Poradnik
strefa-opalania-2926
kazdy-usmiech-jest-wyjatkowy-1168
tydzien-marek-swiata-1151
Mixtard 50 Penfill 100 j.m./ml (Insulinum humanum)

Mixtard 50 Penfill 100 j.m./ml (Insulinum humanum)

Insulina Mixtard 50 jest ludzką insuliną zarówno szybko jak i długodziałającą. Stosowana jest w leczeniu cukrzycy aby obniżyć wysokie stężenie cukru we krwi oraz w profilaktyce powikłań cukrzycy. Insulina Mixtard 50 zaczyna działać po około 30 minutach po wstrzyknięciu, a jej działanie utrzymuje się około 24 godziny.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaMixtard 50 Penfill 100 j.m./ml
Nazwa międzynarodowaInsulinum humanum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1 ml zawiesiny zawiera 100 j. m.

PostaćZawiesina do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna
 • 50% rozpuszczalnej insuliny ludzkiej 
 • 50% insuliny ludzkiej izofanowej
Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek cynku
 • glicerol
 • metakrezol
 • fenol
 • dwuwodny wodorofosforan sodu 
 • wodorotlenek sodu (do dostosowania pH)
 • kwas solny (do dostosowania pH)
 • siarczan protaminy 
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 wkład po 3 ml
 • 5 wkładów po 3 ml
 • 10 wkładów po 3 ml
Działanie / właściwości

Przeciwcukrzycowe.

Zastosowanie

Cukrzyca.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • hipoglikemia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • cukrzycowa kwasica ketonowa
 • hiperglikemia
 • hipoglikemia 
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia
 • stosowanie pioglitazonu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często:

 • niskie stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) 

Niezbyt częste:

 • miejscowe reakcje uczuleniowe w miejscu wstrzyknięcia: ból, zaczerwienienie, pokrzywka, stan zapalny, zasinienie, obrzęk, swędzenie 
 • zmiany w miejscu wstrzyknięcia (lipodystrofia)
 • retinopatia cukrzycowa (choroba oka powiązana z cukrzycą, która może prowadzić do utraty wzroku) 
 • obrzęki w okolicy stawów
 • bolesna neuropatia (ból związany z uszkodzeniem nerwu)
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO)
 • lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne
 • inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) 
 • salicylanami 
 • steroidami anabolicznymi 
 • sulfonamidami
 • doustnymi lekami antykoncepcyjnymi
 • tiazydowymi lekami moczopędnymi
 • glikokortykosteroidami
 • hormonami tarczycy 
 • sympatykomimetykami
 • hormonem wzrostu 
 • danazolem
 • alkoholem
Ciąża

Insulinę Mixtard 50 można stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Insulinę Mixtard 50 można stosować u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Insulina Mixtard 50 może być stosowana u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Niski poziom cukru we krwi, może doprowadzić do zaburzeń koncentracji, co wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa insulina Mixtard 50?

Działanie insuliny Mixtard 50 polega na obniżaniu stężenia glukozy we krwi poprzez:

 • ułatwienie wychwytu glukozy w komórkach mięśni i tkanki tłuszczowej, gdzie insulina wiąże się z odpowiednimi receptorami
 • hamowanie uwalniania glukozy z wątroby

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się insulinę Mixtard 50?

Lek stosowany jest w leczeniu cukrzycy.

Dawkowanie

Jak stosować insulinę Mixtard 50?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Nie należy zmieniać insuliny bez konsultacji z lekarzem. Jeśli lekarz zmienił typ lub rodzaj insuliny, może zaistnieć konieczność dostosowania dawki, co powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza.

Sposób stosowania

 • lek należy podawać we wstrzyknięciu pod skórę (podskórnie)
 • nigdy nie wstrzykiwać samodzielnie insuliny bezpośrednio do żyły (dożylnie) ani w mięsień (domięśniowo)
 • dla każdego wstrzyknięcia należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia w obrębie danego obszaru skóry, może to zmniejszyć ryzyko wystąpienia zgrubień lub zapadania się skóry
 • najkorzystniej jest wstrzykiwać insulinę w okolicę brzucha, pośladki, przednią część ud lub ramiona
 • lek działa szybciej, gdy jest wstrzykiwany w okolicę brzucha
 • przed użyciem doprowadzić insulinę do temperatury pokojowej (co ułatwi jej wymieszanie)
 • poruszać wkładem w górę i w dół aż zawiesina stanie się jednolicie biała i mętna
 • należy zawsze regularnie mierzyć stężenie cukru we krwi

Dawkowanie

 • dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta
 • należy spożyć posiłek lub przekąskę zawierającą węglowodany w ciągu 30 minut od wstrzyknięcia insuliny

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Insulina Mixtard 50 może być stosowana u dzieci i młodzieży.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby lub w wieku powyżej 65 roku życia powinni regularnie mierzyć stężenie cukru we krwi i omówić z lekarzem zmiany dawki insuliny.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki insuliny

 • po wstrzyknięciu większej dawki insuliny niż zalecona przez lekarza, występuje zbyt niskie stężenie cukru we krwi (hipoglikemia)
 • należy zażyc tabletki z glukozą lub jakąś przekąskę zawierającą cukier (słodycze, ciastka, sok owocowy)
 • należy skontaktować się z lekarzem jeśli pacjent jest nieprzytomny

Pominięcie przyjęcia insuliny

 • jeśli pacjent zapomni przyjąć insulinę, stężenie cukru we krwi może być zbyt duże (hiperglikemia)
 • należy natychmiast udać się po pomoc medyczną

Przerwanie stosowania insuliny

 • nie wolno przerywać stosowania insuliny bez porozumienia z lekarzem
 • może to doprowadzić do bardzo dużego stężenia cukru we krwi (ciężka hiperglikemia) i kwasicy ketonowej

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować insuliny Mixtard 50?

Insuliny Mixtard 50 nie należy używać jeśli:

 • pacjent jest uczulony na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą tego leku
 • u pacjenta występuje zbyt niski poziom stężenia cukru we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek insulina Mixtard 50 może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Ciężkie działania niepożądane

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na każde 10 osób):

 • niskie stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) 

Jeżeli stężenie cukru we krwi jest za małe, należy: zjeść tabletki z glukozą lub jakąś przekąskę zawierającą cukier (słodycze, ciastka, sok owocowy), należy zmierzyć stężenie cukru we krwi i odpocząć, zawsze należy mieć przy sobie tabletki z glukozą, słodycze, ciastka lub sok owocowy. W przypadku małego stężenia cukru we krwi z utratą przytomności, gdy zaistniała potrzeba podania glukagonu lub częstych stanów małego stężenia cukru we krwi należy skontaktować się z lekarzem. Może być konieczna zmiana dawki i pory przyjmowania insuliny oraz diety i aktywności fizycznej.

Bardzo rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • tzw. uogólniona reakcja uczuleniowa (może stanowić zagrożenie życia)

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli: objawy nadwrażliwości rozprzestrzeniają się na inne części ciała, jeśli nagle pojawi się złe samopoczucie, poty, nudności (wymioty), trudności w oddychaniu, szybkie bicie serca, zawroty głowy.

Inne działania niepożądane

Niezbyt częste (może dotyczyć mniej niż 1 na 100 osób):

 • miejscowe reakcje uczuleniowe w miejscu wstrzyknięcia: ból, zaczerwienienie, pokrzywka, stan zapalny, zasinienie, obrzęk, swędzenie (ustępujące zwykle po kilku tygodniach przyjmowania insuliny, należy skontaktować się z lekarzem, jeśli utrzymują się dłużej lub rozprzestrzeniają na inne części ciała)
 • zmiany w miejscu wstrzyknięcia (lipodystrofia)
  W miejscu wstrzyknięcia tkanka tłuszczowa pod skórą może zanikać (lipoatrofia) lub przerastać (lipohipertrofia). Zmienianie miejsc wstrzyknięć dla każdego wstrzyknięcia może zmniejszyć ryzyko takich zmian skórnych. W przypadku zauważenia zapadania się skóry lub zgrubienia w miejscu wstrzyknięcia, należy powiadomić o tym lekarza lub pielęgniarkę. Reakcje te mogą się nasilać lub prowadzić do zmiany wchłaniania insuliny z takiego miejsca.
 • retinopatia cukrzycowa (choroba oka powiązana z cukrzycą, która może prowadzić do utraty wzroku) 
  Jeśli pacjent ma retinopatię cukrzycową i stężenie cukru we krwi nagle ulegnie poprawie, retinopatia może się nasilić. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.
 • obrzęki w okolicy stawów
  Po rozpoczęciu przyjmowania insuliny zatrzymanie wody w organizmie może spowodować pojawienie się obrzęków wokół kostek i innych stawów. Objawy te wkrótce ustępują. Jeśli nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.
 • bolesna neuropatia (ból związany z uszkodzeniem nerwu)
  Jeśli stężenie cukru we krwi nagle ulegnie poprawie, może wystąpić nerwoból, tzw. ostra bolesna neuropatia, która zwykle przemija.

Bardzo rzadkie (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • zaburzenia widzenia - mogą pojawić się na początku leczenia insuliną, ale są one zazwyczaj tymczasowe

Działania niepożądane związane z cukrzycą
 
Duże stężenie cukru we krwi (hiperglikemia) może wystąpić, jeśli:

 • nie wstrzyknięto wystarczającej ilości insuliny
 • pominięto przyjęcie insuliny lub przerwano stosowanie insuliny
 • wielokrotnie przyjęto mniejsze dawki insuliny niż wynosi zapotrzebowanie
 • wystąpiło zakażenie i (lub) gorączka
 • spożyto zbyt duży posiłek
 • wykonano mniejszy niż zwykle wysiłek fizyczny

Objawy dużego stężenia cukru we krwi(pojawiają się stopniowo):

 • częstsze oddawanie moczu
 • zwiększone
 • pragnienie
 • utratę apetytu
 • złe samopoczucie (nudności lub wymioty)
 • uczucie senności lub zmęczenia
 • zaczerwienienie i suchość skóry
 • suchość w ustach i owocowy zapach (acetonu) w wydychanym powietrzu

Jeśli objawy wskazują na duże stężenie cukru we krwi należy:

 • zmierzyć stężenie cukru we krwi
 • jeżeli to możliwe, sprawdzić obecność ciał ketonowych w moczu 
 • natychmiast poszukać pomocy medycznej

Mogą to być objawy bardzo poważnego stanu - cukrzycowej kwasicy ketonowej (powstawanie kwasów we krwi, gdyż organizm rozkłada tłuszcze zamiast węglowodanów). Nieleczona cukrzycowa kwasica ketonowa może prowadzić do śpiączki cukrzycowej, a nawet śmierci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować środki ostrożności podczas stosowania leku:

 • hiperglikemia (zbyt wysokie stężenie glukozy w surowicy krwi) i cukrzycowa kwasica ketonowa, które mogą być spowodowane niewłaściwym dawkowaniem leku lub przerwaniem stosowania leku 
 • hipoglikemia (zbyt niskie stężenie glukozy w surowicy krwi), która może być spowodowana: pominięciem posiłku lub nieplanowanym dużym wysiłkiem fizycznym, zbyt intensywnym leczeniem cukrzycy, równoczesnym występowaniem chorób (np.: zakażenia i stany gorączkowe, które zwykle zwiększają zapotrzebowanie na insulinę, choroby nerek, wątroby lub schorzenia wpływające nanadnercza, przysadkę mózgową lub tarczycę). Jeśli wystąpi zbyt niskie stężenie glukozy w surowicy krwi może być konieczna zmiana dawki insuliny.
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia - w miejscach po wstrzyknięciu insuliny może pojawić się: ból, zaczerwienienie, pokrzywka, stan zapalny, zasinienie, obrzęk i swędzenie
 • jednoczesne stosowanie insuliny Mixtard 50 i pioglitazonu może powodować niewydolność serca, jeśli nasilą się takie objawy należy przerwać stosowanie pioglitazonu

Przed podróżą do innej strefy czasowej pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, gdyż może być konieczne przyjmowanie insuliny i posiłków o innych porach. 

Zmiana stosowanych rodzajów produktów insulinowych.

Zmiana typu lub rodzaju insuliny powinna odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Mixtard 50 Penfill 100 j.m./ml a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Insulinę Mixtard 50 można stosować u kobiet w okresie ciąży, insulina nie przenika przez barierę łożyskową. Pacjentki w ciąży lub planujące ciążę powinny częściej kontrolować stężenia glukozy we krwi. Zapotrzebowanie na insulinę zwykle zmniejsza się w pierwszym trymestrze i stopniowo zwiększa się w czasie drugiego i trzeciego trymestru ciąży. Po porodzie zapotrzebowanie na insulinę gwałtownie wraca do wartości sprzed okresu ciąży. 

Mixtard 50 Penfill 100 j.m./ml a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Insulinę Mixtard 50 można stosować u kobiet karmiących piersią, może być jednak konieczne dostosowanie dawki insuliny. Leczenie insuliną kobiet w okresie karmienia piersią nie stwarza zagrożenia dla dziecka. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Szczególnie należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę jeśli pacjent stosuje:

 • inne (doustne) leki przeciwcukrzycowe
 • inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) (stosowane w leczeniu depresji)
 • leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego)
 • inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) (stosowane chorób serca lub nadciśnienia tętniczego)
 • salicylany (stosowane przeciwbólowo lub w celu obniżenia gorączki)
 • steroidy anaboliczne (np. testosteron)
 • sulfonamidy (stosowane w leczeniu zakażeń)

Stosowanie tych leków może zmniejszać zapotrzebowanie pacjenta na insulinę.

 • doustne leki antykoncepcyjne (tabletki antykoncepcyjne)
 • leki tiazydowe (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub nadmiernego zatrzymania płynów w organizmie)
 • glikokortykosteroidy (np. kortyzon stosowany w leczeniu stanów zapalnych)
 • hormony tarczycy (stosowane w leczeniu schorzeń tarczycy)
 • leki sympatykomimetyczne (np. epinefryna, salbutamol lub terbutalina)
 • hormon wzrostu 
 • danazol

Stosowanie tych leków może zwiększać zapotrzebowanie pacjenta na insulinę.

Oktreotyd i lanreotyd (stosowane w leczeniu akromegalii mogą zwiększać lub zmniejszać stężenie cukru we krwi.

Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą maskować objawy hipoglikemii. 

U pacjentów z długotrwałą cukrzycą typu 2 i chorobą serca lub wcześniejszym udarem, leczonych jednocześnie pioglitazonem i insuliną rozwijała się niewydolność serca. Jeśli u pacjenta wystapią objawy niewydolności serca:

 • niezwyczajna duszność
 • szybki przyrost masy ciała
 • miejscowe obrzęki

należy natychmiast poinformować lekarza.

Alkohol może nasilać lub zmniejszać hipoglikemizujące działanie insuliny. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Mixtard 50 Penfill 100 j.m./ml a alkohol

Alkohol może nasilać lub zmniejszać hipoglikemizujące działanie insuliny. 

Mixtard 50 Penfill 100 j.m./ml a prowadzenie pojazdów

Małe lub duże stężenie cukru we krwi może wpływać na koncentrację i zdolność reagowania, a tym samym ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.
Należy skontaktować się z lekarzem w celu rozważenia możliwości prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, jeśli u pacjenta występują:

 • częste stany hipoglikemii
 • trudności w rozpoznaniu objawów hipoglikemii

Przechowywanie

Jak przechowywać insulinę Mixtard 50?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w opakowaniu zewnętrznym (wkład, który nie jest używany - w celu ochrony przed światłem)

Przed otwarciem:

 • przechowywać w lodówce od 2°C do 8°C
 • nie zamrażać

Podczas stosowania lub doraźny zapas:

 • nie przechowywać w lodówce 
 • nie zamrażać
 • można nosić przy sobie i przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 30°C) do 6 tygodni

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Mixtard 50 Penfill 100 j.m./ml a ciąża
Mixtard 50 Penfill 100 j.m./ml a karmienie piersią
Interakcje
Mixtard 50 Penfill 100 j.m./ml a alkohol
Mixtard 50 Penfill 100 j.m./ml a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki