Poradnik
Meropenem Genoptim (Meropenemum)

Meropenem Genoptim (Meropenemum)

Lek Meropenem Genoptim zawiera meropenem, który należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaMeropenem Genoptim
Nazwa międzynarodowaMeropenemum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 500 mg
 • 1000 mg
PostaćProszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Skład - substancja czynna

Meropenem trójwodny

Skład - substancje pomocnicze

Węglan sodu bezwodny

Dostępne opakowania
 • 1 fiolka proszku
 • 10 fiolek proszku
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • zakażenie płuc (zapalenie płuc)
 • zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą
 • powikłane zakażenia dróg moczowych
 • powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej
 • zakażenia, które mogą wystąpić w czasie porodu i po nim
 • powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich
 • ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowych)
Przeciwwskazania
 • uczulenie (nadwrażliwość) na meropenem lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • uczulenie (nadwrażliwość) na inne antybiotyki, takie jak penicyliny, cefalosporyny lub karbapenemy, ponieważ może to oznaczać również uczulenie na meropenem
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • problemy zdrowotne, takie jak zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • przebyta ciężka biegunka po zastosowaniu innych antybiotyków
 • dodatni wynik testu Coombsa (może wskazywać na obecność przeciwciał, które mogą niszczyć czerwone krwinki)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • bóle brzucha (żołądka)
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka
 • ból głowy
 • wysypka, świąd skóry
 • ból i stan zapalny
 • zwiększenie liczby płytek krwi (w badaniu laboratoryjnym)
 • zmiany wyników badań laboratoryjnych krwi, w tym wyników określających czynność wątroby
Możliwe interakcje z
 • probenecydem (stosowany w leczeniu dny moczanowej)
 • kwasem walproinowym, walproinianem sodu lub walpromidem (stosowane w leczeniu padaczki)
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (stosowanymi w leczeniu lub zapobieganiu powstawania zakrzepów w naczyniach krwionośnych)
Ciąża

Nie zaleca się podawania meropenemu pacjentkom w ciąży. O tym, czy pacjentka powinna przyjąć Meropenem Genoptim zadecyduje lekarz.

Karmienie piersią

Małe ilości leku mogą przenikać do mleka kobiecego. Lekarz podejmie decyzję, czy pacjentka powinna stosować lek Meropenem Genoptim w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Meropenem Genoptim jest stosowany do leczenia zakażeń u dzieci w wieku 3 miesięcy i starszych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie prowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Stosowanie leku Meropenem Genoptim związane jest z obajwami, takimi jak bóle głowy, uczucie kłucia i drętwienia (parestezje). Każde z tych działań niepożądanych może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Meropenem Genoptim może powodować mimowolne skurcze mięśni, powodujące szybkie i niekontrolowane drżenia całego ciała (drgawki). Zazwyczaj towarzyszy temu utrata przytomności. Jeżeli u pacjenta wystąpi to działanie niepożądane, nie powinien prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Meropenem Genoptim?

Działanie leku polega na zabijaniu bakterii, które mogą powodować ciężkie zakażenia.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Meropenem Genoptim?

Lek Meropenem Genoptim stosuje się w leczeniu:

 • zakażeń płuc (zapalenie płuc)
 • zakażeń płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą
 • powikłanych zakażeń dróg moczowych
 • powikłanych zakażeń w obrębie jamy brzusznej
 • zakażeń, które mogą wystąpić w czasie porodu i po nim
 • powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich
 • ostrych bakteryjnych zakażeń mózgu (zapalenie opon mózgowych)

Dawkowanie

Jak stosować lek Meropenem Genoptim?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Dawka leku zależy od rodzaju zakażenia, miejsca zakażenia i stopnia jego ciężkości. Lekarz podejmie decyzję odnośnie odpowiedniej dawki dla danego pacjenta. Dawka dla pacjentów dorosłych wynosi zazwyczaj od 500 mg do 2 g meropenemu. Lek powinien być podawany co 8 godzin, jednak w przypadku zaburzeń czynności nerek lek może być podawany rzadziej.

Dzieci i młodzież od 3. miesiąca do 12. roku życia

Dawka leku u dzieci zależy od wieku i masy ciała dziecka. Zwykle stosowana dawka wynosi od 10 mg do 40 mg leku Meropenem Genoptim na każdy kilogram masy ciała dziecka. Dawkę leku podaje się zwykle co 8 godzin. Dzieciom o masie ciała większej niż 50 kg podaje się dawkę taką, jak dorosłym.

Podawanie leku Meropenem Genoptim:

 • lek będzie podawany pacjentowi do dużej żyły we wstrzyknięciu lub infuzji
 • lek będzie zazwyczaj podawany przez lekarza lub pielęgniarkę
 • niektórzy pacjenci, rodzice i opiekunowie są przeszkoleni, aby móc podawać lek Meropenem Genoptim w domu
 • należy zawsze stosować lek Meropenem Genoptim ściśle według zaleceń lekarza
 • leku nie należy mieszać lub dodawać do roztworów zawierających inne leki
 • podanie leku może trwać około 5 minut lub od 15 do 30 minut
 • zazwyczaj lek podaje się o tej samej porze każdego dnia

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Meropenem Genoptim

Jeśli przypadkowo zastosowano dawkę leku większą niż zalecona przez lekarza, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku

Jeśli pominięto wstrzyknięcie leku, należy to zrobić najszybciej, jak to możliwe. Jeśli jednak czas do podania kolejnej dawki leku jest krótki, należy opuścić pominięte wstrzyknięcie. Nie należy podawać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku Meropenem Genoptim, dopóki nie zaleci tego lekarz. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Meropenem Genoptim?

Leku Meropenem Genoptim nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na meropenem lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • uczulenia na inne antybiotyki, takie jak penicyliny, cefalosporyny lub karbapenemy, ponieważ może to oznaczać również uczulenie na meropenem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Meropenem Genoptim może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Meropenem Genoptim i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • ciężka reakcja alergiczna, objawiająca się:
  • ciężką wysypką, świądem lub pokrzywką na skórze
  • obrzękiem twarzy, warg, języka lub innych części ciała
  • dusznością, świszczącym oddechem lub trudnościami w oddychaniu
 • uszkodzenie krwinek czerwonych, objawiające się:
  • wystąpieniem niespodziewanej duszności
  • czerwonym lub brązowym zabarwieniem moczu

Inne działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • bóle brzucha (żołądka)
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka
 • ból głowy
 • wysypka, świąd skóry
 • ból i stan zapalny
 • zwiększenie liczby płytek krwi (w badaniu laboratoryjnym)
 • zmiany wyników badań laboratoryjnych krwi, w tym wyników określających czynność wątroby

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • zmiany we krwi, obejmujące zmniejszenie liczby płytek krwi (co może prowadzić do łatwego powstawania siniaków), zwiększenie liczby niektórych krwinek białych, zmniejszenie liczby innych krwinek białych, zwiększenie stężenia bilirubiny
 • zmiany wyników badań krwi, w tym badań określających czynność nerek
 • uczucie mrowienia
 • zakażenia grzybicze jamy ustnej lub pochwy (pleśniawki)
 • zapalenie jelit z biegunką
 • ból żył w miejscu podania leku
 • inne zmiany we krwi (objawy: częste zakażenia, gorączka i ból gardła)
 • nagle pojawiająca się ciężka wysypka lub powstawanie pęcherzy, lub złuszczanie się skóry, z możliwą gorączką i bólami stawów

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób):

 • napady padaczkowe (drgawki)

Częstość nieznana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych):

 • ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym gorączka, wysypka skórna
 • zmiany wyników badania krwi służących ocenie czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych)
 • zwiększenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych (eozynofilów)
 • powiększenie węzłów chłonnych

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Meropenem Genoptim należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują:

 • problemy zdrowotne, takie jak zaburzenia wątroby lub nerek
 • przebyta ciężka biegunka po zastosowaniu innych antybiotyków
 • dodatni wynik testu Coombsa (może wskazywać na obecność przeciwciał, które mogą niszczyć czerwone krwinki)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Meropenem Genoptim a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się podawania meropenemu pacjentkom w ciąży. O tym, czy pacjentka powinna przyjąć Meropenem Genoptim zadecyduje lekarz.

Meropenem Genoptim a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Małe ilości leku mogą przenikać do mleka kobiecego. Lekarz podejmie decyzję, czy pacjentka powinna stosować lek Meropenem Genoptim w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej)
 • kwas walproinowy, walproinian sodu lub walpromid (stosowane w leczeniu padaczki)
 • doustne leki przeciwzakrzepowe (stosowane w leczeniu lub zapobieganiu powstawania zakrzepów w naczyniach krwionośnych)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Meropenem Genoptim a alkohol

Brak danych.

Meropenem Genoptim a prowadzenie pojazdów

Nie prowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Stosowanie leku Meropenem Genoptim związane jest z obajwami, takimi jak bóle głowy, uczucie kłucia i drętwienia (parestezje). Każde z tych działań niepożądanych może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Meropenem Genoptim może powodować mimowolne skurcze mięśni, powodujące szybkie i niekontrolowane drżenia całego ciała (drgawki). Zazwyczaj towarzyszy temu utrata przytomności. Jeżeli u pacjenta wystąpi to działanie niepożądane, nie powinien prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Meropenem Genoptim?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przygotowany roztwór do wstrzyknięcia dożylnego lub infuzji należy zużyć natychmiast
 • czas, który upłynie pomiędzy rozpoczęciem przygotowania leku i zakończeniem podawania wstrzyknięcia lub infuzji nie powinien przekraczać jednej godziny
 • z mikrobiologicznego punktu widzenia, o ile metoda otwierania, rozpuszczania oraz rozcieńczania nie wyklucza ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego, produkt należy zużyć natychmiast
 • jeśli lek nie zostanie użyty natychmiast po użyciu, czas i warunki przechowywania są obowiązkiem użytkownika
 • nie wolno zamrażać przygotowanego roztworu

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Meropenem Genoptim a ciąża
Meropenem Genoptim a karmienie piersią
Interakcje
Meropenem Genoptim a alkohol
Meropenem Genoptim a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo