Kategorie

MST Continus (Morphini sulfas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest MST Continus?

Lek MST Continus zawiera morfinę jako substancję czynną. Morfina jest substancją o silnym działaniu przeciwbólowym stosowaną w zwalczaniu bólów o średnim i silnym natężeniu nieustających po słabszych lekach przeciwbólowych oraz bólów pooperacyjnych.

Podstawowe informacje

NazwaMST Continus
Nazwa międzynarodowaMorphini sulfas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 30 mg
 • 60 mg
 • 100 mg
 • 200 mg
PostaćTabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Siarczan morfiny

Skład - substancje pomocnicze

10 mg:

 • laktoza bezwodna
 • hydroksyetyloceluloza
 • alkohol cetostearylowy
 • stearynian magnezu
 • talk

otoczka - opadry 85F270017 (złoto-brązowy) o składzie:

 • alkohol poliwinylowy, częściowo zhydrolizowany
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • makrogol 3350
 • talk
 • tlenek żelaza żółty (E 172)
 • tlenek żelaza czerwony (E 172)
 • tlenek żelaza czarny (E 172)

30 mg:

 • laktoza bezwodna
 • hydroksyetyloceluloza
 • alkohol cetostearylowy
 • stearynian magnezu
 • talk

otoczka - Opadry OY-6708 (fioletowy)

60 mg:

 • laktoza bezwodna
 • hydroksyetyloceluloza
 • alkohol cetostearylowy
 • stearynian magnezu
 • talk

otoczka - Opadry OY-3508 (pomarańczowy)

100 mg:

 • hydroksyetyloceluloza
 • alkohol cetostearylowy
 • stearynian magnezu
 • talk

otoczka - Opadry OY-8215 (szary)

200 mg:

 • hydroksyetyloceluloza
 • alkohol cetostearylowy
 • stearynian magnezu
 • talk

otoczka - Opadry 06B21168 (zielony), glikol polietylenowy 400

Dostępne opakowania
 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwbólowe

Zastosowanie
 • bóle średnio natężone i silne nieustające po słabszych lekach przeciwbólowych
 • bóle pooperacyjne od drugiego dnia po operacji
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zespół ostrego brzucha
 • niedrożność porażenna jelit lub podejrzenie jej wystąpienia
 • ciężka depresja oddechowa
 • opóźnione opróżnianie żołądka
 • ostra choroba wątroby
 • ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • ciężka astma oskrzelowa
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przed operacją i 24 godziny po operacji
 • dzieci poniżej 12 roku życia
 • dzieci i młodzież w wieku powyżej 12 roku życia w leczeniu bólu pooperacyjnego
 • uzależnienie od opioidów, substancji psychotropowych lub alkoholu
 • zaburzenia świadomości
 • ciężkie zaburzenia oddechowe
 • ciężka postać przerostu prawej komory serca
 • bezdech senny
 • urazy głowy
 • niskie ciśnienie krwi
 • urazy głowy, zmiany śródczaszkowe lub podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • przerost gruczołu krokowego lub zwężenie cewki moczowej
 • kolka nerkowa lub ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub dróg żółciowych
 • zapalenie trzustki
 • nieswoiste zapalenie jelit
 • niedoczynność tarczycy
 • niewydolność kory nadnerczy
 • guz chromochłonny
 • padaczka lub zwiększona skłonność do drgawek
 • podeszły wiek
 • leki z grupy inhibitorów MAO lub leki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego
 • zaparcia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • zaparcia

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • bezsenność lub senność
 • zmiany poziomu aktywności
 • zmiany funkcji poznawczych i sensorycznych
 • skurcze mięśni
 • bóle i zawroty głowy
 • suchość w ustach
 • bóle brzucha, wymioty
 • jadłowstręt, utrata apetytu
 • nadmierna potliwość
 • wysypka, świąd
 • zaburzenia w oddawaniu moczu
 • osłabienie, złe samopoczucie
 • astenia
Możliwe interakcje z
 • ryfampicyną
 • lekami uspokajającymi między innymi z grupy benzodiazepin i pochodnych
 • innymi lekami opioidowymi, nasennymi, przeciwlękowymi, zwiotczającymi mięśnie, gabapentyną
 • niektórymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi i przeciwwymiotnymi
 • lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy
 • lekami przeciwcholinergicznymi
 • innymi lekami przeciwbólowymi o działaniu agonistyczo-antagonistycznym w stosunku do receptora opioidowego 
 • cymetydyną
 • rytonawirem
 • środkami działającymi wybiórczo antagonistycznie na receptory opioidowe
 • niektórymi lekami przeciwzakrzepowymi
Ciąża

Nie należy stosować leku MST Continus w czasie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku MST Continus podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku MST Continus u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn podczas stosowanie leku MST Continus.

Działanie i właściwości

Jak działa lek MST Continus?

Substancją czynną leku MST Continus jest morfina, która należy do grupy opioidowych leków przeciwbólowych. Morfina jest wybiórczym agonistą receptorów opioidowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek MST Continus?

Lek MST Continus stosuje się w:

 • uśmierzaniu silnych bólów pooperacyjnych od drugiego dnia po operacji
 • zwalczaniu bólów średnio natężonych i silnych nieustających po słabszych lekach przeciwbólowych

Dawkowanie

Jak stosować lek MST Continus?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa u pacjentów z niską masą ciała wynosi 10 mg co 12 godzin, u pozostałych pacjentów 30 mg co 12 godzin. Dawka początkowa może być zwiększana do uzyskania odpowiedniej kontroli bólu.

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Dawka początkowa wynosi 0,2 - 0,8 mg morfiny na kg masy ciała co 12 godzin.

Osoby w wieku powyżej 75 lat i osoby w złym stanie zdrowia

U pacjentów z tej grupy lekarz może zalecić dłuższe przerwy między dawkami lub niższą dawkę początkową.

Przyjmowanie leku MST Continus

 • tabletki połykać w całości
 • nie żuć, nie gryźć 
 • nie kruszyć i nie dzielić

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku MST Continus

W razie przyjęcia większej dawki leku MST Continus niż przepisana przez lekarza należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza, ponieważ przedawkowanie może prowadzić do zgonu. Podczas oczekiwania na przybycie lekarza należy utrzymywać pacjenta w stanie czuwania, wspomagać oddychanie, ustawić pacjenta w pozycji siedzącej.

Pominięcie zastosowania leku MST Continus

Nie należy stosować dawki podwójnej (dwie dawki w tym samym czasie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Nie należy przyjmować leku częściej niż co 12 godzin.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem. Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki przed przerwaniem leczenia. Nagłe przerwanie leczenia może powodować wystąpienie objawów odstawienia takich jak bóle głowy i mięśni, splątanie, biegunka i bóle brzucha, lęk, napięcie, ataki padaczkowe, omamy, objawy grypopodobne.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku MST Continus?

Nie należy stosować leku MST Continus jeśli:

 • pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • pacjent choruje na zespół ostrego brzucha
 • u pacjenta zdiagnozowano niedrożność porażenną jelit lub istnieje podejrzenie jej wystąpienia
 • pacjent ma ciężką depresję oddechową z niedotlenieniem lub hiperkampią
 • u pacjenta stwierdzono opóźnione opróżnianie żołądka
 • u pacjenta zdiagnozowano ostre choroby wątroby
 • pacjent ma na ciężką przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
 • u pacjenta występuje ciężka astma oskrzelowa

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek MST Continus może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • zaparcia
 • niedrożność jelit
 • depresja oddechowa, skurcz oskrzeli
 • różnego rodzaju psychiczne działania niepożądane
 • ciężkie reakcje alergiczne
 • obniżenie lub podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi
 • niewydolność serca
 • zapalenie trzustki
 • kolka nerkowa

Inne działania niepożądane.

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • zaparcia

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • bezsenność lub senność
 • zmiany poziomu aktywności
 • zmiany funkcji poznawczych i sensorycznych
 • skurcze mięśni
 • bóle i zawroty głowy
 • suchość w ustach
 • bóle brzucha, wymioty
 • jadłowstręt, utrata apetytu
 • nadmierna potliwość
 • wysypka, świąd
 • zaburzenia w oddawaniu moczu
 • osłabienie, złe samopoczucie
 • astenia

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • uczulenia, pokrzywka
 • pobudzenie, euforia, zmienne nastroje
 • omamy
 • drgawki, parestezje, zwiększone napięcie
 • omdlenia, zawroty głowy
 • zaburzenia widzenia
 • zaczerwienie twarzy
 • obniżenie lub podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi
 • obrzek płuc, skurcz oskrzeli
 • zaburzenia oddychania
 • niedrożność jelit, niestrawność 
 • zaburzenia smaku
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
 • zatrzymanie moczu
 • obrzęk obwodowy
 • tachykardia

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • zapalenie trzustki, zwiększenie stężenia enzymów trzustkowych
 • kolka nerkowa

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):

 • uzależnienie
 • drżenie
 • zwiększona wrażliwość na ból
 • obniżenie libido
 • niewyraźne lub podwójne widzenie, oczopląs
 • duszność
 • osutka
 • skurcze lub sztywność mięśni
 • zespół niedostosowanego wydzielania hormonu kontrolującego wydalanie wody - ADH

Częstość nieznana:

 • reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne
 • nadmierna potliwość
 • bezdech senny
 • zaburzenia myślenia
 • obniżenie nastroju
 • zwężenie źrenic
 • kolka żółciowa
 • zaburzenie erekcji
 • spadek libido
 • brak miesiączki
 • zmniejszenie odruchu kaszlu
 • objawy abstynencyjne lub uzależnienie
 • kołatanie serca, niewydolność serca
 • zmniejszenie częstości tętna

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania leku MST Continus:

 • u dzieci poniżej 12 roku życia
 • u dzieci i młodzieży powyżej 12 roku życia w leczeniu bólu pooperacyjnego
 • przed operacją i przez 24 godziny po operacji

Należy zachować szczególną ostrożność jeśli:

 • pacjent był lub jest uzależniony od opioidów, leków, substancji psychotropowych lub alkoholu
 • u pacjenta występuje majaczenie alkoholowe lub zaburzenie świadomości
 • u pacjenta występują ciężkie zaburzenia ośrodka oddechowego, zaburzenia czynności płuc lub depresja oddechowa
 • u pacjenta zdiagnozowano ciężką postać przerostu prawej komory serca
 • u pacjenta występuje bezdech senny
 • pacjent ma obniżone ciśnienie tętnicze krwi
 • pacjent ma urazy głowy, zmiany śródczaszkowe lub podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • u pacjenta stwierdzono przerost gruczołu krokowego lub zwężenie cewki moczowej
 • pacjent ma kolkę nerkową lub ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub dróg żółciowych
 • pacjent ma zapalenie trzustki
 • pacjent choruje na nieswoiste zapalenie jelit
 • u pacjenta zdiagnozowano niedoczynność tarczycy
 • u pacjenta zdiagnozowano niewydolność kory nadnerczy
 • pacjent ma guza chromochłonnego
 • pacjent ma padaczkę lub zwiększoną skłonność do drgawek
 • pacjent jest w podeszłym wieku
 • pacjent stosuje leki z grupy inhibitorów MAO lub leki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego
 • pacjent cierpi na zaparcia

Jeśli po zastosowaniu leku MST Continus wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, lub pielęgniarką:

 • zwiększona wrażliwość na ból
 • nudności, wymioty, brak apetytu
 • zmęczenie, osłabienie
 • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
 • obniżenie libido, impotencja
 • brak miesiączki
 • objawy odstawienia lub uzależnienia
 • problemy z oddychaniem, oddech skrócony lub bezdech
 • bezdech senny
 • bóle brzucha, wymioty, wzdęcia, zaparcia
 • napady drgawkowe

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

MST Continus a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Przyjmowanie leku przez dłuższy czas w czasie ciąży powoduje ryzyko wystąpienia u noworodka objawów zespołu odstawiennego. Nie należy stosować leku MST Continus w czasie ciąży,chyba że lekarz uzna to za bezwględnie konieczne.

MST Continus a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Morfina przenika do mleka matki, dlatego nie zaleca się stosowania leku MST Continus podczas karmienia piersią. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

 • ryfampicyny
 • leków uspokajających między innymi z grupy benzodiazepin i pochodnych- zwiększone ryzyko senności, trudności w oddychaniu lub śpiączki
 • innych leków opioidowych, nasennych, przeciwlękowych, zwiotczających mięśnie, gabapentyny
 • niektórych leków obniżających ciśnienie krwi i przeciwwymiotnych - morfina nasila ich działanie
 • leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy - powoduje zahamowanie lub pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego z towarzyszącym nadciśnieniem, lub niedociśnieniem
 • leków przeciwcholinergicznych (przeciwalergicznych, przeciwwymiotnych i przeciw chorobie Parkinsona) - mogą nasilać działania niepożądane takie jak zaparcia, suchość w jamie ustnej, zaburzenia w oddawaniu moczu
 • innych leków przeciwbólowych o działaniu agonistyczo-antagonistycznym w stosunku do receptora opioidowego (pentazocyny, nalbufiny, buprenorfiny, butorfanolu) - mogą wystąpić objawy odstawienia
 • cymetydyny - może zwiększać stężenie morfiny we krwi
 • rytonawiru - może zmniejszać stężenie morfiny we krwi
 • środków działających wybiórczo antagonistycznie na receptory opioidowe (nalokson) - mogą znosić działanie morfiny
 • niektórych leków przeciwzakrzepowych (klopidogrel, prasugrel, tikagrelor) - morfina może osłabiać ich działanie

Lek MST Continus z jedzeniem i piciem

Lek MST Continus można przyjmować z pokarmem lub niezależnie od pokarmu. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

MST Continus a alkohol

Picie alkoholu w czasie stosowania leku MST Continus jest przeciwwskazane. Może powodować senność i zwiększać ryzyko wystąpienia płytkiego oddechu oraz bezdechu i utraty przytomności.

MST Continus a prowadzenie pojazdów

Nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn podczas stosowanie leku MST Continus. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek MST Continus?

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego