a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz przepisuje go kobietom w ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności, gdy w jego opinii korzyść dla matki przeważa nad ryzykiem dla dziecka. Zaleca się stosowanie odpowiednich środków antykoncepcyjnych, jeżeli którykolwiek z partnerów leczony jest merkaptopuryną.

Mercaptopurinum VIS a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie nalezy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lekarz może podjąć decyzję o zmianie dawkowania, poddczas równoczesnego stosowania leku Mercaptopurinum VIS z:

 • innymi lekami, które hamują czynność szpiku
 • warfaryną (merkaptopuryna hamuje jej przeciwzakrzepowe działanie)
 • allopurinolem, tiopurinolem i oksypurinolem,(przedłużają i nasilają działanie merkaptopuryny)
 • lekami hamującymi TPMT, takimi jak olsalazyna, mesalazyna czy sulfasalazyna (nasilają zahamowanie czynności szpiku kostnego)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Mercaptopurinum VIS a alkohol

Brak danych.

Mercaptopurinum VIS a prowadzenie pojazdów

Brak danych odnośnie wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Mercaptopurinum VIS?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25ºC, w suchym miejscu

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Mercaptopurinum VIS a ciąża
Mercaptopurinum VIS a karmienie piersią
Interakcje
Mercaptopurinum VIS a alkohol
Mercaptopurinum VIS a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo