Poradnik
Metoprolol Biofarm ZK (Metoprololi succinas)

Metoprolol Biofarm ZK (Metoprololi succinas)

Lek Metoprolol Biofarm ZK zawiera substancję czynną metoprolol, należy do grupy leków nazywanych beta - adrenolitykami. Lek wykorzystuje się w leczeniu schorzeń układu krążenia i profilaktyce migreny.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaMetoprolol Biofarm ZK
Nazwa międzynarodowaMetoprololi succinas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 23,75 mg
 • 47,5 mg
 • 95 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Bursztynian metoprololu

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • metyloceluloza
 • skrobia kukurydziana
 • glicerol
 • etyloceluloza 
 • stearynian magnezu 
 • hypromeloza
 • kwas stearynowy 
 • dwutlenek tytanu (E171)
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 14 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 28 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
Działanie / właściwości

Zmniejsza siłę skurczu serca.

Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze
 • dławica piersiowa
 • zaburzenia rytmu serca
 • profilaktyka wystąpienia ponownego zawału serca
 • profilaktyka migreny
Przeciwwskazania
 • uczulenie na metoprolol, inne leki beta - adrenolityczne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zespół chorego węzła zatokowego
 • blok przedsionkowo - komorowy drugiego lub trzeciego stopnia
 • nieleczona niewydolność serca 
 • ciężkie zaburzenia krążenia
 • wolne bicie serca (poniżej 50 uderzeń na minutę)
 • niedociśnienie tętnicze krwi
 • ciężka astma lub POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
 • nieleczony guz chromochłonny nadnerczy
 • kwasica metaboliczna
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • astma
 • dławica Prinzmetala
 • cukrzyca
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • pacjent jest leczony w celu zmniejszenia reakcji alergicznej
 • przebyty zawał serca
 • zaburzenia przewodzenia w sercu (blok serca)
 • zaburzenia krążenia krwi, które mogą powodować mrowienie, blednięcie lub sinienie palców rąk i stóp
 • nadczynność tarczycy
 • łuszczyca 
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • omdlenie podczas wstawania w wyniku nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi
 • zmęczenie

Często (rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • wolne tętno
 • trudności w utrzymaniu równowagi (bardzo rzadko z omdleniem)
 • zimne dłonie i stopy
 • kołatanie serca
 • zawroty głowy, bóle głowy
 • nudności, biegunka, zaparcia, bóle brzucha
 • duszność związana z intensywnym wysiłkiem fizycznym
Możliwe interakcje z
 • cymetydyną
 • hydralazyną 
 • klonidyną 
 • paroksetyną 
 • fluoksetyną
 • sertraliną
 • hydroksychlorochiną
 • chloropromazyną
 • terbinafiną
 • amiodaronem
 • propafenonem
 • celekoksybem
 • indometacyną
 • ryfampicyną
Ciąża

Nie jest zalecane stosowania leku Metoprolol Biofarm ZK u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie jest zalecane stosowania leku Metoprolol Biofarm ZK u kobiet w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania tabletek leku Metoprolol Biofarm ZK u dzieci w wieku poniżej 6. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas przyjmowania leku Metoprolol Biofarm ZK mogą wystąpić zawroty głowy lub objawy zmęczenia. Jeśli wystąpią te objawy, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Metoprolol Biofarm ZK?

Metoprolol (substancja czynna leku Metoprolol Biofarm ZK) zmniejsza lub hamuje pobudzające działanie katecholamin (uwalnianych zwłaszcza pod wpływem stresu fizycznego lub psychicznego) na serce, zmniejsza siłę skurczu mięśnia sercowego, obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Metoprolol Biofarm ZK?

Lek Metoprolol Biofarm ZK stosowany jest w leczeniu:

 • zwiększonego ciśnienia tętniczego krwi
 • dławicy piersiowej (silnego bólu w klatce piersiowej spowodowanego niewystarczającym zaopatrzeniem serca w tlen)
 • zaburzeń rytmu serca (arytmii)
 • stabilnej niewydolności serca (z objawami takimi jak duszność lub opuchnięte kostki), kiedy w leczeniu niewydolności serca stosowane są także inne leki
 • kołatania serca spowodowanego zaburzeniami pracy serca

Lek Metoprolol Biofarm ZK stosowany jest również w zapobieganiu:

 • wystąpienia ponownego zawału serca lub uszkodzeniu serca po zawale serca
 • migrenie

U dzieci i młodzieży w wieku od 6. do 18. roku życia lek stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego).

Dawkowanie

Jak stosować lek Metoprolol Biofarm ZK?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania

 • lek należy przyjmować rano, jeden raz na dobę, popijając szklanką wody
 • tabletki należy połykać w całości lub podzielone na dwie równe dawki
 • tabletek nie należy żuć ani kruszyć

Dawkowanie

Zwiększone ciśnienie tętnicze

 • zwykle stosowana dawka leku to 47,5 mg  raz na dobę
 • w razie konieczności dawka ta może zostać zwiększona do 95-190 mg raz na dobę

Silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)

 • zwykle stosowana dawka leku to 95 - 190 mg raz na dobę

Nieregularny rytm serca (arytmia)

 • zwykle stosowana dawka leku to  95 - 190 mg raz na dobę

Zapobieganie wystąpieniu ponownego zawału serca lub uszkodzeniu serca po zawale serca

 • zwykle stosowana dawka leku to 190 mg raz na dobę

Kołatanie serca związane z chorobami serca

 • zwykle stosowana dawka leku to 95 mg raz na dobę
 • dawka ta w razie konieczności może zostać zwiększona do 190 mg raz na dobę

Zapobieganie migrenie

 • zwykle stosowana dawka leku to 95 - 190 mg raz na dobę

Pacjenci ze stabilną niewydolnością serca

 • dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

 • u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lekarz dostosuje dawkę leku
 • lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza

Dzieci i młodzież

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi

 • dawka leku dla dzieci w wieku 6 lat i więcej jest uzależniona od wagi dziecka
 • lekarz ustala odpowiednią dawkę leku

Dawki zwykle stosowane

 • zazwyczaj początkowa dawka leku wynosi 0,5 mg/ kg mc., nie więcej niż 50 mg, podawana raz na dobę w postaci tabletki o mocy zbliżonej do oszacowanej dawki
 • lekarz może zwiększyć dawkę leku do dawki 2 mg/ kg mc. (w zależności od reakcji pacjenta na leczenie)

U dzieci i młodzieży nie zostały przeprowadzone badania dotyczące stosowania dawek leku powyżej 200 mg raz na dobę.
Nie zaleca się stosowania tabletek leku Metoprolol Biofarm ZK u dzieci w wieku poniżej 6. roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metoprolol Biofarm ZK

 • w razie przypadkowego przyjęcia większej dawki niż zalecona przez lekarza należy niezwłocznie zgłosić się do najbliższego szpitala lub skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą
 • po przedawkowaniu leku mogą wystąpić: nadmiernie zmniejszone ciśnienie krwi (zmęczenie i zawroty głowy), zwolnione tętno, nieregularne bicie serca, zatrzymanie akcji serca, duszność, stan głębokiej nieświadomości, nudności, wymioty i sine zabarwienie skóry

Pominięcie zastosowania leku Metoprolol Biofarm ZK

 • w przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak to możliwe, a następnie kontynuować leczenie zgodnie z wcześniej ustalonym schematem 
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Metoprolol Biofarm ZK

 • nie należy przerywać nagle stosowania leku Metoprolol Biofarm ZK
 • może to spowodować pogorszenie objawów niewydolności serca i zwiększenie ryzyka zawału serca
 • dawkę leku można zmienić lub zakończyć leczenie wyłącznie po konsultacji z lekarzem

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Metoprolol Biofarm ZK?

Leku Metoprolol Biofarm ZK nie należy stosować u pacjentów:

 • uczulonych na metoprolol, inne leki beta - adrenolityczne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • z zaburzeniami przewodzenia (blokiem przedsionkowo - komorowym drugiego lub trzeciego stopnia) lub zaburzeniami rytmu serca (zespołem chorego węzła zatokowego)
 • z nieleczoną niewydolnością serca, poddanych leczeniu zwiększającemu kurczliwość serca lub u pacjentów ze wstrząsem w wyniku zaburzeń serca
 • z zaburzeniami krążenia (ciężkimi zaburzeniami obwodowego krążenia krwi)
 • ze zwolnionym biciem serca (poniżej 50 uderzeń na minutę)
 • z niskim ciśnieniem krwi
 • z kwasicą metaboliczną 
 • z ciężką astmą lub przewlekłą obturacyjna chorobą płuc (POChP)
 • z nieleczonym guzem chromochłonnym nadnerczy (rzadko występującym guzem w jednym z gruczołów nadnerczy powodującym wysokie ciśnienie krwi)
 • z niewydolnością serca i skurczowym ciśnieniem krwi poniżej 100 mm Hg
 • przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) (stosowane w leczeniu depresji), werapamil i diltiazem (leki obniżające wysokie ciśnienia krwi), dyzopiramid (lek przeciwarytmiczny)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Metoprolol Biofarm ZK może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeśli u pacjenta podczas przyjmowania leku Metoprolol Biofarm ZK wystąpią objawy reakcji alergicznej, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Objawy reakcji alergicznej:

 • swędząca wysypka skórna
 • zaczerwienienie twarzy
 • obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła
 • trudności w oddychaniu lub połykaniu

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią jakichkolwiek działania niepożądane.

Działania niepożądane

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • omdlenie podczas wstawania w wyniku nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi
 • zmęczenie

Często (rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • wolne tętno
 • trudności w utrzymaniu równowagi (bardzo rzadko z omdleniem)
 • zimne dłonie i stopy
 • kołatanie serca
 • zawroty głowy, bóle głowy
 • nudności, biegunka, zaparcia, bóle brzucha
 • duszność związana z intensywnym wysiłkiem fizycznym

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u l na 1000 pacjentów):

 • okresowe nasilenie objawów niewydolności serca
 • zatrzymanie płynów w organizmie (obrzęki)
 • ból w klatce piersiowej
 • uczucie mrowienia i kłucia
 • kurcze mięśni
 • wymioty
 • zwiększenie masy ciała
 • depresja
 • zmniejszona koncentracja
 • trudności z zasypianiem (bezsenność)
 • senność
 • koszmarne sny
 • duszność
 • wysypka
 • zwiększone pocenie

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • nasilenie objawów cukrzycy
 • nerwowość, niepokój
 • zaburzenia widzenia
 • suchość lub podrażnienie oczu
 • zapalenie spojówek (choroba oczu)
 • impotencja (niezdolność do erekcji)
 • choroba Peyroniego (plastyczne stwardnienie prącia)
 • nieregularne bicie serca
 • zaburzenia przewodzenia w sercu
 • suchość w ustach
 • katar
 • wypadanie włosów
 • zmiany w testach czynności wątroby

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zmiany liczby krwinek (trombocytopenia, leukopenia)
 • zaburzenia pamięci
 • dezorientacja
 • omamy
 • zaburzenia nastroju
 • szumy uszne
 • zaburzenia słuchu
 • zaburzenia smaku
 • zapalenie wątroby
 • nadwrażliwość na światło
 • nasilenie łuszczycy lub wystąpienie łuszczycy (choroba skóry)
 • osłabienie mięśni
 • bóle stawów
 • martwica tkanek u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania leku Metoprolol Biofarm ZK należy zachować szczególną ostrożność oraz poinformować lekarza, jeśli :

 • u pacjenta występuje astma
 • u pacjenta występuje dławica piersiowa Prinzmetala (silny ból w klatce piersiowej pojawiający się zwykle w nocy)
 • pacjent choruje na cukrzycę (lek może maskować niskie stężenie cukru we krwi)
 • u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy (rzadko występujący guz w jednym z gruczołów nadnerczy powodujący wysokie ciśnienie krwi)
 • pacjent jest leczony w celu zmniejszenia reakcji alergicznej (lek Metoprolol Biofarm ZK może zwiększać nadwrażliwość na substancje, które wywołują u pacjenta alergię lub nasilać ciężkość reakcji alergicznej)
 • u pacjenta występuje nadczynność tarczycy (lek Metoprolol Biofarm ZK może maskować objawy takie jak: przyspieszona czynność serca, nadmierna potliwość, drżenie, niepokój, zwiększony apetyt lub zmniejszenie masy ciała)
 • u pacjenta występuje lub występowała łuszczyca 
 • u pacjenta występują zaburzenia krążenia krwi, które mogą powodować mrowienie, blednięcie lub sinienie palców rąk i stóp
 • u pacjenta występują zaburzenia przewodzenia w sercu (blok serca)
 • u pacjenta występuje niewydolność serca (klasy IV według NYHA)
 • u pacjenta wystąpił (w ciągu ostatnich 28 dni) zawał serca lub napad dławicy piersiowej 
 • u pacjenta występuje zaburzenie czynności nerek lub wątroby
 • pacjent jest w wieku poniżej 40 lat lub powyżej 80 lat
 • u pacjenta występuje schorzenie zastawek serca
 • u pacjenta występuje powiększenie mięśnia sercowego
 • jeśli pacjent przeszedł operację serca w ciągu ostatnich 4 miesięcy

Jeśli u pacjenta planowana jest operacja lub zabieg z zastosowaniem znieczulenia, należy poinformować lekarza lub stomatologa o stosowaniu tabletek z metoprololem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Metoprolol Biofarm ZK a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak jest odpowiednio kontrolowanych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania meloprololu (substancji czynnej leku Metoprolol Biofarm ZK) u kobiet w ciąży.
Lek można podawać pacjentkom w okresie ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla zarodka lub płodu.

Metoprolol Biofarm ZK a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Metoprolol Biofarm ZK w dawkach terapeutycznych, u kobiet podczas laktacji, nie zwiększa  ryzyka wystąpienia działań niepożądanych u dzieci karmionych piersią.
Jednak nie jest zalecane stosowania tego leku u kobiet w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy przyjmować leku Metoprolol Biofarm ZK w przypadku jednoczesnego stosowania:

 • inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) stosowanych w leczeniu depresji (może nasilić się działanie obniżające ciśnienie krwi)
 • innych leków obniżających ciśnienie krwi takich jak werapamil i diltiazem (może wystąpić zwolnienie akcji serca i nadmierne zmniejszenie ciśnienia krwi)
 • leków przeciwarytmicznych takich jak dyzopiramid (może zwiększyć się ryzyko nieregularnego lub wolnego bicia serca i zmniejszenia wydolności serca)

Szczególnie należy poinformować, jeśli pacjent przyjmuje leki, które mogą nasilać działanie zmniejszające ciśnienie krwi, należą do nich:

 • cymetydyna (stosowana w chorobie wrzodowej)
 • hydralazyna lub klonidyna (leki zmniejszające ciśnienie krwi)
 • terbinafina (stosowana w zakażeniach grzybiczych)
 • paroksetyna, fluoksetyna i sertralina (stosowane w depresji)
 • hydroksychlorochina (stosowana w leczeniu malarii)
 • chloropromazyna, triflupromazyna, chlorprotyksen (leki przeciwpsychotyczne)
 • amiodaron, chinidyna i propafenon (stosowane w nieregularnym rytmie serca)
 • difenhydramina (lek przeciwhistaminowy)
 • celekoksyb (stosowany w leczeniu bólu)

lub leki, które mogą zmniejszać działanie obniżające ciśnienie krwi, należą do nich:

 • indometacyna (stosowana w leczeniu bólu)
 • ryfampicyna (antybiotyk)

Niektóre leki mogą wpływać na działanie metoprololu (substancji czynnej leku Metoprolol Biofarm ZK) lub ich działanie może być zaburzone przez metoprolol, należą do nich:

 • inne leki beta - adrenolityczne (np. krople do oczu)
 • adrenalina (epinefryna), noradrenalina (norepinefryna) lub inne sympatykomimetyki
 • leki stosowane w leczeniu cukrzycy (mogą być maskowane objawy niskiego stężenia cukru we krwi)
 • lidokaina
 • rezerpina, alfa - metyldopa, guanfacyna, glikozydy naparstnicy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Metoprolol Biofarm ZK a alkohol

Spożywanie alkoholu może nasilać działanie zmniejszające ciśnienie krwi leku Metoprolol Biofarm ZK.

 

Metoprolol Biofarm ZK a prowadzenie pojazdów

Podczas przyjmowania leku Metoprolol Biofarm ZK mogą wystąpić zawroty głowy lub objawy zmęczenia, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną. Pacjent powinien sprawdzić, jaka jest jego indywidualna reakcja po zastosowaniu leku Metoprolol Biofarm ZK, szczególnie po zmianie leków lub po zażyciu z alkoholu.

Przechowywanie

Jak przechowywać Metoprolol Biofarm ZK?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak specjalnych zastrzeżeń dotyczących przechowywania leku

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Metoprolol Biofarm ZK a ciąża
Metoprolol Biofarm ZK a karmienie piersią
Interakcje
Metoprolol Biofarm ZK a alkohol
Metoprolol Biofarm ZK a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo