Poradnik
Metoprolol VP (Metoprololi tartras)

Metoprolol VP (Metoprololi tartras)

Metoprolol VP jest to lek zawierający substancję czynną winian metoprololu, należącą do grupy leków blokujących receptory znajdujące się w mięśniu sercowym (receptory beta-1-adrenergiczne).

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaMetoprolol VP
Nazwa międzynarodowaMetoprololi tartras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

50 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Winian metoprololu

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia ziemniaczana
 • powidon
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • talk
 • stearynian magnezu 
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 40 tabletek
Działanie / właściwości
 • spowolnienie przyspieszonej pracy serca
 • spadek ciśnienia tętniczego krwi
 • zapobieganie arytmiom serca
 • działanie ochronne na serce
Zastosowanie
 • leczenie nadciśnienia tętniczego
 • leczenie dławicy piersiowej
 • leczenie czynnościowych zaburzeń krążenia o typie krążenia hiperkinetycznego
 • leczenie tachyarytmii 
Przeciwwskazania
 • uczulenie na winian metoprololu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku i inne leki beta-adrenolityczne o podobnej budowie
 • blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia
 • wstrząs kardiogenny
 • rzadkoskurcz zatokowy 
 • niewyrównana niewydolność mięśnia sercowego
 • ciężka miażdżyca tętnic obwodowych
 • niedociśnienie
 • kwasica metaboliczna
 • nieleczony guz chromochłonny nadnerczy 
 • zespół chorego węzła zatokowego 
 • zawał mięśnia sercowego 
 • ciężka astma lub ciężkie stany skurczowe oskrzeli
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba obturacyjna płuc
 • ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej
 • rzadkoskurcz
 • niewydolność serca lub ograniczona rezerwa sercowa
 • blok przedsionkowo-komorowy I stopnia
 • cukrzyca
 • nadczynność tarczycy
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • podawanie adrenaliny
 • planowany zabieg chirurgiczny
 • dławica Prinzmetala
 • suchość oczu z towarzyszącą wysypką skórną
 • zaburzenia czynności wątroby
 • łuszczyca
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zawroty lub bóle głowy
 • rzadkoskurcz 
 • zmęczenie
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • duszność wysiłkowa
 • nudności i wymioty
 • ból brzucha
Możliwe interakcje z
 • innymi preparatami z grupy leków przeciwnadciśnieniowych 
 • lekami z grupy antagonistów wapnia
 • kroplami do oczu zawierającymi leki beta-adrenolityczne
 • lekami blokującymi zwoje współczulne
 • lekami z grupy inhibitorów MAO
 • lekami przeciwdepresyjnymi 
 • lekami stosowanymi w chorobach psychicznych
 • lekami przeciwarytmicznymi
 • lekami przeciwwirusowymi
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • lekami stosowanych w leczeniu uczulenia
 • lekami przeciwmalarycznymi
 • lekami przeciwgrzybiczymi
 • lekami przeciwwrzodowymi
 • nitrogliceryną 
 • glikozydami naparstnicy 
 • lekami sympatykomimetycznymi 
 • lekami przeciwcukrzycowymi w tym insuliny
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi 
 • lidokainą 
 • lekami stosowanymi do znieczulenia ogólnego
 • ryfampicyną
 • innymi lekami wpływającymi na aktywność enzymów wątrobowych
Ciąża

Jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne, leku Metoprolol VP nie wolno stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne, leku Metoprolol VP nie wolno stosować w okresie laktacji.

Dzieci

Brak informacji dotyczących stosowania leku u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Metoprolol VP wywiera znaczący wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Metoprolol VP?

Metoprolol VP jest to lek zawierający substancję czynną winian metoprololu, której działanie powoduje blokadę receptorów znajdujących się w mięśniu sercowym. Efektem tego jest spowolnienie przyspieszonej pracy serca, spadek ciśnienia tętniczego krwi, zapobieganie arytmiom serca, a także działanie ochronne na serce. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Metoprolol VP?

Lek Metoprolol VP stosowany jest w leczeniu:

 • dławicy piersiowej (ból w klatce piersiowej w przebiegu choroby wieńcowej)
 • nadciśnienia tętniczego 
 • czynnościowych zaburzeń krążenia o typie krążenia hiperkinetycznego (intensywniejsza praca serca lub skurcze silniejsze niż normalnie)
 • tachyarytmii (przyspieszona czynność serca)

Dawkowanie

Jak stosować lek Metoprolol VP?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Dławica piersiowa

Zalecana dawka to 50 mg 2 lub 3 razy na dobę. W razie potrzeby lekarz może wprowadzić zwiększenie dawki.

Nadciśnienie tętnicze 

Zwykle stosowana dawka 100 do 150 mg na dobę. Dawkę dobową można stosować jednorazowo (rano), czasem wystarcza dawka od  50 do 100 mg na dobę.

Objawy krążenia hiperkinetycznego 

Zwykle stosowana dawka to 50 mg od jednego do dwóch razy na dobę.

Tachyarytmia 

Zwykle stosowana dawka to 50 mg od dwóch do trzech razy na dobę. W razie potrzeby lekarz może wprowadzić zwiększenie dawki do 200 - 300 mg na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metoprolol VP

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Leczenie przedawkowania powinno odbywać się w warunkach szpitalnych.

Pominięcie zastosowania leku Metoprolol VP

W przypadku pominięcia dawki, pacjent powinien zastosować pominiętą dawkę tak szybko jak to możliwe, chyba że zbliża się już czas zastosowania następnej dawki, wtedy należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie wolno stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Metoprolol VP

Bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem pacjent nie może zaprzestać stosowania leku Metoprolol VP. W miarę możliwości odstawianie leku powinno być stopniowe i trwać około 10 dni. W ciągu ostatnich 6 dni lekarz zaleci stosowanie dawki 25 mg i będzie obserwować pacjenta, aby w razie konieczności rozpocząć podawanie innego leku, zastępującego metoprolol.

Dawkowanie lekarz ustala indywidualnie dla danego pacjenta.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Metoprolol VP?

Nie należy stosować leku Metoprolol VP:

 • jeśli pacjent wykazuje uczulenie na winian metoprololu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku i inne leki beta-adrenolityczne o podobnej budowie
 • jeśli u pacjenta stwierdzono blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia (zaburzenie, które można leczyć wszczepiając rozrusznik serca)
 • jeśli u pacjenta stwierdzono wstrząs kardiogenny (sercowopochodny)
 • jeśli u pacjenta stwierdzono rzadkoskurcz zatokowy (spowolnienie pracy serca)
 • jeśli u pacjenta stwierdzono niewyrównaną niewydolność mięśnia sercowego (może doprowadzić do duszności i obrzęków kończyn)
 • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką miażdżycę tętnic obwodowych
 • jeśli u pacjenta stwierdzono niedociśnienie
 • jeśli u pacjenta stwierdzono kwasicę metaboliczną (podwyższone stężenie kwasów w surowicy)
 • jeśli u pacjenta stwierdzono nieleczony guz chromochłonny nadnerczy (rodzaj nowotworu)
 • jeśli u pacjenta stwierdzono zespół chorego węzła zatokowego (zaburzenie, które można leczyć wszczepiając rozrusznik serca)
 • jeśli u pacjenta stwierdzono zawał mięśnia sercowego (objawiający się znacznym rzadkoskurczem, blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia, niedociśnieniem skurczowym (<100 mmHg) i ciężką niewydolnością mięśnia sercowego)
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek zdiagnozowano ciężką astmę lub ciężkie stany skurczowe oskrzeli

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Metoprolol VP może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste (rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zawroty lub bóle głowy
 • rzadkoskurcz (spowolnienie pracy serca)
 • zmęczenie
 • niedociśnienie ortostatyczne (związane ze zmianą pozycji ciała z leżącej na stojącą), niekiedy z omdleniami
 • duszność wysiłkowa
 • nudności i wymioty
 • ból brzucha

Rzadkie (rzadziej niż u 1 na 1000, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • stan depresji
 • zmniejszenie przytomności umysłu, senność lub bezsenność, koszmary nocne
 • parestezje (uczucie mrowienia i pieczenia)
 • kurcze mięśni
 • niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca
 • obrzęki, objaw Raynauda (napadowy skurcz tętnic w obrębie rąk, rzadziej stóp)
 • skurcz oskrzeli (może wystąpić u pacjentów, u których nigdy nie występowała obturacyjna choroba płuc)
 • biegunka lub zaparcie
 • wysypka skórna (w postaci pokrzywki, łuszczycowatych i zwyrodnieniowych zmian skórnych)

Bardzo rzadkie (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) występują:

 • małopłytkowość (spadek liczby płytek krwi)
 • wzrost masy ciała
 • zaburzenia osobowości, omamy
 • zaburzenia widzenia, suchość, podrażnienie oczu
 • dzwonienie w uszach, utrata słuchu (po zastosowaniu dawek większych niż zalecane)
 • zaburzenia przewodzenia w obrębie serca, ból w okolicy przedsercowej
 • poty
 • zgorzel (u pacjentów, u których już wcześniej występowały poważne nieprawidłowości krążenia obwodowego)
 • nieżyt nosa
 • suchość w jamie ustnej
 • nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych
 • nadwrażliwość na światło
 • wypadanie włosów
 • nasilenie łuszczycy
 • zapalenie stawów
 • zaburzenia libido i potencji

Częstość nieznana: 

 • zapalenie wątroby
 • zwłóknienie pozaotrzewnowe
 • choroba Peyroniego (choroba prącia)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Metoprolol VP należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą:

 • w przypadku zdiagnozownia u pacjenta choroby obturacyjnej płuc (konieczna może być zmiana dawek leków stosowanych z powodu tej choroby albo zastosowanie dodatkowego leku)
 • w przypadku zwiększonego ryzyka wystąpienia reakcji anafilaktycznej (rodzaj reakcji alergicznej, występującej natychmiast po kontakcie z czynnikiem wywołującym alergię)
 • w przypadku wystapienia u pacjenta znacznego rzadkoskurczu (częstość akcji serca mniejsza niż 55 uderzeń na minutę)
 • w przypadku zdiagnozowania u pacjenta niewydolności serca lub ograniczonej rezerwy sercowej 
 • w przypadku zdiagnozowania u pacjenta bloku przedsionkowo-komorowego I stopnia (metoprolol może go nasilać)
 • w przypadku zdiagnozowania u pacjenta cukrzycy (stosowanie leku może maskować niektóre objawy zbyt niskiego stężenia glukozy we krwi, np. hamować częstoskurcz)
 • w przypadku zdiagnozowania u pacjenta nadczynności tarczycy lub podejrzenie takiego stanu (stosowanie metoprololu może maskować symptomy podwyzszonego stężenia hormonów tarczycy we krwi)
 • w przypadku gdy pacjent leczy się z powodu guza chromochłonnego nadnerczy (w tej sytuacji jednocześnie z metoprololem należy stosować lek blokujący receptory alfa-adrenergiczne, np. doksazosynę) 
 • w przypadku gdy pacjentowi ma być podana adrenalina (jej zastosowanie u osoby przyjmującej metoprolol może przyczynić się do zwiększonego ciśnienia tętniczego oraz rzadkoskurczu)
 • w przypadku gdy u pacjenta ma być przeprowadzony zabieg chirurgiczny (anestezjolog musi wiedzieć o przyjmowaniu leku Metoprolol VP, gdyż może spowodować obniżenie ciśnienia)
 • w przypadku zdiagnozowania u pacjenta dławicy Prinzmetala (metoprolol może zwiększać u takiej osoby liczbę oraz wydłużać czas trwania bólów dławicowych)
 • w przypadku wystapienia u pacjenta suchości oczu z towarzyszącą wysypką skórną (co może świadczyć o zespole oczno-śluzówkowo-skórnym i konieczne może być odstawienie leku)
 • w przypadku zdiagnozowania u pacjenta zaburzenia czynności wątroby (potrzeba stosowania mniejszych dawek leku Metoprolol VP)
 • w przypadku zdiagnozowania u pacjenta łuszczycy (stosowanie leku może ją nasilać)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Metoprolol VP a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne, leku Metoprolol VP nie wolno stosować w okresie ciąży, ze względu na ryzyko wystąpienia u  płodu, noworodka spowolnionej akcji serca, niedociśnienia i zmniejszonego stężenia glukozy we krwi. W przypadku gdy lekarz uzna za konieczne prowadzenie terapii lekiem Metoprolol VP, zastosuje możliwie najmniejsze dawki, a co najmniej 2 do 3 dni przed rozwiązaniem wskazane jest odstawić lek.

Metoprolol VP a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne, leku Metoprolol VP nie wolno stosować w okresie laktacji ze względu na ryzyko wystąpienia bradykardii u noworodka.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W trakcie stosowania leku Metoprolol VP, szczególnie ważne jest, aby powiadomić lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

 • innych preparatów z grupy leków przeciwnadciśnieniowych ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia (propranololu, bisoprololu)
 • klonidyny (metoprolol należy odstawić kilka dni przed klonidyną, ponieważ u pacjentów leczonych lekami beta-adrenolitycznymi odstawienie klonidyny może spowodować znaczne nasilenie nadciśnienia
 • proazosyny (możliwość nasilenia ostrego niedociśnienia ortostatycznego występującego niekiedy po podaniu pierwszej dawki prazosyny)
 • leków z grupy antagonistów wapnia, ponieważ mogą nasilać działanie metoprololu na ciśnienie tętnicze, częstość akcji serca, kurczliwość serca oraz przewodzenie przedsionkowo-komorowe (nifedypiny, diltiazemu)
 • kropli do oczu zawierających leki beta-adrenolityczne (np. tymolol)
 • leków blokujących zwoje współczulne, takich jak trimetafan (lek stosowany w celu obniżenia ciśnienia tętniczego)
 • leków z grupy inhibitorów MAO, takich jak selegilina czy moklobemid (stosowanych głównie w leczeniu depresji)
 • leków przeciwdepresyjnych (fluoksetyna, paroksetyna czy bupropion)
 • leków stosowanych w chorobach psychicznych (tiorydazyna)
 • leków przeciwarytmicznych (propafenon i amiodaron)
 • leków przeciwwirusowych (rytonawir)
 • leków przeciwhistaminowych (difenhydramina)
 • leków stosowanych w leczeniu uczulenia
 • leków przeciwmalarycznych (hydroksychlorochina czy chinidyna)
 • leków przeciwgrzybiczych (terbinafina)
 • leków przeciwwrzodowych (cymetydyna)
 • nitrogliceryny (lek stosowany w dławicy piersiowej,może nasilać działanie hipotensyjne metoprololu)
 • glikozydy naparstnicy (leki stosowane w chorobach serca, które mogą powodować intensywniejsze działanie metoprololu na częstość akcji serca oraz czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego)
 • leków sympatykomimetycznych (stosowane w celu rozszerzenia oskrzeli)
 • leków przeciwcukrzycowych, w tym insuliny (metoprolol może nasilać lub wydłużać stan zbyt niskiego stężenia glukozy u pacjentów z cukrzycą przyjmujących insulinę)
 • niesteroidowych leków przeciwzapalnych (leki stosowane głównie w zwalczaniu bólu i stanu zapalnego, ich jednoczesne stosowanie może osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe metoprololu)
 • lidokainy (lek stosowany do znieczulania miejscowego, metoprolol może przyczyniać się do zaburzonego wydalania lidokainy)
 • leków stosowanych do znieczulenia ogólnego (mogą nasilać działanie kardiopresyjne metoprololu)
 • ryfampicyny (antybiotyk stosowany w gruźlicy)
 • innych leków wpływających na aktywność enzymów wątrobowych (leki aktywujące enzymy wątrobowe mogą zmniejszać, a leki hamujące enzymy wątrobowe zwiększają stężenie metoprololu w surowicy)

Metoprolol VP z jedzeniem i piciem

Metoprolol VP należy przyjmować w czasie lub bezpośrednio po posiłku.

Lekarz indywidulanie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

 

Metoprolol VP a alkohol

Lek Metoprolol VP może zwiększać stężenie alkoholu w surowicy a także spowalniać jego eliminację, co przyczynia się do nasilenia i przedłużenia działania alkoholu na organizm. 

Metoprolol VP a prowadzenie pojazdów

Lek Metoprolol VP wywiera znaczący wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, powodując wystąpienie zawrotów głowy, senności, zaburzeń widzenia, suchości i podrażnienia oczu. W takiej sytuacji nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Metoprolol VP?

 • lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • temperatura przechowywania leu wynosi poniżej 25°C
 • lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Metoprolol VP a ciąża
Metoprolol VP a karmienie piersią
Interakcje
Metoprolol VP a alkohol
Metoprolol VP a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo