Poradnik
Moxifloxacin Aurovitas (Moxifloxacinum)

Moxifloxacin Aurovitas (Moxifloxacinum)

Moxifloxacin Aurovitas jest to lek zawierający substancję czynną moksyfloksacynę, będącą antybiotykiem z grupy fluorochinolonów. Wykazuje działanie bakteriobójcze.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaMoxifloxacin Aurovitas
Nazwa międzynarodowaMoxifloxacinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

400 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Moksyfloksacyna

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna (typ 101)
 • celuloza mikrokrystaliczna (typ 102)
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • powidon K 30
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza 6cP
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 4000
 • tlenek żelaza czerwony
Dostępne opakowania
 • 5 tabletek
 • 7 tabletek
 • 10 tabletek
 • 50 tabletek
Działanie / właściwości

Bakteriobójcze

Zastosowanie

Leczenie zakażeń u dorosłych:

 • ostre bakteryjne zapalenie zatok
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli
 • pozaszpitalne zapalenie płuc (z wyjątkiem ciężkich przypadków)
 • zapalenie narządów miednicy mniejszej przebiegające bez ropnia jajowodowo-jajnikowego ani ropnia w miednicy mniejszej (o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną, inne leki z gupy chinolonów lub którąkolwiek z substancj pomocniczych
 • okres ciąży i karmienia piersią
 • pacjenci poniżej 18 roku życia
 • pacjenci, u których w przeszłości stwierdzono choroby ścięgien, wystepujące w związku z leczeniem chinolonami
 • pacjenci z nieprawidłowym rytmem serca (wydłużonym odstępem QT w zapisie EKG), zaburzeniami elektrolitowymi (zwłaszcza z hipokaliemią lub hipomagnezemią), bradykardią, niewydolnością serca, stwierdzonymi w przeszłości arytmiami lub stosujący inne leki wydłużające odstęp QT
 • pacjenci, u których występuje niewydolność wątroby, lub aktywność aminotransferaz jest pięciokrotnie wyższa od górnej granicy normy
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jednoczesne stosowanie leków obniżających stężenie potasu
 • padaczka lub stany mogące wywoływać drgawki
 • zaburzenia psychiczne
 • miastenia
 • niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (w wywiadzie u pacjenta lub w wywiadzie rodzinnym)
 • powikłane zakażenie górnych dróg rodnych
 • tętniak aorty, tętniak tętnicy obwodowej, rozwartswienie aorty (w wywiadzie u pacjenta lub w wywiadzie rodzinnym)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy, zawroty głowy
 • nudności, wymioty
 • ból brzucha, biegunka
 • wzrost aktywności aminotransferaz
 • nadkażenia spowodowane opornymi bakteriami lub grzybami (np. kandydozy jamy ustnej, pochwy)
 • wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG u pacjentów z hipokaliemią
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwarytmicznymi (chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid)
 • lekami przeciwpsychotycznymi (fenotiazyny, pimozyd, sertindol, haloperydol, sultopryd)
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • niektórymi lekami przeciwbakteryjnymi (sakwinawir, sparfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, szczególnie halofantryna)
 • niektórymi lekami przeciwhistaminowymi (terfenadyna, astemizol, mizolastyna)
 • cyzaprydem
 • winkaminą podawaną dożylnie
 • beprydylem
 • difemanilem
Ciąża

Nie należy stosować leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywołać zawroty głowy, oszołomienie, nagłą i przemijającą utratę widzenia lub krótkotrwałe omdlenie. W razie wystąpienia takich objawów nie należy kierować pojazdami ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Moxifloxacin Aurovitas?

Lek Moxifloxacin Aurovitas jest antybiotykiem z grupy fluorochinolonów wykazującym działanie bakteriobójcze. Lek Moxifloxacin Aurovitas jest wskazany do stosowania w zakażeniach wywołanych przez bakterie wrażliwe na moksyfloksacynę.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Moxifloxacin Aurovitas?

Lek Moxifloxacin Aurovitas stosuje się u pacjentów dorosłych w następujących zakażeniach wywołanych przez bakterie wrażliwe na moksyfloksacynę, o ile zastosowanie zwykle podawanych antybiotyków okazało się niemożliwe lub nieskuteczne:

 • ostre bakteryjne zapalenie zatok
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli
 • pozaszpitalne zapalenie płuc (z wyjątkiem ciężkich przypadków)
 • zapalenie narządów miednicy mniejszej przebiegające bez ropnia jajowodowo-jajnikowego ani ropnia w miednicy mniejszej (o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Dawkowanie

Jak stosować lek Moxifloxacin Aurovitas?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka u osób dorosłych:

1 tabletka powlekana 400 mg jeden raz na dobę. Tabletkę połknąć w całości, popijając obficie wodą. Lek Moxifloxacin Aurovitas można przyjmować niezależnie od posiłków, najlepiej o stałej porze dnia.

Nie ma konieczności modyfikacji dawki leku Moxifloxacin Aurovitas u pacjentów w podeszłym wieku, z niską masą ciała lub z zaburzeniami czynności nerek

Stosowanie leku Moxifloxacin Aurovitas z lekami na niestrawność

Jeśli konieczne jest stosowanie leków na niestrawność, takich jak leki zobojętniające sok żołądkowy, należy zachować 6-godzinny odstęp pomiędzy takimi lekami a lekiem Moxifloxacin Aurovitas.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Moxifloxacin Aurovitas

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej.

Pominięcie dawki leku Moxifloxacin Aurovitas

W przypadku pominięcia dawki leku o zwykłej porze, należy zażyć ją możliwie szybko tego samego dnia. W przypadku pominięcia dawki leku jednego dnia, należy przyjąć zwykłą dawkę w następnym dniu. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Moxifloxacin Aurovitas

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju zakażenia i jest ustalany przez lekarza. Zbyt wczesne przerwanie leczenia może spowodować nawrót zakażenia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Moxifloxacin Aurovitas?

Leku Moxifloxacin Aurovitas nie należy stosować w następujących przypadkach:

 • uczulenie na substancję czynną, inne leki z gupy chinolonów lub którąkolwiek z substancj pomocniczych
 • w okresie ciąży i karmienia piersią
 • u pacjentów poniżej 18 roku życia
 • u pacjentów, u których w przeszłości stwierdzono choroby ścięgien, wystepujące w związku z leczeniem chinolonami
 • u pacjentów z nieprawidłowym rytmem serca (wydłużonym odstępem QT w zapisie EKG), zaburzeniami elektrolitowymi (zwłaszcza z hipokaliemią lub hipomagnezemią), bradykardią, niewydolnością serca, stwierdzonymi w przeszłości arytmiami lub stosujących inne leki wydłużające odstęp QT
 • u pacjtówci, u których występuje niewydolność wątroby, lub aktywność aminotransferaz jest pięciokrotnie wyższa od górnej granicy normy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Moxifloxacin Aurovitas może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Moxifloxacin Aurovitas i natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych:

 • nieprawidłowo szybkie bicie serca, kołatanie sreca
 • objawy zapalenia wątroby
 • zmiany na skórze i błonach śluzowych
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • ciężka reakcja alergiczna
 • obrzęk, w tym obrzęk dróg oddechowych
 • drgawki
 • ból, pieczenie, mrowienie lub drętwienie kończyn
 • zaburzenia psychiczne, depresja
 • objawy zapalenia jelita grubego
 • ból, obrzęk lub zerwanie ścięgna
 • przemijająca utrata widzenia (należy natychmiast skontaktować się z okulistą)
 • nieregularne bicie serca (torsade de pointes)
 • nasilenie objawów miastenii
 • objawy niewydolności nerek (spadek objętości moczu, obrzęk nóg, nudność, senność, zmęczenie, duszność) u pacjenta w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek
 • wahania stężenia cukru we krwi u diabetyka
 • nagły, silny ból brzucha, klatki piersiowej lub pleców - pacjent powinien natychmiast udać się do najbliższego oddziału ratunkowego

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia moksyfloksacyną:

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból brzucha, biegunka
 • nudności, wymioty
 • ból głowy, zawroty głowy
 • wzrost aktywności enzymów watrobowych (aminotransferaz)
 • zakażenia wywołane przez oporne bakterie lub grzyby, np. drożdżakowe zakażenia jamy ustnej (pleśniawki) i pochwy
 • zaburzenia rytmu serca u pacjentów z hipokaliemią

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • wysypka, pokrzywka
 • niestrawność, zaburzenia smaku, zgaga, zapalenie błony śluzowej żołądka
 • zaburzenia snu, senność
 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych (gamma-glutamylotransferazy, fosfatazy zasadowej, dehydrogenazy mleczanowej LDH)
 • mała liczba leukocytów, neutrofilów, erytrocytów
 • wzrost liczby eozynofilów
 • zaburzenia w ilości komórek krwi koniecznych do prawidłowego krzepnięcia krwi, spadek krzepliwości krwi
 • zaparcia, wiatry
 • świąd
 • zaburzenia rytmu serca
 • brak apetytu
 • bóle pleców, klatki piersiowej, miednicy, kończyn, stawów, mięśni
 • złe samopoczucie, splątanie, lęk
 • nieregularna praca serca, kołatanie serca
 • trudności w oddychaniu
 • odwodnienie, suchość skóry
 • dławica piersiowa
 • drżenie, niepokój ruchowy
 • uczucie mrowienia, drętwienia
 • zaburzenia widzenia
 • nadmierne pocenie się
 • wzrost stężenia tłuszczów we krwi
 • wzrost stężenia bilirubiny we krwi
 • wzrost aktywności amylazy we krwi
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • reakcja alergiczna

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • drgania, kurcze mięśni, osłabienie mięśni
 • omamy, zaburzenia koncentracji, nietypowe sny
 • wysokie ciśnienie tętnicze krwi
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • obrzęki
 • zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek
 • trudności w połykaniu
 • zaburzenia czucia skórnego, równowagi i koordynacji
 • utrata pamięci
 • zaburzenia węchu, mowy
 • zaburzenia słuchu, głuchota, dzwonienie w uszach
 • omdlenia
 • wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi
 • zapalenie wątroby
 • żółtaczka
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):

 • zapalenie stawów
 • sztywność mięśni, rabdomioliza
 • nieprawidłowy rytm serca
 • zwiększona wrażliwość skóry (również na światło słoneczne)
 • zwiększona krzepliwość krwi
 • agranulocytoza
 • niedokrwistość hemolityczna
 • wzrost stężenia sodu, wapnia we krwi
 • depersonalizacja

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Moxifloxacin Aurovitas należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Moxifloxacin Aurovitas może zmienić zapis EKG serca (zwłaszcza u kobiet i osób w podeszłym wieku). W przypadku jednoczesnego stosowanie leków obniżających stężenie potasu we krwi należy skonsultować się z lekarzem
 • W przypadku pacjenta z padaczką lub stanami mogącymi wywoływać drgawki należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii lekiem Moxifloxacin Aurovitas
 • W przypadku pacjenta z zaburzeniami psychicznymi należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii lekiem Moxifloxacin Aurovitas
 • W przypadku pacjenta z miastenią, terapia lekiem Moxifloxacin Aurovitas może nasilić objawy choroby. W takiej sytuacji należy natychmiast skonsultować się z lekarzem
 • W przypadku pacjenta z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej w wywiadzie rodzinnym należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii lekiem Moxifloxacin Aurovitas
 • W przypadku tętniaka aorty, tętniaka tętnicy obwodowej, rozwarstwienia aorty (w wywiadzie u pacjenta lub w wywiadzie rodzinnym) należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii lekiem Moxifloxacin Aurovitas. Jeśli pacjent poczuje nagły, silny ból brzucha, klatki piersiowej lub pleców, powinien natychmiast udać się do najbliższego oddziału ratunkowego

Antybiotyki z grupy chinolonów mogą zwiększać wrażliwość skóry na światło słoneczne i promieniowanie UV, dlatego w trakcie terapii lekiem Moxifloxacin Aurovitas należy unikać długotrwałego przebywania w zasięgu promieni słonecznych oraz korzystania z solarium i innych źródeł promieniowania UV.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Moxifloxacin Aurovitas a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Moxifloxacin Aurovitas w okresie ciąży.

Moxifloxacin Aurovitas a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Moxifloxacin Aurovitas w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Stosując lek Moxifloxacin Aurovitas należy pamiętać, że:

 • łączenie tego leku z innymi lekami wpływającymi na czynność serca zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca. Dlatego nie należy stosować leku Moxifloxacin Aurovitas jednocześnie z lekami przeciwarytmicznymi  (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid),lekami przeciwpsychotycznymi (np. fenotiazyny, pimozyd, sertindol, haloperydol, sultopryd), trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, niektórymi lekami przeciwbakteryjnymi (sakwinawir, sparfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, szczególnie halofantryna), niektórymi lekami przeciwhistaminowymi (np. terfenadyna, astemizol, mizolastyna) oraz innymi (np. cyzapryd, winkamina podawana dożylnie, beprydyl, difemanil)
 • łączenie tego leku z innymi lekami obniżającymi stężenie potasu we krwi (np. niektóre diuretyki, niektóre leki przeczyszczające, lewatywy, kortykosteroidy, amfoterycyna B) również zwiększa ryzyko poważnych zaburzeń rytmu serca. Dlatego o ich przyjmowaniu należy poinformować lekarza.
 • leki zobojętniające sok żołądkowy (zawierające magnez lub glin), wszystkie leki zawierające żelazo lub cynk, leki zawierające dydanozynę oraz leki zawierające sukralfat mogą osłabiać działanie leku Moxifloxacin Aurovitas. Dlatego należy zachować 6-godzinny odstęp pomiędzy przyjmowaniem tych leków a lekiem Moxifloxacin Aurovitas
 • równoczesne podanie doustne węgla aktywowanego może osłabić działanie leku Moxifloxacin Aurovitas. Dlatego nie należy jednocześnie stosować obu tych leków
 • w razie jednoczesnego stosowania tego leku z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryna) lekarz może zlecić badania czasu krzepnięcia krwi

Moxifloxacin Aurovitas z jedzeniem i piciem

Pokarmy (w tym nabiał) nie wpływają na działanie leku Moxifloxacin Aurovitas.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Moxifloxacin Aurovitas a alkohol

Brak danych.

Moxifloxacin Aurovitas a prowadzenie pojazdów

Moxifloxacin Aurovitas może wywoływać zawroty głowy, oszołomienie, nagłą i przemijającą utratę widzenia lub spowodować krótkotrwałe omdlenie. W razie wystąpienia takich objawów nie należy kierować pojazdami ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Moxifloxacin Aurovitas?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Moxifloxacin Aurovitas a ciąża
Moxifloxacin Aurovitas a karmienie piersią
Interakcje
Moxifloxacin Aurovitas a alkohol
Moxifloxacin Aurovitas a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo