Poradnik
Midanium (Midazolamum)

Midanium (Midazolamum)

Lek Midianum zawiera midazolam będący benzodiazepiną. Wykazuje krótkotrwałe, silne działanie uspokajające i nasenne. Stosowany jest w premedykacji oraz do sedacji przed różnymi zabiegami lub na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaMidanium
Nazwa międzynarodowaMidazolamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 1 mg/ ml
 • 5 mg/ ml
PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Midazolam

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek sodu
 • edetynian disodu
 • 10% kwas solny
 • 10% wodorotlenek sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

 1 mg/ ml

 • 10 ampułek po 5 ml

5 mg/ ml

 • 5 ampułek po 3 ml
 • 5 ampułek po 10 ml
 • 10 ampułek po 1 ml
Działanie / właściwości
 • uspokajające
 • nasenne
Zastosowanie
 • do sedacji z zachowaniem świadomości przed i w czasie krótkotrwałcyh zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych
 • w przygotowaniu pacjenta przed różnymi zabiegami, takimi jak operacja, endoskopia
 • do sedacji na oddziałach intensywnej opieki medycznej
 • jako składnik o działaniu sedacyjnym do wprowadzenia znieczulenia ogólnego, przed zasatosowaniem innego środka znieczulającego
Przeciwwskazania
 • uczulenie na midazolam i inne benzodiazepiny lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • ostra depresja oddechowa
 • bardzo poważne trudności z oddychaniem
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wiek powyżej 60 lat, osłabienie
 • zaburzenia czynności wątroby, przewlekła niewydolność nerek lub wątroby
 • przewlekła niewydolność oddechowa
 • ciężki stan zdrowia, szczególnie z powodu chorób serca lub trudności w oddychaniu
 • miastenia
 • niemowlęta do 6 miesiąca życia
 • reakcje paradoksalne u dzieci w postaci nadmiernego pobudzenia i aktów przemocy
 • dzieci z niestabilnym układem krążenia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częstość nieznana:

 • nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny
 • splątanie, euforia, omamy
 • pobudzenie, wrogość, wściekłość, agresywność, ruchy mimowolne, nadmierna aktywność, akty przemocy
 • objawy uzależnienia i odstawienne
 • nadmierne uspokojenie, obniżony poziom czuwania, senność, zawroty głowy
 • niezborność ruchów, niepamięć następcza
 • ciężkie zaburzenia oddychania, duszność, skurcz krtani, bezdech, zatrzymanie oddychania
 • czkawka
 • zatrzymanie akcji serca, bradykardia, rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • niedociśnienie tętnicze
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, wymioty, zaparcia
 • wysypka skórna, pokrzywka, świąd
 • ciężkie choroby żył
 • ból i rumień w miejscu podania
 • zmęczenie
 • zwiększone ryzyko upadków i złamań u osób w podeszłym wieku i stosujących inne leki uspokajające
Możliwe interakcje z
 • ketokonazolem, worykonazolem, flukonazolem, intrakonazolem, pozakonazolem
 • erytromycyną, klarytromycyną
 • sakwinawirem
 • werapamilem, diltizemem
 • atorwastatyną
 • aprepitantem
 • ryfampicyną
 • fenytoiną
 • efawirenzem
 • morfiną, buprenorfiną
 • haloperydolem, karbamazepiną
 • lekami uspokajającymi, nasennymi, przeciwlękowymi
 • fluoksetyną, fluwoksaminą
 • wybranymi lekami przeciwalergicznymi
 • hydralazyną
 • wziewnymi środkami stosowanymi w znieczuleniu ogólnym
 • zielem dziurawca
Ciąża

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Nie należy go stosować podczas cięcia cesarskiego.

Karmienie piersią

W przypadku konieczności podania leku należy zaprzestać karmienia piersią i wznowić je po upływie 24 godzin.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci. U niemowląt do 6 miesiąca życia należy go stosować tylko w oddziałach intensywnej opieki medycznej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W czasie stosowania leku nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Midanium?

Lek Midanium zaliczany jest do benzodiazepin. Charakteryzuje się krótkotrwałym silnym działaniem uspokajającym i nasennym.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Midanium?

Lek Midanium stosujemy:

 • do sedacji, czyli uspokojenia, złagodzenia lęku i niepokoju z zachowaniem świadomości przed i w czasie krotkotrwałcyh zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych
 • w przygotowaniu (premedykacji) pacjenta przed różnymi zabiegami, takimi jak operacja, endoskopia
 • do sedacji na oddziałach intensywnej opieki medycznej
 • jako składnik o działaniu sedacyjnym do wprowadzenia znieczulenia ogólnego, przed zastosowaniem innego środka znieczulającego (u dorosłych)

Dawkowanie

Jak stosować lek Midanium?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Midanium

 • podajemy domięśniowo, dożylnie i doodbytniczo
 • powinien być podawany wyłącznie przez doświadczony personel medyczny w placówce wyposażonej w sprzęt do monitorowania i wspomagania czynności układu oddechowego i krążenia
 • stosowany jest w dawkach określanych przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta

Sedacja z zachowaniem świadomości

Dorośli poniżej 60 lat

 • dawka początkowa wynosi 2 - 2,5 mg (dożylnie)
 • dawki dodatkowe wynoszą 1 mg (dożylnie)
 • dawka całkowita wynosi 3,5 - 7,5 mg (dożylnie)

Dorośli 60 lat i powyżej, osłabieni lub przewlekle chorzy

 • dawka początkowa wynosi 0,5 - 1 mg (dożylnie)
 • dawki dodatkowe wynoszą 0,5 - 1 mg (dożylnie)
 • dawka całkowita wynosi powyżej 3,5 (dożylnie)

Dzieci od 6 miesięcy do 5 lat

 • dawka początkowa wynosi 0,05 - 1 mg/ kg mc. (dożylnie)
 • dawka całkowita wynosi powyżej 6 mg (dożylnie)

Dzieci od 6 lat do 12 lat

 • dawka początkowa wynosi 0,025 - 0,05 mg/ kg mc. (dożylnie)
 • dawka całkowita wynosi powyżej 10 mg (dożylnie)

Dzieci powyżej 6 miesięcy

 • doodbytniczo 0,3 - 0,5 mg/ kg mc.

Dzieci 1 - 15 lat

 • domięśniowo 0,05 - 0,15 mg/ kg mc.

Premedykacja przed wprowadzeniem do znieczulenia ogólnego

Dorośli poniżej 60 lat

 • domięśniowo 0,07 - 0,1 mg/ kg m.c.
 • dożylnie 1 - 2 mg, dawkę można powtórzyć

Dorośli 60 lat i powyżej, osłabieni lub przewlekle chorzy

 • domięśniowo 0,025 - 0,05 mg/ kg mc.
 • dożylnie dawka początkowa wynosi 0,5; jeśli zachodzi konieczność dawkę można powoli zwiększyć

Dzieci powyżej 6 miesięcy

 • doodbytniczo 0,3 - 0,5 mg/ kg mc.

Dzieci 1 - 15 lat

 • domięśniowo 0,08 - 0,2 mg/ kg mc.

Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego

Dorośli poniżej 60 lat

 • 0,15 - 0,2 mg/ kg m.c lub 0,3 - 0,35 bez premedykacji (dożylnie)

Dorośli 60 lat i powyżej, osłabieni lub przewlekle chorzy

 • 0,05 - 0,15 mg/ kg m.c (dożylnie)
 • 0,15 - 0,3 bez premedykacji (dożylnie)

Jako składnik o działaniu sedacyjnym w znieczuleniu złożonym

Dorośli poniżej 60 lat

 • dawki powtarzane 0,03 - 0,1 mg/ kg m.c. (dożylnie)
 • wlew ciągły 0,03 - 0,1 mg/ kg m.c./ h (dożylnie)

Sedacja w oddziałach intensywnej opieki medycznej

Dorośli poniżej 60 lat

 • dawka nasycająca wynosi 0,03 - 0,3 mg/ kg m.c. podawana po 1 - 2,5 mg dożylnie
 • dawka podtrzymująca wynosi 0,03 - 0,2 mg/ kg m.c./ h  (dożylnie)

Dorośli 60 lat i powyżej, osłabieni lub przewlekle chorzy

 • dawka nasycająca wynosi 0,03 - 0,3 mg/ kg m.c. podawana po 1 - 2,5 mg dożylnie
 • dawka podtrzymująca wynosi 0,03 - 0,2 mg/ kg m.c./ h  (dożylnie)

Noworodki poniżej 32 tygodnia wieku płodowego

 • dożylnie 0,03 mg/ kg mc./ h

Noworodki powyżej 32 tygodnia wieku płodowego i dzieci do 6 miesiąca

 • dożylnie 0,06 mg/ kg mc./ h

Dzieci powyżej 6 miesiąca

 • dawka nasycająca dożylnie wynosi 0,05 - 0,2 mg/ kg mc.
 • dawka podtrzymujaca dożylnie wynosi 0,06 - 0,12 mg/ kg mc./ h

Dawki dla osób powyżej 60 lat, dorosłych osłabionych lub przewlekle chorych oraz dzieci ustala lekarz każdorazowo indywidualnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

 • przedawkowanie leku jest mało prawdopodobne, ponieważ lek podaje wykwalifikowany personel medyczny
 • objawy przedawkowania to: senność, niezborność ruchów, zaburzenia mowy, mowa niewyraźna, oczopląs, brak odruchów, bezdech, obniżenie ciśnienia krwi, poważne trudności z oddychaniem, śpiączka
 • w przypadku wrażenia zastosowania za dużej dawki należy zwrócić się o pomoc do lekarza

Pominięcie zastosowania leku

 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku

 • po długotrwałym stosowaniu preparatu nagłe zaprzestanie podawaniua leku może doprowadzić do wystąpeinia objawów tzw. zespołu odstawiennego
 • obajwy zespołu odstawiennego to: bóle głowy, bóle mięśni, lęk, napięcie, niepokój, stan splątania, drażliwość, nawracająca bezsenność, zmiany nastroju, omamy i drgawki

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Midanium?

Leku Midanium nie należy przyjmować:

 • gdy pacjent ma uczulenie na midazolam albo inne benzodiazepiny lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność oddechową, ostrą depresję oddechową (bardzo poważne trudności z oddychaniem)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Midanium może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częstość nieznana:

 • nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny, czyli ciężkie reakcje alergiczne objawiające się nagłym obrzękiem twarzy, warg, gardła, dusznością, obniżeniem ciśnienia krwi
 • splątanie, euforia, omamy
 • pobudzenia, wrogość, wściekłość, agresywność, ruchy mimowolne (w tym drgawki kloniczno - toniczne), nadmierna aktywność, akty przemocy (czyli tzw. reakcje paradoksalne obserwowane głównie u dzieci i osób starszych)
 • fizyczne uzależnienie i objawy odstawienne, nadużywanie leku, drgawki, szczególnie po długotrwałym podawaniu leku
 • sedacja, czyli nadmierne uspokojenie przedłużające się i pooperacyjne,  obniżony poziom czuwania, senność, zawroty głowy, niezborność ruchów (ataksja), niepamięć następcza (pacjent nie pamięta wydarzeń, które nastąpiły w krótkim czasie po podaniu leku); czas utrzymywania się tych objawów uzależniony jest od zastosowanej dawki
 • ciężkie zaburzenia oddychania, duszność, skurcz krtani, bezdech, zatrzymanie oddychania
 • czkawka
 • zatrzymanie akcji serca, bradykardia, czyli zwolnienie akcji serca, rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • niedociśnienie tętnicze
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, wymioty, zaparcia
 • wysypka skórna, pokrzywka, świąd
 • ciężkie choroby żył, w tym zakrzepowe zapalenie żył i zakrzepica żył
 • ból i rumień w miejscu podania
 • zmęczenie
 • zwiększone ryzyko upadków i złamań u osób w podeszłym wieku oraz stosujących jednocześnie inne leki uspokajające

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów:

 • w wieku powyżej 60 lat, osłabionych
 • z zaburzeniami czynności wątroby, przewlekłą niewydolnością nerek lub wątroby
 • z przewlekłą niewydolność oddechowa
 • w ciężkim stanie zdrowia, szczególnie z powodu chorób serca lub trudności w oddychaniu
 • z miastenią (przewlekłą chorobą objawiającą się osłabieniem mięśni)
 • poniżej 6 miesiąca życia
 • u których występują reakcje paradoksalne w postaci nadmiernego pobudzenia i aktów przemocy, dotyczy to głównie dzieci
 • niestabilnym układem krążenia (głównie dzieci)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Midanium a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. 

Lek Midanium może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Nie należy go stosować podczas cięcia cesarskiego.

Midanium a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Midanium w niewielkim stospniu przenika do mleka kobiecego. W przypadku konieczności podania leku należy zaprzestać karmienia piersią i wznowić je po upływie 24 godzin od podania leku.

Interakcje

Należy zawsze poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Lek Midanium może wchodzić w interakcje z :

 • lekami przeciwgrzybiczymi, takimi jak ketokonazol, worykonazol, flukonazol, intrakonazol, pozakonazol
 • antybiotykami makrolidowymi, takimi jak erytromycyna, klarytromycyna
 • inhibitorami proteazy HIV, takimi jak sakwinawir
 • blokerami kanałów wapniowych, takimi jak werapamil, diltizem
 • lekami obniżającymi stężenie cholesterolu, takimi jak atorwastatyna
 • lekami przeciwwymiotnymi, takimi jak aprepitant
 • antybiotykami, takimi jak ryfampicyna
 • lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak fenytoina
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń HIV, takimi jak efawirenz
 • opioidowymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak morfina, buprenorfina
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach psychicznych, takimi jak haloperydol, karbamazepina
 • lekami uspokajającymi, nasennymi, przeciwlękowymi
 • lekami stosowanymi w depresji, takimi jak fluoksetyna, fluwoksamina
 • lekami przeciwalergicznymi mającymi działanie uspokajające
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi jak hydralazyna
 • wziewnymi środkami stosowanymi do znieczulenia ogólnego
 • zielem dziurawca zwyczajnym

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Midanium a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Midanium. Alkohol znacznie nasila działanie uspokajające leku.

Midanium a prowadzenie pojazdów

Lek Midanium może wywołać uspokojenie, niepamięć, zaburzenia koncentracji, osłabić pracę mieśni, dlatego nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu całkowitego powrotu do sprawności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Midanium?

 • w tepmeraturze poniżej 25oC
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Midanium a ciąża
Midanium a karmienie piersią
Interakcje
Midanium a alkohol
Midanium a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo