Poradnik
Miansec (Mianserini hydrochloridum)

Miansec (Mianserini hydrochloridum)

Lek Miansec zawiera mianserynę i należy do czteropierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Stosowany jest w leczeniu objawów depresji o różnym podłożu. Działa przeciwlękowo i poprawia jakość snu.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaMiansec
Nazwa międzynarodowaMianserini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 30 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Mianseryna

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki powlekane 10 mg

Rdzeń:

 • wodorofosforan wapnia dwuwodny
 • skrobia ziemniaczana
 • powidon K-25
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • etyloceluloza
 • hypromeloza
 • makrogole
 • dwutlenek tytanu

Tabletki powlekane 30 mg

Rdzeń:

 • laktoza jednowodna
 • powidon
 • krospowidon
 • stearynian magnezu
 • krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka:

 • etyloceluloza
 • hypromeloza
 • makrogol 6000
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • indygotyna 
 • lak (E 132)
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek powlekanych (30 mg)
 • 30 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • przeciwdepresyjne
 • przeciwlękowe
 • poprawiające jakość snu
Zastosowanie
 • objawy depresyjne o różnym podłożu
 • zaburzenia snu
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na mianserynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężka niewydolność wątroby
 • zespół maniakalny
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia sercowo-naczyniowe, blok serca, świeży zawał serca
 • stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych
 • padaczka
 • zaburzenia hematologiczne, w tym uszkodzenia szpiku kostnego
 • jaskra z wąskim kątem przesączania
 • przerost gruczołu krokowego
 • objawy zakażenia, takie jak gorączka, ból gardła, zapalenie jamy ustnej
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 

Bardzo częste (minimum 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększenie masy ciała
 • wzmożone łaknienie
 • nadmierne uspokojenie
 • senność

Częste (mniej niż 1 na 10 pacjentów)

 • niedociśnienie
 • osłabienie
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • barbituranami, lekami uspokajającymi, przeciwlękowymi
 • niektórymi lekami przeciwdrgawkowymi
 • niektórymi lekami przeciwgorączkowymi, przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi
 • nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy oraz 14 dni po ich odstawieniu
 • warfaryną
 • glikozydami naparstnicy
 • lekami przeciwarytmiczymi o działaniu chinidynopodobnym
Ciąża

Lek może być stosowany jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyści dla matki przeważają nad potencjalnymi zagrożeniami dla płodu.

Karmienie piersią

W czasie stosowania leku Miansec nie należy karmić piersią.

Dzieci

Nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, chyba, że lekarz zdecyduje inaczej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W czasie leczenia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Miansec?

Lek Miansec zwiększa przewodnictwo impulsów nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym, blokując receptory alfa2-adrenergiczne i hamując wychwyt zwrotny noradrenaliny. Dzięki temu działa przeciwdepresyjnie, przeciwlękowo i poprawia jakość snu dzięki jego pogłębieniu i wydłużeniu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Miansec?

Wskazaniem do stosowania leku Miansec są objawy depresyjne o różnym podłożu, które wymagają leczenia farmakologicznego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Miansec?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Dorośli:

 • lekarz indywidualnie dostosuje dawkę do pacjenta
 • dawka początkowa wynosi 30 mg
 • dawkę należy zwiększać stopniowo, co kilka dni
 • dawka podtrzymująca wynosi od 60 mg do 90 mg
 • dawka dobowa może być przyjmowana w dawkach podzielonych lub jednorazowo na noc
 • po uzyskaniu poprawy klinicznej leczenie należy kontynuować przez 4 - 6 miesięcy
 • tabletki należy połknąć bez rozgryzania, popijając płynem

Osoby w podeszłym wieku:

 • lekarz indywidualnie ustali dawkowanie

Dzieci i młodzież:

 • nie należy stosować poniżej 18 lat, chyba że lekarz zdecyduje inaczej
 • pacjenci z tej grupy wiekowej są bardziej narażeni na działania niepożądane, takie jak: myśli lub próby samobójcze, wrogość, agresja, zachowania buntownicze, przejawy gniewu

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, nerek lub cukrzycą:

 • należy zachować szczególną ostrożność
 • należy kontrolować dawki jednocześnie przyjmowanych leków
 • u pacjentów z cukrzycą należy regularnie oznaczać stężenie glukozy we krwi

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku:

 • należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać do szpitala
 • może wystąpić przedłużone działanie uspokajające lub senność
 • może pojawić się niemiarowość serca, drgawki, ostre niedociśnienie lub niewydolność oddechowa
 • brak jest swoistej odtrutki, należy zastosować płukanie żołądka i leczenie objawowe

Pominięcie zastosowania leku:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Miansec?

Leku Miansec nie należy stosować jeśli pacjent:

 • ma nadwrażliwość (uczulenie) na mianserynę lub którąkolwiek z  substancji pomocniczych
 • ma ciężką niewydolność wątroby
 • ma stwierdzony zespół maniakalny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Miansec może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala, jeśli wystąpią którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • myśli samobójcze
 • myśli o samookaleczeniu
 • zwiększone ryzyko zachowań samobójczych występuje u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, które były leczone lekami przeciwdepresyjnymi

Bardzo częste (minimum 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększenie masy ciała
 • wzmożone łaknienie
 • nadmierne uspokojenie występujące na początku leczenia, zmniejszające się wraz z kontynuacją terapii
 • senność

Częste (mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • niedociśnienie
 • osłabienie

Częstotliwość nieznana:

 • nieprawidłowy skład krwi zwykle objawiający się jako granulocytopenia (spadek poniżej normy liczyby granulocytów we krwi) czy agranulocytoza (brak lub znaczny spadek granulocytów obojętnochłonnych we krwi) 
 • niedokrwistość
 • hipomania, przypadki myśli i zachowań samobójczych
 • u pacjentów z dwubiegunową chorobą afektywną może wystąpić: zmiana fazy, nasilenie objawów psychotycznych, w tym manii czy urojeń paranoidalnych
 • drgawki
 • hiperkineza (zespół niespokojnych nóg)
 • zawroty głowy
 • bradykardia (rzadkoskurcz) po podaniu dawki początkowej
 • ortostatyczne  (podczas zmiany pozycji ciała na stojącą) spadki ciśnienia tętniczego, niedociśnienie
 • skazy krwotoczne
 • żółtaczka cholestatyczna, nieprawidłowa czynność wątroby
 • zmiany skórne, w tym rumień wielopostaciowy (zaczerwienienie skóry z obrzekiem, gorączką, dreszczami, bólami stawów), nadmierne pocenie się, wysypka
 • bóle i zapalenie stawów
 • ginekomastia (powiększenie gruczołów piersiowych u mężczyzn), patologiczna laktacja (mlekotok)
 • obrzęki, w tym obrzęki obwodowe
 • objawy występujące w depresji, takie jak suchość błony śluzowej jamy ustnej i zaparcia przeważnie nie ulegają zwiększeniu w czasie leczenia lekiem Miansec
 • niepożądne objawy wynikające z działania cholinolitycznego (suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia widzenia, przyspieszenie czynności serca, zaparcia, utrudnienie oddawania moczu) oraz zaburzenia serca występują rzadziej i mają łagodniejszy przebieg niż po trójpierścieniowych lekach przeciwdepresyjnych

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Miansec należy stosować ostrożnie u pacjentów:

 • z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi
 • stosujących leki przeciwnadciśnieniowe (należy kontrolować ciśnienie krwi)
 • z padaczką
 • z zaburzeniami hematologicznymi, w tym uszkodzeniem szpiku kostnego; u tych pacjentów na początku leczenia należy wykonywac morfologię krwi co 4 tygodnie
 • tendencjami samobójczymi
 • z jaskrą z wąskim kątem przesączania
 • z przerostem gruczołu krokowego
 • z objawami zakażenia, takimi jak gorączka, ból gardła, zapalenie jamy ustnej lub inne; u tych pacjentów nalezy wykonać badanie kontrolne krwi w postaci morfologii, ze względu na ryzko granulocytopenii lub granulocytozy (znaczny spadek lub brak białych krwinek)
 • stosujących wcześniej nieselektywne inhibitory MAO (leki stosowane w depresji i chorobie Parkinsona), należy zachować dwutygodniowy odstęp przed rozpoczęciem leczenia lekiem Miansec
 • u których w czasie leczenia pojawi się żółtaczka lub drgawki - należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
 • u których podczas leczenia dojdzie do hiponatremii (spadek stężenia sodu poniżej 140 mmol/l)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Miansec a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się leklarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek przenika przez barierę łożyska w niewielkim stopniu. W czasie ciąży może być stosowany jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenia dla płodu.

Miansec a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się leklarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Śladowe ilości leku Miansec mogą przenikać do mleka kobiet karmiących, dlatego nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Miansec. W przypadku konieczności zastosowania leku, należy przerwać karmienie piersią.

Interakcje

Należy zawsze poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Miansec może wchodzić w interakcje z następującymi lekami:

 • innymi lekami przeciwdepresyjnymi wywołując nasilenie działania na ośrodkowy układ nerwowy i nasilenie działań niepożądanych
 • barbituranami, lekami uspokajającymi, przeciwlękowymi i alkoholem nasilając hamujące działanie tych substancji na ośrodkowy układ nerwowy
 • niektórymi lekami przeciwdrgawkowymi, przeciwgorączkowymi, przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi, ponieważ może hamować czynność szpiku i układu krwiotwórczego
 • nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy oraz 14 dni po ich odstawieniu, ze względu na ryzyko nagłego zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi jak guanetydyna, betanidyna, klonidyna, alfa-metylodopa, pochodne hydralazyny i propranololu - zaleca się profilaktyczne, regularne kontrolowanie ciśnienia krwi, choć lek Miansec nie powinien wpływać na ich działanie przeciwnadciśnieniowe
 • pochodnymi kumaryny, w tym z warfaryną, w czasie leczenia należy regularnie oznaczać parametry krzepinięcia krwi
 • glikozydami naparstnicy lub lekami przeciwarytmiczymi o działaniu chinidynopodobnym ze względu na zwiększone ryzyko niemiarowości serca
 • witaminą D, zmniejszając stężenie 1,25-dihydroksycholekalcyferolu we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Miansec a alkohol

W czasie leczenia nie należy spożywać napojów alkoholowych.

Miansec a prowadzenie pojazdów

Lek Miansec może powodować zawroty głowy oraz działać uspokajająco, dlatego w czasie leczenia nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać maszyn ani posługiwać się narzędziami.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Miansec?

Lek Miansec należy przechowywać:

 • w temperaturze poniżej 25oC
 • w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Miansec a ciąża
Miansec a karmienie piersią
Interakcje
Miansec a alkohol
Miansec a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki