Poradnik
Milurit (Allopurinolum)

Milurit (Allopurinolum)

Lek Milurit zawiera substancję czynną allopurinol. To inhibiotor oksydazy ksantynowej- enzymu uczestniczącego w wytwarzaniu kwasu moczowego.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaMilurit
Nazwa międzynarodowaAllopurinolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 100 mg
 • 150 mg
 • 200 mg
 • 300 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Allopurynol

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki 100 mg:

 • laktoza jednowodna
 • skrobia ziemniaczana
 • powidon K-25
 • talk
 • stearynian magnezu
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Tabletki 300 mg:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • żelatyna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania

Tabletki 100 mg:

 • 40 tabletek
 • 50 tabletek
 • 60 tabletek
 • 70 tabletek
 • 80 tabletek
 • 120 tabletek

Tabletki 300 mg:

 • 30  tabletek
 • 40  tabletek
 • 60  tabletek
 • 70  tabletek
 • 80  tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

Zmniejsza wytwarzanie ksantyn i kwasu moczowego.

Zastosowanie
 • leczeniu pierwotnej i wtórnej dny moczanowej
 • leczeniu wtórnej hiperurykemii spowodowanej chemioterapią i radioterapią niektórych chorób nowotworowych (zzespół ostrego rozpadu guza)
 • w zespole Lescha- Nyhana
 • redukcji ryzyka powstawania złogów (kamieni) moczanowych w drogach moczowych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na allopurynol lub na pozostałe składniki leku 
 • występowanie ciężkich zmian skórnych w przeszłości
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba watroby lub nerek
 • choroba serca 
 • wysokie ciśnienie tętnicze krwi
 • atak dny moczanowej
 • hemochromatoza
 • choroby tarczycy
 • terapia azatiopryną
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • wysypka
 • podwyższone stężenie TSH (hormonu kontrolującego funkcję tarczycy) we krwi
Możliwe interakcje z
 • salicylanami
 • teofiliną
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • ampicyliną
 • amoksycylina
 • didanozyną
 • widarabiną
 • lekami przeciwnowotworowymi
 • wodorotlenkiem glinu
 • lekami immunosupresyjnymi
 • merkaptopuryną
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • lekami moczopędnymi
 • lekami z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • innymi lekami stosowanymi w leczeniu dny moczanowej
Ciąża

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy nie ma bezpieczniejszej alternatywy, a sama choroba niesie za sobą ryzyko dla matki lub nienarodzonego dziecka.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie może być stosowany u dzieci poniżej 15 roku życia, wyjątek stanowi terapia chorób nowotworowych i zaburzeń enzymatycznych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, jeśli w trakcie leczenia wystąpią senność, zawroty głowy i zaburzenia koordynacji.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Milurit?

Lek Milurit hamuje aktywność oksydazy ksantynowej. Jest to enzym szlaku przemian puryn, w wyniku których powstaje kwas moczowy. Allopurynol powoduje zahamowanie powstawania kwasu moczowego i zmniejszenie stężenia tego kwasu we krwi i moczu. Efektem działania allopurynolu jako leku jest ograniczenie ryzyka tworzenia złogów w nerkach, a także zapobieganie tworzeniu się złogów (kamieni) szczawianowo- wapniowych w drogach moczowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Milurit?

Lek Milurit stosuje się:

 • w leczeniu pierwotnej i wtórnej dny moczanowej
 • w leczeniu wtórnej hiperurykemii spowodowanej chemioterapią i radioterapią niektórych chorób nowotworowych (zespół ostrego rozpadu guza)
 • w zespole Lescha- Nyhana
 • celem redukcji ryzyka powstawania złogów (kamieni) moczanowych w drogach moczowych

Dawkowanie

Jak stosować lek Milurit?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować sie z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady i sposób podawania leku

 • lek Milurit należy przyjmować raz na dobę po posiłku
 • w trakcie terapii należy przyjmować dużo płynów około 2-3 litry na dobę
 • wystąpią objawy nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego, zwłaszcza przy dawce 300 mg, lek można podawać w dawkach podzielonych

Dawkowanie

Stosowanie u dzieci i młodzieży (poniżej 15 lat):

 • u dzieci w wieku poniżej 15 lat lek Milurit stosuje się w dawkach 10 do 20 mg/ kg masy ciała na dobę
 • maksymalna dawka to 400 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych

Dorośli:

 • dawka początkowa zalecana to 100 mg raz na dobę
 • stopniowo można zwiększać dawkę, jeśli osiągane wartości stężenia moczanów w surowicy w odpowiedzi na lek jest niezadowalające
 • dawki podtrzymujące wynoszą zwykle 100 do 200 mg na dobę w stanach łagodnych, 300 do 600 mg na dobę w stanach o umiarkowanym nasileniu i 700 do 900 mg na dobę w stanach ciężkich
 • celem ustalenia dawki w mg/ kg masy ciała, należy zastosować dawkę 2 do 10 mg/ kg masy ciała/dobę

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

 • lekarz powinien zalecić najmniejszą dawkę leku Milurit, jaka będzie najlepiej kontrolować objawy

Pacjent z ciężką chorobą nerek:

 • pacjent może przyjmować dawkę mniejszą niż 100 mg każdego dnia
 • pacjent może przyjmować dawkę 100 mg w odstępach czasu dłuższych niż raz na dobę
 • gdy pacjent poddawany jest dializom 2 lub 3 razy w tygodniu, może zostać mu zalecona dawka 300 lub 400 mg do przyjmowania bezpośrednio po dializie
 • w zdiagnozowaniu choroby nerek lekarz powinien kontrolować czynność nerek, zwłaszcza gdy pacjent przyjmuje jednocześnie leki moczopędne (diuretyki, szczególnie diuretyki tiazydowe)

Pacjent z chorobą watroby:

 • pacjentowi może zostac zmniejszona dawka leku Milurit
 • należy monitorować pracę watroby, zwłaszcza na początku terapii

Leczenie stanów przebiegających ze zwiększonym obrotem moczanów np. choroby nowotworowe, zaburzenia czynności niektórych enzymów:

 • przed rozpoczęciem terapii cytotoksycznej nalezy koniecznie wyrównać zwiększone stężenie kwasu moczowego
 • ważne jest także utrzymanie odpowiedniej podaży płynów

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Milurit:

 • gdy została przyjęta większa niż zalecana dawka leku Milurit lub gdy lek połknęło dziecko, należy skontaktować się z lekarzem lub natychmiast zgłosić się do szpitalnego oddziału ratunkowego
 • należy zabrać ze sobą ulotkę leku , pozostałe tabletki i opakowanie leku, tak aby lekarz wiedział, które tabletki zostały przyjęte
 • objawy przedawkowania to nudności, wymioty, biegunka lub zawroty głowy
 • w trakcie oczekiwania na udzielenie pomocy należy zapewnić dużą podaż płynów

Pominięcie zastosowania leku Milurit:

 • gdy została pominięta  dawka leku, to należy ją przyjąć jak najszybciej
 • gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki
 • leczenie należy kontynuować zgodnie ze schematem zaleconym przez lekarza

Przerwanie stosowania leku Milurit:

 • czas trwania leczenia ustala  lekarz
 • leczenia nie należy przerywać bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, o ile nie występują reakcje alergiczne lub inne ciężkie objawy niepożądane

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Milurit?

Leku Milurit nie należy stosować, w przypadku:

 • uczulenia na allopurynol lub na pozostałe składniki leku 
 • występowania ciężkich zmian skórnych w przeszłości

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Atrox może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Gdy w trakcie pstosowania leku Milurit u pacjenta wystąpi jakiekolwiek działanie niepożądane wymienione poniżej, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Niezbyt często (mogą występować do 1 na 100 osób):

 • reakcje alergiczne z objawami takimi jak wysypka skórna, złuszczanie się skóry, owrzodzenie warg i jamy ustnej, obrzęk twarzy, rąk, ust, języka lub gardła, trudności w połykaniu lub oddychaniu, bardzo rzadko nagły świszczący oddech, kołatanie serca lub ucisk w klatce piersiowej i zapaść
 • nie powinno przyjmować się więcej tabletek, chyba że lekarz zalecił inaczej

Rzadko (mogą występować do 1 na 1000 osób):

 • gorączka i dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni (objawy przypominające grypę)
 • ogólnie złe samopoczucie
 • zmiany skórne np. owrzodzenia jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych, rozlane pęcherze lub złuszczanie naskórka
 • zapalenie spojówek, których objawem są czerwone i opuchnięte oczy
 • ciężkie reakcje nadwrażliwości z gorączką, wysypką skórną, bólami stawów
 • nieprawidłowe wynikami badań krwi i badań czynności wątroby- mogą one świadczyć o wielonarządowej nadwrażliwości

Bardzo rzadko (mogą występować u 1 na 10 000 osób):

 • ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła
 • reakcja alergiczna o ciężkim przebiegu, która może być zagrożeniem życia

Inne działania niepożądane

Często (mogą występować do 1 na 10 osób):

 • wysypka
 • podwyższone stężenie TSH (hormonu kontrolującego funkcję tarczycy) we krwi

Niezbyt często (mogą występować do 1 na 100 osób):

 • nudności, wymioty i biegunka
 • odbiegające od normy wyniki badań czynności wątroby

Rzadko (mogą występować do 1 na 1000 osób):

 • bóle stawów lub bolesne obrzmienie w okolicach pachwin, pach lub szyi
 • żółtaczka, której towarzyszy zażółcenie skóry i białkówek oczu
 • zaburzenia wątroby np. zapalenie wątroby
 • choroby nerek
 • odkładanie się kamieni w drogach moczowych, a objawem tego może być obecność krwi w moczu oraz bóle brzucha, boku lub pachwiny

Bardzo rzadko (mogą występować do 1 na 10000 osób):

 • allopurynol może mieć wpływ na obraz krwi, a to może się objawiać pod postacią siniaków lub wystąpić może ból gardła lub inne objawy zakażenia; te objawy sa charakterystyczne dla osób, które mają problemy z wątrobą lub nerkami
 • lek Milurit może mieć wpływ na węzły chłonne
 • podwyższona temperatura ciała
 • obecność krwi w moczu
 • niewydolność nerek
 • wymioty krwią
 • wzrost stężenia tłuszczów we krwi
 • ogólne złe samopoczucie
 • osłabienie
 • drętwienie dłoni lub stóp
 • brak równowagi
 • mrowienie
 • niezdolność do ruchów mięśni (porażenie)
 • utrata świadomości
 • bóle głowy i zawroty
 • senność
 • zaburzenia widzenia
 • ból w klatce piersiowej
 • wysokie ciśnienie tętnicze lub wolne tętno
 • niepłodność u mężczyzn lub niezdolność do osiągnięcia lub utrzymania erekcji
 • powiększenie piersi u mężczyzn i kobiet
 • zmiana rytmu wypróżnień- biegunki naprzemiennie z zaparciami
 • obecność tłuszczu w kale
 • zaburzenia smaku
 • zaćma, czyli zmętnienie soczewki oka
 • choroba plamki żółtej oka
 • wypadanie lub zmiana koloru włosów
 • drgawki
 • depresja
 • zatrzymanie płynów prowadzące do obrzęków, szczególnie wokół kostek
 • wzmożone pragnienie
 • zmęczenie
 • spadek masy ciała- może to być objaw cukrzycy- dlatego lekarz powinien zlecić wykonanie badania stężenia cukru we krwi, aby ustalić tego przyczynę
 • czyraki (czyraczność, niewielkie tkliwe czerwone guzki na skórze)
 • bóle mięśni

Częstość nieznana (nie można określić częstości występowania na podstawie dostępnych danych):

 • bóle brzucha

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Milurit należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

 • gdy u pacjenta zdiagnozoawano chorobę nerek lub wątroby
 • gdy pacjent choruje na serce
 • gdy pacjent ma wysokie ciśnienie tętnicze krwi i przyjmuje leki moczopędne lub leki z grupy inhibitowrów konwertazy angiotensyny
 • gdy u pacjenta wystepuje aktualnie napad dny moczanowej
 • gdy pacjent lub jego bliski krewny ma hemochromatozę- to rzadko występująca choroba, która charakteryzuje się nadmiernym  wchłanianiem żelaza z przewodu pokarmowego, co prowadzi do jego magazynowania w wątrobie
 • gdy u pacjenta zdiagnozowano choroby tarczycy
 • gdy pacjent jest w trakcie terapii azatiopryną lub merkaptopuryną 
 • gdy pacjent należy do grupy etnicznej Han z Chin lub jest pochodzenia tajskiego lub koreańskiego

Lek Milurit w dawce 100 mg zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

W poczatkowym okresie leczenia lekiem Milurit może dojść do ostrego ataku dawnego zapalenia stawów. Dlatego też pacjent powinien profilaktycznie przyjmować wskazany przez lekarza lek przeciwzapalny lub kolchicynę przez co najmniej miesiąc.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Milurit a ciąża

Jeśli pacjenta jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Milurit może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy brak jest bezpieczniejszej alternatywy, a sama choroba niesie za sobą ryzyko dla matki lub nienarodzonego dziecka.

Milurit a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić sie lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Milurit u kobiet w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Stosowanie leku Milurit z wymienionymi poniżej lekami może powodować zmianę ich działania, zmniejszenie ich skuteczności oraz zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Dotyczy to:

 • 6-merkaptopuryny i azatiopryny- stężenie tych produktów leczniczych w surowicy może osiągać poziom toksyczny
 • widarabiny (arabinozyd adeniny)- wydłużony zostaje okres półtrwania widarabiny
 • salicylanów i środki zwiększające wydalanie kwasu moczowego/moczanów- zmniejszenie skutecznośći leku Milurit
 • leków przeciwcukrzycowych- większe jest ryzyko przedłużenia działania hipoglikemizującego
 • leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny- nasilenie działania przeciwzakrzepowego
 • fenytoiny (leku przeciwpadaczkowego)
 • teofiliny
 • ampicyliny i amoksycyliny
 • leków cytostatycznych
 • wodorotlenku glinu
 • cyklosporyny
 • dydanozyny
 • inhibitorów konwertazy angiotensyny
 • leków moczopędnych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Milurit a alkohol

Brak danych.

Milurit a prowadzenie pojazdów

Lek Milurit może wywołać u pacjenta senność, zawroty głowy i ataksję, dlatego do czasu upewnienia się, że lek nie wywołuje u nich negatywnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, należy zachować szczególną ostrożność.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Milurit?

Lek Milurit należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Milurit a ciąża
Milurit a karmienie piersią
Interakcje
Milurit a alkohol
Milurit a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo