Kategorie

Moklar (Moclobemidum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Moklar?

Lek Moklar zawiera substancję czynną moklobemid. Moklobemid należy do grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) - zwiększa stężenie noradrenaliny, dopaminy i serotoniny w przestrzeni pozakomórkowej. Wykazuje działanie przeciwdepresyjne i stosowany jest także w leczeniu fobii społecznej.

Podstawowe informacje

NazwaMoklar
Nazwa międzynarodowaMoclobemidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

150 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Moklobemid

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • stearynian magnezu
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • powidon K29/32

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • laktoza jednowodna
 • makrogol 300
 • triacetyna
 • żelaza tlenek żółty (E 172)
 • żelaza tlenek czarny (E 172)
 • żelaza tlenek czerwony (E 172)
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości

Przeciwdepresyjne

Zastosowanie

Leczenie u dorosłych:

 • depresji
 • fobii społecznej
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na moklobemid lub pozostałe składniki leku
 • rozpoznany guz chromochłonny nadnerczy
 • ostre stany splątania (dezorientacji)
 • jednoczesne stosowanie: selegiliny, bupropionu, petydyny, tryptanów, tramadolu, dekstrometorfanu, linezolidu, inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny
 • u dzieci
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stosowanie leków zawierających efedrynę, pseudoefedrynę, fenylopropanoloaminę
 • stosowanie preparatów zawierających ziele dziurawca
 • jeśli u pacjenta rozpoznano depresję z dominującym pobudzeniem w obrazie klinicznym
 • jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • jeśli u pacjenta stwierdzono padaczkę
 • jeśli pacjent cierpi na nadciśnienie tętnicze
 • jeśli pacjent cierpi na nadczynność tarczycy
 • u pacjenta ze współistniejącą schizofrenią lub schizofrenioaktywnymi chorobami organicznymi
 • występowanie innych chorób psychicznych
 • jeśli u pacjenta stwierdzono skłonności samobójcze
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • zaburzenia snu
 • bóle i zawroty głowy
 • nudności
 • suchość w jamie ustnej

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • pobudzenie
 • lęk i niepokój
 • drażliwość
 • nieprzyjemne wrażenia czuciowe (parestezje)
 • niedociśnienie tętnicze
 • biegunka i wymioty
 • zaparcia
 • wysypka
Możliwe interakcje z
 • lekami opiodowymi np. kodeina, morfina, fentanyl
 • tramadolem, dekstrometorfanem
 • lekami przeciwmigrenowymi z grupy tryptanów np. sumatryptan, zolmitryptan
 • petydyną
 • SSRI np. fluoksetyna, fluwoksamina
 • innymi lekami zwiększającymi stężenie serotoniny np. bupropion, klopiramina, sybutramina
 • cymetydyną
 • omeprazolem
 • trymipraminą, maprotyliną 
 • preparatami zwierającymi ziele dziurawca
 • lekami sympatykomimetycznymi np. efedryna, pseudoefedryna, fenylopropanoloamina
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Moklar nie należy stosować u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Moklar nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Moklar?

Lek Moklar należy do grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO), przez co zwiększa stężenie neuroprzekaźników mózgowych. Dzięki zawartości substancji czynnej moklobemid wykazuje działanie przeciwdepresyjne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Moklar?

Lek Moklar stosuje się w leczeniu depresji oraz fobii społecznej u dorosłych pacjentów.

Dawkowanie

Jak stosować lek Moklar?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Moklar należy przyjmować regularnie, po posiłku.

Leczenie zaburzeń depresyjnych:

 • zalecana dawka początkowa: 300 mg/ dobę, maksymalnie 600 mg/ dobę
 • zalecana dawka: 300 - 600 mg/ dobę zwykle w 2 - 3 dawkach podzielonych i w zależności od stopnia nasilenia depresji
 • nie należy zwiększać dawki w ciągu pierwszego tygodnia stosowania leku Moklar, ze względu na wzrost dostępności biologicznej moklobemidu w organizmie w tym czasie
 • dawkę można zmniejszyć w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta.
 • aby ocenić skuteczność leczenia, leku Moklar nie należy stosować krócej niż 4 - 6 tygodni

Leczenie fobii społecznej:

 • zalecana dawka wynosi 600 mg/ dobę w 2 dawkach podzielonych
 • aby ocenić skuteczność leczenia, lek Moklar należy stosować nie krócej niż przez 8 - 12 tygodni
 • fobia społeczna jest chorobą przewlekłą, dlatego lekarz może rozważyć przedłużenie leczenia

Specjalne stosowanie u pacjentów z zaburzeniami wątroby

U pacjentów z chorobami wątroby lub przyjmujących leki hamujące aktywność enzymów wątrobowych lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki leku Moklar o połowę lub do jednej trzeciej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Moklar

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy niezwłocznie skonsultowac się z lekarzem, ponieważ mogą wystąpić objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Przedawkowanie leku Moklar z innymi lekami lekami działającymi na OUN może zagrażać życiu.

Pominięcie zastosowania leku Moklar

Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Moklar?

Leku Moklar nie powinno się stosować, jeżeli u pacjenta:

 • występuje nadwrażliwość na moklobemid lub pozostałe składniki leku
 • rozpoznano guz chromochłonny nadnerczy
 • występują ostre stany splątania (dezorientacji)
 • jednoczesnie stosuje: selegilinę, bupropion, petydynę, tryptany, tramadol, dekstrometorfan, linezolid, inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny
 • u dzieci

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Moklar może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • zaburzenia snu
 • bóle i zawroty głowy
 • nudności
 • suchość w jamie ustnej

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • pobudzenie
 • lęk i niepokój
 • drażliwość
 • nieprzyjemne wrażenia czuciowe (parestezje)
 • niedociśnienie tętnicze
 • biegunka i wymioty
 • zaparcia
 • wysypka

Niezbyt częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • myśli samobójcze
 • splątanie i dezorientacja
 • lęk
 • pobudzenie ruchowe
 • zaburzenia smaku
 • zaburzenia widzenia
 • zaczerwienienie twarzy
 • obrzęk i reakcje skórne (pokrzywka, świąd)
 • uczucie zmęczenia

Rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • obniżony apetyt
 • obniżone stężenie sodu we krwi
 • omamy
 • zachowania samobójcze
 • zespół serotoninowy
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Moklar należy omówić z lekarzem, farmaceutą, jeżeli:

 • pacjent stosuje leki zawierające efedrynę, pseudoefedrynę, fenylopropanoloaminę
 • pacjent stosuje preparaty zawierające ziele dziurawca
 • u pacjenta rozpoznano depresję z dominującym pobudzeniem w obrazie klinicznym
 • u pacjenta stwierdzono zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • u pacjenta stwierdzono padaczkę
 • pacjent cierpi na nadciśnienie tętnicze
 • pacjent cierpi na nadczynność tarczycy
 • u pacjenta stwierdzono współistniejącą schizofrenię lub schizofrenioaktywnymi chorobami organicznymi
 • u pacjenta występują inne choroby psychiczne
 • u pacjenta stwierdzono skłonności samobójcze

Podczas stosowania leku Moklar może wystąpić hiponatremia – spadek stężenia sodu w osoczu.

W przypadku wystąpienia wysypki i obrzęku, które mogą być objawami nadwrażliwości na lek Moklar, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Moklar a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Bezpieczeństwo stosowania leku Moklar u kobiet w ciąży nie jest znane, dlatego lekarz indywidualnie ocenia stosunek korzyści do ryzyka przy zastosowaniu tego leku u kobiet w ciąży. 

Moklar a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Moklobemid może przenikać w niewielkiej ilości do mleka matki, dlatego lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować szczególną ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu leku Moklar z:

 • lekami opiodowymi np. kodeina, morfina, fentanyl, ponieważ moklobemid może nasilać ich działanie
 • potrawami bogatymi w tyraminę
 • tramadolem
 • dekstrometorfanem, ponieważ stosowany z moklobemidem może spowodować ciężkie działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego
 • lekami przeciwmigrenowymi z grupy tryptanów np. sumatryptan, zolmitryptan, ponieważ stosowane razem z moklobemidem powoduje zwiększenie ich stężenia we krwi i możliwość nasilenia działań niepożądanych
 • petydyną
 • SSRI np. fluoksetyna, fluwoksamina oraz innymi lekami zwiększającymi stężenie serotoniny np. bupropion, klopiramina, sybutramina, ponieważ ponieważ stosowanie razem z moklobemidem może nasilić działania niepożądane tych leków np. hipertermia, splątanie, hiperrefleksja, drgawki
 • cymetydyną, ponieważ może zwiększać stężenie moklobemidu we krwi
 • omeprazolem, ponieważ moklobemid może zwiększać jego stężenie we krwi
 • trymipraminą, maprotyliną 
 • preparatami zwierającymi ziele dziurawca
 • lekami sympatykomimetycznymi np. efedryna, pseudoefedryna, fenylopropanoloamina, ponieważ może wydłużyć się i nasilić ich działanie farmakologiczne 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Moklar a alkohol

W trakcie stosowania leku Moklar należy unikać spożywania alkoholu.

Moklar a prowadzenie pojazdów

Lek Moklar nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. W początkowym etapie leczenia należy monitorować indywidualną reakcję pacjenta na ten lek.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Moklar?

 • w temperaturze poniżej 25°C
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego