Poradnik
zestawy vichy
tato to twój dzień
baby week
Metoclopramidm roztwór do wstrzykiwań (Metoclopramidi hydrochloridum)

Metoclopramidm roztwór do wstrzykiwań (Metoclopramidi hydrochloridum)

Lek zawiera substancję czynną metoklopramid, będący antagonistą receptorów dopaminergicznych. Lek wykazuje działanie przeciwwymiotne.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaMetoclopramidm roztwór do wstrzykiwań
Nazwa międzynarodowaMetoclopramidi hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek metoklopramidu

Skład - substancje pomocnicze
 • pirosiarczyn sodu
 • chlorek sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

5 ampułek po 2 ml

Działanie / właściwości

Przeciwwymiotne

Zastosowanie

Zapobieganie nudnościom i wymiotom występujących:

 • po zabiegach chirurgicznych zarówno u dzieci (w wieku 1 - 18 lat) jak i dorosłych
 • po chemioterapii u dzieci
 • podczas migreny u dorosłych
 • po radioterapii u dorosłych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na metoklopramid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • krwawienia, niedrożności lub perforacja żołądka lub jelit
 • guz chromochłonny nadnercza
 • mimowolne kurcze mięśni w trakcie przyjmowania leków
 • padaczka
 • choroba Parkinsona
 • stosowanie lewodopy lub agonistów dopaminy
 • methemoglobinemia lub niedobór reduktazy NADH cytochromu b5
 • wiek poniżej 1 roku życia
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek należy stosować ostrożnie i omówić leczenie z lekarzem w przypadku:

 • nierównej pracy serca (wydłużenie odstępu QT) lub innych problemów z sercem
 • nieprawidłowego stężenia potasu, sodu czy magnezu we krwi
 • stosowania leków nasercowych
 • problemów neurologicznych
 • problemów z nerkami lub wątrobą
 • depresji, w której występują tendencje samobójcze
 • nowotworu piersi

Metoklopramid powoduje przemijające zwiększenie stężenia aldosteronu w osoczu, co może spowodować zatrzymanie płynów.

Lekarz może zlecić badanie krwi w celu sprawdzenia stężenia barwnika krwi. W przypadku methemoglobinemii należy natychmiast odstawić lek.

Należy przestrzegać co najmniej sześciogodzinnego odstępu pomiędzy podaniem kolejnych dawek, nawet w przypadku wystąpienia wymiotów i odrzucenia dawki.

Nie przekraczać okresu 3 miesięcy leczenia z uwagi na ryzyko mimowolnych skurczy mięśni.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • senność

Często (do 1 na 10 pacjentów):

 • depresja
 • niekontrolowane ruchy, takie jak tiki, dygotanie, skręcanie ciała lub kurcze mięśni
 • objawy zbliżone do objawów choroby Parkinsona
 • pobudzenie ruchowe
 • niepokój, zmęczenie i znużenie
 • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi (zwłaszcza po podaniu dożylnym)
 • biegunka
 • osłabienie
Możliwe interakcje z
 • lewodopą
 • agonistami dopaminy
Ciąża

Jeśli jest to konieczne, metoklopramid może być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Metoklopramid nie jest zalecany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Powyżej 1 roku życia

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn podczas stosowania tego leku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Metoclopramidum?

Metoklopramid jest lekiem przeciwwymiotnym. Lek działa na część mózgu, która zapobiega nudnościom i wymiotom. Metoklopramid blokuje przekaźnictwo w neuronach dopaminergicznych i wykazuje antagonizm do receptorów serotoninergicznych 5HT3, co powoduje przyspieszenie perystaltyki jelit i wspomaga opróżnianie żołądka.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Metoclopramidum?

Lek Metoclopramidum stosuje się w przypadku zapobieganiu nudnościom i wymiotom występujących po chemioterapii, po radioterapii lub podczas migreny.

Lek stosuje się w leczeniu napadów migreny w skojarzeniu z doustnymi lekami przeciwbólowymi, w celu zwiększenia działania przeciwbólowego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Metoclopramidum?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy przestrzegać co najmniej sześciogodzinnego odstępu pomiędzy podaniem kolejnych dawek, nawet w przypadku wystąpienia wymiotów i odrzucenia dawki.

Lek podaje się w powolnym dożylnym wstrzyknięciu lub domięśniowo.

Dorośli

Leczenie nudności i wymiotów, w tym nudności i wymiotów, które mogą wystąpić w przypadku migreny oraz zapobieganie nudnościom i wymiotom związanym z radioterapią: zalecana dawka pojedyncza wynosi 10 mg. Dawkę można powtarzać maksymalnie do trzech razy na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 30 mg lub 0,5 mg/ kg masy ciała.

Zapobieganie nudnościom i wymiotom po zabiegach chirurgicznych: zalecana jednorazowa dawka wynosi 10 mg.

Dzieci i młodzież w wieku 1 - 18 lat

Zalecana dawka wynosi 0,1 do 0,15 mg/ kg masy ciała, powtarzana do trzech razy na dobę, podawana w postaci powolnego wstrzyknięcia do żyły. Maksymalna dawka dobowa wynosi 0,5 mg/ kg masy ciała.

Leczenie nie powinno przekraczać 48 godzin w przypadku leczenia nudności i wymiotów po zabiegach chirurgicznych. Leczenie nie powinno przekraczać 5 dni w przypadku zapobiegania opóźnionym nudnościom i wymiotom po chemioterapii.

Osoby w podeszłym wieku

Konieczne może być zmniejszenie dawki w zależności od czynności nerek i wątroby oraz ogólnego stanu zdrowia.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek należy zmniejszyć dawkę.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zmniejszyć dawkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metoclopramidum

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. U pacjenta mogą wystąpić niekontrolowane ruchy (objawy pozapiramidowe), senność, problemy ze świadomością, dezorientacja, omamy i problemy z sercem. W razie potrzeby lekarz zleci odpowiednie leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Metolopramidum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Metoclopramidum?

Leku Metoclopramidum nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na metoklopramid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • krwawienia, niedrożności lub perforacja żołądka lub jelit
 • guza chromochłonnego nadnercza
 • mimowolnych kurczy mięśni w trakcie przyjmowania leków
 • padaczki
 • choroby Parkinsona
 • stosowania lewodopy lub agonistów dopaminy
 • methemoglobinemii lub niedoboru reduktazy NADH cytochromu b5
 • wieku poniżej 1 roku życia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Metoclopramidum może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Metoclopramidum i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych: 

 • niekontrolowane ruchy, często w okolicach głowy i szyi
 • wysoka gorączka
 • wysokie ciśnienie tętnicze krwi, drgawki, pocenie się, wytwarzanie śliny
 • świąd lub wysypka skórna, obrzęk twarzy, warg lub gardła, trudności z oddychaniem

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić po podaniu leku:

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • senność

Często (do 1 na 10 pacjentów):

 • depresja
 • niekontrolowane ruchy, takie jak tiki, dygotanie, skręcanie ciała lub kurcze mięśni
 • objawy zbliżone do objawów choroby Parkinsona
 • pobudzenie ruchowe
 • niepokój, zmęczenie i znużenie
 • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi (zwłaszcza po podaniu dożylnym)
 • biegunka
 • osłabienie

Niezbyt często (do 1 na 100 pacjentów):

 • uczulenie
 • podwyższone stężenie prolaktyny we krwi, co może skutkować wytwarzaniem mleka u mężczyzn oraz u kobiet niekarmiących
 • nieregularne miesiączki
 • omamy
 • ostra dystonia
 • dyskineza
 • zaburzenia widzenia i mimowolne odchylenie gałki ocznej w górę
 • obniżony poziom świadomości
 • powolne bicie serca (zwłaszcza po podaniu dożylnym)

Rzadko (do 1 na 1000 pacjentów):

 • bezsenność, dezorientacja
 • zaburzenia widzenia
 • obrzęk języka lub krtani
 • stan splątania
 • drgawki (zwłaszcza u pacjentów z padaczką)
 • bóle i zawroty głowy
 • szkodliwy wpływ na wątrobę

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • wysypka, pokrzywka lub skurcz oskrzeli, zwłaszcza u pacjentów z dychawicą oskrzelową w wywiadzie
 • zmniejszenie liczby białych krwinek

Częstość nieznana:

 • nudności
 • nietrzymanie moczu lub częste oddawanie moczu
 • porfiria
 • nieprawidłowe stężenie barwnika krwi, co może spowodować zmianę koloru skóry
 • ginekomastia, impotencja
 • mimowolne skurcze mięśni po długotrwałym leczeniu, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku
 • wysoka gorączka, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, drgawki, pocenie się, wytwarzanie śliny
 • szybkie bicie serca lub inne zmiany pracy serca, zatrzymanie krążenia (zwłaszcza po podaniu dożylnym)
 • wstrząs (zwłaszcza po podaniu dożylnym)
 • utrata przytomności (zwłaszcza po podaniu dożylnym)
 • ciężka reakcja alergiczna (zwłaszcza po podaniu dożylnym)
 • bardzo wysokie ciśnienie krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek należy stosować ostrożnie i omówić leczenie z lekarzem w przypadku:

 • nierównej pracy serca (wydłużenie odstępu QT) lub innych problemów z sercem
 • nieprawidłowego stężenia potasu, sodu czy magnezu we krwi
 • stosowania leków nasercowych
 • problemów neurologicznych
 • problemów z nerkami lub wątrobą
 • depresji, w której występują tendencje samobójcze
 • nowotworu piersi

Metoklopramid powoduje przemijające zwiększenie stężenia aldosteronu w osoczu, co może spowodować zatrzymanie płynów.

Lekarz może zlecić badanie krwi w celu sprawdzenia stężenia barwnika krwi. W przypadku methemoglobinemii należy natychmiast odstawić lek.

Należy przestrzegać co najmniej sześciogodzinnego odstępu pomiędzy podaniem kolejnych dawek, nawet w przypadku wystąpienia wymiotów i odrzucenia dawki.

Nie przekraczać okresu 3 miesięcy leczenia z uwagi na ryzyko mimowolnych skurczy mięśni.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Metoclopramidm roztwór do wstrzykiwań a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli jest to konieczne, metoklopramid może być stosowany w okresie ciąży.

Metoclopramidm roztwór do wstrzykiwań a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Metoklopramid nie jest zalecany w okresie karmienia piersią, ponieważ przenika do mleka matki i może mieć wpływ na karmione dziecko.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Metoklopramid może wpływać na działanie innych leków. W szczególności należy poinformować lekarza o jednoczesnym stosowaniu:

 • lewodopy lub innych leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona
 • leków o działaniu przeciwcholinergicznym
 • pochodnych morfiny
 • leków uspokajających
 • leków stosowanych w leczeniu problemów psychicznych
 • digoksyny
 • cyklosporyny
 • miwakurium i suksametonium
 • fluoksetyny i paroksetyny
 • leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAOI)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Metoclopramidm roztwór do wstrzykiwań a alkohol

Podczas stosowania metoklopramidu nie należy spożywać alkoholu. Nasila on działanie sedacyjne leku.

Metoclopramidm roztwór do wstrzykiwań a prowadzenie pojazdów

Pacjent może odczuwać senność, mieć zawroty głowy lub niekontrolowane drgania, wykonywać nagłe lub skrętne ruchy oraz mieć nietypowe napięcie mięśni powodujące zniekształcenie ciała. Może to spowodować zaburzenie widzenia. Nie należy zatem prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn podczas stosowania tego leku.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Metoclopramidum?

 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Metoclopramidm roztwór do wstrzykiwań a ciąża
Metoclopramidm roztwór do wstrzykiwań a karmienie piersią
Interakcje
Metoclopramidm roztwór do wstrzykiwań a alkohol
Metoclopramidm roztwór do wstrzykiwań a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki